Светлана Светлакова - Пространство, Время и причинно-следственные связи между прошлыми и настоящей жизнью

Svetlana Svetlakova - Telpa, Laiks un cēloņsakarības starp iepriekšējām un tagadnes dzīvi

19 03 13 05

Kādā no grupveida nodarbībām, pētot naudas un materiālās labklājības tēmu, es noformulēju nodomu noskaidrot, kā tad viss šajā sfērā ir iekārtots? Taču atbilde uz manu jautājumu izrādījās plašāka.

Iegremdējumā ātri iestājās atslābums, un es nonācu tumšā alā Himalaju kalnu grēdas iekšienē. Konstatēju sevi padzīvojoša vīrieša ķermenī; viņš bija bon reliģijas adepts IX gadsimta beigās pirms mūsu ēras.

Kad es atrados dziļa meditatīva transa stāvoklī, manam skatienam parādījās mirdzoša lode.

No tās nākošā gaisma bija tik intensīva, ka alas tumšās sienas sāka izskatīties kā visās varavīksnes krāsās zaigojoši briljanti, visur kaudzēm rēgojās neticami skaistas zelta un sudraba rotas.

Es palūdzu ieradušos būtni parādīt man savu formu un nosaukt vārdu. Tā izrādījās kāda no dākinī (hinduismā un budismā ḍākinī ir sievietes gara vai dēmona veids – tulk. piez.), nosauca savu slepeno vārdu, paskaidrojot, ka pie viņas jāgriežas tā.

Viņa paskaidroja, ka ir tīra Zināšanu enerģija un ka viņai nav formas, taču, lai atvieglotu saziņu, man viņa parādīja sevi kā skaistu sievieti. Pēkšņi no viņas sirds uz mani sirds čakru izstiepās gaismas stars, un mani ieskāva svētlaime.

Viņa sāka lēnām tuvoties, te pārvēršoties lodē, te atkal pieņemot sievietes formu. Kā tikko viņa pilnīgi saplūda ar mani, svētlaime kļuva vēl intensīvāka.

19 03 13 06

Mana skatiena priekšā sāka peldēt manu iepriekšējo un nākamo iemiesojumu ainas. Un es sajutu, ka viņa man nodod Zināšanas par Laika, Telpas un cēloņsakarību dabu.

 

Sk. arī Telpas un laika ilūzija: vai šie jēdzieni patiešām eksistē?[1].

 

Viņa man parādīja, ka nav robežas bezgalīgi mazu daļiņu dalīšanā un dalīšanās procesā tās spēj pieņemt te daļiņas, te viļņa īpašības. Tāda pati aina izrādījās Makropasaulē: Visumam nav robežu.

Un tajā momentā telpa sakrita punktā, un es apzinājos, ka tā neeksistē. Tas pats notiek arī ar Visumu: nav robežas mazu laika daļiņu dalīšanā un bezgalīgi lielu laika vienību reizināšanā.

Laiks sakrita punktā, un es apzinājos, ka tas neeksistē. Tad viņa mani ieveda stāvoklī, kur es esmu Veselums, un tajā pašā laikā es jutos kā ierobežota būtne ķermenī un kā viss Visums.

Un visi notikumi notika manā iekšienē: visa bezgalīgā parādību, notikumu, sižetu, pasauļu, formu un enerģiju daudzveidība.

Man arī tika parādīts, ka Vienotā Apziņa, būdama ne ar ko nenosacīta un satriecoši rotaļīga, it kā nepārtraukti met ārā no sevis, “izdomā” Likumus, Spēkus, Dievības…

Uzmet sev pārklāju, rada ierobežojumus – kā secību (vienu pēc otra); tā rodas Laiks – kustības ierobežotības veidā; tā rodas Telpa – izziņas ierobežotības formā, ierobežota Izzinošā Subjekta un Izziņas objektu daudzveidības formā.

Es pieņēmu visdažādākās formas. Tā bija neatkārtojami skaista Spēle, kuru var izteikt laikam gan mūzikā, dzejā vai glezniecībā…

Atgriezusi mani mazās ierobežotās būtnes stāvoklī, dākinī parādīja man lineāro cēloņsakarību uztveres iluzoriskumu, cilvēka prāta priekšstatu iluzoriskumu – par atmaksu un atdarīšanu.

19 03 13 07

Un, ja gribi noskaidrot cēloni vieniem vai otriem notikumiem un apstākļiem konkrēta cilvēka dzīvē, tad nepieciešams iegūt vertikālās cēlonības izpratni.

 

Sk. arī Dzīves karmas kods. Ko māca „astes” no pagātnes[2].

 

Tas tika parādīts abstraktu shēmu veidā, kā arī ar daudziem konkrētiem manu un svešu dzīvju piemēriem.

Pirms izzust no mana uztveres lauka, dākinī apsolīja, ka es spēšu ne tikai iegaumēt, bet arī verbāli izteikt pārdzīvoto pieredzi.

Atbilstoši vertikālās cēlonības Likumam jeb karmas Likumam tā īstajā izpratnē notikuma cēlonis atrodas zināma rasējuma veidā augstāk – no cēloniskā ķermeņa (karana šarira) nākamā notikuma pirmtēls nolaižas un izspēlējas sapņu ķermenī (linga šarira), bet notiek ar fizisko ķermeni (sthula šarira).

Ierobežotais psihofiziskais organisms veltīgi mēģina notikušā cēloni meklēt lineārā laika pagātnē.

Un naivi ir domāt, ka ar viņu viss notiek pretēji viņa vēlmēm un cerībām vai ka kāds viņu soda par grēkiem vai apbalvo par nopelniem un ciešanām.

Bet lineārajā laikā, absolūti iluzorā, viņš cenšas visu izlabot vai apvainojas, ja nesaņem pienākošos balvu.

Cēloniskajā ķermenī krājas kondensēta pieredze, kura pēc tam izpaužas kā uzvedības šablons sapņu ķermenī un vēlāk – kā ķermeniskā organisma reāla uzvedība.

Ar piemēru var nodemonstrēt, ka, ja cilvēks veic kādu rīcību, kas skaitās nosodāma viņa sociālās kultūras vidē, un jūtas vainīgs (bieži nepamatoti), tad emociju augstas kvēles gadījumā cēloniskajā ķermenī var saformēties negatīva kondensēta pieredze.

Šādā gadījumā cilvēks, sekojot šablonam, atkal un atkal, no dzīves uz dzīvi izstrādās tādus sižetus, kur viņš būs spiests justies vainīgs.

19 03 13 08

Ja ir problēmas ar materiālo labklājību, tad nepieciešams sameklēt to šablonu, kurš darbojas pretī. Tā bija arī manā gadījumā.

 

Sk. arī Kāpēc attīstītām dvēselēm bieži ir problēmas ar materiālo pārticību?.

 

Mani daudzkārt daudzu dzīvju laikā spīdzināja un sodīja ar nāvi īpaši cietsirdīgi par dažādām maģiskām un okulti-ezotēriskām nodarbēm. Saformējās spēcīgs briesmu šablons.

Kur nu te maksu ņemt par saviem pakalpojumiem, ja sarkanā lampiņa cēloniskajā ķermenī mirgo. Taču tajā glabātā informācija ir grūti pieejama. Toties ar sapņu ķermeni sākt strādāt ir pilnīgi reāli, ja jums kaut kas nepatīk jūsu dzīvē.

Sapņu ķermenis pats var sākt dot signālus tēlu veidā vai ķermenisku simptomu veidā. Apzināti strādāt ar sapņu ķermeni var iemācīties ar dažādām metodēm. Reinkarnacionikas metode – viena no tām.

Daudzu dzīvju atminēšanās procesā var iemācīties atrast atkārtojošos šablonus un izmainīt tos uz vēlamākiem. Tas ir ceļš uz viengabalainumu, kā minimums. Un ceļš uz visa dzīvā Vienotības apzināšanos.

P.S. Vai esat atraduši sev tagadējo un iepriekšējo notikumu cēloņsakarības?

 

 Svetlana Svetlakova

Svetlana Svetlakova

 

Reinkarnacionikas Institūta 1. kursa studente, ārste, teta-hīlere, aukstās elpošanas un transpersonālās psiholoģijas fasilitatore, rūnoloģe, astroloģe. Ar reinkarnacionikas metodi pētu Apziņu, izpaustu dažādās formās.

 

Pievienots 13.03.2019.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/prichinno-sledstvennaya-svyaz/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/tatjana-beglaka/11-dazadi/1294-tatjana-beglaka-telpas-un-laika-iluzija (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/793-irina-akulova-sandra-anna-teilore-dzives-karmas-kods-ko-maca-astes-no-pagatnes (Tulk. piezīme)