Как я нашла свой ДУХ

Kā es atradu savu GARU

14 11 18 01

Jūs kaut kad esat aizdomājušies par to:

  • Kas ir GARS?
  • Kur viņš, ko viņš, kādam nolūkam viņš?
  • Kādu lomu spēlē mūsu cilvēciskajā eksistencē?

Literatūrā ir sastopamas retoriskas frāzes, bet kā tās piemērot savai dzīvei, sev pašam?...
Līdz noteiktam brīdim es par to nebiju aizdomājusies.

Audzinot sevī Reinkarnacionikas konsultanti[1], es centos uztvert būtību, kā vislabāk palīdzēt cilvēkam atrisināt viņa konkrēto pieprasījumu, situāciju, sāpes. Mācību procesā akcents tiek likts uz dvēseli, uz ķermeni – atkarībā no pieprasījuma.

Mēs labi redzam, saprotam un sajūtam fizisko pasauli. Tie, kas ir iesaistījušies Reinkarnacionikā, jau brīvi jūtas Dvēseļu Pasaulē, dziedina un attīra viņas.
Bet kur tad ir GARS?

 

Negaidītas atmiņas no iepriekšējām inkarnācijām

Uz iepriekšējo dzīvju tēmu mani atveda bērnības nakts murgi – sapņi par karu, kad es mēģinu noslēpties no vāciešiem. Reiz es redzēju, kā mani nogalina, sašķaidot galvu ar automāta laidi. Vēl es nevaru iet uz Uzvaras parādēm.

Sarunas, atmiņas, kara laika dziesmas, satiekamie kara veterāni, filmas – viss, kas atgādina par karu, vienmēr izraisīja manī pašu vētraināko un pilnīgi negaidītu reakciju. Asaras līst aumaļām, iekšienē viss sažņaudzas no mežonīgām sāpēm un šausmām! Un man nav pa spēkam to kontrolēt.

Jau Reinkarnacionikas Institūtā es paskatījos gan to dzīvi, gan nāvi, kur es, jauna žēlsirdības māsa, gāju bojā no fašista rokas, tāpat arī daudzas citas dzīves un nāves, saistītas ar militārām darbībām.

Un es gaidīju, kā tas mēdz būt vairumā tamlīdzīgu gadījumu, ka man bija jāpārstāj tā reaģēt uz to, kas atgādina par karu. Taču tas nekādi nenotika, gluži kā nebūtu bijis visu šo skatīšanos, pārdzīvojumu un izpratnes, ka viss ir pieredze. Vēl vairāk, kad es visu no jauna pārdzīvoju, tur nebija atsauces uz to spēcīgo emocionālo lādiņu, kuru es reizēm izjūtu[2].

Un, lūk, reiz grupveida nodarbībā, mācoties Reinkarnacionikas Institūta 2. kursā, kad es biju klientes lomā, notika negaidītais. Mans pieprasījums bija: izstrādāt bailes no fiziskām sāpēm, kuras kāds sagādā.

Interesanti, ka agrāk, kad mēģināju atrast sevī vismaz kaut kādas bailes, tās man atmiņā nenāca. Bet uzradās kaut kā pēkšņi un ļoti negaidīti!

 

Krievu Gars

Iegremdējumā es ieraudzīju Stepanu – milzīgu, spēcīgu krievu arāju. Viņš brīvi dzīvoja uz zemes, ara un sēja, mīlēja savu sievu un dzimto zemi.

Bet, lūk, uzbruka ienaidnieki, nepārredzama sirotāju orda, un apkāva visu ciemu, iznīcināja visus līdz pēdējam. Bet Stepanu, noasiņojošu astoņu stundu cīņā, sagrāba un piesita krustā.

14 11 18 02

Salīdzinājumā ar spēkavīru sīkie ienaidnieki priecājās un spiedza no sajūsmas: “Kāds pārsteigums! Tādu milzeni sagrābām!” Un sāka viņu mocīt un ņirgāties, lai salauztu, uz ceļiem noliktu, lūgšanu par pažēlošanu izdzirdētu, viņa sāpju dziesmu izbaudītu.

Un, šķēpu aknās iegrūžot, grieza to ap savu asi, laižot ārā spēkus no izmocītā ķermeņa...

Es nejutu sāpes un tāpēc nereaģēju uz tām. Es biju GARS, lielais un spēcīgais. Un, ja Gars ir spēcīgs, tad fiziskās sāpes ar zemām vibrācijām vienkārši neizlaužas uz augsto frekvenču līmeni, kur tajā brīdī atradās mana apziņa.

Un aizgāja Gars no ķermeņa, atstājot uz spēkavīra lūpām tikai izsmējīgu smaidu. Un nodrebēja tatāri.

Saprata, sajuta, ka nesalauzt viņiem Krievu garu, neuzvarēt tos, kurus salauzt nav iespējams. Un, pazemojuši ciemus un apmetnes, salaupījuši neskaitāmas bagātības, aizvācās mājup.

Bet Stepans, izejot no ķermeņa, vienots Dvēselē un Garā, tā arī palika tajā vietā. Viņa spēks ievijās krievu zemes telpā, lai radītu aizsardzības loku kopā ar citiem tādiem pašiem milžiem.

Un tieši šīs aizsardzības klātbūtne neļāva ienaidniekiem palikt mūsu zemes telpā. Viņi nāca, laupīja un vācās prom. Tāpēc ka nepanest viņiem klātbūtni aizsardzības spēka laukā.

 

Iemiesojuma uzdevumi

Tā pagāja laiks un pienāca brīdis Stepanam atgriezties Dvēseļu Pasaulē. Viņš pacēlās. Iemiesojuma uzdevums bija izpildīts, dzīve nodzīvota godam. Un tikai nāvīgas skumjas neļauj Stepanam pacelt galvu. Kamēr viņš bija krievu zemes sargs, viņš izjuta visas tās sāpes un sēras.

Jo Krievzeme viscaur ir piesātināta gan ar cilvēku asinīm, gan asarām, gan sāpēm, gan bēdām. Un nepanesamas ir šīs sāpes pat tik spēcīgam Garam. Un tik sāpīgi un rūgti man kļuva, gluži kā piespieda ar šo smagumu.

Skumjās viņš domu domāja, kā Zemei-māmuļai palīdzēt. Un nonāca pie tā, ko var izdarīt viņš. Konkrēti – cilvēku dvēseles uz Zemes modināt. Lai viņas mostos un apzinātos, ko dara ar sevi, ar dzimto zemi un mūsu pasauli, unikālo un neatkārtojamo.

Un viņš izvēlējās ceļu – acīm raudzīties acīs, lai ieskatītos Dvēseles acīs katram cilvēkam, kas gadīsies viņa ceļā.

Es sajutu šo Garu, kurš pašlaik ir paslēpies dziļi iekšienē un dus, kamēr nepamodīšos es pati un neapzināšos, kādēļ atnācu uz šejieni un ar kādu mērķi. Kādēļ man ir dots skatiens, kurš caururbj līdz Dvēseles dziļumam un kuram daudzi pievērš uzmanību. Un tagad man ir, par ko aizdomāties.

Un pēc kāda laika, klausoties Hansa Cimmera (Hans Florian Zimmer) skaņdarbus, kuri iekļūst pašas Dvēseles dziļumā un modina Garu, es pēkšņi sapratu, no kurienes tāda reakcija uz visu, kas saistīts ar karu. Tas bija atgādinājums par tām nepanesamajām ZEMES SĀPĒM, kuras cilvēka Dvēselei nav paceļamas.

Un saku “Jā!” savam Garam. “Mosties un modini cilvēkus, viņu sirdis, viņu Dvēseles. Un lai viņas pamostas un redz, apzinās, kas notiek uz planētas. Lai katrs varētu pieņemt apzinātu lēmumu, kā dzīvot tālāk un ko mācīt saviem bērniem: aizsargāties un cīnīties vai radīt citādu pasauli – mīlestības un izpratnes Pasauli.”

Un es novēlu katram no jums atrast sevi, savu Ceļu un dzīvot mierā un priekā!

 

P.S. Un ko Jūs darāt, lai pamodinātu savu garu? Uzrakstiet komentāros.

 

 ZR

Žurnāls “Reinkarnacioloģija”

 

Reinkarnacioloģijas Akadēmijas projekts. Mūsu uzdevums – ar piemēriem no dzīves pastāstīt, ka dvēseles pieredzes atmiņas, sakrātas iepriekšējās dzīvēs, var uzlabot pašreizējo dzīvi.

 

Pievienots 18.11.2014.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/kak-ya-nashla-svoj-duh/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/nadezda-batalova/11-dazadi/3845-nadezda-batalova-7-perspektivas-reinkarnaciologam-konsultantam (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4016-dvesele-kas-izgaja-cauri-koncentracijas-nometnei (Tulk. piezīme)