Вера Просвирнина  - Как душа ребенка выбирает родителей?

Vera Prosvirņina - Kā bērna dvēsele izvēlas vecākus?

14 04 29 05

  • Kāpēc mēs nonākam vienā vai otrā ģimenē?
  • Kāpēc tajā veidojas tieši tādas attiecības?
  • Kāpēc vieniem ir daudz bērnu, bet citiem, otrādi, tikai viens bērns?

Īpaši daudz visādu “kāpēc” rodas, kad sāc saprast, ka ģimene – tā nav vienkārši “sabiedrības šūniņa”. Šeit, ģimenē, tiek ielikts pamats tam, kā mēs būvējam attiecības ar cilvēkiem, ar sevi, ar pasauli.

Tieši šeit mēs meklējam atbildes uz saviem pašiem sarežģītākajiem jautājumiem. Un, apzinājušies “Kā un kāpēc es šeit nonācu?”, atklājam sev jaunu dzīves izpratni, tās jēgu.

Pateicoties Reinkarnacioloģijai, atbilde uz tamlīdzīgu jautājumu ir pārstājusi būt noslēpums aiz septiņiem zīmogiem. Iegūt to var, nonākot telpā starp dzīvēm, un tas ir pa spēkam jebkuram Reinkarnacioloģijas studentam-pirmkursniekam.

Viens no tādiem ceļojumiem Māra Drešmaņa[1] vadībā atklāj mums gadījumu, kā notiek ģimenes, savas dzīves pieredzes izvēlēšanās.

Par konsultācijas dalībnieci kļuva pirmkursniece Sossija Grigorjana (Сосси Григорян). Paceļosim kopā ar viņu, meklējot atbildes uz tik svarīgiem jautājumiem.

 

Ko grib dvēsele?

Tad kurš gan pieņem lēmumu, kurā ģimenē nonāk dvēsele? Pati dvēsele, Garīgie Audzinātāji vai kādi citi, mums nezināmi spēki? Acīmredzami, ka izejas punkts vienas vai otras ģimenes izvēlei ir pirmām kārtām pašas dvēseles vēlme.

Un šī izvēle ir atkarīga no tā, kādu pieredzi dvēsele grib piedzīvot šajā dzīvē un kāpēc. Tieši dvēsele izvēlas[2] konkrētas īpašības, kurām jāpiemīt viņas vecākiem.

14 04 29 06

Sossija: “Es paskaidroju: tā kā vecāki mani pagātnes dzīvē nemīlēja un kopš bērnības atdeva mani svešiem cilvēkiem, es izvēlējos mīlošus vecākus, kuri kopš bērnības rūpētos par mani.”

Taču, vai viss ir atkarīgs tikai no pašas dvēseles lēmuma? Vai izvēlē piedalās vēl kāds?

Iegremdēšanās rezultātā kļūst skaidrs: kā likums, mums palīdz. Palīdz veikt dziļāku izvēli. Ne vienkārši ģimenes, bet sava dzīves scenārija izvēli.

Un tas nozīmē – izvēlēties tādas pieredzes piedzīvošanu ģimenē, kura dotu mums iespēju izpildīt savu misiju, savu dzīves uzdevumu.

Sossijas gadījumā par tādiem palīgiem kļuva dalībnieki no Garīgo Audzinātāju “komisijas”, kuru viņa pārliecina par nepieciešamību viņai iegūt tieši tādu dzīves pieredzi uz Zemes.

No saziņas ar viņiem kļūst skaidrs, kāpēc katram no mums trāpās vieni vai otri pārbaudījumi dzīvē.

Sossijas Garīgais Audzinātājs[3]: “Tu izvēlies vieglus ceļus. Un, ja tevi sākotnēji mīlēs vienkārši par to, ka tu esi, ne par šo, ne par to, tas var tevi izlutināt, un tu neizpildīsi savu misiju.”

Iznāk, šajā dzīvē mums noteikti ir jābūt kādām grūtībām. Tas ir tikai nosacījums dvēseles attīstībai. Bet kurš un kā šīs grūtības izdomā, plāno? Kā tās tiek izkārtotas?

Sekojot Sossijai, mēs vērojam, kā šos sižetus izdomā dvēsele kopā ar saviem Audzinātājiem.

Sossija: “Mēs izdomājām manu mammu nosūtīt uz abortu, lai pārbaudītu, vai viņa grib bērnu vai negrib, vai viņa mīl mani vai ne. Un mamma tika galā ar šo uzdevumu, viņa abortu neiztaisīja.”

 

Aborta noslēpums ir atklāts!

Aborta tēma daudzām sievietēm ir ļoti sāpīga. Un publiskajā telpā ir daudz sadursmju un spriedelējumu par šo jautājumu. Politiķi, reliģijas darbinieki, psihoterapeiti, ārsti izsaka pašus dažādākos un reizēm visai pretrunīgus spriedumus.

14 04 29 07

Taču lēmumu katrā gadījumā pieņem sieviete, un no tā ir atkarīga viņas turpmākā dzīve un liktenis.

Tādā gadījumā, kas ir aborts no dvēseles skatpunkta?

Kas notiek ar nedzimušā bērna dvēseli un kas ar viņa netapušās mātes dvēseli?

Izrādās, abortam pakļautā bērna dvēsele iepriekš zina, ka viņai būs jāizdara tāda izvēle.

Un šai dvēselei tā ir tāda: vai nu piedzimt, vai arī ātri iziet savu dzīves pieredzi nepiedzimušā ķermenī un, atgriežoties atpakaļ Dvēseļu Pasaulē[4], izvēlēties rezerves variantu.

Sossija: “Un man lika priekšā šādam gadījumam izvēlēties rezerves variantu. Un es patiešām izvēlējos šādu variantu, izvēlējos ģimeni, kura jau bija adoptējusi meitiņu. Un arī viņiem tas bija tāds scenārija attīstības variants.”

  • Tādā gadījumā, kas tas ir – aborts pašai sievietei?
  • Kā uz to raugās Garīgajā pasaulē?

Izrādās, sieviete, nākamā māte, arī zina par tāda scenārija iespēju, to, kas var rasties vienu vai otru cēloņu dēļ.

Sossija: “Sievietei tas ir kā pārbaudījums: kā viņa rīkosies šajā situācijā. Kā zināms piedauzības akmens, krustceles, ierakstītas scenārijā, pirms sieviete iemiesojās.

Tie vienkārši ir dažādi ceļi. Un atkarībā no viņas izvēles viņas dzīve ies pa dažādiem ceļiem.”

Un nekādu vērtējumu, slikti tas ir vai labi. Aborts – tas ir ļoti svarīgs un atbildīgs sava turpmākā scenārija izvēles moments. Scenārija, kurš ieplānots un uzbūvēts dvēseles pieredzes vislabākajai iziešanai.

 

Klau, sarežģīsim scenāriju!

Tātad pamata parametrs ģimenes meklējumiem ir dots:[5] tā ir dzīve diezgan komfortablā situācijā, mīlošā ģimenē. Un atļauja tam no Garīgajiem Audzinātājiem ir dabūta. Taču tas vēl nav viss.

Tiek izvēlēti tādi dzīves apstākļi, kuros dvēsele varētu attīstīties. Kas tie ir par apstākļiem? Tie attiecas kā uz vienām vai otrām pašas dvēseles īpašībām, tā arī uz savstarpējām attiecībām ģimenē.

Sossija: “Es tad kopš bērnības būšu ļoti organizēta, atbildīga, tiekšos uz zināšanām, lai attaisnotu šo mīlestību, strādāšu ar sevi. Negozēšos vienkārši šajā mīlestībā, tiekšos kaut ko sasniegt.”

Un, lūk, šeit sākas ļoti interesanta un aizraujoša dvēseles un viņas Garīgo Audzinātāju kopīga jaunrade.

Sossija: “Man pagātnes dzīvē nebija īstas ģimenes, tāpēc es gribu, lai šajā dzīvē mums būtu draudzīga ģimene un brāļi būtu un māsas.”

Garīgie Audzinātāji: “Tad tev ir jāizstrādā attiecības ar katru savu brāli un māsu, tāpēc ka viņi visi ir dažādi, un tev ar viņiem ir jāatrod kopīga valoda.”

Sossija: “Es gribu, lai vecāki mīlētu viens otru, lai būtu savstarpēja cieņa. Es gribu sajust dvēseles siltumu, kura man nebija pagātnes dzīvē.”

Garīgie Audzinātāji: “Tad tavā ģimenē nebūs neviena no tuvākās dvēseļu grupas. Tas ir, tev nebūs dvēseles tuvības, konfliktu nebūs, bet arī dziļas dvēseliskas saiknes nebūs.”

Jā, bet vecāki, kā likums, iziet savas mācības. Kādas bija Sossijas vecāku mācības?

Sossija: “Viņiem bija uzdevums izaudzināt daudz bērnu un mīlēt šos bērnus. Māmiņa un tētis patiešām mīl savus piecus bērnus. Māmiņa mums ir ļoti dvēseliska. Bet tētis nekad nav paudis savas rūpes – visu laiku darbs, darbs. Un viņam vajag iemācīties paust savu mīlestību.”

Kļūst saprotams, cik daudz darba vajag izdarīt dvēselei, lai attaisnotu savu mīlošās ģimenes izvēli. Kā te neatcerēties klasiķi:

 

Не позволяй душе лениться!

Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь!

 

Neļauj dvēselei slinkot!

Lai piestā ūdeni nestampātu,

Dvēselei ir jāstrādā

Gan dienu, gan nakti, gan dienu, gan nakti!

N.A. Zabolockis (Н.А. Заболоцкий)

 

Izvēle izdarīta. Atbilstības meklējumi

Un, kad visi nosacījumi, visi raksturojumi ir definēti, dvēsele ķeras pie vecāku meklējumiem tieši ar tādiem parametriem. Viņa meklē viņus uz Zemes, lai pavisam drīz veiktu apbrīnojamo lēcienu no dvēseļu Pasaules ķermenī.

Sākumā savas māmiņas ķermenī, lai pēc tam sāktu savu patstāvīgo dzīvi cilvēku pasaulē. Un veiktu ļoti aizraujošu ceļojumu, izdarītu savas izvēles, saņemtu unikālu dzīves uz Zemes pieredzi. Un aizmirstu...

Aizmirstu, ar kādu mīlestību, ar kādu rūpību tika uzrakstīts scenārijs, izvēlēta ģimene, vecāki, brāļi un māsas.

Un reizēm, nepieņemot savu ģimeni vai varbūt atsevišķus tās locekļus, mēs tādā veidā vienkārši atsakāmies no tās pieredzes, kura bija mums ieplānota. Attīstības, dvēseles pilnveidošanās pieredzes, spēka ziņā vislielākās Mīlestības pieredzes.

Paldies Reinkarnacioloģijai[6], kura ļauj mums atminēties šo izvēli dvēseles līmenī, apzināties to un ieraudzīt visu mūsu Zemes dzīves ieceres dziļumu un skaistumu.

Mums ir iespēja pieņemt šo izvēli un piepildīt savu dzīvi ar jaunu skanējumu, jaunām krāsām, jaunu sevis izpratni. Un šī izpratne kļūst pieejama jebkuram, kurš tādā informācijā ir ieinteresēts.

Sossija: “Laiks mainās, un arvien vairāk cilvēku izrāda interesi par savām neparastajām iespējām, interesējas par Dvēseļu Pasauli. Un pašlaik atklājas informācija, kura agrāk bija pieejama tikai šauram personu lokam.

Atklājas informācija katram, kurš grib to iegūt. Katram ir sava izvēle. Un, ja cilvēks izrāda interesi, visas Tuvās dvēsele, visi Sargeņģeļi virzīs viņu, lai viņš atrastu to, ko meklēja. Vajag pievērst uzmanību visiem “zvaniņiem”.

Agrāk tika uzskatīts, ka garīgā dzīve – tā ir meditācija, atteikšanās no visa, bet tagad uzdevuma būtība ir – atrast harmoniju starp materiālo un garīgo.

Tagad cilvēks tiecas uz to, lai viņam visur būtu labi, un ir tāda iespēja – to visu savienot.

Pašlaik vēl ir daudz stereotipu ģenētiskajā līmenī, ka bagātais – tas ir laupītājs. Tas tā nav. Pašlaik vajag vienkārši atvērt acis. Pietiek ieiet Internetā, paskatīties pasaules bagāto cilvēku biogrāfijas un saprast, ka tas tā nav.

Tie ir veci stereotipi, no kuriem vajag atteikties. Šodien ir daudz cilvēku, materiāli veiksmīgu un cilvēciski piepildītu, garīgi sabalansētu gan attiecībās ar saviem darbiniekiem, gan ģimenē.”

Un mūsu galvenā bagātība – tie neapšaubāmi esam mēs paši. Reinkarnacioloģija palīdz atteikties no visdažādākajiem stereotipiem, kuri brīžiem kļūst par reāliem šķēršļiem ceļā uz īsteno izpratni par sevi, saviem uzdevumiem dzīvē, savām attiecībām.

Tie attiecas arī uz mūsu uzskatu par ģimeni.

Pārlūkojot savas iepriekšējās dzīves, sazinoties ar saviem Garīgajiem Audzinātājiem, mēs arvien vairāk atveram savu sirdi mīlestībai. Mīlestībai pret sevi, saviem tuviniekiem, lai kādas pārestības un nesapratnes jūs nešķirtu.

Un, tikai esot harmonijā ar sevi, var radīt savu harmonisku ģimeni un iemācīties materiālo un garīgo harmoniju.

Veriet vaļā savu dvēseli, mēģiniet sevi, meklējiet atbildes. Mēs dzīvojam apbrīnojamā laikā, kad būt laimīgam kļūst vienkārši.

Mums atklājas apbrīnojamas iespējas izzināt sevi un dzīvi harmonijā ar sevi, savu dvēseli. Pietiek tikai vēlēties. Un “zelta zivtiņa” ir katram.

 

Materiāls sagatavots,
balstoties uz atsauksmēm par
Māra Drešmaņa
individuālo konsultāciju.

 

 Vera Prosvirinina

Vera Prosvirņina

 

Žurnāla korespondente.

 

Pievienots 29.04.2014.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/my-vybiraem-nas-vybirayut-chego-hochet-dusha/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/nadezda-batalova/11-dazadi/3834-nadezda-batalova-kas-vins-ir-maris-dresmanis (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4077-kadel-dvesele-nak-uz-zemi (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4005-garigie-audzinataji-reinkarnacionika (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4061-mana-dveselu-pasaule (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4092-pieskarsanas-noslepumam (Tulk. piezīme)

[6] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/nadezda-batalova/11-dazadi/3833-nadezda-batalova-reinkarnaciologija-durvis-uz-jaunu-realitati (Tulk. piezīme)