Важность физической жизни...

Fiziskās dzīves svarīgums...

Fiziskās dzīves svarīgums vispārējas realitāšu pārejas un matricu atdalīšanās apstākļos

Zemes Valdības oficiālais kanāls

(Diktējums)

21 02 03

02.02.21.

Mūsu dārgie Gaismas Darbinieki! Jūs nenovērtējat fizisko iemiesojumu svarīgumu, tiecoties uz mūžību. Jā, bieži fiziskajām dzīvēm nav turpinājuma ugunīgajā plānā, taču dzīves pamats tomēr ir fiziskais plāns. Dzīvības nogulsnēšanās matērijā ir viens no pašiem svarīgākajiem Dzīvības vispār kā tādas eksistences nosacījumiem. Fiziskā plāna apstākļos Mēs spējām apturēt un nofiksēt svarīgākos nosacījumus, lai varētu eksistēt matērija, savienota ar garu vienotībā. Tas ir vissarežģītākais un kvalitatīvākais cilvēka gara radījums, lai arī pagaidām nepilnīgs, bet pateicis savu vārdu pasaules-ēkā.

Lai cik jūs nebūtu neapmierināti ar sociālo dzīvi uz planētas, kas pagrimst jūsu acu priekšā, lai kā jūs nenojaustu izmaiņas uz labo pusi salīdzinājumā ar šodienas stāvokli, mēs stingri vērtējam jūs kā īstus varoņus, kas tikuši galā ar Radītāja uzdevumu – izstrādāt īstu saprātu duālās dzīves karalaukos.

Nevienam nav tiesības nosodīt jūs (kā planētu) par šauru prātu vai apziņas attīstības apzinātu bremzēšanu.

Neviens jūs nenosoda par pārliecīgu agresivitāti.

Nevienam nav tiesības nosodīt jūs par masu pusdzīvniecisko stāvokli.

Tas viss bija paredzēts apziņas matricā kā pārejā no fiziskā uz astrālo stāvokli un tālāk uz mentālo stāvokli. Tā ka zemas apziņas un šaura saprāta nosodījumu mēs noņemam ar savu notiekošā vērtējumu. Tā arī bija paredzēts šajā attīstības loka daļā.

Mēs jūtam līdzi tām apziņām, kuras atnāca šurp, lai izaudzētu sabiedrisko pašapzināšanos, un cieš no masu izpratnes un attīstītības trūkuma. Mēs cienām jūsu tieksmi un esam gatavi palīdzēt ar visu, ar ko tik vien varam, jūsu ceļā. Bet pagaidām apbruņojieties ar pacietību un turpiniet savas misijas pelēcības un antipātijas pārvarēšanas ceļā. Turpiniet savu mīlestības un gaismas ceļu par labumu visai pārējai cilvēku apziņu masai.

Mēs salīdzinām jūs ar dzīvinošu rasu uz ziedu lapiņām. Mēs saprotam jūsu lomu tumsas apgaismošanā un to cilvēku pieņemšanā, kuri blakus jums mierīgi vai nemierīgi dzīvo zemes plāna sāgas dažādu varoņu ķermeņos un apziņās. Mēs augstu vērtējam jūsu kalpošanu un atalgosim jūs pēc zemes plāna dzīves, kā pienākas.

Bet pašlaik mēs aicinām jūs klausīties savas sirdis, piepildoties ar Radītāja svētību un pateicību par iespēju kalpot Dzīvībai un jaunradei pilnā savu iespēju spēkā.

Ir pienācis laiks, kad jūs varat nekautrēties pašrealizēties, atbrīvojot sevi no matricas nosacītībām un cilvēku uztveres ieradumiem. Jūs varat atcerēties savu ceļu ārpus zemes plāna vai neatcerēties, kā jūs vēlēsieties. Bet mēs vienkārši atgādinām jums par to lielo misiju, kādu īstenojāt jūs visa pasaule kopīgi, ieminot ceļu duālu ļaužu miermīlīgai eksistencei.

Mēs redzam – nav aiz kalniem tas laiks, kad jūs varēsiet droši skatīties cits citam acīs un redzēt tajās draugu, biedru un darbinieku kopīgajā kosmiskajā misijā, apzinoties, ka misija ir nonākusi pie beigām, pie uzvaras, pie kopradīšanas ar citām pasaulēm par labumu visai pasaules-ēkai.

Mēs apsveicam jūs ar grūtā pasaules ceļa pabeigšanu, kurš veda pie uzvaras pār sevi, pie visu konfliktu atrisināšanas cilvēces iekšienē. Mēs redzam gaismu tuneļa galā un saprotam, ka jums ir vajadzīgs atbalsts un mīlestība no planētas pārvaldītāju puses.

Mēs, Saules sistēmas un planētas Zeme jaunā Valdība, paziņojam jums par zvaigžņu desanta misijas pabeigšanu un apsveicam jūs ar uzvaru. Mēs priekšā redzam tikai gaismu un mīlestību. Mēs gribam jūs iepriecināt ar paziņojumu par grūtā ceļa beigām.

Mums ir prieks jums pavēstīt, ka ir pārvarētas visas grūtības un mēs sākam planētas atbrīvošanu no tumšo pārvaldītāju kundzības, savienojot savas pūles ar zemes plāna cīnītājiem par brīvību.

Lai dzīvo brīvība! Pieņemiet mūsu pateicību visiem, kas piedalījās apziņas atbrīvošanā un noslēpumu atklāšanā. Mēs esam ar jums kopā. Pateicamies!

Priekšā stāv daudz nenogurstoša darba, mēs neiesakām jums sakļaut spārnus. Mūsu vēstījums ir vienkārši atbalsts tiem, kas tuvu izmisumam un nogurumam iet pēdējiem spēkiem.

Viss grūtākais ir aiz muguras, jūs varat atslābināties un mierīgi uzelpot. Paliekam ar jums kā jūsu uzticami palīgi un draugi.

Zemes Valdība.

 

Pievienots 03.02.2021

http://sanatkumara.ru/stati-2021/vazhnost-fizicheskoy-zhizni

Tulkoja Jānis Oppe