Алёна Резник - Партнерство

Aļona Rezņika - Partnerība

14 03 28

Māra Drešmaņa[1] vadībā tika veikta meistarklase par partnerības tēmu.

Caur iepriekšējo iemiesojumu prizmu meistarklases dalībnieces ar Reinkarnacioloģijas metodes palīdzību pētīja dažādus partneru attiecību veidus.

Par to sekojošajā rakstā.

Kā zināms, partnerība – tā ir brīvprātīga vienošanās par sadarbību starp diviem vai vairākiem cilvēkiem. Taču cik šodien partnerības tēma ir aktuāla?

Kādam nolūkam cilvēkiem dibināt partneru attiecības, un kādēļ sadarboties? Varbūt, kad tu dzīvo patstāvīgi, ne uz vienu nepaļaujoties un necerot ne uz viena palīdzību un atbalstu, dzīve rit vieglāk?

Patiesībā par partnerību var spriedelēt bezgalīgi. Eksistē daudz dažādu attiecību veidu.

Taču kādas tieši attiecības var saukt par īstu partnerību? Un kādos gadījumos partnerība beidzas?

 

Kas tas ir – partnerības attiecības?

Mūsu pirmā partnerība dzimst jau bērnībā, kad mēs pirmoreiz sakām kādam, ka viņš/viņa man patīk. Šajā momentā parādās pirmā draudzība.

Bērni sazinās, interesējas par vienām un tām pašām lietām, piedāvā cits citam palīdzību. Šīs attiecības tad arī var saukt par pirmo partnerību.

Pēc tam mēs pieaugam. 15 gados mēs jūtamies diezgan pieauguši, 25-30 mēs arī esam savā veidā pieaugušie, 40 gados cilvēku noteikti var saukt par pieaugušo. Un jebkurā no šiem vecumiem mums ir kaut kādas attiecības.

Kādā tad vecumā partnerību var saukt par patiešām nobriedušu, pieaugušu un apzinātu?

Viss ir atkarīgs no tā, kādam partnerim kādā dzīves etapā mēs esam gatavi.

 

Partnerības tipi

Vieniem cilvēkiem partnerība saglabājas uz ilgu dzīves laika periodu, citiem gadu, divus vai pat nedēļu. Nav svarīgi, cik ilgas attiecības. Galvenais, ka šo attiecību laikā mēs no sava partnera varam kaut ko iemācīties, kā arī iemācīt kaut ko viņam.

Meistarklases dalībniece Jeļena:

ten per

“Mans garīgais audzinātājs saka, ka neviens ne pie viena nav notiesāts uz mūža ieslodzījumu un visām attiecībām ir jābūt par prieku. Un, ja tās jau ir apgrūtinošas, tad par kādu prieku var būt runa?

Tādās attiecībās eksistēt cilvēkam kļūst tik skumīgi[2], ka viņš gaida nāvi jau kaut kur no dzīves vidus.

Gaida pensiju, vecumu, nāvi – apzināti vai neapzināti, bet tas notiek ļoti bieži, lūk, tādu lietu dēļ.”

ten per

Tāpēc visām attiecībām ir jābūt par prieku. Bet, kad attiecības ir apgrūtinošas, par kādu prieku var būt runa? Viens no variantiem šādā situācijā ir tādu attiecību saraušana.

Meistarklases dalībniece Olga:

ten per

“Sakarā ar savām attiecībām pirmajā laulībā esmu sapratusi, ka tās beidzās tāpēc, ka vairs nenesa ne prieku, ne attīstību ne man, ne manam partnerim.”

ten per

Partnerības attiecību saraušana itin bieži mēdz būt visai sāpīga cilvēkiem, vai tās būtu īslaicīgas vai ilglaicīgas. Kā labāk rīkoties: šķirties vai cīnīties par kopēju eksistēšanu?

Varbūt mācība starp cilvēkiem nav izieta, varbūt vajadzētu nākamās mācības iegūt atsevišķi? Patiesībā ir daudz notikumu attīstības variantu, un kaut kādas universālas receptes te nav.

Taču ar Reinkarnacioloģijas palīdzību[3] var katru gadījumu apskatīt atsevišķi un iegūt atbildes uz daudziem jautājumiem individuāli katram.

Var pateikt sev vai citam cilvēkam: “Nu ko tu tik daudz mokies? Pielieciet punktu savām attiecībām!”

Mēdz būt tā, ka no cilvēka redzespunkta attiecības ir sevi izsmēlušas.

 

Sk. arī Dvīņu liesma: vai vajag ar viņu satikties šajā iemiesojumā[4].

 

Bet, ja aplūkojam cilvēka iepriekšējos iemiesojumus ar konkrēto partneri, ar viņa dvēseli citās lomās, var ieraudzīt diedziņu, kurš stiepjas no dzīves uz dzīvi, kamēr cilvēks neizies mācību un neiegaumēs to.

Tāpēc dažreiz vajag pielikt pūliņus, lai šīs partnerības attiecības turpinātos.

Aplūkojot lietišķu attiecību variantu, vajag ņemt vērā, ka katrs cilvēks ir visai individuāls un unikāls. Katram cilvēkam ir sava enerģētika un darba metodes.

Meistarklases dalībniece Gaļina:

ten per

“Man patīk visu darīt labi. Dažreiz mēs nepievēršam uzmanību tam, ka citi cilvēki nav tādi kā mēs, viņi ir dažādi, un katram ir sava enerģētika, katrs pieiet lietai kaut kā pa savam, un tāpēc mēs neuzticamies citiem, kad viņi kaut ko dara.

Mēs sakām: “Labāk es izdarīšu pati, nekā kāds izdarīs slikti.” Tāpēc labāk būs visu darīt pašai, kamēr mēs nesāksim pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir.

Vai arī sapulcēt tādu komandu, lai cilvēki tevi vienkārši klausītos kā vadītāju un darītu tā, kā tu gribi.”

ten per

Iznāk, vajag mācīties uzticēties savam partnerim, uzticēties viņa enerģētikai, viņa lietišķajai pieejai. Vajag mācīties pieņemt[5] cilvēkus tādus, kādi viņi ir, atbilstoši viņu īpašībām un spējām.

Un, kad mēs mācāmies uzticēties savam partnerim, tad arī sāk veidoties labas, ciešas partneru attiecības.

Vai eksistē kaut kāds algoritms, kā būvēt labas partneru attiecības, vai tās būtu attiecības starp vīru un sievu, starp kolēģiem vai biznesa partneriem?

Viennozīmīgi uz šo jautājumu atbildēt nav iespējams. Taču caur citu iemiesojumu prizmu katrs priekš sevis var saskatīt jebkuras viņu interesējošas attiecības un personiski priekš sevis atrast algoritmu savām ideālām attiecībām.

Reinkarnacioloģija palīdz jebkuru partnerību ieraudzīt no dažādām pusēm, nav svarīgi – vai tās ir attiecības ar vīru, vecākiem vai darbu.

Būtu jāpiemin, ka būvēt jebkādas partneru attiecības un definēt vienošanās – tas nav viegls uzdevums.

Vajag domāt par savstarpējām attiecībām vienam ar otru tādā veidā, lai personiski arī sev būtu patīkamas šīs attiecības, lai nebūtu pazemots paša Es.

Jo taču, kā ir zināms, kamēr tu neiemācīsies uzbūvēt harmoniju savā iekšienē, ne par kādām harmoniskām attiecībām pat runas nevar būt.

Tāpēc ir svarīgi saprast, ka cilvēka galvenais uzdevums – pirmām kārtām iemācīties būvēt partneru attiecības ar sevi pašu, un pēc tam jau ar apkārtējiem.

 

P.S. Dalieties komentāros savās apzināšanās partnerības sfērā. Kā jūs būvējat savstarpējās attiecības ar cilvēkiem?

 

 Alona Reznika

Aļona Rezņika

 

Tekstu autore.

 

Pievienots 28.03.2014.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/partnerstvo/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4072-radosuma-noslepums (Tulk .piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/alla-sirko/11-dazadi/3782-alla-sirko-depresija-stimuls-izmainam-dzive (Tulk .piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4036-dveselu-ligums (Tulk .piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/11-dazadi/3896-marija-ponomarjova-dvinu-liesmu-milestiba-divu-dveselu-cels (Tulk .piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4057-par-lielo-sakumu-milestibu (Tulk .piezīme)