Обмен информацией

Informācijas apmaiņa

19 06 09 01

08.06.19.

Mēs turpinām stāstu par enerģijas un informācijas apmaiņu.

Sanats Kumara: Mēs uzmetumā aplūkojām enerģiju apmaiņas likumu, bet tagad es gribu tev pastāstīt par informācijas apmaiņu. Tas ir nedaudz citāds likums. Kas ir informācijas apmaiņa? Tā ir zināšanu apmaiņa un smalkenerģētisku jeb informācijas saikņu nodibināšana. Ja divas būtnes apmainījās ar informāciju un uztur saikni, starp viņām nodibinās informācijas kanāls. Tam nepiemīt enerģijas paņemšanas vai atņemšanas funkcija, bet tas rada draudzīgu simpātiju uzticēšanās līmenī un telepātisku saikni. Jūs varat sazināties jebkurā attālumā. Fiziskajā plānā to darīt ir grūti, bet informācijas plānā brīvi.

Kas ir informācijas plāns?

Mentālais saiknes un enerģiju līmenis. Telepātiskā saikne izveidojas mentālajā līmenī un augstāk.

Es redzēju informācijas kanālus cilvēkiem, kuri uztur lietišķus sakarus. Tie ir ļoti tievi, kā diegi.

Jā, tā ir informācijas saišu ēteriskā komponente. Informācijas tīkls līdzīgi internetam apklāj visus cilvēkus, kuri ir pazīstami un uztur sakarus. Tādas saiknes nevajag vākt prom, jo tās ir drošas. Tieši tādas saiknes veido telepātisko internetu smalkākā plānā.

Informācijas apmaiņa pastāv augstākā līmenī nekā enerģiju apmaiņa. Enerģiju apmaiņa ir saistīta ar materiālo eksistenci, biežāk ar formu, ar sadraudzībām, bet informācijas apmaiņa – ar apziņu. Augstākās apziņas apmainās ar to, ko viņu saprāti ir ieguvuši patstāvīgi vai uzzinājuši no kāda cita, savienojot savus apziņas laukus. Zemākas apziņas rada kolektīvās apziņas Režģus, lai apvienotu informāciju, uzkrājot to kā kolektīvās attīstības līdzekli.

19 06 09 02

Jāsaka, ka saprātīgums uz dažādām planētām un vēl jo vairāk dažādos plānos var būt atšķirīgs. Atcerēsimies “Solāris”. Saprātīgais okeāns materializēja to, kas cilvēku prātos, uz viņu sirdsapziņas, pašu svarīgāko. Viņš cilvēku apziņā izlasīja dominējošo informāciju, un uz tās pamata viņš radīja cilvēciskas formas ar cilvēcisku apziņu.

Cits piemērs. No globusa uz globusu dažādām planētām virzās saprātīgu radību plūsmas, šīs radības atrodas ļoti augstā apziņas plānā, un viņas nav saistītas ar informāciju, ar kuru esat piepildīti jūs. Jūs nespēsiet viņas saprast, tāpēc ka viņu apstākļus un pielāgojamību ir formējusi cita pasaule. Taču viņām pieder vērtīga informācija, sakrāta caur viņu materiālo formu un savu apziņu eksistēšanu.

Informācija nav pērkama, un informācijas apmaiņa ir noregulēta pat starp naidīgām pasaulēm, tāpēc ka pasaule ir vienota un informācija ir ļoti svarīga. Tā ir līdzīga pasaules valodai, kurā runā visums.

Kolektīvā saprāta līmenī kļūst skaidrs, ka informācija pieder visiem, jo viss ir atkarīgs no visa un katras rases rīcībā ir jābūt maksimālajai informācijai par to, kas notiek pasaulē, lai saglabātu sevi drošībā. Informācija uzkrājas un no rases uz rasi kļūst noturīgāka.

Eksistē informācijas plūsmas starp visumiem, starp Logosiem-Radītājiem, starp galaktikām un citiem veidojumiem smalkajā plānā. Tieši informācija ar plūsmām savieno pasauli upju, kanālu un vēju veidā.

Radot visumu, sākumā dzimst informācija, un pēc tam uz tās pamata tiek radītas formas. Tieši tāpat jūsu plāni materializējas, balstoties uz šajos plānos ielikto informāciju.

No otras puses, jūs ražojat un krājat pieredzi, kura pēc tam arhivējas dažādos plānos un kuru izmanto radītāji ar mērķi pilnveidot formas un apziņas. Jo pieredze vecāka un uzkrājumi lielāki, jo plašāka pilnveidošanās iespēja.

Tādējādi informācija – tas ir visuma produkts, un visas būtnes, kuras piepilda visumu, kolektīvi rada informāciju par dzīvi.

Empīriskā būtne, kura tiek būvēta augstākajos plānos, sastāv no informācijas?

No informācijas, sapakotas Pastāvīgajos Atomos. Pēc tam arī šī informācija tiks “izšķīdināta” līdz “nekam”. Tas ir tēlains visuma kolapsa priekšstats. Var teikt, ka notiks kvantu lēciens – līdzīga parādība, kad uz kolapsa pamata tiks radīta jauna eksistence.

Kā zināms, informācija krājas dvēseles līmenī, cilvēka augstākās apziņas līmenī. Tā savācas kolektīvajā Dvēseles Matricā kā medus informācijas šūnās. Tā ir dvēseles bagātība, apgūtā informācija. Un visumā eksistē pietiekoši daudz informācijas turpmākai apgūšanai.

Tātad enerģijai ir vieni likumi, bet informācijai citi. Apziņas barojas ar informāciju un rada jaunu. Matērija barojas ar enerģiju.

Dažāda apzinošos būtņu pieredze dzemdina dažādu informāciju (salīdzini šūnu apziņu, vīrusu, vienšūņu, parazītu, dzīvnieku, sēņu, cilvēku apziņu).

19 06 09 03

Kas ir torsionu lauks?

Tas ir informācijas lauks, kurš nes smalko informāciju, nolasāmu ar zemapziņu un intuīciju.

Kā tu pašlaik sarunājies ar mani, caur kādiem sakaru instrumentiem? Mans kanāls ir saistīts ar torsionu lauku?

Mēs ar tevi esam noorganizējuši informācijas bloku, tas pat nav sakaru kanāls, bet apziņu savienojums, ciešāki sakari. Es baroju tevi ar informāciju, bet tu tajā dalies ar visiem. Tieši tāpat citi čeneleri dalās informācijā ar visiem.

Un kā tika pieņemta grāmata “Viena Likums”?

Būtne, kura diktēja grāmatu, savu apziņu pievienoja uz laiku, ar noskaņojumu palīdzību. Daži “kanāli” pilnīgi izspiež apziņu, atstājot ķermeniskās funkcijas…

Čenelers tad kļūst kā biorobots?

Pilnīgi pareizi. Viņi runā, redz un dzird ar cilvēka fizisko ķermeni, bet cilvēka paša apziņa paliek uz laiku klāt neesoša.

Ir svarīgi dalīties informācijā, caur pieredzi aug rases apziņa. Rases pašas pieredze nesniedz labu attīstību bez augstāko apziņu, Skolotāju palīdzības. Un rase atkal var iestigt dzīvnieciskā stāvokli vai arī iznīcināt sevi. Augstākās informācijas pārpilnība apgaismo daudzas lietas, tajā skaitā arī ne līdz galam attīstītas apziņas stāvokli.

Skolotāji bīda cilvēkus, kas spējīgi saprast informāciju, uz apskaidrību, apziņas celšanos un rases izvešanu uz gaišāku ceļu, pie citas laika līnijas izvēles, lai eksistētu planēta un Saules sistēma kopumā.

Tādējādi informācija ietekmē cilvēku apziņu un pašu eksistenci.

Pateicos, Sanat Kumara!

 

Pievienots 09.06.2019

http://www.sanatkumara.ru/stati-2019/obmen-informatsiey

Tulkoja Jānis Oppe