Значение музыки для цивилизации

Mūzikas nozīme civilizācijai

20 08 20 01

Mans augstākais Es: Ne visām galaktikas tautām ir mūzika. Citas aprobežojas ar skaņu trokšņiem vai viļņveidīgām iedarbībām – patīkamām un iedvesmojošām vai pretīgām un slimīgām, izsakot jūtas un pārdzīvojumus. Tādu pašu funkciju nes sevī arī jūsu mūzikas māksla, liekot just visas emocijas – no prieka un iedvesmas līdz bēdām un skumjām.

Mūzika nenes konkrētumu, vispārinot prieka vai bēdas sajūtu. Ar to tā ir tuvāka par citām, konkrētākām mākslām, kad katrs klausītājs var papildināt vai piepildīt saturu ar saviem paša pārdzīvojumiem. Visas jūtas, pilna gamma, var tikt izteiktas ar mūziku, līdz pat niknumam un pašai izsmalcinātākajai niansei, tāpēc tā ir tik populāra cilvēku vidū.

Mūzika ir ieņēmusi cienījamu vietu starp visām mākslām, un tai piemīt tiešums un skaistums, izpaužoties caur skaņu izmantošanu, kas to tuvina galaktiskajai, starp-civilizāciju mākslai. Visas būtnes, kuru dzirdes diapazons ir tuvs jūsējam, mūziku uztver tieši, bez tulka.

Kādas grūtības eksistē komponistiem? Mode un tendences, kuras nerēķinās ar izteiksmes dziļumu, ar komponista jūtām un pārdzīvojumiem, bet atspoguļo tikumu pagrimumu.

Otrā grūtība – ir sarežģīti adekvāti un cienījami izteikties caur instrumentiem un izpildošajiem mūziķiem. Jo taču katrs spēlējošs vai dziedošs cilvēks (un diriģējošs) var mūziku saprast un interpretēt pēc savas izpratnes, saskaņā ar savu attīstītību, personīgajām talanta īpašībām, instrumenta pārvaldīšanu, instrumenta kvalitāti u.c.

Mēs bieži runājam par tumšā un gaišā cīņas drāmu. Un taču arī mūzikā ir šie dalījumi? Piemēram, vai Dmitrija Hvorostovska (Дмитрий Хворостовский) nāve ir saistīta ar to, ka viņš izpildīja Dēmona lomu Rubinšteina tāda paša nosaukuma operā? Cik es atceros, pats komponists pēc operas uzrakstīšanas dzīvoja sveiks un vesels vēl daudzus gadus.

Nē, drīzāk Dmitrija vibrācijas dažu cēloņu dēļ laidās uz leju pēdējos gados, un viņš pats pieņēma lēmumu nodziedāt operu, pievelkot to ar savu apziņu. Viņam bija kļuvis tuvs šis tēls.

Kādās pasaulēs pašlaik Dmitrijs atrodas?

Atbilde: Redzu viņu sekmīgu, bet ne izlutinātu, pieticīgu un mierīgu.

Mūzika nes daudz funkciju cilvēku dzīvē. Tās ir gan audzinošas (patriotiskas), gan nervus nomierinošas (šūpuļdziesmas un meditatīvā mūzika, mantras), uzjautrinošas un priecīgas, smieklīgas un skumjas, atbilstošas jebkuram noskaņojumam, to uzsverošas un asaras izraisošas, ļaujot cilvēkam pārdzīvot viņa bēdas un it kā dalot tās.

Neaizmirsīsim par deju un marša mūziku, pašiem senākajiem žanriem līdz ar šūpuļdziesmu un reliģiskajiem dziedājumiem.

Par muzikālās jaunrades virsotni nosauksim simfoniju, zināmus romānus mūzikā. Simfoniju klausīšanās saīsina “klātbūtnes romānā” laiku. Lasīšanas, izstieptas uz vairākām dienām vai pat nedēļām, vietā simfonija pārņem tikai uz stundu, taču sniedz efektu – sadarbību ar komponistu, rezonansi ar viņa augstajām jūtām, bagātināšanos ar šīm jūtām, padarot cildenu mākslas iedarbību un izraisot katarsi – emociju izvadīšanu, atbrīvošanos un atslābināšanos.

Mūzika ir bagāta ar dažādiem vokāla un instrumentu tembriem, balsu un pavadošo balsu izteiksmīgumu, bagātinātu ar izpildītāju, muzikāli apdāvinātu, dvēselēm.

Saprāta un apziņas attīstība norit paralēli mūzikas žanram. Attīstītības virsotne mūzikā sakrīt ar Zivju laikmeta, ar tā beigu attīstītības virsotni.

Ūdensvīrs nes pavisam citas tendences mūzikā. No vienas puses – dziesmas vienkāršojas līdz tautiskam primitīvismam. No otras puses, nav vēl dzimis jaunu augsti attīstītu skaņdarbu žanrs, līdzīgs Zivju laikmeta simfonijai un koncertam. Paiet eksperimentu laiks, vecā mūzika tiek izpildīta arvien retāk, jo maz ir klausītāju, spējīgu novērtēt augsto mākslu, no otras puses, krasi ir pieaudzis dziesmu žanru patērētāju skaits. Dziesmai no skatuves piemīt tā pati emocionālās apvienošanās funkcija, kuru agrāk nesa dievkalpojumi: psalmi, lūgšanas, mesas, kaislības.

Skaņai kā elektromagnētiskam vilnim piemīt visuniversālākā mūsu visuma Dzīves izpausme. Skaņu mākslu apguvušie nes Logosa emanāciju nesēju slodzi, iedvesmo cilvēkus, bagātina sadzīvi, nomierina nervus, izdziedina kaites.

Mūzikai nav tikai izklaidējošs raksturs. Tā iet pa priekšu tikumības attīstībai, nes iedzīvotāju programmēšanas – vai nu maitāšanas, vai cildenuma celšanas – slodzi. Lētu izstrādājumu-viendienīšu ieviešana vienkāršo un kastrē cilvēci, kurai vairs nav vajadzīgs komponista ģēnijs un piepūle izprast un baudīt augstu mākslu.

Pēc mūzikas attīstītības var spriest par cilvēku dvēseļu attīstītību, par cilvēka saikni ar dvēseli un AEs mentālajiem aspektiem, par cilvēka morālo tēlu un tīrības pakāpi, par jūtu bagātību.

Arī pēc klausītāja attieksmes pret mūziķiem un viņa nepieciešamības klausīties mūziku var saprast viņa saprāta un skaistuma un mīlestības izpratnes attīstītības pakāpi.

Mūzika var kā “aizvest”, tā arī darīt cildenu, kā maitāt, tā arī kalpot tikluma attīstībai.

Mūziku var saukt par laikmeta karogu, tik ļoti tā raksturo laiku un cilvēces attīstības tendences. Notiek pāriešana citā laikmetā, un mēs paskatīsimies, kā attīstīsies mūzika, vai tā nenonāks atkal pie afrikāņu bungām. Mūzika ir laikmeta lakmuss, atgriezeniskā saite visiem planētas apmeklētājiem.

***

20 08 20 02

Vsevolods Roždestvenskis (Всеволод Рождественский)

Arfa

В симфонической буре оркестра

Наступает порой тишина,

И тогда после страстного presto,

Чуть вздыхая, рокочет она.

 

Длится звук, то далекий, то близкий,

И под плеск задремавших лагун

Лебединые руки арфистки

Бродят в роще серебряных струн.

 

Затихая и вновь нарастая,

Покидая таинственный грот,

Белокрылая лунная стая

Проплывает в сиянии вод…

 

Так сплетается струнная фраза,

Вспоминая о чем-то сквозь сон,

С переливчатой тканью рассказа

Из давно отшумевших времен.

 

И, в свои забирая тенёта,

Рассыпает сверкающий дождь

От тенистых дубов Вальтер Скотта

До славянских раскидистых рощ.

 

Но литавр нарастающий трепет,

Грохот меди в накатах волны

Заглушают младенческий лепет

Пробужденной на миг старины.

 

И, мужая в разросшейся теме,

Где со скрипками спорит металл,

Грозным рокотом бурное Время

Оглушительно рушится в зал.

 

И несется в безумном разгоне

Водопадом, сорвавшимся с гор,

В круговерти и вихре симфоний

На разодранный в клочья простор.

Simfoniskā orķestra vētrā

Reizēm iestājas klusums,

Un tad pēc kaislīga presto,

Nedaudz nopūšoties, dun viņa.

 

Ilgst skaņa, te tāla, te tuva,

Un, skanot snaudošo lagūnu šļakstiem,

Arfistes gulbja rokas

Klīst sudraba stīgu birzī.

 

Pieklustot un atkal pieaugot,

Atstājot noslēpumainu grotu,

Baltu spārnu mēness bars

Aizpeld ūdeņu mirdzumā.

 

Tā savijas stīgu frāze,

Atceroties kaut ko pa miegam,

Ar zaigojošu stāsta audumu

No sen aizdunējušiem laikiem.

 

Un, savācot savus tīklus,

Nobirst sudraba lietus

No Valtera Skota ēnainajiem ozoliem

Līdz slāvu plašajām birzīm.

 

Taču timpānu augošās trīsas,

Pūšamo dārdi viļņu uzplūdā

Noslāpē bērna kluso runu

No uz mirkli pamodinātās senatnes.

 

Un, kļūstot vīrišķīgs, izvēršoties tēmai,

Kur ar vijolēm strīdas metāls,

Ar bargu rūkoņu vētrainais Laiks

Apdullinoši iebrūk zālē.

 

Un nesas neprātīgā ātrumā

Kā ūdenskritums, izrāvies no kalniem,

Simfonijas viesulī un virpulī

Driskās sarautajā plašumā.

 

[Avots KF Kultūra: https://www.culture.ru/poems/23670/arfa]

 

Pievienots 20.08.2020, atjaunots 04.09.2020

http://sanatkumara.ru/stati-2020/znachenie-muziki-dlya-tsivilizatsii

Tulkoja Jānis Oppe