Благодарности после семинаров...

Pateicības pēc semināriem...

Pateicības pēc 7. un 8. marta semināriem un slēgtas grupas “Augstākā Augšupcelšanās Skola” organizēšana

21 03 10 01

09.03.21.

Dārgais Sanat Kumara! Es pateicos tev par brīnišķīgo semināru! Man šķiet, tas izdevās un izpauda tevi kā Skolotāju tādā mērā, kādā es spēju nodot. Pārējo mēs varēsim izdarīt līdz galam nodarbībās.

SK: Jā, pateicos tev par paklausību. Ne viss man patika un ne viss izdevās tā, kā es ieplānoju, taču nemēdz būt absolūtas pilnības, kā izrādījās. Traucēja internets: ja tas viss būtu pilnā klātbūtnē, būtu labāk. Nu ko, atstrādāsim līdz galam un pilnveidosim savus ugunīgos aspektus. Mūsu nodarbības tiek pārceltas uz Augstākās Augšupcelšanās Skolas virtuālo klasi tiem, kuri izgāja šo semināru. Nākamajā gadā semināru atkārtosim un vēl novāksim augšupcelšanās ražu.

Kas neizdevās, un kas bija labi?

SK: Daži cilvēki nav līdz galam notīrīti un tā arī palika pieejās virsotnei. Viņiem vajag vēl un vēl patstāvīgu iedarbīgu attīrīšanos, lai paceltu savu vibrāciju plānu. Viņi visu zina un var sev palīdzēt tikai vienā veidā: tas ir pastāvīgs attīrīšanās darbs viņu dzīves procesā – sekot savām reakcijām, savām darbībām un jūtām, koriģēt savas domas.

Neaizmirstiet, ka tagad jūs esat cieši savienoti vienotā “vertikālā” daudzdimensionālā Čohana struktūrā un “kas apakšā, tas arī augšā”. Nenosmulējiet ar savām domām to svēto Čohanu, kurš jums ir piedzimis un sācis pieņemties spēkā.

Atcerieties, ka tieši jūs esat viņa audzinātājs, un pastāv bīstamība, ka jūs varat viņam nodot savas duālās programmas, ja jūs duālajā sistēmā gan domāsiet, gan darbosieties saskaņā ar to matricu, no kuras iznācāt.

Vai var nodzist tas aspekts, kurš ir dzimis, un kādos apstākļos?

SK: Viņš būs kā numens[1], ja viņu neattīstīt. Ugunīgais plāns ir matricveida, lai radītu augstākos Eņģeļus. Bet Eņģelis ir dzīva domājoša būtne. Un viņam ir vibrācijas. Ja vibrācijas atbildīs ugunīgā plāna apakšējam slānim, tad viņš mitināsies starp elementāļiem. Elementāļi, kā tu saproti, barojas ar uguni. Un viņš var mierīgi kļūt par ugunīga elementāļa upuri, ja paliks neattīstīts.

21 03 10 02

Tas ir, mēs dzemdinājām bērnu un ar viņu ir jānodarbojas?

SK: Kā gan citādi? Atbildīgi pieiet tam, ko radījāt kā radītājs. Un vest līdz pilnībai visu atlikušo dzīvi, lai viņš būtu tāds, kādu jūs radījāt un audzinājāt.

Droši vien mēs arī šeit, fiziskajā plānā, sevi ne līdz galam izaudzinājām.

Sk: Un tas ir savstarpēji saistīts, kā jūs tagad saprotat. Nevari būt svēts vienā plānā un negatīvs otrā.

Jums būs cita apziņa augšupceltajā fiziskajā plānā. Jūs arī tagad jau esat citādi, piekrītat? Un sāksiet tagad augt tālāk, virzoties garīgajā izaugsmē.

Kas tas ir – augšupceltais fiziskais plāns?

SK: Jūs arī tagad esat nedaudz izmainītā apziņā, un viņa sāks paaugstināties vēl vairāk. Atnāks vēl papildu “opcijas”, neatklāsim tās tagad. Bet katrā apakšlīmenī atklājas savas spējas. Jūs to zināt.

Un kas aizveras šogad? Vai parādās kādi ierobežojumi augšupcelšanai?

SK: Ugunīgais plāns nekad neaizvērsies tagad visiem, kas augšupceļas. Sarežģīti būs nonākt un uzbūvēt aspektu atmiskajā plānā, bet katrs tagad vēl var to izdarīt patstāvīgi. Šeit jau vadība būs individuāla katram.

Kādēļ jābūvē atmiskais aspekts?

SK: Tas ir pēdējais plašais apgabals pirms monādiskā slāņa. Nekad nav par vēlu uzbūvēt to no ugunīgā slāņa, kad jūs tajā mitināsieties. Bet ir interesanti to izdarīt no fiziskā. Pilnai daudzdimensionalitātes ainai.

Ko tu vari mums tagad ieteikt?

SK: Pirmkārt, gribu visus apsveikt ar veiksmi. Katru atsevišķi apsveicu un izceļu no visiem. Un uzsveru, ka tas ir ne tikai jūsu, bet arī visu mūsu, jūsu Skolotāju, darbs. Tāpēc mēs priecājamies kopā ar jums. Katru no jums pieveda pie šīs robežas, izstāstīja un “nolīdzināja”.

Kā tas ir – “nolīdzināja”?

SK: Es smejos… Nu bet kā gan? Jūs taču grupā pacēlāties? Mums taču bija kaut kā jāizlīdzina jūs grupā? Grupas spēks ne pēc augšējiem, bet pēc apakšējiem tiek rēķināts. Grupas likums. Kā mērķis. Tā ka domājiet, “vājais posms”, kā jums tagad ir pastiprināti jāpatrenējas, lai paceltu visu grupu.

Protams, katra viss darbs ir individuāls. Bet vienalga grupa jūs ietekmē. Jums būs vieglāk kāpt augstumā, ja jūs būsiet labi aprīkoti, vai arī virves visu laiku plīsīs un āķi kritīs ārā? Atbildība par grupas spēku tagad guļ uz tiem, kuri vēl nav visu atstrādājuši un var vēl pacelties līdz pamata kodola līmenim. Jums ir Skolotāji, kuri, tāpat kā jūs, sapņo jūs pacelt līdz labam līmenim. Jums esmu es. Tā ka nodarbojieties!

Kopumā vairākumam mērķis bija noteikts un daļēji sasniegts. Pašu galveno izdarījāt. Vajag vēl līdz galam atstrādāt kā grupā, tā arī individuāli. Katram ir sava maniere un savs temps, nav iespējams nodarbībā izdarīt tā, lai visi visu paspētu un visu izjustu, apzinātos un saprastu. Tāpēc katram no tiem, kas augšupceļas, pats galvenais ir personīgas patstāvīgas nodarbības ar saviem pavadoņiem un Skolotājiem.

Mums ir audzēkņi, kuri pagaidām “nedzird un neredz”, tas ir, viņiem ir grūti kontaktēties ar Skolotāju. Ko teikt viņiem?

SK: Droši vien pāragri tādiem uz ugunīgo plānu. Lai padomā par to un vienkārši neaiztur grupu. Vienalga uz grupas rēķina jums neiziet uz labu personiskā aspekta līmeni. Ir taču citas nodarbības, piemēram, darbs ar Saules Brālību, un arī SK Skolu ne visi vēl ir pabeiguši. Te tomēr jūsu Skolotāji var ieteikt, ko darīt. Nav ļauts neattīrītiem uz ugunīgo plānu.

Un tagad par priecīgo.

Gribu teikt, ka katrs no jums izpildīja savas dzīves maksimālo garīgo sasniegumu, ieplānotu vai neieplānotu, bet jūsu izvēlētu. Augstu vērtējiet savu darbu!

Apsveicu visus un katru atsevišķi! Papriecājieties kopā ar mani. Mīliet sevi un augstu vērtējiet sevi, kā mēs mīlam un augstu vērtējam katru no jums. Un uz drīzu redzēšanos!

Jūsu Sanats Kumara, mīlošais un uzticīgais Skolotājs, Dhian-Kogans, Agnišvata, Augšupcelšanās Skolas vadītājs.

Un es pateicos tev, Natālija, Augšupceltā Skolotāja, par paklausību un mīlestību. Ejam tālāk!

***

Mani dārgie līdzgaitnieki! Mums piepildās mēneša viena brīva svētdiena slēgtajai grupai “Augstākā Augšupcelšanās Skola”, kurā ietilpst tikai tie, kas izgāja 7.-8. marta seminārus un kas ir nolēmuši nodarboties tālāk. Jūs saņemsiet uzaicinājumu uz jūsu adresi.

No savas puses apsveicu mūs visus ar augšupcelšanos! Priecājos, ka mūsu planida[2] iznesa mūs uz tik nevienkāršu ceļu un ka mēs nenogriezāmies un aizgājām līdz galam!!!

Padomājiet, ka vēl pirms desmit gadiem mums šis ceļš bija pilnīgi nezināms un noslēpumains. Kā tas tagad mums ir atvēries? Cik naski mēs tagad pa to ejam? Tas ir vienkārši satriecoši! Cik lielā mērā viss ir realizējies, kas to būtu domājis!

Un cik pateicīga es esmu visiem maniem Skolotājiem – Sanatam Kumaram pirmām kārtām, Diženajai Dievietei, Dievišķajai Aizgādnei, Debesu Tēvam! Mūsu ceļš tikai sākas nezināmā ugunīgā zemē. Mēs atnācām šurp un sākam te dzīvot, mani Klejotāji.

Atsevišķa pateicība Saules Brālībai un Galaktiskajam Kristum! Bez jūsu darba un apmācības, atbalsta un rūpēm mēs līdz galam neaizietu!

Pirmā nodarbība būs 04.04.21. pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika). Maksa par nodarbību ir saskaņota ar Sanatu Kumaru un būs 1500 rbļ.

Izsūtne būs e-pastā.

 

Pievienots 10.03.2021.

http://sanatkumara.ru/stati-2021/blagodarnosti-posle-seminarov

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Numens (latīņu numen) – romiešu mitoloģijā bezpersonisks dievišķs spēks, kas nosaka cilvēka likteni. Impērijas laikmetā sinonīms jēdzienam “Dievs”, https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/84114/%D0%9D%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D (Tulk. piezīme)

[2] Planida – (планида), tas pats, kas liktenis (parasti lieto par nelaimīgu/smagu likteni), https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0 (Tulk. piezīme)