Надежда Баталова - Миссия выполнима!

Nadežda Batalova - Misija ir iespējama!

14 10 22 01

“Nemēdz būt neizpildāmu uzdevumu! To vienkārši nav!”

Specnaza devīze

Vai jums ir bijis tā, ka dienasgrāmatā ierakstīta vesela kaudze punktu uz šodienu? Diena beidzas, un puse darīšanu nav paveiktas. Ielikt ķeksīti neiznāks. Jūsu darbības? Kaut kas atkrita pats par sevi un nebija svarīgs. Un kaut kas pārgāja uz citām dienām. Un tātad uz tuvākajām dienām punktiņi nāca klāt.

Tāpat ir arī ar iepriekšējām dzīvēm.

 

Iemiesojuma plānošana

“Katra cilvēka dzīvē ir divas pašas svarīgākās dienas: pirmā – tā, kad viņš piedzima, un otrā – kad saprata, kāpēc. Viljams Barklajs (William Barclay), teologs.”

14 10 22 02

Garīgajā pasaulē pirms iemiesošanās mēs izvirzām mērķus, noslēdzam kontraktus, izvēlamies īpašības, kuras palīdzēs mums sasniegt mūsu mērķus. To zina daudzi, kas bijuši iegremdējumos Dvēseļu Pasaulē, kas praktizē Reinkarnacioniku.

Mēs rūpīgi izvēlamies sev mūsu nākamos vecākus[1], dzimšanas vietu un citus parametrus, kuri palīdzēs notikt tām situācijām, kurās mēs varēsim iegūt nepieciešamo pieredzi.

Pirms iemiesojuma mēs izskatām mūsu dzīves izšķirīgākos momentus un vienojamies ar citām dvēselēm, kā mēs palīdzēsim cita citai iegūt vienu vai otru pieredzi.

Pats apbrīnojamākais, ka mēs “šeit” – mūsu dzīvē – mēs varam visu izmainīt: anulēt noslēgto kontraktu, mainīt tā nosacījumus, aiziet, pamest. Mums ir izvēles brīvība.

 

Kādas ir neizpildītu uzdevumu sekas?

Visdažādākās, taču pēc būtības garīgajā pasaulē darbojas tie paši noteikumi kā mūsu juridiskajā pasaulē. Tikai “tur”, garīgajā pasaulē, nevis mūs tiesā, bet mēs paši sevi. Atgriežamies, atminamies un saprotam, ka neizpildījām vienošanās.

Un dēļ lielās mīlestības citam pret citu atkal un atkal izvirzām sev uzdevumus, kuri uz Zemes fiziskajā ķermenī mums šķiet neizpildāmi. Mēs raudam un stenam: “Par ko?”, “Kāpēc es?”, “Kas tā par sodību tādu?”

 

Natālija Borisova, Reinkarnacionikas Institūta otrā kursa studente:

“Dažreiz Dvēseļu Pasaulē atnāk apzināšanās, ka uzdevums nodzīvotajā dzīvē nav izpildīts. Arī man ir bijis kas tāds, un ne vienu reizi vien.

Kā likums, lai izzinātu un izietu tomēr to pieredzi, nākamajā dzīvē mēs atkal izvēlamies to pašu mācību. Bet dažreiz vienkārši zemapziņas līmenī kaut kas nedod mieru un kustību uz priekšu. Un, kamēr neapzināsies šo kaut ko, tas nekādi tevi neatlaiž.”

 

Kā uzzināt savus uzdevumus?

Viens no paņēmieniem uzzināt, kādus neizpildītus uzdevumus mēs esam atnesuši no iepriekšējiem iemiesojumiem, ir astroloģija. Tiek uzskatīts – ja horoskopā ir retrogrāda planēta, tad tā rāda kļūdas, misijas, nesasniegtus mērķus, kurus mēs esam pārnesuši uz šo dzīvi, un gribam visu iziet no jauna.

Retrogrāda planēta – kā signāls nolikt nenoliktos eksāmenus, lai pārietu uz nākamo attīstītības līmeni.

Otra metode uzzināt savus uzdevumus ir reinkarnacionika. Ar tās palīdzību jūs varēsiet saprast, kādi uzdevumi un kāpēc stāv jums priekšā, kādus risinājumus jūs jau esat izmantojuši pagātnē un kādi bija šo darbību rezultāti.

Situācijas, kas mūsu dzīvē atkārtojas, – pazīme, ka ir uzdevums, kas meklē risinājumu.

 

Sk. arī Kā iziet no situācijām, kas atkārtojas?. Kāda ir dvēseles mācība?

 

Natālija Borisova:

“Piemēram, vienā no iepriekšējām dzīvēm es nespēju nodot ļoti svarīgu informāciju kāda cilvēkam aiz bailēm, ka tā viņam būs bīstama. Ja es būtu spējusi to izdarīt, tad cilvēks paliktu dzīvs un atnestu daudz labuma citiem cilvēkiem.

Vēl bija dzīve, kurā es arī aiz bailēm nogriezos no izvēlētā ceļa, sabojājot sev dzīvi. Un atmiņas par to līdz šim laikam atbalsojas kā sāpes manā šodienas ķermenī. Šodien es izvēlos pieņemt bailes, pateikties par mācību un drosmīgi iet pa izvēlēto ceļu.

Atmiņas par neizieto pieredzi liek sevi manīt. Un tikai mums ir tiesības izlemt, kā mums rīkoties tālāk.”

 

Risinājuma ceļi

14 10 22 03

Un te ir svarīgi saprast, ka nākotne satur daudzus variantus un ir alternatīva. Mēs esam brīvi izvēlēties, ko mēs gribam. Ja mēs atsakāmies no kāda kontrakta, tas nenozīmē, ka mums kaut kas tiek aizgriezts un bloķēts.

Uzdevums it kā tiek atlikts. Mūsu interesēs bija to atrisināt. Mēs paši to radījām un paši lemjam, ko ar to darīt tālāk.

 

Maikls Ņūtons (Michael Newton), “Dvēseļu liktenis. Dzīve starp dzīvēm”[2]:

“Cilvēki uzskata, ka brīvā griba un liktenis ir pretspēki. Viņi neaptver, ka liktenis ir mūsu rīcības kopsumma – tas, kā esam rīkojušies daudzās iemiesošanās reizēs tūkstošiem gadu laikā. Visās šajās dzīvēs mēs varējām brīvi izvēlēties. Mūsu pašreizējā dzīve atspoguļo visu mūsu iepriekšējo pieredzi – gan patīkamo, gan nepatīkamo –, un tātad mēs esam visu mūsu iepriekšējo izvēļu galarezultāts.”

Jebkuram uzdevumam ir atrisinājums, ne katram un ne uzreiz izdodas to atrast. Reizēm mēs no dzīves dzīvē ņemam vienu un to pašu uzdevumu un meklējam dažādus risinājumus, kamēr uzdevums nebūs atrisināts. Kā likums, jebkuram uzdevumam ir daudz atrisinājumu. Un viens no tiem ir pats vienkāršākais!

 

P.S. Vai Jūs esat sadūrušies ar situācijām, kas atkārtojas, neizpildāmiem uzdevumiem? Kā tas ietekmēja Jūsu dzīvi! Dalieties komentāros!

 

 Nadezda Batalova

Nadežda Batalova

 

Žurnāla korespondente.

 

Pievienots 22.10.2014.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/missiya-vypolnima/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/vera-prosvirnina/11-dazadi/3821-vera-prosvirnina-ka-berna-dvesele-izvelas-vecakus (Tulk. piezīme)

[2] Skat. https://egramatas.com/2015/10/18/maikls-nutons-dveselu-liktenis-dzive-starp-dzivem-jauni-petijumi/ (Tulk. piezīme)