Христосознание

Kristus-apziņa

(atbilde uz jautājumu)

19 06 01

01.06.19.

Atbilde uz Dinas Jakovļevas vēstuli.

Dina: Kristus čakra – kas tā ir par čakru? Es saprotu tā, ka šī čakra neatrodas cilvēka enerģētiskajā ķermenī?

Kristus čakra – tā nosacīti sauc astrālo un mentālo čakru, kura atrodas cilvēka enerģētiskajā daudzdimensionālajā ķermenī. Tā atrodas krūšu un kakla priekšā, jo iziet aiz fiziskā ķermeņa apjoma, ir lielāka par to.

19 06 02

Dina: Es saprotu tā – šī čakra ir kā kolektīvā apziņa, visas cilvēces, gan sliktā, gan labā pieņemšana visa vienotībā – kā ideoloģija. Vispārējās mīlestības Kristus-apziņa, ar to domāju, uz planētas Zeme.

Šajā teikumā Dina jauc apziņu un enerģētiku. Čakra – tā ir enerģētiskā ķermeņa daļa, bet ne viss ķermenis un ne visa apziņa.

Atcerēsimies Maitreijas mācības meditācijā, kurā notiek pievienošanās Kristus Apziņas Režģim.

“Kristus čakra atrodas starp sirds un kakla centru, aizņem gan kakla, gan sirds čakru telpu, tik liela viņa ir, un ir tā radošais orgāns, kurš ir nonācis līdz 5.-7. dimensijas Kristus apziņai radīšanai fiziskajā plānā. Un tagad mēs viņu aktivizēsim – ugunīgu lodi no sirds līdz kaklam.

Šī čakra atrodas nākamajā dimensijā, strādā astrālajā ķermenī, kurš mums jau aktivizējas. Viņa ir Kristus enerģijas ģenerators. Viņa ir aktīva tiem, kuri ir augšupcēlušies apziņā, iztīrījušies, kuriem sirds ir atvērta. Tas burtiski ir cilvēka radīšanas orgāns. Viņš ir aizvērts, kamēr apziņa nav pietiekami augsta, lai neizmantotu viņu ne labumam.

Tikko kā cilvēks iziet uz vispārējas mīlestības, brālības, vienotības, solidaritātes līmeni, čakra kļūst aktīva pati no sevis, tāpēc ka jūsu ķermenis kļūst radošs.”

“Kristus-apziņas aspektam ir tāds apziņas līmenis – Es Esmu Viss, Kas Esmu. Debesu Tēvs vienmēr ir ar viņu, viņa krūtīs.”

“Kristus čakra ir radīšanas instruments.

Un augšā, kur kakls, ir radīšanas ģenerators.

Tie ir dažādi rīki. Sajūtiet tagad Kristus Čakru, viņa ir ugunīga, vizuļojoša, laistās zeltainā saules gaismā, ne dzeltenā, bet balti zeltainā. Vizuļojoša, elpojoša, ugunīga.

Bet tagad Mēs paskatīsimies ģeneratoru, kuru jūs radījāt seminārā. Viņš ir mākslīga ietaise, nedaudz blīvāks, mazs, augšā čakrai, kur ir jūsu kakliņš. Ar ko viņi atšķiras pēc funkcijām? Sirds čakra – tas ir tas, ko jūs radāt ar sevi. Ģenerators ir rīks, kuru jūs vēl neprotat izmantot. Un šodien ir tieši tā mācība, kad mēs sāksim to izmantot, un jūs ieraudzīsiet atšķirības.”

http://www.sanatkumara.ru/stati-2/uroki-christa-maytreyi[1]

 

Dina: Mans jautājums: mēs pievēršam savu uzmanību senajai Lemūrijai un Atlantīdai, mācāmies atcerēties savus dievišķos talantus, atceramies, ka mēs uz šejieni atnācām no Plejādēm un Sīriusa, Gulbja vai citiem zvaigznājiem. Mēs atceramies savus zvaigžņu talantus pašdziedināties un pašatjaunoties caur paplašināšanos un attīrīšanos, un sava DNS nolīdzināšanu no pagātnes pieredzes, pagātnes dzīvju kropļojumiem visos daudzdimensionalitātes līmeņos, par to raksta arī Lī Kerols (Lee Carroll) - Krajons savā jaunajā grāmatā “Jaunais cilvēks” (“Новый человек[2]”). (Šajā grāmatā nekur nav par Kristus-apziņu, pareizāk, ir citā formā, ka cilvēkam ir jāattīsta sava daudzdimensionalitāte un viedums, beznosacījuma mīlestība, jāstrādā ar DNS, jāatceras savs jaunības daudzdimensionālais šablons.) Senajā Lemūrijā un Atlantīdā nebija Kristus-apziņas jēdziena???

Iespējams, ka senatnē nebija termina “Kristus-apziņa”, bet, protams, bija cits termins, lai apzīmētu šo apziņas līmeni kā jēdzienu. Jāatzīmē, ka lemūrieši arī bija Kristi (tas ir vienkārši termins, lai apzīmētu apziņu kā jēdzienu augstākā mentālā Apziņas Režģa līmenī). Daudz vārdu un terminu kopš tā laika ir ienācis mūsu ikdienā, mēs taču nesarunājamies lemūriešu valodā?

Lemūrieši bija 5. dimensijas līmenī, tāpēc pārvaldīja daudzas prakses, kādas mūsu dimensijā pagaidām nav pieejamas.

Kas attiecas uz apziņas darbu ar DNS, tad no Garjajeva (Петр Гаряев) darbiem ar viļņveida ģenētiku mēs saprotam, cik sarežģīts pagaidām ir šis darbs un kā var “savārīt ziepes”. Vismaz pagaidām neviens nav izstrādājis pareizu un konkrētu metodiku darbā ar DNS. Viss aprobežojas ar sarunām un vēlmēm. Nav rezultātu mentālam darbam – pareizam un rezultatīvam. Protams, reiz tas būs iespējams mūsu līmenī. Bet Saules Brālība JAU strādā ar mūsu šūnām, un viņi daudz ir izdarījuši mūsu labā. Dabiski, viņu darbs norit viļņu līmenī un attiecas uz apziņas un ķermeņa šūnu vibrāciju modināšanu tajā skaitā. Viņi labāk pārzina DNS smalkos līmeņus.

Dina: Toreiz cilvēki bija augsti garīgi un ar savu augsto apziņu savienojās ar Māti Zemi un ar kristāliem, un varēja teleportēties šajā līmenī. Kāpēc mums to nesākt atcerēties un to mācīties, attīrot sevi DNS, šūnu, atomu līmenī.

Tieši to mēs arī mācāmies Saules Brālības Skolā un Diženās Dievietes seansos. Vai tad ne tā? Teleportāciju pagaidām neesam iemācījušies, bet telepātiskie kanāli ir atvērti.

Dina: Tad kāpēc pašlaik Kristus-apziņa? Kāpēc vienkārši nemācāmies paplašināt savu daudzdimensionālo apziņu, kuras iekšienē ir viss?

Mēs mācāmies paplašināt savu daudzdimensionālo apziņu, un noteikta apziņas līmeņa un noteiktas apziņas kvalitātes apzīmēšanai mēs izmantojam šo terminu. Ja kādam tas nav piemērots, tad apzīmēšanai var piešķirt citu sinonīmu. Vismaz pagaidām es šajā terminā neesmu saskatījusi kaut ko neskaidru, jo Kristus Apziņa mums ir saprotama – tā ir gan visu cilvēku beznosacījuma pieņemšana, gan kolektīvās apziņas apzināšanās – “tu esi mans cits es”, gan atbildība par radāmajiem darbiem, gan daudz kas cits, par ko mēs sīki runājam SK Skolas nodarbībās.

Dina: Lūk, lai ko jūs neteiktu, es jūtu Kristus-apziņas saikni ar reliģiju, kā ideoloģiju.

Dina, un kā attiecībā uz eņģeļiem un ercenģeļiem? Vai tad šeit nav saiknes ar reliģiju? Un kā attiecībā uz Mariju un Jēzu? Krajons viņus atzīst?

Mēs daudz ko esam paņēmuši no reliģijas un nemēģinām to slēpt, jo jebkura reliģija nes noteiktas zināšanas par Radītāju un viņa radījumiem.

Dina: Taču, ja paskatāmies no vēl lielāka augstuma, kā dvēsele, mēs jau tāpat esam vienotībā un mīlestībā, un dievišķajā gaismā, kāpēc tieši vārds Kristus-apziņa? Nevis vienkārši beznosacījuma mīlestības augstākā apziņa, kur viss ir sirds līmenī, sirdī. Sirds nesauc vārdus, viņa vienkārši mīl.

Neviens neliek augstu apziņu saukt par Kristus-apziņu. Vienkārši Kristus – tas nav vārds, bet termins – Kristus Mihaēls, Kristus Maitreija, Kristus Gabriēls utt. Bet vārdi – tie ir Mihaēls, Gabriēls, Maitreija.

Vai tad slikti, ka mēs devām vārdus ercenģeļiem un eņģeļiem? Jo mums taču kaut kā viņi ir jāsauc? Kas tur slikts?

Un Kristus – tas, kurš ar apziņu aptver Visu, Kas Ir (horizontālo pasauli, apziņas līmenī), un Visus, Kas Ir (visus savus Augstākos Es, kuri atrodas kolektīvā apziņā, tātad ir saistīti ar Visu, Kas Ir visos līmeņos – vertikālo pasauli). Tas ir nosacīts daudzdimensionālas apziņas termins, tāds pats, kā termini “eņģelis” un “ercenģelis”. Citās reliģijās, piemēram, musulmaņu, ir citi termini.

 

“Malа́ika – “sūtnis”, “vēstnesis”, islāmā saprātīga būtne, parasti cilvēkam neredzama, kura bez ierunām pilda visas Allāha pavēles. Persiešu tradīcijā pazīstama kā farištaha (ferešteha) vai farištegans “eņģeļa” nozīmē, no pehlevi valodas “frēstag” – “apustulis”, “eņģelis”. Tas pats, kas eņģelis citās Ābramiskajās reliģijās. Eņģeļi ir pieminēti vairāk nekā astoņdesmit Korāna ajatos. Ticība eņģeļiem ir musulmaņa ticības neatņemama daļa.” Vikipēdija.

“mukarrabūns (vēl arī mukarrabīns, makribūns, arābiski الْمُقَرَّبُونَ – “pietuvinātie”) – augstākie eņģeļi, kuri mīt augstajās sfērās, “tie, kas ieņem augstas vietas”, “atrodošies augstienē” (debesīs) un nepārtraukti kalpojoši Allāham. Viņi ir aizņemti arī ar mīlestības izteikšanu tam Kungam. Viņu vidū pēc vārdiem ir zināmi četri:

Džibrils, pazīstams arī kā ar-ruh al-kuddus (arābiski الروح القدس – “svētais gars”), ar-ruh al-amin (الروح الأمين – “uzticamais gars”) vai vienkārši ar-ruh (الروح – “Gars”) – viņam uzticēta funkcija Svētās Atklāsmes no Allāha nodot praviešiem. Jūdaismā un kristietībā kā analogs uzstājas Gabriēls.

Mikaīls – Allāha radībām dala iztiku (eksistences līdzekļus), pārvalda lietu, mākoņus un atbild par augiem, pazīstams arī kā žēlsirdīgais eņģelis. Jūdaismā un kristietībā kā analogs uzstājās Mhaēls.

Malaks al-mauts – nāves eņģelis, kurš atņem dzīvību dzīvām būtnēm un kurš pasaules beigās atņems dzīvību visam dzīvajam un pašam sev. Šo eņģeli bieži sauc par Azraīlu vai Izraīlu, persiešu vidū pazīstams ar vārdu Mordads, kristietībā – Esraīls.

Israfīls – viņam uzticēts pūst ragu Pastardienā. Jūdaismā un kristietībā kā varbūtējs prototips ir uzstājies kāds no trim eņģeļiem: vai nu Rafaēls, vai Uriēls, vai Sarafiēls.” Avots: Malaika

Mihaēls Ercenģelis – viens no četriem ercenģeliem – “viens no galvenajiem kņaziem”, ebreju sargenģelis.

 

Dina: Es dzīvoju valstī, kur ir tik daudz reliģiju un nacionalitāšu, kā es varu cilvēkiem teikt par Kristus-apziņu, tātad notiek citu augšupcelto skolotāju vai mācību nepieņemšana – pats vārds – saprotat? Atkal “dalīšana”. Bez Kristus eksistē arī citi, jūs jau pati visu zināt.

Dina, es arī tādā valstī dzīvoju, un nekad man nav ienācis prātā, ka Kristus – tas ir “nesaprotams” termins. Terminiem ir jābūt cilvēkiem saprotamiem, un tas ir galvenais termina lietošanā.

Bez Kristus eksistē arī citi, jūs jau pati visu zināt.

Vēl viena piezīme – visi, ar kuriem mēs strādājam un savienojamies, ir Kristi. Vēlreiz – tas ir Augšupceltas apziņas jēdziens. Gan Sanats Kumara, gan Aštars, gan Marija, gan Augšupceltie Valdnieki – visi ir Kristi.

Mēs varam šo terminu nelietot, ja kāda iemesla dēļ mums tas nav piemērots. Varam sākt lietot ebreju vai musulmaņu terminus, kas būtu pareizi, ja mēs gribam šīs zināšanas izplatīt citu konfesiju iedzīvotājiem. Runājot ar arābiem, mēs varam izmantot arābu nosaukumus, runājot ar ebrejiem, nosaukumus no Toras.

Terminu neizmantošana ved uz domām, ka mums tagad viss jāsaprot kā pats par sevi. Bet cits cilvēks var saprast, ko jūs ar to domājat? Vai arī viņam tas ir kaut kā citādi jāizskaidro un katru reizi jāizdomā kaut kas tamlīdzīgs:

“daudzdimensionāla apziņa, kuras iekšienē ir viss – Maitreija”

“daudzdimensionāla apziņa, kuras iekšienē ir viss – Sanats Kumara”.

Dina: Es jūtu, ka var mīlēt ar Sirdi un saprast ar sirdi, un runāt ar sirdi bez vārdiem un nosaukumiem.

Dina, tad tev nenāksies vispār ne par ko runāt, bet vienkārši klusēt un just ar sirdi. Bet mēs runājam par nosaukumiem, kuri tiek izrunāti balsī. Ja es visas nodarbības “vienkārši justu”, kā es klusējot varētu kaut ko iemācīt?

Dina: Jūtu, ka aiz šīs “Kristus-apziņas ideoloģijas” atkal stāv kāda ideoloģija, kura ož pēc kristiešu reliģijas, vienkārši citā līmenī, līmeni augstāk, kurš balstās uz cilvēku vienotību. Es pareizi saprotu?

Jā, tu pareizi saproti, vienkārši ideoloģija – tas ir:

“Ideoloģija (grieķiski ιδεολογία no ιδέα “pirmtēls, ideja” + λογος “vārds, saprāts, mācība”) – sistēmiski sakārtotu uzskatu kopums, kurš izsaka dažādu sociālo klašu un citu sociālu grupu intereses un uz kura pamata tiek apzināta un vērtēta cilvēku un viņu kopienu attieksme pret sociālo īstenību kopumā un citam pret citu, un kurš vai nu atzīst nodibinātās kundzības un varas formas (konservatīvās ideoloģijas), vai arī pamato nepieciešamību tās pārveidot un pārvarēt (radikālās un revolucionārās ideoloģijas).

Ideoloģija nav zinātne, kaut arī var balstīties uz zinātniskām zināšanām. Atšķirībā no zinātnes ideoloģija kā privātu interešu izpausme vispārīguma formā ir zināšanas par sociāli politisko dzīvi attiecībā pret to veidojošajiem spēkiem, uz šī pamata nosakot vienas vai otras sociālas esības vēlamību vai nevēlamību. Ideoloģiju, kura dominē vienā vai otrā valstī, zemē vai sabiedrībā, sauc par valdošo.” Avots: Ideoloģija.

Ezotērika – tas ir noteiktu zināšanu kopums, un jebkurš jebkādu zināšanu kopums zināmā mērā ir ideoloģija vai ideju apvienojums, kurš vada cilvēka saprātu. Ja mēs runājam par smalko pasauli, tad kādus zinātniskus terminus mēs turklāt varam lietot? Izplatītajā zinātnes terminoloģijā nav tādu terminu, un mēs esam spiesti ņemt tos no reliģijām, tāpat kā Krajons.

No otras puses, puspasaule ir musulmaņi, budisti un hinduisti. Viņiem arī teikt par Kristus-apziņu? Jo runa taču ir par cilvēku apziņas vienotību. Tā ir utopija vai jauna reliģija… Kad un kurš to pieņems, un kādos apmēros, pēc cik gadiem vai gadsimtiem? Es šajā meditācijā jūtu kaut kādu jaunas kristiešu reliģijas ideoloģiju. Varbūt vienkārši tā ir Sirds mācība? Esmu apmulsusi…

Pateicos

Dina Jakovļeva

Dina, neviens neliek izmantot terminus, kuri netiek pieņemti. Var kaut kā savā veidā visu paskaidrot, izmantojot Krajona vai citas mācības terminus.

Augšupcelto Valdnieku mācība radās no H. Blavatskas, A. Beilijas un E. un M. Profetu mācībām, un tās bija saistītas ar dažādām reliģijām. Helēna Blavatska vispār izpētīja daudzu zemes plāna skolu un reliģiju mācības. Termini atnāca no turienes. Mēs tos izmantojam, lai apzīmētu noteiktus apziņas līmeņus un dažādus enerģētiskus un viļnveida jēdzienus: “mentālais un astrālais plāns”, “apakšplāni”, “kauzālais ķermenis”, “karma”, “čakras”, “aura”, kuri atnāca pie mums no indiešu reliģijām, “eņģeļi” un “ercenģeļi”, “serafimi” un “heruvimi” no kristiešu un ebreju reliģijām, kā arī mūsdienu termini, piemēram, “magnētiskais lauks”, “torsionu lauks”, “izvērsums” u.c.

Krajonu es arī pieņēmu ar visu sirdi. Un šo mācību var nosaukt par jauno mūsdienu reliģiju. Bet arī viņš izmanto šos terminus.

Varbūt tev stāv priekšā izdomāt jaunus terminus, kuri ienāks cilvēku ikdienā? Svarīgi, lai tie būtu visiem saprotami.

Pateicos par jautājumu. Domāju, ka arī citiem bija to noderīgi izlasīt, lai paskaidrotu saviem audzēkņiem.

Noslēgumā gribu teikt, ka vienus un tos pašus terminus dažādas skolas izmanto dažādās nozīmēs, un rodas zināms juceklis. Tāpēc, ķeroties pie kādas jaunas garīgas literatūras lasīšanas, jums ir jāiedzīvojas tās terminoloģijā, lai saprastu, par ko ir runa.

***

Pašlaik notiek baznīcas uzbrukums visām garīgajām skolām. Viss, ko cilvēce ir pieņēmusi par garīgumu tūkstošgadēs, tiek apsmiets, aplamāts, un cilvēkus iebiedē. Plāns ir vienkāršs – izsmej, nonievā, nosit, aizver, un visi cilvēku vadības groži pāries pie šo plānu autoriem. Un verdzības ideoloģija – pati par sevi saprotama. Neviens lai neuzdrošinās, nevienam nav dots, tas viss ir fantastika, un tam nav lemta tālāka attīstība. Monopols uz garīgo dzīvi pieder pareizticīgo baznīcai. Pārējie ir vienkārši sektas.

Darja Smirnova (Дарья Смирнова) ir iecēlusi sevi par pareizticīgo baznīcas apoloģētu, savā vārdā paužot visas mūsdienu baznīcas dusmas attiecībā pret citām ticībām, kas nav pareizticīgas, tajā skaitā arī pret ezotēriķiem. Viņa sevi acīmredzot uzskata par jaunu apustuli, nekautrējoties visas no acīm slēptās zināšanas saukt par ķecerību.

Un kā tad ar pašu ticību Dievam? Tā nezin kāpēc nav ķecerība? Jo arī Dievs ir neredzams un arī viņa “nemiesiskie gari” ir neredzami?

“Tieši šī mērķa vārdā paralēlās pasaules būtības (PPB) sabiedriskajā apziņā iesakņo ideju par daudzu kontaktieru – čeneleru – apvienību apziņu. Maskavā un Sanktpēterburgā, un citās lielās pilsētās jau eksistē daudz tādu struktūru (kontaktieru apvienību) vai okultiski reliģiozu kontaktieru tipa organizāciju. Čenelinga mācības ir brīvi izliktas internetā. Par šo tēmu ir nodrukāts simtiem grāmatu. Plaši izplatās organizācijas, kas māca cilvēkiem reiki, kosmoenerģētiku un citas lietas. Seansos cilvēkus ieved transā, “pieslēdz enerģiju”, ārstē ar roku uzlikšanu, piesaucot kaut kādus “energo-informācijas kanālus, kuri visi zina, kas jādara”. Kanāli jau nu (vienkārši nelabie) precīzi zina, ko viņiem vajag – jūsu dvēseli nomaitāt! Vai tiešām, lūk, tā var atdot sevi, savu psihi, dvēseli, lai iejauktos sveši? Un vēlāk… cilvēki metas ārā pa logiem, jūk prātā, izirst ģimenes, radinieki sāk slimot vai mirt, rodas problēmas ar darbu, dzīve plīst gabalos.” http://soborjane.ru/2015/10/30/chto-takoe-chenneling-i-chto-za-nim-stoit-na-samom-dele/

Skatieties, kādus manipulācijas paņēmienus nevilcinās izmantot šī “rakstniece”. Vai tiešām draudzes vidū nav tādu pašu cilvēku? Un jau nu katrā gadījumā tie, kas “metas ārā pa logiem, jūk prātā, izirst ģimenes” nav saistīti ar apziņas apskaidrošanos. Taču cilvēki ir kā nākas jānobiedē! Nav svarīgi, ka tā nav taisnība, kā vārds pateikts, tā arī būs! Kas ar spalvu uzrakstīts, ar cirvi neizcirtīsi.

Tādu kritisku rakstu mērķis – “turēt un nelaist!”, iebiedēt iedzīvotājus un, nedod Dievs, ļaut viņiem vaļu domāt visu, kas patīk, un visu, kas pievelk dvēseli. Nauda taču tad aizpeldēs citās kabatās. Un, lūk, tas vairs nemaz nav smieklīgi:

 

“Visas daudzās pasaules reliģijas, periodiski parādījušās dažādos laikos dažādām tautām, nekad nebija cilvēku radītas. Tās visas ir paralēlās pasaules būtņu (īsuma labad mēs viņas sauksim par PPB) saprātīgas darbības auglis, izņemot vienīgo, tieši Radītāja atklāto. PPB vienmēr cilvēku vidū atrada tā sauktos medijus (tas ir, PPB ārējai iedarbībai atvērtus cilvēkus), jeb, kā viņus sauc pašlaik, kontaktierus, ar kuru palīdzību maldīgi reliģiski uzskati iesakņojās sabiedriskajā apziņā.”

Un kā, interesanti, reliģijas tika radītas, klusībā? Bez cilvēku kontakta ar “paralēlās pasaules būtībām”, pēc autores terminoloģijas? Un kā Radītājs radīja pareizticīgo reliģiju? Vienīgo pareizo? Klusībā? Vai arī tā radās “maģiski”? Un kā tad apustuļu saikne ar PPB? Vai tad viņi nav daudzu svēto rakstu autori? Un vai tad viņi nav cilvēki? Vai tad viņi nesaņēma pa savu kanālu savus rakstus? Rakstīja no sevis? Tad kāpēc tie ir svētie raksti?

Un kāpēc tikai pirms 2000 gadiem līdz 1000 gadiem ar Dievu varēja sarunāties, bet tagad tas ir aizliegts?

Kāpēc es skāru šo tēmu? Tāpēc ka tā ļoti spilgti izvēršas internetā.

Gan psihologi, gan dziednieki, gan joga, gan taizemieši, gan pat Sabiedriskās drošības koncepcijas (КОБ) militārā organizācija, gan citas baznīcas (nepareizticīgās – hinduisms, piemēram) ir ierakstītas kā ķecerīgas sektas… Un kā tad Kristus bauslis “mīli un piedod”? Un kā tad brīvā griba, un kā tad sirdsapziņas brīvība?

Atcerējos, ka vārds “meditācija” padomju laikā bija aizliegts. Vai tiešām mēs atkal pie tā nonāksim?

 

Pievienots 01.06.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/christosoznanie

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/9-raksti-2012/107-kristus-maitrejas-macibas (Tulk. piezīme)

[2] Skat. https://www.ozon.ru/context/detail/id/143450087/ (Tulk. piezīme)