Гармонизация

Harmonizācija

21 04 08

07.04.21.

Kas tas ir – cilvēka visu daudzdimensionālo aspektu harmonizācija? Kā tas darbojas?

Sanats Kumara: Harmoniskums – visu aspektu savienojums vienotībā. Vispārībā tā ir daudzdimensionalitāte vienotībā, visu formu un apziņu pilnīga darbība vienotā veselā. Attiecībā uz cilvēku fizisko – tas ir veselīgs ķermenis un psihe. Ķermenis un psihe ir neatdalāmi, viens darbojas otra labā, viens ir atkarīgs no otra. Gan ķermeni, gan jūtas vada doma.

Attīrās un augšupceļas tieši doma, tāpēc ka tā vada visu dzīves procesu, sākot ar cilvēka radīšanas ideju, beidzot ar viņa aiziešanu uz fizisko plānu kā idejas materializāciju.

Kas ir harmoniska doma? Tāda doma nav saistīta ar cīņu vai pretstāvi, strīdiem un konfliktiem, bailēm un negatīvu jebkurā izpildījumā. Negatīva doma ir destruktīva, bet harmoniska doma konstruktīva. Nevis no kā bēgu, bet uz ko tiecos. Nevis ar ko cīnos, bet ko būvēju. Kurp skatos – nākotnē vai pagātnē.

Tu tiki teicis, ka augšupceļas tieši dvēsele. Kā ir saistītas doma un dvēsele?

Dvēsele iegūst saprātu, Manass savienojas ar Budhi, un rodas Taidžasa, starojošs eņģelis. Taidžasa iegūst spēju domāt un vadīt augšupcelšanos. Dvēsele iegūst spēju domāt kā cilvēks, bet pozitīvā veidā, ko arī bija nepieciešams sasniegt cilvēkam, lai augšupceltu sevi uz nākamo plānu. Tādējādi doma atspoguļo gan dvēseles spēju augšupcelt sevi, gan dvēseles vibrācijas kopumā.

Manass iegremdējas tumsībā un iegūst priekš viņa neredzētas iezīmes – negatīvi-pozitīvo domāšanu. Caur pieredzi viņš iemanto tumsu un negatīvu, iegūstot visuma otro pusi.

Viss visums ir duāls?

Jā, tie ir manass un budhi, tie ir gars un matērija, tās ir monāde un dvēsele.

Bet mēs sakām – gars, dvēsele un ķermenis… Trīsiskums…

Gars kā atmans, dvēsele kā budhi, mentālais plāns kā domātājs, astrālais plāns kā vēlmju un jūtu plāns, fiziskais kā matērijas kodols un attīstības dinamika. Un tas viss ir monāde un viņas slāņi. Monāde – Radītājs, viņa daļa, gars no gara, miesa no Radītāja miesas.

Harmoniskums mums – svētlaimes un prieka stāvoklis. Vai tad tas nav harmoniskums?

Tas ir pagaidu stāvoklis, jūs taču ne vienmēr esat priecīgi un svētlaimīgi. Bet harmoniskums nodibinās un nepazūd, lai ko jūs nedomātu, lai ko jūs nedarītu.

Kā nodibināt harmoniskumu?

Tas nāk no meditācijām, kuras aizved jūs uz augstākajiem plāniem. Barošanās ar augstākajām enerģijām, saziņa augstākajos plānos vienmēr paaugstina vibrācijas, piesātinot visus ķermeņus ar vienotu vilni, kuram ir gradācijas dažādos plānos, bet kurš nodibina šo plānu mijiedarbību savienojumā un simbiozē.

Tas nāk no savu domu apzināšanās un destruktīvu domu un programmu aizvākšanas, no dzīves pieņemšanas tādas, kāda tā ir, kopumā, kopā ar negatīvu un pozitīvu.

Sastrādājot pozitīvu domāšanu, jūs būvējat savienojumu ar Augstākajiem Es.

Savienojoties ar mentālo Augstāko Es un ar domu aizejot uz augstākiem plāniem, jūs kļūstat tieši no tā harmoniski un bezbailīgi, zaudējot bailes no nāves.

Kad mēs bijām seminārā ugunīgajos ķermeņos, tu nedaudz citādi definēji harmoniskumu ugunīgajā plānā. Savienojoties ar tevi, mēs jutām to harmoniskumu, par kuru tu teici, ka tas izšķīdina čauliņas-apvalkus, ar kuriem mēs atdalām sevi no Veselā.

Jā, saplūšana ar Mani jums – jūs harmonizējoša ietekme. Šajā plānā jums nav nekā labāka par manu enerģiju jušanu. Kad augstākais caurauž zemāko, viss zemākais izbauda un plaukst. Jūs varat just, ka jūs barojaties no manis, piesūcinoties ar manām enerģijām, kaut arī varat paši baroties no savas iekšienes.

Manas enerģijas kalpo jums savu ķermeņu, viņu emocionālā satura formēšanai, momenta stāvokļa jušanas pamodināšanai, kad jūsu rozes ziedlapiņas atveras un jūs esat gatavi dzīvot pilnīgu harmonisku dzīvi.

Vai ugunīgajā plānā ir neharmoniskuma variants? Kādā gadījumā tas iespējams?

Kad nav kurācijas, kad jūs esat viens pret vienu ar ugunīgo plānu, no visa sargājaties vai bezrūpīgi raujaties uz kaut kurieni, ka tik kustētos. Tas līdzinās dārza zieda uzplaukšanai savvaļas pļavā nezāļu ielenkumā, kuras drīz vien nožņaugs maigo augu. Visam vajadzīgs gādīgs Dārznieks, kurš rūpējas un gādā par saviem sējumiem.

Es sargāju jūs ugunīgajā plānā un piepildu jūs gan ar zināšanām, gan ar pieejamo pieredzi, gan ar jutīgumu. Tad jūs augat mierīgi un nesteidzoties, ņemot vērā visu savu pieredzi un sajūtas. Mēs cilvēka ugunīgo plānu radām saprātīgi un ar lieliem nākotnes plāniem. Ceru uz turpmāku sadarbību par labumu mums visiem.

Pateicos, Sanat Kumara!

 

Pievienots 08.04.2021.

http://www.sanatkumara.ru/stati-2021/garmonizatsiya

Tulkoja Jānis Oppe