Посвящение планеты

Planētas iesvētīšana

Lēnprātības un kalpošanas mācība

Seanss ar Saules Brālību

20 06 08 01

04.06.20.

Ievads Saules Brālības Skolas nodarbībai sākās ar maniem jautājumiem.

***

Kāda ir mūsu kalpošana cilvēkiem, kad tuvojas nepatīkami un pat nevēlami notikumi? Ko ir ieplānojusi dziļā valsts 2020. gadā? Kā mēs varam kavēt tuvojošos Mākslīgā Intelekta (MI) diktatūru? Vai tiešām gaismas un mīlestības sūtīšana uz planētu – tas ir viss, kas mums izrakstīts?

SB: Labdien, dārgie mācekļi! Nepārspīlējiet MI draudus pašlaik. Vēl nav pienācis laiks, lai viņš sāktu darboties un vēl jo vairāk, spēkā. Pašlaik visas pūles tiek vērstas prom uz protestu pret totālo izsekošanu, un zem šī aizsega tiek realizēti vēl nepievilcīgāki lēmumi, par kuriem jums pagaidām netiks teikts. Pretojieties.

Kā tieši? Diženā Dieviete visu laiku skaņoja mūs uz miera un rāmuma saglabāšanu mūsu sirdīs, lai mēs nestu uz planētu apskaidrību.

Un vai tad tā nav pretošanās? Jūs turat savā iekšienē mieru un mīlestību, kamēr visi domājošie cilvēki sāk nervozēt un izdalīt gavvah?

Visiem manipulatoriem ir svarīgi sacelt neapmierinātību un cīņu, atrast un iznīcināt potenciālos līderus pretošanās kustības iekšienē. Viņi nevar iedomāties, ka var pretoties bez negatīva iekšienē, uzturot augstas vibrācijas un nenolaižoties līdz niknumam un naidam. Nolaišanās pa vibrācijām, gavvah izdalīšana tikai nostiprina tās būtnes, kuras gūst pārsvaru pār valdniekiem.

Tā ir dziļās valdības sazvērestība pret cilvēkiem?

Jā, tā tas ir. Taču eksistē spēki, kuri ir speciāli apmācīti pretoties un dara to ar atbalstu no malas. Tas, ko jums teica Diženā Dieviete, ir taisnība. Ja visi cilvēki nolaidīsies uz vienu pelēku līmeni, to tik vien vajag, lai sasietu jūs visus ar vienu stiepli (meditācijā es redzēju Ķīnu, kur visi cilvēki ir caurdurti ar vienu “stiepli”).

Taču planēta iziet gaismā, un drīz cilvēku apziņa sāks ātri augt. Pretošanās uzvarēs, mēs nešaubāmies. Un tas sāksies ar Āfriku, kuras cilvēki ir pieraduši dzīvot nosacītā brīvībā. Tur neiedzīvosies totāla kontrole, jo visu šo ierīču uzstādīšanai vajadzīga liela nauda.

Jau tagad internets caur Google ir pilns ar izdzēstiem video. Facebook cenzūra neatļauj dažas norādes. Tas ir MI totālas kontroles piemērs? Jo taču ne cilvēki tam seko?

Sāciet izmantot citus meklētājus, brīvākus no kontroles.

Nav zināms, kur ir stiprāka kontrole un ar ko ir saistīti citi meklētāji... Taču padomu pieņemu.

Palieciet brīvi savā dvēselē, citādi jūs paši sevi pakļausiet savām bailēm un aizdomām. Atrodiet citas izejas. Ja jūs esat atdūrušies pret slēgtām durvīm, nelauzieties tajās, bet vienkārši pagriezieties atpakaļ un atrodiet citus paņēmienus, izejas, esiet elastīgi un mierīgi. Drīz bezmaksas enerģija sāks sev lauzt ceļu. Cilvēks iznāks no kabalas, jo nelietos elektroierīces no tīkla, un tās būs mazāk jāuzmana.

Pieaugusī apziņa atradīs paņēmienu savienoties ar tiem, kas jums palīdz, atradīs jaunu rokasgrāmatu, kā darboties un ko uzsākt. Bet saprotiet, ka vienalga jums ir jābūt augstam apzinātības līmenim un pilnīgam mierīgumam, risinot grūtus uzdevumus. Emocijas kā vienmēr traucēs koncentrēties un atrisināt problēmu augstākā līmenī. Tāpēc visos apstākļos saglabājiet vēsu galvu un mīlošu sirdi. Iegaumējiet šo padomu, tas palīdzēs jums ne reizi vien.

Vēsa galva – tas ir racionāls prāts. Mīloša sirds – tā ir saikne ar saviem augstākajiem aspektiem, tas ir skats no augšas, tas ir prasmīgāks un augstāks stāvoklis un pelēkajiem nepieejamība pēc vibrācijām. Tā ir imunitāte un veselība, spēki un spējas. Ja visi būs panikā – te nu arī ķer viņus savos pelēkajos tīklos.

Iedomājieties, ka jūs nepakļaujaties vispārējai panikai un saprotat, kas aiz visa tā stāv. Neitralitāte un gaisma iekšienē ir saglabātas. Saikne ar Tēvu nav zaudēta. Mīlestība iekšienē saglabā jūs neaizskaramībā un palīdz racionāli domāt.

Ziniet, ka grūti laiki ir pagaidu stāvoklis, un viss uz planētas saglabāsies sākotnējā veidā, tikai cilvēcei ir jāizdzīvo, pateicoties jums un tādiem kā jūs. Vienmēr priesterība ir atradusi vajadzīgo ceļu un vedusi cilvēkus uz turpmākām uzvarām.

Visas manipulācijas nav vērstas ne uz izdzīvošanu, ne uz mīlestību. Tās ir vērstas uz krāsainajām revolūcijām, uz provokācijām un negatīviem uzliesmojumiem, uz naidu, uz cīņu un nemieriem, kurus taisni arī vajag “savaldīt”, atjaunot "kārtību”, pelēkajiem vajadzīgo.

Turiet savā iekšienē brīvību, nemirstiet pirms laika, meklējiet mieru un saskaņu, saskares, nevis pretstāves punktus, mācieties valdīt miermīlīgi un saprātīgi.

Nepakļaujieties provokācijām un saglabājiet sevi savā iekšienē kā augstu daudzdimensionālu būtni, nenolaidieties līdz barikādēm un naida uzliesmojumiem. Jūs cilvēkiem esat vajadzīgi tādi.

Un šodien, kā vienmēr, mēs būsim miermīlīgi un mīloši seansā, atjaunojot jūsu organismu un daudzdimensionalitāti, atbalstot jūs mīlestībā un brīvībā.

Cīņa mēdz būt dažāda. Nepakļaujieties pelēko viltībām un saglabājiet sevi augstus un mīlošus. Turiet gaismu.

***

Todien man atsūtīja Genādija Lučiņina (Геннадий Лучинин) rakstus. Tajos ir vārdi, kas sasaucas ar ievadu. Sniedzu arī šeit.

***

Cilvēku, kas vēlas sevi izzināt un atklāt, cilvēku, kas tiecas uz pilnību, – kļūst arvien vairāk acu priekšā. Tas nozīmē: pieaug gan iemesls, gan iespēja, lai uz mūsu Planētas rastos un pakāpeniski formētos pilnīga sabiedrība, vārdā Dievcilvēce.

Ticu visiem cilvēkiem, bet kur izpaužas – jūs man jautāsiet –, kur izpaužas, piemēram, šo rindu autora Dievišķība? Atbildēšu: tur, ka ir spējis saskatīt katra cilvēka dievišķību jau pašā šī gadsimta sākumā. Cilvēkam noticējis. Tam, ka aiz viņa talanta – lasi dievišķās veltes – stāv dziļš un noturīgs tikumiskais serdenis, pie kura ir ģimenes uzticamība, Tēvzemes noturība un viengabalainums, apvienotas un laimīgas Planetārās pasaules perspektīvas.

KUR izpaužas – jūs jautāsiet – manas sievas dievišķība, jo viņai pirmajā acu uzmetienā nav izteiktu talantu? Tur, ka jau gandrīz pusgadsimtu viņa saprot un pieņem manas prasmes, sniedz man samērīgu atbalstu manu ideju, manu radošo darbu tapšanā un izteikšanā, jaunu prasmju apgūšanā. Atbalstot ar savu plecu, paužot man ar savu izpratni morālu atbalstu un materiālu palīdzību. Un tā no viņas puses – arī ir kalpošana. Tāpat kā daudzu citu cilvēku līdzīga kalpošana.

To saku tāpēc un to īpaši akcentēju, lai visi cilvēki to saprastu un augstu vērtētu sevi un sevi uztvertu kā vispārcilvēciskās esības galveno vērtību. Un tas, kā jūs saprotat, ir ļoti, ļoti svarīgi – sevi just, sevi saprast par sevi, par savu neapšaubāmo talantu, talantu grozu – nojaust, tos sevī cienīt kopā ar sevi...

Satriekts un satriecams arvien vairāk un vairāk par tām praksēm un talantiem, kas piemīt daudziem cilvēkiem, kuri savu dievišķo velti un savu iespēju uzplaukumu pauž darbos, es šodien varu atbildīgi paziņot, ka daudz ko no tā, kas pagaidām mūsu dzīvē ir nepilnīgs, mēs spēsim kopīgi tuvākajā vai attālākā laikā pārvarēt. Spēsim radīt pilnvērtīgu iespēju bāzi, lai katrs mūsu pilsonis realizētu savu Dievišķo potenciālu. Tāda tad arī ir mūsu nākotnes kolektīvo sekmju receptūras būtība.

Es ticu cilvēkiem, mūsu kopīgajai perspektīvai. Tam, ka uzplauks visa mūsu sabiedrība, kura ir aicināta ar sevi rādīt piemēru cilvēku vienotībai un kopradīšanai, būvējot savu un vispārējo Nākotni, labvēlīgu katram tās pilsonim. Mūsu nodoma, mūsu darba sekmju būtība ir tajā, ka mēs visi un katrs stāvam savā pilsoniskajā postenī, atrodamies neredzami kalpošanā Dievam un sabiedrībai, atbildot slepus, sevis iekšienē, viņu pieprasījumiem kalpošanā pasaulei.

Viss pārējais – ticības un mūsu praktisko darbu jautājums. Plus laika jautājums.

Ar Dievu! Mieru jums, Gaismu un Mīlestību!

Jūsu Genādijs Lučiņins

11.03.2020. Ļebjaže, Vjatka

***

Fragmenti no seansa ar Saules Brālību

Pieraduši pie citādas tehnoloģijas, Saules Skolotāji aptur mani un saka, ka pagaidām viss mūsu tehnoloģijā ir “bērna līmenī” un mūsu mēģinājumi viņiem ir tikai ne pārāk veiksmīgs sākums, tehniskās nepilnības nozīmē. Ar jēgu – nevajag krist panikā.

SB: Jautājumu par jūsu kalpošanu mēs saprotam. Katram no jums ir savi dzīves uzdevumi, kāds organizē vebinārus, kāds glābj savus bērnus, kāds rūpējas par vecākiem u.c. Un tā arī ir jūsu ikdienas kalpošana. Un katru dienu jūs zināt, kas ir jāizdara.

Protams, jums gribas aktīvu planetāru kalpošanu, kura izbeigs slepenās valdības lietu, noslēgs viņas iedarbību uz planētu. Bet jūs to pagaidām nevarat.

Un ko jūs varat – ik dienas kalpot saviem tuviniekiem. Lai katrs no jums padomā, ko jūs varat darīt un nedarāt. Katrs no jums var iedarboties ar gaismu un mīlestību uz savu noteiktu cilvēku loku.

Jūs varat sevi realizēt caur savu profesiju, jo taču arī tur jūs kalpojat cilvēkiem. Jums ir Skola, caur kuru jūs arī varat realizēties, ja vēlēsieties. Visas iespējas jums ir atvērtas.

Katrs no jums var izaugt līdz savam talantam, uzdevumam, un atdot to cilvēkiem. Mēs aiz tā stāvam. Nav mazas vai lielas kalpošanas, ir jūsu darbi uz planētas.

Atcerēsimies apskaidrotos mūkus, kuriem bija ļoti liela sirds un liels viedums. Pie viņiem nāca cilvēki, un šie apskaidrotie sarunājās ar viņiem, tā arī bija viņu kalpošana. Jūs jau esat gatavi tādām sarunām, tērzēšanai par augsto. Jūs daudz ko jau esat lasījuši un pietiekami apguvuši viedo, jūs esat pacēlušies savā apziņā, lai viedi dziedinātu citus cilvēkus – vāktu prom viņu bailes, iemācītu viņiem mīlēt savus bērnus.

Mēs bieži pukojamies, ka mēs maz ko varam, un tagad mūs atgriež pie sevis, darīt to, ko mēs varam.

Bet mēs redzam, ka katrs no jums grib redzami, taustāmi strādāt ar negatīvajiem spēkiem. Jūs neticat – kad jūs vēršat uz planētu gaismu un mīlestību, tad tas ir taustāmi, redzami.

(Norit trešā centra attīrīšana, vāc prom nemierīgās enerģijas pēdējo pasaules notikumu dēļ. Pēc tam enerģija sasniedz pirmo centru.)

(...)

  • Apmācība redzēt Saules Brālības līmenī.
  • Programmēšana, lai pastiprinātu gribu pretoties. Mūs mēģina noliekt, nosmērēt, bet mēs stāvam... Ne kā ozols, bet kā apse – lokanums vajadzīgs.
  • Mūs katru bīda uz uzdevumu.
  • No trešā centra tiek aizvākta neapmierinātība un sažņaugums sakarā ar pēdējām politiskajām provokācijām.

Ejiet tuvāk sev. Ko jūs mīlat, kuru jūs mīlat? Jūs sākat par to aizmirst. Jums arvien mazāk mīlestības paliek sirdī. Arī tā ir provokācija. Neaizmirstiet, ka jūs stāvat un turat gaismu un mīlestību. Tā tad arī ir jūsu kalpošana. Ja bāka aizvērsies, kurš spīdinās tumsā?

20 06 08 02

Programmējam nākotni: ticam, ka nekas slikts ar cilvēkiem uz planētas nenotiks. Būvējam gaišu nākotni.

(..)

Neviena procenta negatīva. It kā uz mums turas planēta.

Mūsu darbs notiek no cita apziņas līmeņa. Mums aiz pleciem ir daudz gaišo spēku. Arī planētas valdība ugunīgajā plānā – ar mums.

“Pēc iespējas vairāk mantu” un “pēc iespējas vairāk naudas” – vecās programmas.

Paceļamies augstāk. Šeit ir plašums, dvēsele izplūst, kļūst Liela. Izplūst ugunīgā plāna kolektīvajā apziņā apkārt Zemei.

Redzu, ka no mūsu ugunīgā apvalka uz planētu aiziet daudz staru, tie caurdur Zemes pelēko apvalku un aiztraucas uz virsmu. Piepildām šos starus ar sirdi, mīlestību, ar to gaišo nākotni, kuru mēs ieprogrammējām.

Kristālskaidras enerģijas un monolīta ticība. Starus sūtām uz pašām tumšākajām vietām – uz pazemi, uz cietumiem, slimnīcām, politikā. “Cepam” pēc iespējas spēcīgāk. Tur, kur apspriežas dažādu valstu valdības, mūsu stari papildina viedumu un izpratni, saprātīgumu. Cilvēki sāk apjēgt, ko viņi dara. Stari dod spēku un gribu opozīcijai, tiem, kas uzstājas pret nepievilcīgiem likumiem, – drosmīgiem ārstiem, militārpersonām, politiķiem.

Viss pārklājies ar uguni, visa planēta...

Ieslēgušās un sākušas darboties piramīdas uz planētas, sūta mums starus no lejas. Tās papildina harmonijas, augstas vibrācijas, transformē tumšas enerģijas.

Arvien jaunas piramīdas sāk darboties...

Zemūdens piramīdas ir ieslēgušās...

Un kalni ar piramidālām virsotnēm arī ir sākuši izstarot...

Kalnu ezeri ar vistīrāko ūdeni sākuši sudrabaini mirdzēt, iesaistījušies darbā...

Visu laiku darbojamies ar sirdi un piepildām visu planētu ar Dievišķo Mīlestību.

Mēs noskaņojam minerālu pasauli dalībai savā darbā.

Mēs strādājam Saules Brālības un planētas Kristus-apziņas vārdā, iesaistot divus planetāros apvalkus – saules un zemes...

Aiz mums stāv Saules Brālība, palīdz mums. Tas viss notiek mīksti, ar mīlestību.

SB: Norit cilvēces Iesvētīšana. Jūs piedalāties šajā cilvēku planetārās apziņas kvantu lēcienā.

Katrs cilvēks taisa savu lēcienu – kāds mazu, kāds diezgan lielu. Ir savākta pietiekama gaisma uz planētas, palīdzot visiem cilvēkiem, kuri iet gaismas un mīlestības ceļu, un norit kvantu lēciens.

Planēta pašlaik taisa izvērsumu – tajā nozīmē, ka katram cilvēkam patstāvīgi tiek veikts izvērsums tādēļ, ka tiek ietekmēti visi cilvēki. Stari, kurus ar mūsu atbalstu SB nosūtīja uz planētu, iedarbojas tieši uz apziņu, un mūs darbā atbalstīja visa minerālu pasaule. Visi kristāli un tajā skaitā arī ūdens pašlaik uztur šo noskaņojumu,

Tas ir grandiozs satriecošs notikums...

Taču viss norit delikāti, bez kņadas un nepamanāmi cilvēkiem.

Tas, ko mums nesen pastāstīja Maiks Lavs (Michael Love) “Notikums 2020 – neticamas 5D enerģijas iedarbojas uz zemi” (norāde), bija matricas pārlādēšana. Novecojušo matricu izslēdza un ieslēdza jaunā līmenī. Pēc matricas pārlādes sākās darbs ar cilvēku apziņu.

Mūsu uzdevums – darbs ar apziņu, ar atbalstu, ar mīlestību pret cilvēkiem. Mums ir savs šaurs uzdevums, kurš mums ir jāpilda.

20 06 08 03

Atnāca milzīga ugunīga Būtība, iedarbojas uz mums un uz visu planētu. Tas ir Galaktiskais Kristus…Bet ne Jēzus, ar kuru mēs nodarbojamies… Daudz lielāks par SK un Jēzu… Mazliet zemāk par Diženo Dievieti pēc vibrācijām…

Viņš sniedz iesvētījumu planētai… Norit process, un SB klusē. Kristus būtība ir paņēmusi mūs un planētu sevī, ielējusi sevi šajā mūsu ugunīgajā planetārajā slānī, iedodot savas enerģijas un pārveidojot tās caur sevi.

SB: Tā ir Būtība no Galaktikas Centra, pārvalda laiku un apziņu. Tādām būtībām nav zemes plāna vārdu.

Enerģijas ar skaņu sairdina veco, graujot veco pasauli. Fundaments, uz kura jūs visi “sēdējāt” (matrica), sāk brukt un jūs gribot negribot pārejat uz augstāko apziņas reģistru.

Jaunā apziņa ietver citus noskaņojumus – kalpošanu, spēku, pārliecību, mērķtiecību, atbildību, idejiskumu, pat varonību. Dzīvnieciski cilvēciskā valstība sāk brukt.

Parastie cilvēki sāks pakāpeniski iet prom no planētas, tāpēc ka sāks inkarnēties līmeņos, kas atbilst viņu apziņai. Šurp atnāks gaiši cilvēki un nodibinās savu valstību, savus likumus, gaišākus.

Sāksies otrā Hiperboreja. Tiesa, būs cita sadzīve, būs mūsdienīgāka sociālā iekārta.

Kā gan mēs nokļuvām šajā laikā, kad norit Iesvētīšana?

Šeit nav laika. Uz Zemes tas nenotiek obligāti šajā laikā. Kalendāra nosacītību šeit nav.

Tagad mēs saprotam, ka mums rāda mūsu kalpošanu ugunīgajā plānā.

SB: Tas bija tikai viens impulss. Tādu impulsu var būt daudz. Pakāpeniski dozēti nolaižam uz planētu gaismu. Šos impulsus pieņem tie, kas ir gatavi pieņemt šīs enerģijas. Pārējie nejūt un neuztver. Un tādu ir vairākums…

Skatos iedarbības periodu: šie impulsi nāk kopš 2019. gada beigām un nebeidzas 20. gados…

Ir notikusi planetārās hierarhijas nomaiņa. Jaunā zemes plāna valdība tad arī dara to, ko jūs šodien redzējāt. Strādā apskaidrošanas un atbrīvošanas labā.

Daudziem cilvēkiem ir Augstākais Es Zemes ugunīgajā plānā. Jūs neguļat un, lūk, tā strādājat ar planētu. Mēs parādījām, kā tas notiek. Jūs nemeditējat, jūs te dzīvojat. Jūsu augstākie aspekti jau ir kalpošanā. Tā kā jūs uzskatāt, ka maz iedarbojaties uz Zemi, mēs parādījām, kā jūs patiesībā praktiski izmantojat savus Augstākos Es, kā viņi strādā.

Tādu impulsu vēl būs daudz. Tie nāk caur jūsu augstākajām plūsmām, un dažreiz jūs varat sajust, ka kaut kas notiek. Tajā brīdī jūs varat ieiet savos augstākajos aspektos un sasaistīties ar mums vai citiem Skolotājiem, apjautāties, kā jūs strādājat augstākajā plānā. Uz Zemes jūs esat mazi cilvēki, bet šeit jūs esat milzīgs ugunīgs Zemes apvalks.

Tādi impulsi nāk no planētas ugunīgā apvalka, nolaižas uz Kristus-apziņas plānu un tālāk uz parastu neattīstītu cilvēku mentālo plānu, palīdzot viņiem šo apziņas līmeni transformēt. Transformācijas enerģijas dod Planetārais Logoss.

Seanss turpinājās vēl ilgi…

20 06 08 04

 

Pievienots 08.06.2020

http://www.sanatkumara.ru/stati-2020/posvyaschenie-planeti

Tulkoja Jānis Oppe