Мать Сыра Земля...

Māte Valgā Zeme…

Māte Valgā Zeme un Māmuļa-Zeme

Ievads seansam ar Māmuļu-Zemi

20 02 02 01  20 02 02 02

01.02.20.

Tāpat kā cilvēks, Māte-Zeme ir daudzdimensionāla būtne. Gribētos sajust tēlus, saistītus ar dažādām planetārajām apziņām – no minerālās dabiskās apziņas līdz planētas Logosam.

Мать – сыра́ земля́ (ukraiņu valodā Земля — свята мати, serbu valodā Маjка Земља) – personificēts Zemes tēls slāvu mitoloģijā. Zeme tika uzskatīta par visu dzīvo būtņu un augu māti, auglības centru. Tika pretstatīta personificētajām Debesīm (jeb dievam-Rūcējam (Громовержец)). Arhaiskie priekšstati par debesīm un zemi kā laulātu pāri ir saglabājušies poļu folklorā. Pēc bulgāru priekšstatiem mēness ir debesu un zemes dēls. Krievu folklorā izteikums “Мать – сыра земля” pirmām kārtām nozīmē zemi, apaugļotu ar debesu valgmi un gatavu dzemdēt.

Mātes-Zemes tēla saknes iestiepjas dziļā senatnē – vismaz pirms-indoeiropiešu laikmetā. Par to liecina daudzās paralēles šim personāžam indoeiropiešu tautu mitoloģijās. Demetra (lingvistiski tiešs analogs senkrievu Земь-матерь) grieķu, Anahita irāņu, Žemina (tiešs lingvistisks analogs krievu Земля) lietuviešu mitoloģijā u.c.

Zeme pēc kopīgās slāvu tradīcijas ir mātišķuma un sievišķā sākuma simbols. Pieņemot sevī sēklas, Zeme kļūst grūta un dod jaunu ražu, viņa ir vispārējā Māte un barotāja: dzīvos baro, bet mirušos pie sevis pieņem. Krievu mīklās Zeme attiecas uz “visiem kopīgās mātes” tēlu. Krievu folkloras tekstos un frazeoloģijā pazīstamais izteikums “Мать – сыра земля” pirmām kārtām nozīmē zemi, apaugļotu ar debesu valgmi. Atbilstoši izkaltusi, neauglīga zeme krievu folkloras vārsmās tiek salīdzināta ar atraitni. Pirms sējas sākuma zemnieki griezās pie svētajiem ar lūgumu “padzirdīt Māti – valgo Zemi – ar saltu rasu, lai atnestu tā graudus, sakustinātu tos, atgrieztu tos lielā vārpā”. (Orlas apgabals)

(Vikipēdija, norāde)

Pirmajā fiziskajā līmenī manā priekšstatā un pieredzē Māte Valgā Zeme – tā ir minerālu apziņa, kura sastāv no ūdeņiem, augsnes, akmeņiem, kalniem, okeāniem, vējiem, uguns, ētera. Es iegāju šajā apziņā (paņēmienu mēs izmēģinājām meditācijā) un sajutu mieru, tumsu un pēc tam zināmu spriegumu. Es pacentos aprakstīt šīs sajūtas. Planētas ziemeļu puslode ir garīgi attīstītāka, dienvidu – materiālistiskāka (it kā augšējās un apakšējās čakras). Piebildīšu, ka ziemeļi ir apzīmēti ar zilu, bet dienvidi ar sarkanu magnetosfērā, un ziemeļi barojas ar ienākošajām plūsmām no kosmosa, bet dienvidi ar tām, kas iznāk no planētas centrālā portāla. Un patiešām, galvenie zinātniskie, filozofiskie un reliģiskie atklājumi tika izdarīti un aprakstīti ziemeļu puslodē.

20 02 02 03

Attēls ņemts no vietnes https://v-kosmose.com/planeta-zemlya/magnitnoe-pole/, kurš apstiprina sekojošu domu:

Man šķiet, ka ziemeļu puslodē kosmiskais ēters ienāk, ievelkas no visām pusēm, bet no dienvidu puslodes iznāk no visām pusēm, tas ir, ziemeļu puslode, kā mentālā daļa, bet dienvidu kā materiālais ķermenis.

Iekšā pukst sirds – izkausēta magma.

20 02 02 04

Salīdzināju magmas stāvokli pirms 200 gadiem un tagad – magma bija nedaudz vēsāka un mierīgāka. Sakarā ar enerģijas pieaugšanu 21. gadsimtā magma ir pacēlusies apjomā un tiecas aizpildīt visus dobumus un plaisas līdz pašai augšai. Kodola iekšējais spiediens ir pacēlies, bet magma kļuvusi vieglāka pēc sastāva, šķidrāka, gluži kā asinis būtu sašķidrinājušās. 22. gadsimtā tā iznāks virspusē un praktiski aizlies dobumus, paceļot virsmu daudzās vietās jaunu salu un kalnu veidā.

Taču mēs jau tad būsim citā realitātē, bet fiziskā virsma būs piepildīta ar vulkānisku gāzi, kas nāks no kalnu veidošanās procesiem. Cilvēce būs gluži kā uz citas cietzemes. Starp fizisko virsmu un to, kur dzīvo cilvēce, būs atstarpe.

20 02 02 05

Planētai tam, ka mēs rakņājamies uz virsmas, spridzinām, – nav lielas nozīmes. Cita lieta – Iekšējās Zemes (IZ) iedzīvotāji. Tieši viņiem mēs traucējam visvairāk. Sakarā ar planetārajiem procesiem viņi ir ieslēguši sevi kapsulās un vēl koriģē savu atrašanās vietu sakarā ar iekšzemes vulkāniskajiem procesiem. Arī viņi atrodas citā realitātē, nefiziskā.

Zemes iekšienē ir 7 realitātes – no tumšākas, bijušā elles dibena, līdz gaišākai, kur atrodas IZ ļaudis. Arī IZ iedzīvotāji atrodas dažādos blīvumos, ir blīvākas un smalkākas realitātes.

Planētas kā fiziskas lodes iekšējā apziņa ir minerālā apziņa, mūsu uztverē guļoša. Viņa ir dzīva, jo viņā notiek dzīvi procesi, saistīti ar uguni, ūdeni, minerāliem, uz virsmas – vēji, viesuļvētras, virpuļviesuļi, ūdens maiņa, augstāk – jonizācija un magnetosfēras parādības – tādā veidā planēta elpo kosmosu. Tiek ievilkts kosmiskais ēters, un tas pārveidojas planētas barošanai vajadzīgajos ingredientos, atjaunojot viņas blīvumu, radot siltumu, ūdeni, augsnes valgmi un regulējot kontinenta un ūdens blīvumu.

Kas būs citā realitātē, kurp paceļas cilvēce? Vai tur būs ūdens, augi un dzīvnieki?

Viss, kas ir uz virsmas, ieskaitot jūsu atkritumus, tiks pacelts uz nākamo blīvumu, kur būs gan ūdens, gan visa augu un dzīvnieku pasaule.

Kas ar mani runā?

Planētas spēki.

Kā tas notiks?

Caur planētas izvērsumu. Tas jau notiek. Jūs vienkārši pāriesiet citā realitātē, gaišākā, un ieņemsiet to vietu, kuri agrāk dzīvoja šajā realitātē, – uz astrālo plānu. Tā kā tas ir planetārs process un tas ved planētu uz gaismu, tad planētas iedzīvotāji vienkārši mainīs savu apziņu uz perspektīvāku no dzīvības saglabāšanas uz Zemes skatpunkta.

Kad šie procesi būs pamanāmāki? Pašlaik pagaidām ir manāma kataklizmu pastiprināšanās.

Šie procesi pastāvīgi rit jau vairākus gadus. Priekšā vēl ir neātrs ceļš caur kataklizmām un plūdiem. Arī tie veicina apziņas pārtaisīšanu. Cilvēkiem nelabvēlīgos apstākļos viņu apziņa vairāk saliedēsies, lai izdzīvotu un palīdzētu cits citam, kas jau ir sācis notikt. Kad cilvēki sapratīs, ka lokālu notikumu nav un visi notikumi tādā vai citādā mērā attiecas uz visiem cilvēkiem, jūs sāksiet kooperēt savu darbību visas planētas labumam.

Viss, kas notiek planētas materiālajā slānī, tā vai citādi kalpo pāriešanai un apziņas attīstībai.

Pašlaik daudz Spēku ap planētu vēro pārejas procesus, no vienas puses, palīdzot, no otras puses, vienkārši novērojot, kā tas notiek, tā ir sava veida apmācība un zinātniski pētījumi. Nedomājiet, ka viņi grib traucēt ar savu atnākšanu planētas mieru. Gluži otrādi, bieži viņi glābj no negatīviem kosmosa viļņiem, svešu ķermeņu atlidošanas, sprādzieniem un daļēji bremzē vulkānu darbību, vājinot to spēku.

https://hyser.com.ua/community/105836-inoplanetnoe-vtorzhenie-vozmozhno-kak-nikogda-uchenye-razglyadeli-v-kosmose-flotiliyu-nlo-ona-dvizhetsya-k-zemle

https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=u9JCG9rnhpk&feature=emb_logo

Vai būs planētas applūšana, kārtējie plūdi?

Tie ir iespējami, bet tikai citā realitātē, tumšākā. Jūsu tumšie pravieši redz tādas ainas nākotnē, taču nesaprot, ka cilvēce uz apziņas attīstītības rēķina automātiski pāries citā realitātē. Jums plūdi nedraud. Analoģiski ar kataklizmām. Jums tās rims gadsimtu gaitā, bet apakšējā plānā tās pieaugs.

Kādas apziņas daļas Mātei-Zemei ir? Ar ko šodien var parunāt?

Sajutu, kā manī ienāca Māte-Zeme...

No vienas puses, viņas apziņa ir ļoti liela. No otras puses, – necilvēciska. Viņā nav mūsu “plus-mīnus”, laba un ļauna, nav polaritātes. Viņa ir viengabalaina, bet lēna. Viņa neietver floru un faunu, visas dzīvās pasaules uz virsmas un viņas iekšienē. Var salīdzināt ar cilvēka ķermeņa apziņu un baktēriju un vīrusu apziņu cilvēka ķermeņa iekšienē. Ķermenis neapzinās, cik mazu apziņu un kādas piepilda viņu. Kad vīrusi sāk ķermeni bojāt, mums ceļas temperatūra, lai visus “apkautu”. Analoģiski pašlaik arī planētai ceļas “temperatūra”, lai izdzītu mūs citā realitātē un sāktu visas virsmas pārtaisīšanu. Planēta reāli aug, un šajā periodā ir nelabvēlīgi palikt uz šīs virsmas.

Sakarā ar planētas vulkāniskās darbības pastiprināšanos mums ir jāiemācās attiekties pret ķermeņu nāvēm relatīvi bezkaislīgi, tāpēc ka nāves gadījumā mēs paliekam dzīvi, tikai citā apvalkā. Daļa no mums vairs neatgriezīsies fiziskajā plānā, daļa aizies uz citu planētu fizisko plānu, daļa paliks šeit astrālajā plānā. Tas ir līdzīgi metamorfozei, kad kāpurs pārvēršas taurenī. Tā nav galīgā nāve, bet pārveidošanās.

Vai tikai caur nāvi norit cilvēces pārveidošanās?

Minerālā apziņa nenodarbojas ne ar kādiem cilvēciskiem apzinātiem procesiem. Viņas elementālā apziņa vienkārši fiksē sāpes, temperatūru, labsajūtu un iekšēju dzīvniecisku prieku – no seksa, ēdiena, drošības, sāta sajūtas.

Tikai cilvēka Dvēsele reaģē uz mīlestību un citām labvēlīgām un nelabvēlīgām emocijām un jūtām. Un nodod tās ķermenim. Ķermenis uz visām jūtām un emocijām reaģē ar atvēršanos vai saspiešanos.

Un es gribu tagad no savas dvēseles sajust planētas Dvēseli. Tā ir tā būtne, kuru mēs saucam par Māti-Zemi.

Esmu paplašinājusies no fiziskās virsmas līdz mentālajam un ugunīgajam plānam apkārt planētai, lai satvertu visas apziņas, kuras piepilda planētu simbiozē. Visus Apziņas Režģus caurauž Zemes Vienotais Apzinošais lauks, noosfēra. Viņa ietver sevī visus planētas plānus un realitātes.

Viņa mirdz un zaigo, viņa ir kristāliska un atkal necilvēciska. Savienojusies šajā plānā ar Zemes Dvēseli, sajutu, kā viņa grūž pie Saules, rādot, ka viņa ir tikai šūna Saules organismā.

Un es iegāju Saules sistēmā (Ss), precīzāk, Saulē.

No šejienes tiek regulēti visi procesi, kas notiek Ss. Daļa planētu pat ir izmainījušas orbītas Saules vadībā. Daļa planētu ir apklātas ar īpaši blīvu magnētisku lauku, bet daļa planētu ir gluži kā kailas.

20 02 02 06

Ss ir līdzīga astoņkājim, katra planēta tausteklī-sutratmā, īpaši resnā kanālā no Saules, sastāvošā no dažādām frekvencēm un īpašībām. Nevis vienkārši Saule mirdz telpā jebkurā virzienā, tas būtu izšķērdīgi – sildīt un apgaismot ar sevi tukšumu, bet visi stari pa īpašiem kanāliem ir vērsti pie planētām.

Saules programma neietver sevī cilvēces veidošanu uz planētām, īpašu apstākļu radīšanu rasēm u.c. Viņas starojumus un programmas koriģē apzinošas būtnes, īpašu apziņas programmu radītāji, veidojot fiziskos apstākļus bioloģijai un citām dzīvības formām, radot īpašus filtrus vajadzīgajiem viļņiem, kas nāk uz planētām, lai izveidotu noteiktus kosmiskus un galaktiskus apstarojumus, kā arī filtrus aizsardzībai pret to nelabvēlīgu iedarbību.

Katrā vibrāciju jeb blīvuma līmenī eksistē savi īpaši dzīves apstākļi, kuri tiek obligāti ievēroti un kas ir tādu būtņu – Sējēju-Dārznieku – īpašas rūpes.

Un es gribu parunāt ar tādu Dārznieku. Tās ir augstākā mentālā blīvuma kolektīvas būtnes, planētu vadītāji un apziņu sējēji. Tās ir Ss Logosa iekšējās apziņas.

Kas būs ar planētu tuvākajā laikā? Kā jūs plānojat mūsu dzīvi?

“Dārznieki”: Jūs apvienosiet savas apziņas Galaktikas un Saules kopienās, kļūsiet saules būtnes. Tas ir jūsu nākamais apziņu aplis, līdz kuram jūs pakāpeniski augsiet. Tā notiek ar rasu vairākumu. Daļa no jums paliks fiziskajā plānā, daļa mentāli-astrālajā, daļa pāries uz augstāko mentālo plānu. Visos plānos ir svarīga cilvēku klātbūtne, tās ir daudzdimensionālās dzīves daļas.

Vai cilvēce ies uz zemākiem realitātes plāniem?

Iedzīvotāji praktiski neiedziļinās savas apziņas blīvākās matērijas daļās, tur pietiek elementālo apziņu.

Jūsu uzdevums – izaugt apziņā un apgūt Viduszemes astrālo un mentālo pasauļu jaunas teritorijas.

Viduszeme – kas tas ir?

Tā ir Ss, visu planētu un svaru kopiena. Tas ir mūsu nosaukums visu veidu zemēm. Ss iekšienē jau ir tāda kopiena, jūs tikai viņiem pievienosieties.

Saules Brālība ietilpst tādā kopienā?

Jā, protams, bet ne tikai SB šeit ir galvenā. Ir arī citas kopienas, kuras okupējušas Ss kā savu. Tie ir izceļotāji no citām zvaigžņu sistēmām, kuri atrada šeit savu vietu dzīvei. Tā ir cita Paradīze, ne astrāla, bet mentāla. Šeit, Ss, ir daudz dažādu kopienu, kuras pagaidām neiezīmē sevi jums. Jūs tās saucat par Ģimenēm. No kurienes jūs pieņemat informāciju no andromediāņiem, sīriāņiem, plejādiešiem u.c.? Viņi neatrodas uz savām planētām, bet šeit, Ss, augstākajā mentālajā plānā. Viņi palīdz jums apskaidrošanā un dziedināšanā, sniedz noderīgu informāciju, saskanīgu ar planetārās apziņas matricu.

No kurienes ir SK ģimene?

Tā ir Zemes Ģimene, vietējā. Reiz vēsturiski viņi ieradās no Ss ārienes un pārņēma planētu savā pārziņā. Un miljoniem gadu stāv te, uz Zemes robežām, glabājot un aizsargājot planētu no citiem, saskaņojot viņu atrašanos uz Zemes tādā veidā, lai katra rase planētai atstātu kaut ko noderīgu.

Un no kurienes ir Ra Ģimene?

Tā ir cita Zemes Ģimene, tā piedzima šeit, Ss, nedaudz vēlāk, nekā ieradās SK Ģimene. Viņi draudzējas un joprojām ir darbinieki līdz ar citām Ģimenēm, kuras arī atrodas šeit. Ra pacēlās augšupceļoties no Iekšējās Zemes uz Sauli, uz SB, un pēc tam viņi arī sāka rūpēties par planētu, palīdzot cilvēkiem ar iztiku un izdzīvošanu.

SK nodarbojas ar apziņu, bet Ra – ar cilvēku izdzīvošanu?

Nav tādas lielas atšķirības, jo izdzīvošana ir cieši saistīta ar apziņu. Abas Ģimenes cieši sadarbojas, taču nesavienojas iekšēju cēloņu dēļ.

Vai tad savienošanās nenāk par labu? Vai arī, kāpēc viņas nesavienojas?

Negrib. Tas ir jāprasa viņiem. Katra ģimene tur savu apziņu loku.

Kas nodarbojas ar cilvēci?

Mēs, planētas Spēki. Mūsu ir daudz, un mēs atbildam par dažādām cilvēku dzīves daļām – gan par apziņām, gan par magnētiskajiem nosacījumiem, gan par siltumu un gaismu.

Kas ir Māte-Zeme jūsu izpratnē?

Materiāla platforma, uz kuras mēs veicam savus eksperimentus. Tā ir minerālā apziņa, ar kuru mēs savienojamies un saskaņojam savus eksperimentus ar planētas izaugsmes un planētas veselības procesiem.

Mēs daudz runājam par sprādzieniem iekšienē un uz virsmas, par netīrumiem un vides, kurā mēs attīstāmies, piesārņošanu. Kā šis vispārējais vides piesārņojums iedarbojas uz planētu?

Tas ietekmē mūsu eksperimentu ar cilvēci un biosfēru. Jūs paši sevi izdzīvojat, piesārņojot to vidi, kurā attīstāties. Tas skar ne planētu kā tādu, ne Ss, bet cilvēci un visu dzīvo uz planētas. Mēs cenšamies jums iedvest, lai katrs savā profesijā un savā darbvietā darītu visu iespējamo un attīrītu savu atrašanās vietu, un nepieļautu savas vides komplikāciju, žurku, tarakānu un citu kustoņu, kas samazina jūsu atrašanās vietas vidi, audzēšanu.

Tajā pašā laikā cilvēces ekspansija neatstāj vietu biosfēras citu īpatņu mierīgai dzīvei, pārņemot vadības grožus sev, nesaprotot biosfēras simbiozi un visa atkarību no visiem. Iemācieties dzīvot mierā ar biosfēru. Iemācieties cienīt cilvēces iekšējās savas daļas – zāli, augus, dzīvniekus un kukaiņus, augsnes auglīgo daļu. Jūs neesat vieni uz planētas. Esiet vērīgi!

Es pateicos jums, Zemes Spēki!

(Seansā mēs parunājām arī ar planētas dvēseli. Viņa ļoti mīl mūs un grib mūsu plaukumu.)

 

Pievienots 02.01.2020

http://www.sanatkumara.ru/stati-2020/mat-sira-zemlya

Tulkoja Jānis Oppe