Светлана Светлакова - Храмы Эроса и Танатоса

Svetlana Svetlakova - Erosa un Tanatosa tempļi

19 04 04 05

Runa šajā rakstā nebūs ne par sengrieķu mitoloģiju, ne par Freida teoriju par cīņu, kuru cilvēka psihē risina pretēji spēki – tieksme uz nāvi un tieksme uz dzīvi.

Desmitiem gadus strādājot medicīnā kā ārstei reanimatoloģei-anestezioloģei, man ir sakrājusies liela pieredze, vērojot miršanas un dzimšanas procesu.

Mūsu šodienas sociālās kultūras vidē ir izveidojies Nāves tēls kā kaut kas biedējošs, pretīgs un nevēlams, no kā vajag novērsties un/vai izlikties, ka tā nav, vai pārmērīgi rosīgi tiekties atgriezt pie dzīvības pa pusei sadalījušos ķermeni.

Ap mirstošajiem itin bieži valda melu, baiļu un kņadas atmosfēra. Tiesa, man ir jāpiezīmē, ka līdz ar pansionātu parādīšanos situācija ir sākusi pakāpeniski mainīties, ir sākusi parādīties izpratne, ka nāve eksistē un ka tai var un vajag gatavoties.

Un tajā pašā laikā senajām kultūrām bija zināms, ka trīs notikumos cilvēka dzīvē atveras Durvis uz nezināmo, Vārti uz citām Pasaulēm.

Šie trīs notikumi – cilvēka piedzimšana, seksuālais orgasms (pielīdzināms nāvei, nomiršanai mīļotajā) un pati nāve.

Mitoloģijas sižetos piedalījās Nāves dievi un dievietes un būtnes, kas veica dvēseļu “pārvietošanu” uz senču pasauli.

19 04 04 06

Šie notikumi ir svēti un prasa atbilstošu atmosfēru. Kā minimums, tai ir jābūt cieņai pret to, kas gatavojas pārejai, un klusums, tajā skaitā iekšējais klusums. Tas ir, atmosfēra kā Templī, Tanatosa Templī un Erosa Templī.

Sieviete grūtniece un mirstošais paši pārstāv Vārtus. Tā ir lieliska iespēja meditatīvi noskaņoties un sagatavoties pārejai, un sagatavot nākamo bērnu ienākšanai šajā pasaulē.

No pašiem pazīstamākajiem tekstiem, kas veltīti dvēseles pārejai un klejojumiem, šeit man šķiet piemēroti nosaukt “Bardo Thodol” – “Tibetas Mirušo Grāmatu”, kuras teksti palīdz mirstošajam un pēc tam dvēselei, kura atstājusi ķermeni, neapmaldīties pēcnāves pasaulēs.

Galējo Ziemeļu, Sibīrijas un Tālo Austrumu šamaņu kultūrās eksistē tamlīdzīgi apraksti par dvēseles klejojumiem kā mutiskajā tradīcijā, tā arī klinšu zīmējumos un citos mākslas veidos.

Šīs ziņas ir savāktas desmitiem gadu ilgos lauka darbos, sistematizētas, ilustrētas un izklāstītas izdevniecībā “Veligor” nesen iznākušajā atlantā-ceļvedī, kuru izveidojis iesvētītais šamanis Elvils (Olards Diksons) (Elvil (Olard Dixon)), “Dvēseles klejojumu šamaņu kartes. Transcendentālo telpu kartogrāfija (Шаманские карты путешествия души. Картография запредельных пространств)”.

Nav iespējams šeit nepievērst uzmanību Senās Ēģiptes “Mirušo Grāmatai”, kuras tekstu krājums veidojies periodā apmēram no 2325. līdz 1700. gadam p.m.ē.

Tradicionālās bēru runas mutiskā formā eksistēja ilgi pirms to fiksēšanas rakstiski. Ēģiptes Lielo Iesvētīto zināšanas par cilvēku pārsteidz ar savu poētiskumu un skaistumu.

Un priekšstatus par cilvēka būtnes daudzdimensionalitāti vēlāk uzsūca sevī daudzas kultūras.

 

Sk. arī Zinātnieki pēta dzīvi pēc nāves.[1]

 

19 04 04 07

Piemēram, mācību par cilvēka eksistences septiņiem apvalkiem jeb septiņiem līmeņiem:

1) Sah – redzamais fiziskais ķermenis, kura galvenais uzdevums ir uztvert un darboties ķermeniskajā pasaulē;

2) Ka – dzīvības enerģija, ēteriskais ķermenis jeb enerģētiskais dubultnieks. No mūsdienu jēdzieniem tam atbilst termins “biolauks”. Tas ir psihiskās dzīves kopums, nesaraujami saistīts ar personību;

3) Ba – cilvēka būtība, dvēsele-izpausme, zemapziņas apvalks, mūsdienu izpratnē “astrālais ķermenis”. Tā ir cilvēka jūtu, vēlmju, emociju kopība;

4) Ebdvēsele-sirds, cilvēka apziņas konteiners, ko veido cilvēka domas un domformas. Eb – tā ir nemirstīgā dvēsele;

5) Arī tika dēvēta par Eb – dvēsele-cēlonis jeb cēloniskais ķermenis, viņā tiek nodota informācija uz nākamo iemiesojumu neapzinātu centienu veidā;

6) Arī Eb jeb dvēsele-jēga, jeb pašapzināšanās;

7) Ah – burtiski nozīmē “apskaidrotais”, “svētlaimīgais”. Tas ir Visuma vispārējais enerģētiskais pamats, satur informāciju par “Visu”. Ah mums ir viens uz visiem!

Šo sarakstu varētu turpināt, taču, cik svarīga ir attieksme pret pārejām kā pret kaut ko svētu, ir redzams tāpat.

Mana personiskā pieredze, atminoties iepriekšējos iemiesojumus, rāda, ka dvēsele nemainīgi izjūt svētlaimi, brīvību un ilgas atgriezties mājās.

 

Sk. arī Kā notiek dvēseles pāreja.[2]

 

Man pati pāreja un sekojoša atrašanās Dvēseļu Pasaules telpā – tie nemainīgi ir spēcīgi garīgi pārdzīvojumi.

Atgriešanās pie tādām atmiņām ir vērtīga ar to, ka var uzzināt, kādas noslieces dvēsele ir “aiznesusi” sev līdzi, kāds negatīvas kondensētas pieredzes kopums var radīt priekšnoteikumus problēmām šodienas iemiesojumā[3], kā arī kādas prasmes un iemaņas dažādu uzdevumu risināšanā jau ir noturīgi sastrādātas un kļuvušas par dvēseles neatņemamu daļu.

19 04 04 08

Iespējams, nākotnē medicīnas augstskolās parādīsies tanatoloģijas katedras, kas mācīs ārstiem ne tikai priekšstatus par terminālo stāvokļu un miršanas fizioloģiskajiem mehānismiem, bet arī psiholoģisku atbalstu sniegšanu neglābjami slimajiem un viņu tuviniekiem, kā arī prasmi radīt tempļa atmosfēru.

Nebrīnīšos, ja par pionieri šajā procesā kļūs Reinkarnacionikas Institūts.

Iespējams, parādīsies reinkarnacionikas perinatālā nodaļa, kuras speciālisti-konsultanti spēs palīdzēt sievietēm, kas gaida bērna piedzimšanu, parunāties pirms dzemdībām ar iemiesojošos dvēseli[4], uzzināt viņas cerības un gaidas, kā arī talantus un noslieces.

Kā arī reinkarnacionās tanatoloģijas nodaļa, kuras konsultanti spēs palīdzēt mirstošajiem parādīt, kas viņus sagaida pēc pārejas, ieraudzīt tos, kas sagaidīs, un atvieglot pašu pāreju.

Bet te es vienkārši atļāvos pasapņot...

 

P.S. Kā jūs attiecaties pret nāvi un dzimšanu? Vai šie procesi jums ir sakrāli?

 

 Svetlana Svetlakova

Svetlana Svetlakova

 

Reinkarnacionikas Institūta 1. kursa studente, ārste, teta-hīlere, aukstās elpošanas un transpersonālās psiholoģijas fasilitatore, rūnoloģe, astroloģe. Ar reinkarnacionikas metodi pētu Apziņu, izpaustu dažādās formās.

 

Pievienots 04.04.2019.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/instinkt-eros-i-tanatos/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/tatjana-beglaka/11-dazadi/1650-tatjana-beglaka-zinatnieki-peta-dzivi-pec-naves (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4004-pecnaves-dzives-petijumi-ko-redz-dvesele (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/3886-svetlana-svetlakova-telpa-laiks-un-celonsakaribas-starp-ieprieksejam-un-tagadnes-dzivi (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/irina-davidova/11-dazadi/3903-irina-davidova-teta-dvesele-mana-berna (Tulk. piezīme)