Параллельные жизни

Paralēlās dzīves

Ievads seansam ar Diženo Dievieti

21 02 28 01

27.02.21.

Pēdējā nodarbībā Dmitrijs M. uzdeva jautājumus par Akašas Hronikām. Un es nolēmu parunāt par šo pašlaik man ļoti neskaidro tēmu ar Diženo Dievieti. Pa Akašas Hronikām mēs ar audzēkņiem daudz ceļojām vairāk nekā desmit gadus. Aplūkojām karmiskos cēloņus, citu dzīvju detaļas un dažādas mūs interesējošas lietas. Un pēkšņi man paziņo, kas tās ir aizvērtas. Es pārbaudīju, tā arī ir. Un pāris gadus mēs vairs neapmeklējam Hronikas. Jā, viss atjaunojas, aizveras vienā līmenī un droši vien atveras citā, un vispār modernizējas. Pēdējos gados es tā arī vērsos – pie mentālajām Hronikām, kuras deva momentānu atbildi, atšķirībā no astrālajām, kurās vajadzēja apskatīt dzīves gabalu.

Tātad mana rīta saruna ar Diženo Dievieti.

***

Akašas Hronikas – kas tas ir? Kā tās izskatās tagad, un vai ir jaunās realitātes Hronikas? Kādu lomu tās pilda tagad?

Diženā Dieviete: Katrā plānā eksistē, ja tā cilvēciski teiktu, Dzīves Grāmata katram cilvēkam.

Bet cilvēks katrā dzīvē ir iesācējs, kāda grāmata viņam var būt? Varbūt tā ir dvēseles grāmata?

Tu dzīvo paralēlās realitātēs, un tavu dzīvju var būt daudz.

Cik paralēlu realitāšu eksistē uz planētas?

Ļoti daudz. Katrā no tām esi tu kā cilvēks, tajā pašā ķermenī, tikai tavas dzīves dažādas pieredzes nedaudz izmainītā.

Mēs visi vienlaikus dzimstam un vienlaikus mirstam?

Jā, aptuveni, + -.

Un sapņi mums rādās no paralēlajām realitātēm vai no astrālās pasaules?

Jūs savu pasauli modelējat kā radītāji, un sapņi ir jūsu radījumi sapņu plānā. Tie var būt astrālajā līmenī, mentālajā u.c. Arī šajos līmeņos ir daudz kolektīvās realitātes pasauļu.

Ar ko paralēlās dzīves atšķiras no mūsējās?

Tur tiek izspēlētas jūsu nenogurdināmās vēlmes vai citas iespējas. Piemēram, tur tu esi vijolniece, tu vadi mašīnu, tev ir citi vīri un citi bērni, cita specialitāte, piemēram, taksometra vadītājs, inženieris, bērnudārza audzinātāja, šuvēja, skolotāja mazākajās klasēs, ceļotāja, jaunu zemju atklājējs, botāniķis u.c.

Tas ir, visas iespējamās realitātes eksistē? Un katra sazarojas jaunā un jaunā no katras nākamās izvēles?

Jā, protams, jūs esat radītāji, jūsu domas ir materiālas, un katrs no jums rada jaunu realitāti savā iztēlē.

Tā ir fiziskā plānā vai mentālā, iztēlē?

Mentāli-fiziskajā. Tava pasaule atjauno tādu pašu realitāti tavā apkārtnē, un tur var būt citi personāži.

Kā datorspēle?

Ne gluži. Tā nav tik primitīva realitāte, bet princips ir tāds pats – tu atjauno tikai tos realitātes parametrus, kuri tev ir svarīgi.

Šodien es nosapņoju, ka man ir piedzimusi meitene un viņa lido.

Sapņu kopu tu formē pati. Tava jaunrade sapņu plānā ir kā rakstniecība, fantāzija rada tēlus, kurus tu pārdzīvo kā reālus.

Un tā ir kāda mana fiziskās realitātes pieredze? Kura tiek ierakstīta Dzīves Grāmatā?

Protams, jā, tava dzīve ir pilna ar visdažādākajiem variantiem. Turklāt daudzdimensionāliem. Tu redzi arī citādus sapņus, piekrīti.

Un arī sapņus no citām dimensijām radu es?

Tu taču redzi sapņus par sevi, vai ne? Katrā tu esi kā novērotājs. Tu izspēlē variācijas, kurās tu esi varone.

Cilvēki redz, piemēram, šausmīgus sapņus. Un arī tos rada viņi paši?

Tu kā dvēsele tos radi pati. Daudzdimensionālos sapņus rada tava monāde citā dimensijā, un pēc tam tu tos redzi kā patīkamus vai nepatīkamus.

Monādiskā realitāte ir daudzdimensionāla un bezgalīga variantu ziņā. Tu vari radīt realitātes kaut katru dienu. Kā tu lasi jaunu grāmatu vai skaties jaunu filmu, tā arī tavas domas rada jaunu realitāti.

Bet ja sapnis atkārtojas?

Tad tu kā dvēsele vai monāde gribi pateikt kaut ko svarīgu tev fiziskajai. Cilvēks eksistē daudzās pasaulēs, un katrā viņš rada pats priekš sevis.

Un mana zemes plāna dzīve – arī ir manas dvēseles sapnis?

Zināmā mērā – jā. Vai tad tu nejūti, ka dzīvo vienlaikus citās pasaulēs?

Es nejūtu, bet iztēloties varu. Šeit viss ir tik reāli, un mana pasaule nemaz nesakrīt ar maniem sapņiem, ja izeju no manas šaurās mājas dzīves realitātes. Tā ir tik sarežģīta, nepriecīga, kāpēc? Vai tiešām es esmu radījusi tādu sarežģītu un bīstamu pasauli?

Šī pasaule, tāpat kā visas citas pasaules, ir daudzdimensionāla. Katrs rada savu savas dzīves tēlu un ieraksta to citu cilvēku pasaulēs. Jūs sakrītat vai nesakrītat pēc vibrācijām vai vēlmēm. Un pakāpeniski pasaule, kura sakrīt ar taviem priekšstatiem, atdalās no pasaules, kura ir zemāk. Jūs atdalāties.

Kā tas konkrēti notiek?

Tādas atdalīšanās uz planētas ir bijušas vairākas.

Tas ir par Atlantīdas bojāeju un par Vispasaules Plūdiem?

Jā, tu pareizi nojauti.

Arī šoreiz tiek plānota katastrofa?

Nē, netiek plānota. Bet var būt, ja jūs to vēlēsieties.

Kā es varu vēlēt sev katastrofu?

Tu vari arī nevēlēties, bet daži cilvēki izmisīgi grib piesaukt pasaules galu, lai pārtrauktu savus pārdzīvojumus un ciešanas.

Atceros, reiz es tāpat gribēju, kad man bija ļoti lielas bailes. Labi, ka manas vēlmes nerealizējās…

Lūk, redzi, un cilvēkiem var būt daudz stiprāki pārdzīvojumi un ļoti lielas vēlmes visu pārtraukt uz šīs planētas.

Daudzi pravieši redzēja kontinentu applūšanu. Es pat karti redzēju, kā kontinenti tiks applūdināti. No kurienes šis redzējums? Tā ir viena no paralēlajām pasaulēm, kuru katrs no mums ir radījis? Bet kāpēc šie redzējumi ir tik līdzīgi?

Tā ir dvēseles vēlēšanās pārtraukt dzīvi uz planētas, izteikta vispārējās katastrofas veidā. Dvēsele grib aiziet ne pēc savas vēlēšanās, bet kā upuris.

Tas ir, negrib uzņemties atbildību?

Jā, vājas dvēseles nevar dzīvot tā, kā viņām gribas, un meklē objektīvus iemeslus, kāpēc viņām neiznāk dzīvot tā, kā viņas grib.

Es zinu, ka ir paralēla realitāte, kur notika atomkarš. Vai tiešām es to radīju pati?

Ne tikai tu, bet daudzas dvēseles, kuras baidījās un vizualizēja šo karu, radīja tādu vispārīgu realitāti, lai izspēlētu savas fantāzijas.

No kurienes es zinu, ka ne es pati pašlaik visu izdomāju – visu šo sarunu?

Tu taču sen ar mani satiecies un nevari atšķirt mani no sevis?

Man šķiet, ka varu, bet varbūt es visu šo sarunu izspēlēju kā manas fantāzijas sapņos?

Nē, protams, nē. Pašlaik tu nedusi jūsu realitātes priekšstatā, un mūsu saruna tev vienkārši šķiet jauna un fantastiska. Bet tici, tavas smadzenes rada daudz fantastiskākus sapņus-realitātes.

Tad, lūk, tu sāki jautājumus ar Akašas Hronikām. Tā ir vispasaules bibliotēka, un šīs bibliotēkas grāmatās pašlaik ir savāktas visu dvēseļu visas hronikas periodā pēc Plūdiem. Pašlaik tās atrodas apstrādē, bet tava grāmata tev joprojām ir pieejama.

Bet kāpēc man pateica, ka Hronikas ir slēgtas ceļojumiem? Un es pārbaudīju un patiešām vairs nevarēju tajās ieiet. Un paralēlās dzīves mums ir bijušas aizvērtas vienmēr?

Dzīves no grāmatām tiek izņemtas un socializētas. Tas ir, personiskā pieredze it kā iziet “internetā” un kļūst pieejama visiem. It kā būtu iznākuši romānu vai filmu krājumi vispārējai apskatei. Tas tiek darīts tālab, lai pabeigtu šo blīvumu un pārietu uz citu, kur būs pilnīgi citāda rakstura darbības un sekas.

Mēs Akašas Hronikās aplūkojām citas dzīves. Tās patiešām bija, vai arī paralēlajās realitātēs bija mūsu domformu radītas?

DD rāda man vienu no iepriekšējām dzīvēm (abstrakti) kā dažādu paralēlu realitāšu koncentrāciju rāmīšu veidā, vienu pēc otra, kas haotiski savienoti vienā konkrētā blīvumā. Es redzu šo blīvumu kā noteiktu sakopojumu jeb būtību.

Tātad tomēr mana dzimšana Zemes pagātnē bija apmēram tāda pati fiziska, kā es te sevi sajūtu? Un šie rāmīši – kā domāšanas darbības varianti?

Jā, tu staigāji kājām pa to planētu, pa kuru staigā pašlaik. Tu dzīvoji citus vēsturiskus dzīves periodus planētas vēsturē. Un tu ar savu realitāti radīji citas paralēlas realitātes, kuras palika tavā Dzīvju Grāmatā kā vispārināts tēls, sastāvošs no realitāšu variantiem un notikumiem. Kā koncentrāts no notikumiem, taviem lēmumiem un sekām, varbūtīgām tavā pagātnes dzīvē. Viss, ko tu būtu varējusi radīt, visi paralēlie lēmumi tajā tavā dzīvē. Tas ir tavas personības tēls zemes plānā, pilnīgāks, nekā tu izvēlies kaut ko vienu konkrēti: tas ietver visas iespējamās izvēles un visas iespējamās domas-jūtas pie paralēlajām izvēlēm.

Bet mēs redzējām tikai konkrētu tēlu Hronikās, dodošu mums vienīgo variantu.

Tas atbilst tev un taviem pieprasījumiem, tas nāk no augstāka plāna un nav atkarīgs no tavām konkrētajām domām pašlaik. Tavs Viss sašaurina informāciju līdz tādam stāvoklim, lai tu varētu to saprast šeit.

Un tagad, mūsu sarunā, tā arī sašaurinās un tiek pārtulkota loģiskā valodā?

Protams, tu no daudzdimensionalitātes izvēlies tikai to, kas iekļaujas tavos loģiskajos jēdzienos. Tā ir saruna ar taviem dažādu plānu Augstākajiem Es.

Bet vai tu vari tagad pateikt kaut ko, ko es no daudzdimensionalitātes spēšu saprast? Citā valodā?

21 02 28 02

Sākumā Dieviete pavērsa pret mani milzīgu plašu staru. Pēc tam atvēra stara realitāti par 360°. Pēc tam pacēla mani uz to manu aspektu, kurš kā dieviete ir klātesošs Diženās Dievietes realitātē, un es ieraudzīju no mana aspekta ejošus starus uz dažādām planētām vai dzīvēm citās realitātēs.

Tas viss notiek tagad. Un ne tikai uz Zemes, bet uz Andromedas, uz Sīriusa, starp zvaigznēm aktīvajā starpzvaigžņu realitātē (apmēram kā Galaktiskais Kristus), citā visumā, visur, kur ir klātesošs tavs gars.

Un jaunos ugunīgos ķermeņus mēs tāpat formējam domās? Kāda nozīme ir šai mūsu jaunradei visai mūsu daudzdimensionalitātei? Tur patiešām rodas jauna dzīve?

Protams. Un tas būs atkarīgs no jūsu enerģijas blīvuma zemes plānā, no vēlēšanās radīt sevi jaunā skaistā veidā, kā ideālas būtnes. Iemiesot savu ideālu, eksistēt tajā un pilnveidot tās īpašības, kuras nav izdevies realizēt blīvajā dzīvē. Jūsu jaunie ķermeņi būs jums palīgs jebkurā gadījumā, piemēram, kad jums kļūs grūti… Un jūsu ideālam ir jāpilnveidojas, un tas pilnveidosies atkarībā no jūsu pašpilnveidošanās. Viņš atjaunosies ar to, ar ko jūs to piepildīsiet.

Bet nāves un jaunas dzīves gadījumā uz Zemes mēs zaudēsim atmiņu par šo radījumu?

Dzīve ir viena, un visi jūsu radījumi ugunīgajā plānā neaizies, neies bojā, paliks kā jūsu Augstākie Es, un, ejot caur savām dzīvēm mentālajā plānā, jūs vienmēr varat tos izmantot kā augstākās dzīves variantus visaugstākajos esības plānos.

Pateicos tev, Diženā Dieviete!

 

Pievienots 28.02.2021.

http://www.sanatkumara.ru/stati-2021/parallelnie-zhizni

Tulkoja Jānis Oppe