Многомерная информация

Daudzdimensionālā informācija

20 08 08

Noskatīties raksta videoierakstu (norāde)

06.08.20.

Ievads seansam ar Saules Brālību

SB: Šodien būs mācība par informāciju. Jebkura informācija sevī glabā dziļumu. Jūs varat uztvert to kā viendimensionālu, taču, ja pamēģina ieiet tās dziļumā, tad parādīsies slēptie motīvi, piemēri, jaunas zināšanas.

Daļa informācijas, kura atrodas tiešā “horizontālā” pieejā, ir daudzdimensionāla. Kas no tā, ko jūs zināt, pieder citai dimensijai?

Tā pirmām kārtām ir informācija par slimībām un to rašanās cēloņiem. Slimība galvenokārt nedzimst fiziskajā pasaulē. Tā ceļas no kādu negatīvu emociju, kaislību, konfliktu, nervu saspringuma, stresa pārdzīvošanas, kuri tieši ietekmē cilvēka veselību dēļ tā, ka pārslogojas nervu sistēma, iztukšojas ķermeņa enerģija, novirzās aura, bloķējas cilvēka enerģētiskie centri un ķermeņa enerģija pārbīdās sāņus.

Tas notiek cilvēka astrālajā apvalkā. Kas notiek mentālajā apvalkā?

Ierobežojumi darbībās, jaunradē, mērķos, ko izraisījušas piezīmes no malas, zems sevis vērtējums un kas ved pie enerģijas un prāta potenciāla pazemināšanās, depresijas vai pie garīgo un fizisko spēku noplūšanas.

Bojājas arī ēteriskais ķermenis, tāpat kā smalkie ķermeņi. Visas traumas tiek gūtas ne tikai fiziskajā ķermenī, bet pirmām kārtām enerģētiskajā. Visas spēcīgās negatīvās emocijas ēteriskajā ķermenī atspoguļojas kā enerģiju kustības sūces, piltuves, noplūdes un bloķējumi enerģētiskajos kanālos.

To pierāda fiziskas ierīces un zina ārsti un dziednieki.

Ko tam var piebilst? Kādu informāciju var saukt par daudzdimensionālu? Tā, protams, ir astrofizika, pētot kosmosu, tumšo enerģiju, tumšo matēriju, hipertelpu, melnos caurumus utt.

Tie ir pētījumi, kuri apskata enerģiju apmaiņu ar smalko pasauli kvantu līmenī.

Tie ir laika un telpas, paralēlo telpu, apziņas pāriešanas pa portāliem uz citām dimensijām un telpām pētījumi.

Un, protams, atomu pētījumi frekvenču diapazonā no rentgena un augstāk.

Sakarā ar to varam teikt, ka ne tikai meditācijas un čenelingi ieved jūsu apziņu daudzdimensionālajā telpā un laikā, bet arī kvantu fizika visās tās varietātēs.

Daudzdimensionalitātes pasaule atklājas arvien vairāk un vairāk sakarā ar daudzu kosmosa kuģu parādīšanos, kuri te ienāk fiziskajā telpā, te iziet no tās. To pierāda daudz video-dokumentu un liecību.

Arī čenelingi, kuri tagad birst kā no pārpilnības raga, parāda cilvēka daudzdimensionālo dabu.

Cilvēkiem vajag sarežģītu lietu vienkāršu izskaidrojumu. Piemēram, kad mēs runājam par laiku, mēs to saprotam kā secību, piemēram, iepriekšējo dzīvju virkni. Mēs uzskatām, ka veca dvēsele ir sastrādājusi lielu pieredzi daudzu inkarnāciju rezultātā tūkstošgadēs, kad viena pieredze bagātina otru un ar katru inkarnāciju dvēsele kļūst arvien pieredzējušāka. Ko darīt ar tiem priekšstatiem, ka visas dzīves notiek vienā un tajā pašā laikā? Tādā gadījumā visām dvēselēm ir vienāda apziņa, vecām un jaunām? Vai dvēsele var būt vienlaikus tūkstošos dzīvju?

Var. Viena realitāte uzklājas uz otras, un paralēlās realitātēs dvēsele vienlaikus iziet dažādu laikmetu pieredzi. Un patiešām ir vecas pieredzējušas dvēseles un tādas, kuras tikai sāk savu attīstību. Veca dvēsele nolaidās uz planētas, nodzīvoja dzīves un atgriežas smalkajā plānā, citā līmenī, no kurienes atnāca, un augstāk. Jauna dvēsele sāk savu dzīvi Saules sistēmā, ne obligāti uz Zemes, uz jebkuras planētas. Jaunai dvēselei nav tās bagāžas, ar kuru vecā dvēsele atnāca uz Zemi. Un, atbilstoši, dvēseles uzvedas dažādi, reaģē dažādi, izdara secinājumus un domā, mīl dažādi.

Kad mēs runājam par daudzdimensionālu informāciju, tad eksistē neitrālā informācija un ir tās dažādu plānu nesēji, informācijas avoti. Informācija var tikt pasniegta dažādi, atbilstoši cilvēku, kuri informāciju nodod, apziņai. Tagad jūs runājat par citplanētiešiem, bet iepriekšējos laikmetos viņi saucās dievi. Tagad jūs gribat ar viņiem sadarboties, bet agrāk viņus pielūdzāt un nesāt upurus atbilstoši saviem dievišķības jēdzieniem.

Tāds ranžējums ir spēkā līdz šim laikam. Informācija ir atkarīga no tā līmeņa, kurā ir tas, kurš atnes to uz planētu, no tā paša tad arī ir atkarīgi tie secinājumi, kādus var izdarīt cilvēki.

Piemēram, mēs atnesām jums informāciju, ka saules uzliesmojums, kurš tā biedēja cilvēkus, iezīmējot pasaules galu, pagāja nesāpīgi un turpmāk nekā briesmīga nebūs. Taču cilvēki netic un ir tendēti uz negatīvu nākotni, vēl joprojām gaidot uzliesmojumu un tērējot spēkus cilvēku negatīvai programmēšanai.

No otras puses, viens no jūsu kanāliem visu laiku runā par to, ka planēta jau ir pārgājusi piektajā dimensijā, cilvēce ir atbrīvota un visi ir laimīgi. Un arī tā ir nepatiesība, kā jūs paši saprotat.

Tāpēc, jo mazāk informācijā ir emociju un izsaucienu, jo neitrālāka ir pati informācija. Tā nav ne negatīva, ne pozitīva, tajā ir viss, ko vajag zināt cilvēkiem par šo laiku.

Daudzdimensionāla informācija nāk no augstākajiem avotiem, brīviem no apakšējā astrālā plāna bailēm. Tā ir vienkārša un vispārīga, tajā nav zemes plāna specifikas – datumu, uzvārdu un pareģojumu.

Ko var teikt par mūsdienu situāciju uz Zemes? Viss iet pa augšupejošu līkni – enerģijas arvien ienāk, šo enerģiju vibrācijas kļūst augstākas, iedzīvotāji aug apziņā, iesaistoties notikumos, kuri liek domāt un analizēt.

Kaut arī daudzi informācijas avoti ir iesaistīti ar manipulāciju un maldu mērķi, taču ir arī cilvēki, kuri redz šīs manipulācijas un atver acis interesentiem.

Proti, visas mācību nodarbības, filmas, mūzika, mākslas darbi neprasa no novērotāja domāšanu vai analīzi, būdami izklaide parastajiem cilvēkiem. Un visas zemes plāna mācības arī ir balstītas uz gatavu zināšanu apgūšanu, mehānisku iegaumēšanu, bez pārdomām un jautājumiem – kāpēc tā, un kā vēl var, citādi, un kas aiz tā visa slēpjas, un kādēļ tas viss?

Tā tad arī ir daudzdimensionalitāte, kad paši jautājumi jums izraisa citas domas, neieliktas pirmajā līmenī, kad vajag vienkārši iegaumēt un noticēt. Jūs esat daudz sarežģītākas būtnes, jums ir dziļš izzinošs potenciāls, spējas domāt un aiziet tajās līdz dziļumam. Jums ir dažādas kvalifikācijas pakāpes profesijā, izteiktas dažādi, taču tās izceļ profesionāļus savā sfērā.

Viena un tā pati doma, nodota no dažādiem plāniem, izskan dažādi. Par piemēru kalpo 2012. gads, kad vieni runāja par produktu un ūdens rezervi, bet mēs teicām, ka visi procesi jau norit un sliktāk nebūs.

Negatīvi noskaņotas būtības sludina čeneleriem, kā viņas pārtaisīs cilvēkus pēc savas līdzības, lai vadītu viņus, padarot viņus par viendimensijas mašīnām, dodot viņiem spēcīgu un veiklu ķermeni, savienojot ar Mākslīgo Intelektu, dodot viņiem tiesības ceļot kosmosā un iekarot jaunas kolonijas.

Bet mēs sakām, ka cilvēks – tā pirmām kārtām ir daudzdimensionāla radība, radīta Radītāja godībai, ja cilvēki tomēr atradīs atslēgu savai daudzdimensionalitātei.

Kā atrast? Kļūt daudzdimensionālam, apzināties savus augstākos aspektus un savienoties ar viņiem pēc iespējas biežāk, dzīvot daudzdimensionalitātē un just viņu.

Protams, tas pagaidām ir grūts uzdevums, jo planētas vibrācijas pagaidām vēl ceļas. Taču mūsu SK Skola visiem spēkiem veicina daudzdimensionalitātes attīstīšanos jūsos, enerģiju jušanu un informācijas ņemšanu no ugunīgā plāna un mentālā plāna.

Šodien būs vingrinājumi informācijas ņemšanā no dažādiem plāniem. Mēs esam gatavi nodarbībai. Jūsu Saules Brāļi.

Pateicos!

***

Seansa fragments un tā analīze

Seansa ar Saules Brālību sākumā runa bija par informāciju. Mēs guvām interesantu mācību, kura prasa pārdomas. Katrā plānā, sākot no ugunīgā, mums piešķīra vienu un to pašu informāciju – par cilvēces nākotni – informāciju vispārinātu, nekonkrētu, kopumā. Kā tā izskatījās?

Budhi plānā mūsu nākotne izskatījās kā ļoti gaiša, skaista dzīve, tas, par ko sapņo katrs cilvēks – gaiša nākotne, vienlīdzība, mierīga dzīve bez kariem, laimīga bērnība un darbīga jaunība. Pārticība un drošība, skaistums un saprātīgums. Šie raksturojumi var būt citi, tā ir mūsu vispārīgā informācijas uztvere. Citos prātos informācija var tikt papildināta, taču kopumā tā ir ļoti iepriecinoša un mierīga.

Tas ir, tā nav nākotne dīkdieņiem, kas savu dzīvi pavada izklaidēs vai pusmiegā, kā dažreiz runā par to, kas būs, ja mums nenāksies strādāt vispār, jo viss darbs pāries pie automātiem. Skaidrs, ka tad cilvēks kļūs lieks posms civilizācijā, sāks degradēties un nolaisties, jo nebūs nekādu vajadzību un pienākumu, darba, kurš, kā zināms (tēlaini sakot), no pērtiķa iztaisīja cilvēku, un grūtību, kuras liek strādāt un sasprindzināties.

Vēl SB pievērsa mūsu uzmanību tam, kādā veidā mēs varam sasniegt šo kopienas attīstītības līmeni – mijiedarbojoties ar citplanētu saprātu, ar izglītību citā līmenī, izmantojot citas sociālās tehnoloģijas utt.

Nolaidušies uz mentālo plānu, mēs ieraudzījām trīs variantus atbilstoši cilvēku mentālā plāna trīs apakšplāniem. Iespējams, ka apakšplānu ir vairāk, taču mēs ieraudzījām trīs nākotnes variācijas, kuras bija absolūti dažādas. Pēc tam mums parādīja, ka šie varianti nav absolūti un var būt to sajaukums, starpvariācija. Šie varianti tika parādīti ne kā trīs ceļi sazarojumā, bet izkārtoti viens zem otra atbilstoši apakšplāna vibrācijām.

Pirmais variants bija līdzīgs budhiālajam, augstākā iespēja būt saprātīgiem, cienījamiem, mierīgiem un visdrīzāk laimīgiem tieši cilvēciski. Šeit ir brīvība, prieks, saprātīgums un darbs, ne verdzisks darbs, bet pietiekams gan smadzeņu, gan muskuļu, gan zināšanu attīstīšanai. Gaisma un mīlestība – galvenie sabiedrības kritēriji, kuri padara cilvēkus vērtīgus un attīsta viņu nākotni atbilstoši taisnīguma, pašcieņas, skaistuma augstākajiem jēdzieniem. Tas ir, ideāla sabiedrība, iespējama un vēlama jebkuriem no mums.

Otrais variants – tas ir tas ceļš, pa kuru mēs attīstāmies pašlaik, ar kļūmēm un dažām nepatīkamām attīstības tendencēm, bet tomēr saglabājis cilvēku intelektu, mīlestību un saprātu, variants, kurš mēģina tikt galā ar saviem nākotnes spēkiem. Mūsu ceļš nemaz nav tik slikts, kā izrādās, taču, protams, augstāks variants ir ilgotāks, jo saglabā visas mūsu labās īpašības un potenciālus un attīsta tos atbilstoši talantiem un misijām.

Pašlaik cilvēks šaudās starp vēlmēm un iespējām, jo ir nomanipulēts ar sevis salīdzināšanu ar bagātiem cilvēkiem (savā vairumā, ne visi, protams). Pašlaik cilvēks neprot atrast kopīgu valodu ar citiem brāļiem, jo kopš bērnības nav mācīts, kā ir jāattiecas pret draugiem un vecākiem, pret bērniem un pret sevi. Un vidējais cilvēks jūtas nepietiekami laimīgs dēļ nepietiekama naudas daudzuma, nesaprotot, ka varbūt tieši šī nepietiekamība liek viņām strādāt un attīstīties.

Tieši tāpēc konsultēšanās pie psihologiem pašlaik iznāk priekšplānā, jo psiholoģiskas traumas un piešķirtā relatīvā brīvība ir pārvērtušas mūsu attiecības ģimenē šķiršanos, krāpšanās, nelaimīgu bērnu un savstarpējas atriebības haosā.

Vai ne tāds ir mūsu sabiedrības šķērsgriezums, vai ne tas ir cēlonis kariem, kad tie bērni, kuri tika audzināti nesliktās ģimenēs, grib atriebties par savu nelaimīgo bērnību ar dažādiem paņēmieniem, izpaužot sevi, kā prot, politikā, militārajā praksē, mēģinot pierādīt, kurš krutāks, vai nogalināt visu pasauli ar savām “spēļlietiņām”?

Trešais mentālā plāna variants, kuru mums parādīja, bija tieši tas, no kā mēs visi baidāmies – digitāla dzīve, nosacītība un nebrīvība. Katrs cilvēks – lielas mašīnas skrūvīte un par laimi pat neatceras. Kāds (baidos, ka mašīnas) pārvalda mūs, un šeit nevienam nav brīvības, pat tiem, kas to visu radīja. Mašīnas ir samīdījušas cilvēciskumu un dzīvesprieku, visu, ar ko pašlaik cilvēks vēl lepojas – cilvēkmīlestību, spriešanu par laimi, humānismu, līdzcietību. Poēzija, mūzika un visa māksla kļūst tikai par izdevīgu izklaižu biznesu, kurš nes peļņu. Dabiski, visas pašcieņas un pieklājības robežas tiks pārkāptas, lai izpatiktu patērētājiem ar zemu pilsonisko atbildību. Sabiedrība nolaižas līdz savai robežai, un ne pārāk tālā nākotnē varam nogrimt ellē, kā mēs to tagad iztēlojamies.

Protams, kā es teicu augstāk, ir arī starpvarianti.

Nolaidušies vēl par vienu plānu, astrālā, mēs redzam Orvela sabiedrību. Pilnīga cilvēku paverdzināšana, vergu darbs un nepiederēšana sev pat prātā. Protams, jo astrālajā plānā ir palikušas pelēkās būtnes, kuras sapņo pilnīgi pakļaut sev cilvēkus, padarot viņus tikai pa kalpiem, vergiem.

Un pēdējais plāns – fiziskais. Mēs ar saviem Augstākajiem Es iegājām savā fiziskajā ķermenī un skatījāmies uz mūsu nākotni, kāda mums šeit ir. Tās vienkārši nav, tā nav materializēta, un tai ir dažādi varianti, kurus mēs šeit uzskaitījām.

Iznāk, nākotne ir atkarīga no tā, kādu ceļu mēs izvēlamies šeit un tagad. Un vajag labi padomāt, ko mēs tomēr būvējam.

Tagad ir kļuvis saprotams, no kādiem slāņiem kāda informācija nāk. Kurš no kurienes saņem savus čenelingus atbilstoši tām būtnēm, kuras atrodas šajos plānos. Kurp viņas mūs ved un ko no mums grib.

***

Tagad vajag izanalizēt šo mācību (tā ir tikai seansa pirmā daļa, citas daļas neaprakstīšu). Iznāk, ka “ticamas”, “patiesas”, “objektīvas” informācijas nav. Tā ir atkarīga no uztverošā – no viņa attīstītības, gatavības uztvert ko jaunu, viņa vibrāciju attīstītības līmeņa, viņa vēlmēm un programmām, kuras veido viņa saprāta filtru, viņa pagātnes galu galā.

Tas pats attiecas uz čeneleriem, kuri informāciju saņem – nevis no “plāniem”, bet no būtnēm, kuras saistītas ar čeneleru, ar savu šīm būtnēm piemītošo pasaules izpratni, ar viņu attīstītību, vibrācijām, ar viņu uzdevumiem – kaitēt vai palīdzēt, ar viņu spēkiem.

Nav objektīvas informācijas, un, ja padomājam, tas tā ir bijis vienmēr. Nav neviena likuma, kurš ar laiku nebūtu apgāzts vai nepapildināts tā, ka pats likums kļūst viena daļiņa no vispārīgāka likuma, kurš ietver sākotnējā likuma pilnīgu ignorēšanu.

Tas pats ir jurisprudencē – “likums kā dīstele, kur pagriež, tur arī brauc” (“закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло”).

Un, ja padomājam par cilvēces vēstures izkropļošanu, kura notiek mūsu acu priekšā, tad kļūst skaidrs, ka jebkura informācija it to prāta produkts, kuriem izdevīgi parādīt to tādā veidā, kurš atbilst politiskajai konjunktūrai.

Mēs, cilvēki, esam subjektīvi tās informācijas radītāji, kuru uzskatām par “objektīvu”. Mēs paši radām sev noteikumus un paši tos pārkāpjam. Mēs paši radām sev šķēršļus un “vīrišķīgi tos pārvaram”. Mēs gaidām un pārdzīvojam par savu nākotni, nesaprotot, ka visas mūsu darbības un pat bezdarbība ir ieguldījums nākotnē, ne tikai mūsu, bet arī mūsu pēcteču nākotnē.

Nav gatavas nākotnes. Mēs to materializējam caur savu dzīvi. Nav tā “objektīvā”, ar kuru mēs varētu netikt galā, jo mēs dzīvojam subjektīvā pasaulē ar dažādām izvēlēm, kuras paši radām. Vajag tikai tikt galā ar sevi cilvēces mērogā.

Mums ir tas variants, pret kuru visa cilvēce neiebilstu, kurš apmierinātu absolūti visus. Bet tikai vajag pacelt cilvēku apziņu līdz tādam līmenim, lai neviens nemēģinātu kaitēt cits citam, neviens nemēģinātu apmānīt citu, neviens negribētu ļaunu visiem pārējiem.

Šis ceļš sākas no ģimenes un izglītības. No ābeces. No dzimšanas.

Šeit ir mūsu nelaimju sakne, tāpēc ka mēs audzinām ne tos, kas visiem grib mīlestību un labumu, bet kā un kas iznāks. Mēs no saviem bērniem audzinām mūsu līdzību. Un ko mēs varam izmainīt?

Audzināšanu un izglītību pirmām kārtām.

Kā dzīvot tā, lai nekaitētu nevienam, lai pats kļūtu priecīgāks un laimīgāks? Laimīgi cilvēki var uzbūvēt laimīgu nākotni, jo vadīsies pēc savu vēlmju varianta.

Nelaimīgi cilvēki nespēj paust ne žēlsirdību, ne līdzcietību, ne otra izpratni. Kādu nākotni viņi var uzbūvēt?

Vajag steidzīgi mainīt izglītību un audzināšanu, lai cilvēks no mazas kājas saprastu un apzinātos, ko viņš dara, domā un saka. Lai viņš ar savu valodu, savām darbībām un vēlmēm nekaitētu un negalinātu. Lai bērns saprastu starpību starp laimi un nelaimi, starp emocijām un jūtām, starp ierobežojumiem un brīvībām. Nevis matemātisku vai digitālu izglītību mums vajag, bet psiholoģisku.

Visiem cilvēkiem vajag organizēt bezmaksas psiholoģiskās veselības kursus, kā mūsu valstī kādreiz mācīja, lai visi prastu lasīt un rakstīt. Veselīga psihe nespēj nogalināt un pastrādāt ļaundarības. Un tas būs pirmais uzdevums, kura izpilde sāks vibrāciju, apzināšanās pacelšanu un labklājību ģimenē un sabiedrībā.

Mēs nedrīkstam no saviem bērniem radīt digitālus automātus, pierīces pie datoriem un sīkrīkiem, mēs gribam, lai viņi joprojām būtu cilvēki ar humānas kopienas jūtām un domām. Lai viņi saglabātu atšķirību raksturos un jūtās, jēgās un domāšanas veidā. Izglītojot ar mašīnām, to nesasniegt. Tikai saziņa ar cilvēkiem no bērna taisa cilvēku.

Saziņa caur cipariem iztaisīs no mums pelēkas būtnes, līdzīgas tiem zaļajiem cilvēciņiem, par kuriem mēs smejamies. Neaizmirsīsim, ka tie zaļie cilvēciņi ir tikai bioroboti un virs viņiem ir pelēkie pārvaldnieki. Labi padomāsim, kas mūs vada, radot digitālu sabiedrību, un kas ar mums būs, izvēloties tādu ceļu.

Un vēl ir labi jāpadomā, kur būs apstāšanās digitalizācijā, lai nepieļautu sevis pašu apmuļķošanu un biorobotizēšanu. Lai pēc tam nelauztu mašīnas un neietu pretošanās pagrīdē.

 

Pievienots 08.08.2020

http://sanatkumara.ru/stati-2020/mnogomernaya-informatsiya

Tulkoja Jānis Oppe