Январские семинары в записи

Janvāra semināri ierakstā

Janvāra semināri 2021. gada 3.-6. janvārī

ierakstā

21 01 08

Semināri 2021. gada janvārī – ļoti svarīga ceļa zīme visā Augšupcelto Valdnieku, Ercenģeļu, Debesu Tēva mācībā.

Mentālais plāns

Seminārs 3. janvārī “Darbs ar savu mentālo aspektu”

Galaktiskais Kristus par tagadni.

Sanats Kumara par mentālo plānu.

► Laiks un telpa.

► Mērķis.

► Radīšana.

► Enerģijas vadīšana.

► Saprātīgums un sevis kā radītāja uztvere.

► Varenība.

► Domātāja briedums

Jautājumi apdomāšanai no SK.

Prasme domāt un radīt sevis iekšienē.

Jūs atnācāt uz šejieni, lai apgūtu daudzdimensionalitāti kopumā.

SK: Mēs kā Skolotāji cenšamies jums iemācīt domāt, mēs liekam jums domāt patstāvīgi un risināt problēmas mentāli.

Kādas īpašības vajadzīgas darbam ar Skolotāju?

Dualitātes matrica.

Darbs ar bailēm.

Gars un matērija, dzīves apstākļu atšķirības.

Radām sevi no jauna.

- Kristus-apziņa. Raksturojums

► Mentālā aspekta forma.

Mentālā aspekta īpašības.

► Zemākā un augstākā mentālā plāna atšķirība.

► Karmas uzdevumi.

► Apkārtne. Palīgi.

► Skolotāji.

Mentālā aspekta forma.

Sfēru būtne. Trešā ēteriskā sistēma.

Mentālā aspekta enerģijas.

Mentālā aspekta īpašības.

Mentālā aspekta iezīmes.

Mentālā aspekta izmantošana.

Kolektīvā mentālā aspekta forma.

Apkārtne un Palīgi.

Negatīvās īpašības, ar kurām sāksim strādāt.

Zemākā un augstākā mentālā plāna atšķirība.

Šī apgabala “zieds” savu sakni “iegremdē visas zemes ēnā”.

1. darbs – atrast egoistiskas jūtas, paslēptas zem citām jūtām.

Mentālā aspekta iezīmes.

Mentālā aspekta vide.

2. darbs – atrast egoistiskas jūtas, paslēptas zem citām jūtām.

Kristus-apziņas pozitīvo īpašību sastrādāšana.

Prakses ar Saules Brālību.

Karmas uzdevumi.

Dualitātes matricas specifika.

Enerģētisks darbs ar planētu kopā ar Sanatu Kumaru, Maitreiju un SAULES BRĀLĪBU.

20 12 04 02

 

Budhiālais plāns

Seminārs 4. janvārī “Dvēseles dziedināšana un attīrīšana”

Dvēseles atbrīvošanās ceļš.

Dvēsele ar savām šķautnēm ietilpst Dvēseļu kopienā trijos līmeņos:

´ 1. Zemes dvēsele, sasaistīta ar fiziskās pasaules pētīšanu.

´ 2. Dvēsele Diženās Dievietes līmenī.

´ 3. Atma.

Vispārējās Saules Dvēseles.

Ķermeņa Ba enerģija.

Dvēseles īpašības.

Vienotā Dvēsele.

Iziešana no Sansaras Riteņa.

Dvēseles atbrīvošanās ceļš.

Mentālā pasaule.

Darbs: attīrām dvēseli no dvēseles dzimtas enerģijām.

Ceļojums uz DD Dvēseļu Dārzu.

Dvēseles atbrīvošanās.

Dvēseles turpmākais liktenis.

Dvēseles Budhi plānā salīdzinājums ar Cilvēka ugunīgo ķermeni.

Attīrām dvēseli.

Dvēseles smalkais jūtīgums.

Dvēseles mīlestība dažādos plānos.

Dvēseles aspekta apgūšana.

Savas dvēseles pētīšana.

Cilvēka Saules dvēseles īpašības.

Dvēseles vajadzības.

Prakse: Mācības zvaigžņu sistēmas skolās.

Dvēseles ceļojums uz savu Lielās Dvēseles informācijas lauku.

Atraušanās no mātišķās dvēseles.

Radītājs: Pārraujam Sansaras Riteni.

20 12 04 02

 

Budhiālais plāns

Seminārs 5. janvārī “Budhi – Dhian-Kohans”

Terminu Budhi, bodhi, Budi-taidžasa definīcija.

Dvēseles glābšana Sutratma-Budi attīstībā.

Budhi hierarhija.

Ugunīgā plāna elementāļi.

Dievības.

Daitjas, Lokapālas, Trimurti: Brahma, Višnu un Šiva.

Semargls – uguns un uguns upurēšanas dievs.

Dhiāni-Budas.

Pekles liesmas (Геенна огненная).

Taras, Idami, Dakini.

Tathagata.

Dhian-Čohani.

Dhian-Kohani jeb Agnišvatas.

Ugunīgie dzīvnieki un putni.

Meditācija ar Sanatu Kumaru: Budhi personības iezīmju apzināšanās.

Dvēsele Budhi plānā.

Augļi Dvēseles kokā.

Meditācija ar Saules Brālību: Apzināmies savu Budhi.

Triratna – budisma doktrīnas 3 dārgumi.

Labo īpašību trīs grupas.

Meditācija-čenelings ar Diženo Dievieti: piepildāmies ar augstāko kultūru un noteikumiem saziņā ar citām būtnēm.

Četras cēlas patiesības.

Cēlais Astoņiskais Ceļš.

10 baušļi budismā – viena no bodisatvas apsolījuma formām.

Prakse Tonglen.

Meditācija ar Debesu Tēvu.

20 12 04 02

 

Atmiskais plāns

Seminārs 6. janvārī “Augšupcelšanās uz dvēseles Atmisko aspektu”

Galaktiskais augšupcelšanās portāls.

Vēsturiska uzziņa.

Atmans. Mācība par “pieciem atmaniem”, it kā ieliktiem cits citā.

Nirvānas jēdziens.

Sanats Kumara par Atmu.

Būtības Ķermenis.

Diženā Dieviete par Atmu.

Atmiskā plāna īpašības attiecībā uz cilvēku.

Meditācija: Pieskaršanās Atmanam kopā ar Galaktisko Kristu.

Pastāvīgie Atomi.

DD: Atma nav Būtne vispārpieņemtā izpratnē. Tas ir pirmatnējais apziņas lauks.

Patiesības Ķermenis.

Atmana un Budhi aktivizācija caur Diženo Dievieti.

Iesvētījums no Debesu Tēva.

Maksa par katru semināru 1500 rbļ.

Apmaksājot 4 seminārus, maksa

5 000 rbļ.

Katra semināra ilgums 3,5-4 stundas.

Kā iegūt ierakstu?

1. Apmaksāt:

  Pārskatījums un Sberbank karti:: 4276 1600 1263 4789

  Jandeks-nauda: konts 41 00 11 43 27 08 994

  Bankas pārvedumi no ārzemēm:

Vestern Union vai Kontakt

uz vārdu KOTELNIKOVA NATALIA NIKOLAEVNA.

Noteikti norādiet tēva vārdu. Pie mums tas ir nepieciešams.

Nesūtiet caur Golden Crown

  Paypal uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ***

2. Uzrakstīt:

Pēc apmaksas sūtiet man e-pastu

uz adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

norādot vebināru un apmaksas veidu.

Atbildes e-pastā es nosūtu jums semināra ierakstu.

Uz tikšanos!

 

Pievienots 08.12.2020

http://sanatkumara.ru/obyavleniya/yanvarskie-seminari-v-zapisi

Tulkoja Jānis Oppe