Новая матрица сознания планеты

Planētas apziņas jaunā matrica

20 02 19

19.02.20.

Vakar pirms iemigšanas Diženā Dieviete man parādīja, ka apziņas jaunā matrica jau līdz pusei ir iegājusi vecajā, cilvēces apziņas atjaunošanās procesā. Šodien Viņa man stādīja priekšā tās autorus-radītājus no apziņas attīstības planetārās nodaļas.

Apziņas jaunās matricas celtnieki:

Pašlaik jūs atrodaties vietā, kur satiekas divas apziņas matricas – nosacīti trešā un piektā dimensija. Divu matricu sadures vietā dzimst trešā – jaukta. No vienas puses – jūs inerciāli atrodaties vecajā spēka un varas, varas un spēka un, nosacīti, sātana matricā, kad valda spēks.

Ja padomājam, tad pašlaik jūs savu administrāciju liekat varas piramīdas virsotnē un pat reliģija jums ir būvēta pēc tādas piramidālas shēmas. No otras puses, jūs sāk mākt šaubas par tāda pasaules iekārtojuma patiesumu. Sākas rūgšana cilvēku prātos sakarā ar vecā dzīvesveida nesaprātīgumu un nederīgumu.

Kurš izvēlas vadītājus, kurš viņus liek vadības vietā? – jūs paši, cilvēki, caur saviem sociālajiem instrumentiem. Un paši taču kritizējat viņus un sapņojat par citiem – godīgiem un taisnīgiem. Pati varas konstrukcija ir novecojusi. Tiem ir jābūt vēlētiem amatiem ar tādu pašu algu un tādu pašu atbildību kā visiem pārējiem amatiem.

Apziņas augstākā matrica, kura jau līdz pusei ir nolaidusies pār jums, ir paņēmusi jūsu dvēseļu varu savās rokās, tā ir matriarhāta matrica. Matriarhāta spēks ir mīlestībā un taisnīgumā.

Protams, jūsu apziņa pašlaik ir sākusi radīt jaunus tēlus pēc vecās matricas štampiem – spēcīgu “sieviešu-tēviņu” tēlus, Spartaka vai Goliāta tipu. Jūsu filmās arvien vairāk sieviešu cīnās, kaujas, nogalina un ievaino. Tie ir pārpalikumi, atliekas no vecajiem priekšstatiem par Pestītāja spēku. Taisnīguma atjaunošana ir savienota ar atriebību, ar nogalināšanu, ar pakaļdzīšanos un vajāšanu, ar izsmieklu un bailēm. Pagaidām nav tēlu un paraugu, kā reāli var caur saprātīgumu un loģiku pārliecināt cilvēkus negatīvi nerīkoties vai veikt tādas izmaiņas sabiedrībā, kuras vestu sabiedrību pie labklājības. Bet visi priekšnosacījumi taču ir skaidri redzami, arī jaunā saimnieciskuma tēli ir, vienkārši tie tiek nikni apspiesti.

Es saprotu, ka apziņas jaunā matrica ir piepildīta ar mīlestību un viedumu. Bet nez kāpēc nav nekādu filmu par nākotni, kur mīlestība valda pār pasauli, kur sievietes ir taisnīgas un maigas, kur neviens netiecas apzagt, uzbrukt, nogalināt. Pagaidām pat filmas par nākotni ir piepildītas ar ciešanām un cīņu.

Man tā gribas atrasties šajā jaunajā matricā vai veicināt šīs matricas attīstību! Es jūtu varas un dzīvesveida, visas mūsu iekārtas krīzi. Mēs gluži kā stāvam uz divu pasauļu robežas. Taču jaunā pasaule nekādi nevar ienākt mūsu sirdīs un prātos. Mēs esam ar pārāk aizsegtām acīm un inerci, bet vecā vara pārāk spēcīga. Un, izņemot spēku, mums prātā neienāk nekādas citas metodes, kā nonullēt veco matricu.

No otras puses, jaunatne nepieņems veco dzīvesveidu un cenšas ienest kaut ko jaunu savā dzīvē – jaunu brīvību domāt, pelnīt, būt brīviem un neatkarīgiem. Diemžēl vecajām dogmām pieder prāti, kas valda pār pasauli, bet jaunajiem cilvēkiem nav pārliecināšanas spēka, viņu dzīvesveids biežāk ir destruktīvs nekā līdzīgs atdarīšanas cienīgam paraugam.

Negatīvs krīt lejup, bet jūs arvien vairāk paceļaties virs tā (tēls). Katrs no jums lasošajiem jau atrodas apziņas jaunajā matricā. Pienācis laiks to konstatēt un saprast. Notiek apakšējā mentālā plāna apziņas atdalīšanās no augstāka līmeņa apziņas. Mēs nerunājam par vispārēju Kristus-apziņu, kura ir priekšā, taču augstāka apzinātība raksturo kā jaunatni, tā arī jūs.

Jūsu uzdevums – ieraudzīt savu lomu šajā procesā. Jūs esat kolektīvās apziņas jaunās matricas nesēji. Caur jums šī matrica ienāk sabiedrībā, caur dažiem jauniem cilvēkiem un jums, kā stingri stāvošiem uz kājām un ar lielu dzīves pieredzi. Jūs pavēstāt par jauno laikmetu, kurš raksturojas ar drosmi (pretstatā gļēvulībai un verdziskai apspiestībai), attīstītu saprātu (pretstatā “ieskrūvētām”, implantētām pakļaušanās spēkam programmām), domas citādumu (pretstatā ierindas dziesmām).

Mēs neaicinām jūs pretoties spēkam. Jūsu darbs – pretoties kopienas domām, pīt to bizēs savas domas brīvības un mīlestības lentas. Graut no iekšpuses pakļaušanās un vecās domāšanas tēlu. Aiznest līdz viņu apziņai daudzu lietu, konkrēti kapitāla varas, absurdumu.

Tādēļ ir jāaizvāc zelta un naudas vara? Vienā mirklī izdomās elektronu valūtu, kura vēl vairāk paverdzinās cilvēku, tas ir pārbaudīts. Jaunās elektronu valūtas egregori ir ļoti agresīvi un izdzer visus cilvēka spēkus pāris gados.

Man rāda varas tēlu ne kā piramīdu, bet kā horizontālus atzarojumus, neviens nestāv ne pār vienu.

Neviens nepārvalda cilvēkus, bet tikai starpresoru atbildības. Interneta apstākļos pat sapulce nav jārīko. Jums jau ir visi apstākļi un instrumenti vispārējai balsošanai, savu ideju izteikšanai sabiedriskos forumos, interneta žurnālu lappusēs, sociālajos tīklos. Tās nav protesta formas, bet vienkārši lietu patiesā stāvokļa atklāšana, aicinājums uz saprātīgumu un taisnīgumu.

Jaunajam sociumam piemīt arī jaunas īpašības un uzdevumi:

starpnacionālu kopienu un ražotņu veidošana,

starpnacionālas bez muitas tirdzniecības radīšana uz maiņas pamata,

starpvalstu korporāciju radīšana, kur peļņa iet valsts infrastruktūras attīstībai, nevis viena cilvēka kabatā,

apmaiņa ar sasniegumiem medicīnā,

ar agrārajiem sasniegumiem,

vispārēja televīzija, kura raida dažādās valodās, lai nebūtu neatbilstības informācijas materiāla pasniegšanā,

pieejamas vispasaules inovāciju un tehnoloģiju bankas veidošana,

jauna vispārēja izglītība uz visu zinātnes sasniegumu pamata,

mākslas atgriešana no maziskiem tēliem uz cildeniem un skaistiem, kas aicina sev līdzi cilvēkus, paaugstina vibrācijas un pastiprina mīlestības un laimes tēlus,

jaunatnes un studentu aktivitātes pastiprināšanās ne ar mērķi manipulēt un iznīcināt, bet ar mērķi nodibināt labāku nākotni konstruktīvos un radošos pasākumos un procesos,

nosacītas valstu robežas, kā Eiropā, lai cilvēki varētu brīvi pārvietoties, kaut vai ar mērķi iepazīties ar citām valstīm, tūrismam,

bruņojuma pakāpeniska samazināšana, līdz ir sasniegta pilnīga atbruņošanās.

Es saprotu, ka tie ir atvasināti ārējie jaunās matricas nosacījumi, sociālie. Tās ir apziņas izmainīšanās sekas. Bet kāda ir jaunās apziņas būtība?

Apziņa ir daudzdimensionāla, aktīva, kura redz saprāta nosacītības un trūkumus, viņa ierobežotību tajā apziņas līmenī, kurā tas tika audzināts. Protams, nevar vienā momentā visu izmainīt, jūsu domāšanas veids ir jūsu pieredzes noteikts, bet jūsu pieredze ir pagātnes noteikta.

Kā mums pastiprināt nošķirtību no pagātnes?

Jūsu uzdevums – būvēt pavisam jaunu pieredzi, ienest apziņā, sākumā savā, bet pēc tam apkārtējo cilvēku apziņā, ģimenē, darbā, plašsaziņas līdzekļos, sabiedrībā – jaunu domu tēlu, balstītu uz to, ka visi cilvēki ir vienlīdz cienīgi visiem labumiem, neatkarīgi no viņu algas, vecuma un sociālā stāvokļa.

Nāksies upurēt lietas, kuras maksā pārāk dārgi un nenes nekādu funkciju, izņemot viņu saimnieku plātīšanos citu cilvēku priekšā. Gan automobiļi, gan citas cilvēkiem piederošas lietas, tērpi un mājas u.c. kļūs pieejamākas un vienkāršākas. Ka ne ar lietām cilvēki plātītos citu priekšā, bet atrastu citas prioritātes, kā var nopelnīt slavu un cilvēku pateicību. Tās ir jaunas sociālas programmas, sasniegumi tādās sfērās, kā veselība un ražošana, barība, māksla, kura paceļ un audzina sirdis, reliģija, kura paaugstina, nevis paverdzina, bērnu audzināšana bez traumām un krīzēm, jaunās apziņas garā.

Kādas iezīmes vēl nes pati jaunā apziņa?

Brīvu prātu,

saprotot savu sociālo stāvokli kā visu cilvēku kopienas aktīvu locekli,

mīlestību pirmajā vietā,

humānismu izglītībā un audzināšanā,

atiešanu no ciešanām mākslā,

atiešanu no spēka un piespiešanas metodēm,

renesansi zinātnē un mākslā,

vēršanos pie dvēseles, dvēseles vajadzību intuitīvu dzirdēšanu,

orientēšanos darbībā, balstoties uz uzdevumu vai prioritātēm,

vēršanos pie skaistuma, skaistuma pētīšanu un radīšanu.

Es pateicos jums par interesanto materiālu! Uz jaunu tikšanos!

 

Pievienots 19.01.2020

http://sanatkumara.ru/stati-2020/novaya-matritsa-soznaniya-planeti

Tulkoja Jānis Oppe