Это часть вашего матричного мышления...

Tā ir daļa no jūsu matricveida domāšanas...

Tā ir daļa no jūsu matricveida domāšanas – radīt sev dievu

19 10 22

21.10.19.

Pirms nedēļas es iepazinos ar Lakšmi projektā “Meditācijas otrdienās”. Man ļoti patika gan viņas enerģijas, gan viņas raksturs, gan viss ar viņu saistītais. Šodien jūs iepazīsieties ar mūsu sarunu.

Dārgā Lakšmi! Es ļoti priecājos par mūsu iepazīšanos! Man gribētos patērzēt ar tevi.

Lakšmi: Es arī priecājos, ka gan tu, gan tava grupa atnācāt pie manis un iemīlējāt mani.

Šis rudens man ir atnesis daudz jauna, nezināma, un esmu piepildījusies ar jūsu enerģijām un ļoti laimīga par jaunajiem paziņām. Tavas enerģijas ir tik skaistas un priecīgas, brīvas un krāšņas!! Mēs savienojamies ar tām un kļūstam tādi paši!

Ne mēs dāvājam jums brīvību un prieku, bet jūs piepildāt mūs ar savām domformām un piešķirat mums noteiktu raksturojumu.

Bet kāpēc tādā gadījumā jūs visi esat tik dažādi? Vai tiešām mēs esam spējuši tik noturīgi un spilgti piepildīt jūs ar atšķirīgām enerģijām?

Protams, mūsos attīstījās tas, jūsu iedarbībā, kas mūsos ir ielikts un ko mēs paši izvēlējāmies. Jūs vienkārši attīstījāt mūs un pastiprinājāt individuālās iezīmes.

Mēs taču neradījām Salaveci, kaut arī tāpat kā tavus svētkus katru gadu atzīmējam Jaungadu?

Svētais Nikolajs, kurš jums ir ļoti piemērots Salaveča lomai, ir ļoti attīstīta būtne.

Jā, es biju pārsteigta, kad mēs ar viņu tikāmies, cik viņa iezīmes un raksturojums ir spilgti.

Cilvēce sev rada personāžus, kurus pielūdz un kurus mīl vai no kuriem baidās. Tā ir daļa no jūsu matricveida domāšanas – radīt sev kādu, ar kuru var pakonsultēties vai no kura piesargāties. Kādu, kurš ir augstāks un gudrāks par jums.

Bet jūs visi esat kā dzīvi!

Bet vai tad mēs neesam dzīvi, ar ko tad tu pašlaik sarunājies?

Tas ir pie jautājuma par radīšanu un visa hologrāfiskumu ap mums. Kā mēs varam hologrammu piepildīt ar tik lieliskām iezīmēm, kuras paši arī pielūdzam? Kas tā ir par specifisku darbību? Kā tas notiek?

Es nezinu, taču jūsu domu enerģijas ir ļoti specifiskas. Tā ir kā barība, kuru mēs sagremojam un barojamies. Mēs savā Augstākajā Mentālajā Plānā sastāvam no tādiem domu radījumiem. Protams, ir arī mūsu pašu radījums, būtnes matricveida kods, dvēsele un forma. Bet, barojoties apkārt planētai, mēs izvēlamies patiesi to, ko gribam izvēlēties, katrs savu, atbilstoši tām programmām, kuras ieliktas mūsu Kodā. Arī jūs izvēlaties, ko ēst, katram patīk savs, un neatkarīgi no barības jums ir visiem nelīdzīgs raksturs.

Es pārliecinājos, ka mūsu raksturs ir ne tikai fiziskajā plānā, – tas ir redzams arī mentālajā, tiesa, lasās ne tik spilgti. Varbūt es ne tādā mērā jūtu...

Jūs vēl ne pārāk esat attīstīti mentālajā plānā. Jūsu raksturojums un portretiskās iezīmes vēl tikai veidojas, jo jūsu dvēsele ir relatīvi jauna salīdzinājumā ar mūsu dvēselēm. Mēs dzīvojam miljoniem gadu, un mums piemīt spilgti izteiktas individuālas iezīmes. Jūsu asni arī var kaut kur dzīvot citos apgabalos diezgan ilgi, bet šeit, Saules sistēmā, jūs esat jauni, un jūsu civilizācija krāj pieredzi. Katra civilizācija, kura bija uz planētas, papildina jums šo pieredzi, bet vienalga jūs vēl neesat pietiekami pieredzējuši salīdzinājumā ar mums, tāpēc jūs mūs pielūdzat. Un mēs ar prieku kalpojam tiem, kam esam vajadzīgi. Savukārt arī mums ir vecākie Audzinātāji, kas rūpējas par mums, mīl un zeļ mūs.

Mēs esam pazīstami ar Dēvī. Viņa pieder jūsu Audzinātājiem?

Protams, bet viņa nav viena (nedaudz neapmierināta, greizsirdīga vai piesargājas no Dēvī).

Un Diženā Dieviete?

Jā, tā ir mana iemīļotā Būtne (apmierināta un priecīga). Ar Diženo Dievieti mēs sadarbojamies. Mēs paši esam Audzinātāji daudzām dvēselēm, kuras viņa sūta šurp. Mēs esam šo dvēseļu aizbidņi un aizsargājam viņas.

Runa ir par Višnu Avatāriem un taviem avatāriem vai par parastiem cilvēkiem?

Arī parastajiem cilvēkiem mēs varam būt vajadzīgi, bet dažreiz viņi pat nenojauš, ka mēs par viņiem rūpējamies, kamēr nenobriedīs līdz tam, ka sāk ar mums kontaktēties un mīlēt. Tu taču arī ne uzreiz ieguvi izpratni, ka tu esi aizbilstama?

Jā, tas notika mūža nogalē.

Viedums atnāk ne uzreiz. Tādēļ ir jāizaudzina sevi pašu līdz noteiktai kondīcijai.

Cilvēkiem, kuri jūs pielūdz, arī pēc nāves ir ar jums saikne?

Protams. Visos aspektos ir mūsu avatāri, dažreiz viņiem pat nav cilvēcisku iezīmju. Dvēsele ir aizbilstama visos plānos un vienmēr ir Skolotāju un Palīgu ielenkta.

Man ir ļoti lielas pazīšanās tagad Padebešos. Vai es pārāk nesadalos?

Tu vienkārši paplašini savu paziņu loku. Tas nekad nekaitēs. Katra Būtne dod tev pilienu vieduma. Nebaidies, ka visas enerģijas tevī sajauksies. Tu vienalga paliksi pati, tikai tu audz un nobriesti. Katrs no mums tagad ar savu enerģijas un vieduma daļiņu ir klātesošs tevī. Un tu kļūsti sinkrētiska būtne, no tā tu tikai uzplauksti un kļūsti viedāka.

Kā tu attiecies pret to, ka ne visa planēta jūs pazīst, bet tikai noteikts skaits jūsu pielūdzēju?

Mierīgi, mēs nepretendējam uz vispārēju atzīšanu. Daži cilvēki ir pat mums nepatīkami, un mēs negribētu būt viņu aizbildņi. Viņi “slikti ož” (viņiem ir tāds raksturs).

Kādas vēl mūsu matricveida domāšanas daļas tu vari nosaukt?

Tieksmi pakļaut sevi visu, kas jūs aptver. Jūs sevi uzskatāt par planētas un pat pasaules-ēkas radības kroni. Bet tas tā nav. Domājošu būtņu ap jums ir pietiekoši, vienkārši jūs viņas neredzat. Un viņas negrib jūs paverdzināt.

Mūs satrauc tas, ka cilvēce ir sākusi degradēties kādā savā būtiskā daļā. Vai tas tā ir?

Notiek dalīšanās tajos, kas ir attīstīti, un tajos, kam stāv priekšā vēl attīstīties. Tie, kas nav attīstījuši savu intelektu un saprātu, sāk kļūt redzami tiem, kas ir attīstījušies. Un jūs sākat bažīties, ka arī jūs šajā atvarā ievilks. Šīs bažas nav bez pamata. Esiet vērīgi un apzinieties, ko jūs patiesi gribat. Neļaujiet sev iet to pavadā, kuri meklē vieglu likteni un tukšu laika pavadīšanu. Novērtējiet katru savu mirkli uz planētas, lai attīstītos un augšupceltos. Nebeidziet pielikt visas pūles līdz pēdējam elpas vilcienam.

Lakšmi, es tevi ieraudzīju šajā vietā, kur es biju domājusi ieraudzīt Višnu. Nez kāpēc Višnu es tā arī neieraudzīju, bet tu pilnīgi ieņem šo telpu augšā (Višnu avatāri ir šīs telpas apakšā). Kā man to saprast?

Mēs ar Višnu esam pilnīgi sapludināti. Cilvēki pie manis vēršas biežāk nekā pie Višnu, un manas enerģijas plaukst. Es arī esmu Višnu. Cilvēki vienkārši ir pieraduši pie vīrišķās enerģijas, bet patiesībā tā ir Lakšmi. Avots – Lakšmi, bet Višnu – mana vīrišķā daļa, tāpēc tu ieraudzīji daudz avatāru lejā, bet pašu Lakšmi enerģiju neieraudzīji, tāpēc ka meklēji vīrieti. Tagad tev viss ir skaidrs?

Teorētiski, jā. Bet, kad cilvēki pielūdz Lakšmi un Višnu atsevišķi, kas notiek tad?

Visas enerģijas nāk šurp, pie manis. Neuztraucies, ka tās pazudīs. Nekas no skaistā nepazūd, bet tikai attīstās.

Bet es neatrodu tevī vīrišķo enerģiju, tu esi tik sievišķīga, sieviete no sievietēm!

Mana dievišķība sastāv no ļoti maigām enerģijām, no ļoti smalkām, bet vīrišķās enerģijas ir diezgan rupjas, un tās visas ir lejā manā telpā. Pasauli pārvalda mīlestība un skaistums, tu piekrīti? Bet blīvās iezīmes materializē manus priekšstatus un izdaiļo jūsu pasauli.

Ievēro, ka vīrieši, kuri ir vienā plānā ar mani (Šiva un Brahma), – viens ir atteicies no visa pasaulīgā un aiztraucies gaismā un dievišķībā (Brahma), bet otrs arī vientuļojas, ir atteicies no visa pasaulīgā un radījis savā iekšienē paradīzi (Šiva). Viņi piešķir paātrinājumu vīrišķajām tieksmēm, rāda piemēru, atsakoties no pasaulīgās dzīves labpatikas par labu garīgajai. Bet manas enerģijas ir priecīgas un ļauj cilvēkiem, kas mani pielūdz, dzīvot sev par prieku zemes materiālo dzīvi, gūt panākumus un baudīt fizisko plānu. Gūt naudu, baudas, dzert un garšīgi ēst, mīlēt un baudīt mīlestību, būvēt attiecības, mājas, dzemdēt bērnus un mīlēt to visu. Es esmu aicināta nolaist dievišķību uz materiālo plānu.

Jā, kā es zinu no sarunām ar Debesu Tēvu, tas ir arī viņa Plāns.

Piekrītu, ka es pilnīgi esmu pakļauta viņa Plānam un iedvesmoju daudz cilvēku to pildīt.

Pateicos tev par lielisko sarunu un burvīgajām enerģijām!

 

Pievienots 22.10.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/eto-chast-vashego-matrichnogo-mishleniya

Tulkoja Jānis Oppe