Ответы на вопросы Владимира

Atbildes uz Vladimira jautājumiem

20 04 17 01

17.04.20.

Jautājumus man Vladimirs atsūtīja sen, tie bija ielikti mapē “jautājumi”. Pašlaik “rokas tika klāt”, un es uzdošu visus jautājumus.

“Nataša, labdien!

Esmu bezgalīgi pateicīgs Jums par uzmanību un lūdzu piedošanu. Turu savā priekšā jūsu grāmatu “Sarunas par jauno ezotēriku” (“Беседы о новой эзотерике”)[1]. Es to, var teikt, neizlaižu no rokām, un man jautājumi ir galvā gluži kā bišu spiets.

Pateicoties šai grāmatai, esmu labāk sācis saprast, kas ir apziņa, apzināšanās, saprāts. Apziņa – tā ir formas spēja uztvert vidi. Apzināšanās – tā ir izpratne. Saprāts – tā ir prasme izdzīvot šīs vides apstākļos, pārbaudīta ar pieredzi. Cilvēka saprāts izceļas ar spēju radīt.

Par zemapziņu grāmatā ir pateikts maz.

Atradu svarīgu postulātu, ka saprāts – tā ir liela virsbūve virs apziņas un zemapziņas. Tāpēc mani jautājumi galvenokārt ir par zemapziņu.

1. Piemēram, esmu iegaumējis sliktus vārdus un lūgšanu. Tie tiek nosūtīti uz dažādiem zemapziņas līmeņiem. 2. Vai “aizsegs” nosedz zemapziņu? Viņa ir varena un var mainīt mūsu realitāti un mūs caur kvantu sistēmu, kura mijiedarbojas ar Visu, Kas Ir. Tādēļ ir jāiziet uz sakariem ar Augstāko Es caur praksēm, meditāciju, intelektu.

3. Vai eksistē citi ceļi?

4. Kādas ir saprāta un zemapziņas atšķirības un to vienotība?

5. Ko nozīmē “virsbūve” citētajā frāzē?

6. Kāda sakarība ir starp ķermeņa apziņu (fizisko elementāli) un zemapziņu?

7. Kā tās mijiedarbojas, spēlējot instrumentus, dejā, sportā, bioloģisko procesu regulācijā utt.?

8. Vai var teikt, ka apziņa, zemapziņa, saprāts “ligzdojas” cilvēka magnētiskajā laukā?

9. Saikne ar augstākajiem aspektiem realizējas caur sutratmu. Bet es biju domājis, ka tam kalpo “gaismas tilts” – antahkarana.

10. Kad mēs pa tuneli lidojam uz astrālo plānu, mēs lidojam pa nulles meridiānu, pa sutratmu, pa gaismas tiltu vai pa citu ceļu?

11. Varbūt starp ķermeņa apziņu un zemapziņu eksistē darba dalīšana? Vai var teikt, ka elpošanu, sirdspukstus… anabolismu, metabolismu automātiski vada zemapziņa? Varbūt turpat atrodas dziedināšanās, atjaunošanās un ideālas veselības šabloni?

Ar cieņu,
Vladimirs.

***

 

Sākšu pamazītēm. Kā pirmo piesaukšu Sanatu Kumaru.

 

Kas ir zemapziņa? Kādas funkcijas viņa nes cilvēka sastāvā?

Vai patiešām mūsu zemapziņa ir varena un var mainīt mūsu realitāti un mūs?

 

Kā pirmā atnāca Diženā Dieviete. Sanats Kumara viņu klausās.

DD: Šie jautājumi vairāk attiecas uz mani. Zemapziņa – jūsu dvēseles apziņas – budhiālā plāna Augstāko Es – otra puse.

Kā atspulgs?

DD: Jā, kas augšā, tas arī apakšā. Gan viens, gans otrs ir slēpts no jums, gan viens, gan otrs ir atkarīgs no jūsu pieredzes, gan viens, gan otrs attīstās fiziskajā plānā. Gan viens, gan otrs vienkārši un burtiski saprot visu dzīvi, bez pārmaiņām un it kā vienpusēji, atšķirībā no cilvēka saprāta, kurš redz jebkuras pieredzes dualitāti un variantumu, NORMĀLO iespēju kopu. Mēs sakām, ka praktiski jebkurai negatīvai pieredzei ir izeja uz adekvātu variantu, un tiek radītas jaunas iespējas pārdzīvot frustrācijas un saglabāt dzīvi. Turklāt visu būtņu pieredze bagātinās.

Frustrācija – psihisks stāvoklis, kurš rodas situācijās, kad pastāv reāla vai iedomāta nespēja apmierināt vienas vai otras vajadzības, vienkāršāk sakot, situācijās, kad vēlmes neatbilst esošajām iespējām. Tāda situācija var tikt uzlūkota kā līdz zināmai pakāpei traumējoša.

Vikipēdija

20 04 17 02

Apziņa glabā pieredzes failus, saprāta apstrādātus un nodotus glabāšanā katram gadījumam. Kad notiek gadījums, faili, analoģiski situācijai un tuvi tai, tiek izņemti no glabātuves un izšauti apziņā – bēdz, pretojies, cīnies, izdzīvo. Nogalini un piesātinies. Izvaro un apmierini savu instinktu.

Tas ir, tie ir paši pirmie instinkti izdzīvošanas līmenī? Instinkti glabājas zemapziņā? Reptiļa smadzenēs?

DD: Ne tikai reptiļa smadzenēs, kuras glabā miljoniem ilgu dzīvu būtņu izdzīvošanas pieredzi, pat pirms cilvēka radīšanas, bet arī aurā, smalkajā ķermenī arī, dzimtas egregorā, uz kurieni ir ieeja no zemapziņas.

Mēs esam aplūkojuši zemapziņas daļas – iekšējos aspektus – iekšējo sievieti, vīrieti, bērnu u.c. Viņi nenes tik smagas programmas, kādas tu uzskaitīji.

DD: Es nesauktu tās par zemapziņas daļām, tās ir redzamas, nedziļas, un tas ir saprāta uzkrājums, virsbūve virs zemapziņas, saprātīgums, socialitāte, audzināšana, mīlestība. Sociālās pieredzes iegūšana maina cilvēku, pārvēršot viņu viedākā būtnē.

Vai zemapziņā ir mīlestība vai tikai tieksme izdzīvot un izdarīt tā, lai ģimene izdzīvotu?

DD: Tu pareizi atzīmēji par ģimeni. Tā ir dzimtas turpināšana, un bieži cilvēks var upurēties dzimtas turpinājuma dēļ. Un arī tas ir ielikts instinktos. Tā uzvedas arī dzīvnieki vairumā gadījumu.

Tas ir, tu zemapziņu saproti kā dzīvnieku instinktus, viegli piesegtus ar sociumu?

Pat ne kā piesegtus, bet sublimētus.

Sublimācija – psihes aizsardzības mehānisms; tās būtība ir – noņemt iekšējo spriedzi, pārvirzot enerģijas uz sociāli pieņemamu mērķu sasniegšanu, jaunradi. Pirmoreiz to aprakstīja Freids.

Sublimācija – seksuālās tieksmes (libido) enerģijas pārveidošanās process, mehānisms un rezultāts, kad libido nevar sevi realizēt tiešā veidā.

Tas ir, instinkti, kad tie nav iesaistīti mūsu pasaulē, sāk sublimēties un radīt darbus caur jaunradi sociālajā dzīvē?

DD: Tieši tā. Tu jautāji par mīlestību. Dažreiz ne tikai zemapziņā, bet arī apziņā nav mīlestības. No kurienes tā būs zemapziņā? Cilvēka pieredze vēl nav tik attīstīta, lai mīlestība būtu būtnes pašā dziļumā. Protams, pašlaik pat attīstītiem dzīvniekiem ir šīs jūtas, un tās sāk dominēt cilvēku apziņā kā pieņemams apziņas veids, kurš ved pie apzinātības un dzīves dziļo procesu izpratnes attīstības.

20 04 17 03

Mīlestība – tās ir ļoti attīstītas jūtas, un tās atrodas augstu cilvēku vērtību rangā. Es garīgo mīlestību pārvietotu uz cilvēka psihes sasnieguma augstāko līmeni.

Vai patiešām mūsu zemapziņa ir varena un var mainīt mūsu realitāti un mūs?

DD: No pašas definīcijas jau ir skaidrs, ka tas ir izdzīvošanas bāzes līmenis. Nav runas par realitātes mainīšanu. Realitāti maina cilvēka saprāts, tādēļ viņš arī ir radīts. Protams, saprāta aizmetņi ir gan kukaiņiem (skudrām, bitēm u.c.), gan dzīvniekiem, piemēram, bebri sev būvē mājiņas, lāči taisa patvērumu uz ziemu, tas ir, arī sāk mainīt realitāti, pieskaņojot to savai dzīvošanai. Taču arī tie ir saprāta aizmetņi.

Ko nosedz aizsegs?

DD: Aizsegs – tā ir robeža starp cilvēka apakšējo mentālo slāni, kurā pagaidām dzīvo lielākā daļa zemiešu, un augstāko mentālo slāni, kuru jūs saucat par Kristus-apziņu. Un šeit jūs varat orientēties uz iespēju pieņemt un mīlēt visus kā mīlestības variantu. Ja tādu iezīmi jūs jau esat sasnieguši, tad arī jūsu kundalini ir pacēlusi jūs līdz augstākam plānam cauri apziņas aizsegam, uz augstāko mentālo slāni, uz jaunām karmiskām attiecībām, uz jaunu apziņu.

Vai aizsegu var salīdzināt ar antahkaranu?

DD: Jā, protams, pāriešana uz Manasu arī ir augšupcelšanās ceļš uz augstāko mentālo slāni.

Saikne ar augstākajiem aspektiem realizējas pa sutratmu. Bet es biju domājis, ka tam kalpo “gaismas tilts” – antahkarana.

“Antahkarana: Ceļš vai tilts starp augstāko un zemāko prātu, kurš kalpo kā satiksmes līdzeklis starp tiem. To būvē pats tiecošais uz mentālo matēriju. “IESVĒTĪJUMS CILVĒKĀ UN SAULĒ”. [01-0215]

Antahkarana galu galā nomaina kauzālo ķermeni kā līdzekli sakariem starp augstāko un zemāko. No paša kauzālā ķermeņa māceklis pēc tam atbrīvojas, kad saņem ceturto iesvētījumu un var pats radīt sev savu izpausmes ķermeni. “VĒSTULES PAR OKULTO MEDITĀCIJU”. [02-0275]

Tikai pa šo tiltu, pa šo pavedienu māceklis var pacelties uz to evolūcijas kāpņu pakāpienu, kurš izved no trim pasaulēm, savieno personību ar Garīgo Triādi un galu galā izved Hierarhijas Locekļus (pēc Viņu kalpošanas laika beigām) uz Augstākās Evolūcijas Ceļa. Antahkaranu būvē septiņu staru tiecošies, mācekļi un iesvētītie, un tādējādi tā ir no septiņiem dzīpariem savīts pavediens, un tās pabeigtība kļūst par pirmo etapu Augstākās Evolūcijas Ceļā. “STARI UN IESVĒTĪJUMI”. [18-0131]”[2]

Vai eksistē citi realitātes izmainīšanas ceļi?

DD: Eksistē. Iziešana aiz matricveida apziņas ietvariem rada plašumu iztēlei un radošumam. Tādēļ ir jāpiedzimst ar citu apziņu un citā attīstītākā realitātē. Tad pati realitātes īpašība pakļausies būtības mentālajai vadībai.

Kāda ir saprāta un zemapziņas atšķirība un to vienotība?

DD: Man šķiet, ka atbilde tika dota. Vēlreiz – apziņa un saprāts – tās ir sociāli attīstītās cilvēka daļas, bet zemapziņa – visu paaudžu kardināli svarīgo uzstādījumu glabātuve, kaftāns, instinkti, iekšējās programmas, par kurām cilvēks nezina. Tās var izvilt virspusē ar hipnozes vai dziļas apzināšanās palīdzību un kardināli izmainīt.

Ko nozīmē “virsbūve” citētajā frāzē: “saprāts – tā ir liela virsbūve virs apziņas un zemapziņas”?

DD: Saprāts ir kristāliska virsbūve smalkajos ķermeņos, kura ļauj cilvēkam kļūt saprātīgam. Virsbūve virs bioloģijas un izdzīvošanas, radīta caur cilvēces pieredzi un ģenētiskiem darbiem ar cilvēka DNS, viņa radītāju veiktiem, kā arī darbā ar realitāti, kurā dzīvo cilvēks saprātīgais.

Kāda sakarība ir starp ķermeņa apziņu (fizisko elementāli) un zemapziņu? Kā tās mijiedarbojas, spēlējot instrumentus, dejā, sportā, bioloģisko procesu regulācijā utt.?

SK atbild: Fiziskais elementālis ir pēctecis cilvēka elementālajām dzīvēm uz iepriekšējiem globusiem. Viņš sevī satur stihiju elementālās enerģijas, no kurām sastāv, un bioloģiskā, astrālā un mentālā ķermeņa šūnu apziņu. Ķermeņa šūnas, rupji runājot, veido daudzdimensionālo Viena Apziņu jūsu ķermeņos.

Jūsu biodatoru vada programmas, ienestas zemapziņā, apziņā un augstākajā apziņā.

Aplūkosim ziedpumpuru. Viņš satur attīstības programmas no sēklas auglī. Kad viņš attīstās, viņš pielieto visas savas spējas, lai uzplauktu un radītu dzīvības turpinājumu. Tā ir bioloģiska programma, ielikta ziedā. Ja kādā stadijā viņš neatvērsies, tiks pazaudēts dzīves cikls.

Arī jūsos ir ielikta atvēršanās programma, tikai tā ir sarežģītāka un darbojas daudzas dzīves. Kāds ar to tiek galā ātrāk, kāds lēnāk. Taču visa attīstība norit pa augošu līkni atbilstoši tai programmai, kura ielikta apziņā un zemapziņā.

Uz šo attīstību ved saprāts. Viņš darbina instinktus, sociālās virsbūves, “dzīves jēgu”, garīgo izaugsmi, priekšstatus par misiju.

Ķermenis ir paredzēts pildīt jūsu gribu. Tāpēc jūs kā vecākais pēc pakāpes komandējat savās interesēs ķermeni – iemācīties valodas, sportu, mūziku un apmierināt citas jūsu vajadzības.

Vai var teikt, ka apziņa, zemapziņa, saprāts “ligzdojas” cilvēka magnētiskajā laukā?

SK: Kvantu laukā, un bieži kvantu lauka likumi atbilst apziņas likumiem. Taču cilvēks kā bioloģija atbilst planētas magnētiskajam laukam, radiācijai, gravitācijai un daudziem citiem laukiem, kurus jūs pētāt un kurus pagaidām vēl nezināt. Tas ir sarežģīts instruments.

Kad mēs pa tuneli lidojam uz astrālo plānu, mēs lidojam pa nulles meridiānu, pa sutratmu, pa gaismas tiltu vai pa citu ceļu?

20 04 17 04  20 04 17 05

20 04 17 06  20 04 17 07

Patiešām, šajos jēdzienos ir tāds juceklis! Es griezos pie attēliem no astrālo ceļotāju vietnēm un atradu tādus attēlus: pirmais gadījums – apziņas iziešana no adžnas čakras, otrais – no višudhas, trešais – no sahasrāras, bet ceturtais patiesi ir nosaukts: “Antahkarana | Astrālais ceļojums un ceļš uz mājām”. (norāde)

20 04 17 08

Lūk, vēl variants – no sirds, bet agrāk, kā es atceros, vienmēr tika zīmēts sudraba pavediens, kurš ceļotāju ar fizisko ķermeni saista caur manipūru. Slavenais Roberts Monro (Robert Monroe) vienkārši vēlās ārā no ķermeņa un neredzēja, kā viņš ir saistīts ar ķermeni.

SK: Kas notiek? Cilvēks paplašinās līdz nākamajam ķermenim, ieiet smalkākā apvalkā ar viņa apziņu. Notiek apziņas pārskaņošanās uz astrālo realitāti. Un, tā kā astrālajā realitātē ir cits laiks un telpa, viņš mierīgi lido un redz to, ko grib, virzot sevi uz vajadzīgo objektu.

Un ir arī ceļojumi ēteriskajā plānā, kā redzams no dažu tādu slīperu video? Viņi iekļūst ēteriskajā realitātē un nolasa tur vajadzīgo informāciju.

SK: Ēteriskajā realitātē, kā viņi to sauc, bet patiesībā tā ir jūsu plāna astrālā realitāte (“vidējais astrāls”, pelēkais), ir arī nesaskaņotība, jo informācija katrā plānā ir dažāda, kā mēs jau vairākkārt esam runājuši. Un dažādās būtnēs ir dažādas informācijas nolasīšanas programmas, kas nedod tiesības saukt šīs vēstis par reālām cilvēkiem fiziskajā plānā.

Tieši tāpat kā apakšējā astrālajā plānā – savas gaidas un prognozes, tā augstākajos plānos – savas.

Varbūt starp ķermeņa apziņu un zemapziņu eksistē darba dalīšana? Vai var teikt, ka elpošanu, sirdspukstus… anabolismu, metabolismu automātiski vada zemapziņa? Varbūt turpat atrodas dziedināšanās, atjaunošanās un ideālas veselības šabloni?

SK: Jā, arī dziedināšanās šabloni atrodas zemapziņā. Taču izņemt tādus šablonus no zemapziņas var tikai ar apzinātību. Kam es ticu? Kā noritēs dziedināšanās? Ko es varu izdarīt, lai izdziedinātos? Kādas darbības man būs noderīgas? Un zemapziņa var jums izsniegt kaudzi derīgu padomu, sākot ar noderīgumu aiziet pie dakteriem līdz pastaigām svaigā gaisā un saldam miegam.

Visi ķermeņa procesi, kā mēs jau atzīmējām, ir ieprogrammēti biodatorā, kuru vada ķermeņa radītāji, ne tiešā veidā, bet automātiski.

Es pateicos gan Diženajai Dievietei, gan Sanatam Kumaram par atbildēm. Par katru tādu jautājumu, protams, var atrast ne mazums grāmatu, kas attīsta šo tēmu. Atrodiet un lasiet!

 

Pievienots 17.04.2020

http://www.sanatkumara.ru/stati-2020/otveti-na-voprosi-vladimira

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Sarunas_par_jauno_ezoteriku.pdf (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://trita.net/glossarium/antachkarana (Tulk. piezīme)