Влияние коллективных медитаций

Kolektīvo meditāciju ietekme

19 05 22

21.02.19.

Sakarā ar kolektīvo meditāciju organizēšanu Jekaterinburgā es vēršos pie Sanata Kumaras ar jautājumiem.

Kā notiek grupas kolektīvās apziņas ietekme uz pārējiem cilvēkiem?
Kāds cēlonis ir kolektīvas meditācijas iedarbībai uz citām apziņām?
Kāpēc visu lūgšanu un meditāciju gadījumā šķiet, ka pasaule labāka nekļūst?

Sanats Kumara: Meditācijas atbrīvo apziņu no ikdienas domām, ceļ un apskaidro apziņu. Meditācijas – tās nav pārdomas, tā nav domāšana, tā nav maģija, bet pretējs process – domāšanas atbrīvošana un iespēja dvēselei cilvēka apziņas apkampienos pamirdzēt ar prieka un tīrības plūsmu.

Katra dvēsele grib mieru un rāmumu, jo tādā atmosfērā viņa vienmēr ir dzīvojusi līdz iegrimšanai blīvumā. Dvēsele grib evolūciju, taču ne caur ciešanām un nāvi, bet caur apskaidrošanos.

Dvēsele, nolaižoties blīvumā, ir spiesta iegūt izdzīvošanas pieredzi blīvajā plānā, kurš pamatā palēnina atgriešanos gaismā, jo satur draudus dzīvībai un aptumšo apziņu tieši ar nāves bailēm un cīņu par labāko kumosu. Un tas ir apziņas pirmais līmenis, kā mēs jau esam teikuši.

Dvēseli apskaidro aiziešana no izdzīvošanas – uz radošumu, realizāciju, mīlestību un viedumu. Ir cilvēka radošums, un ir dvēseles radošums, kurš notiek, skaitot lūgšanas, meditācijā, lasot mantras. Tādas nodarbes ļauj nedomāt, nespriest, bet vienkārši būt (Es Esmu). Aiziešana no ikdienas domām cilvēku paceļ un ļauj viņam sajust pašu Eksistēšanu (Existence), saplūšanu ar Augstāko Es un dvēseli. Turklāt spilgtāka kļūst dvēseles klusā balss, skaidrākas viņas vēlēšanās – pēc miera, realizācijas, laimes, harmonijas un savienošanās ar citām līdzīgām dvēselēm. Kā mēs jau esam runājuši, tas ir nākamais apziņas attīstības etaps – apziņas vibrāciju celšana un, tātad, iedarbības pastiprināšana uz citiem.

Bet nez kāpēc cilvēki visvairāk atrodas zemā izdzīvošanas apziņā. Un pat nolaiž augstu attīstītas rases apziņu, savienojoties ar ieceļotāju zemu līmeni, kā ir noticis Eiropā, vai ar neizglītotu masu, kā bija revolūcijas un pilsoņu kara laikā Krievijā.

Planētas kolektīvā apziņa kopumā pagaidām atrodas vēl ne pārāk augstu. Jā, ir reliģijas un šamanisms, ir ezotērika, bet, salīdzinot ar izdzīvošanas un cīņas tumšo pasauli, apskaidrošanās pagaidām nav pirmajā vietā starp cilvēku mērķiem. Kaut arī daudzi sāk pašlaik apgūt psiholoģiju un ķermeņa kultūru (sports), kuras palīdz harmonizācijai un citu cilvēku pieņemšanai un veicina iedabu nomierināšanu kopumā, paralēli tam pastiprinās spiediens uz cilvēka apziņu ar negatīvu no plašsaziņas līdzekļiem, filmām, izrādēm u.c.

Pašlaik stāv priekšā izvēlēties laika līniju starp civilizācijas sabrukšanu un diktatūras izveidošanos (Orvels “1984”), un cilvēces atbrīvošanos gaismai un mīlestībai?

Pēc būtības izvēle jau ir acīmredzama. Neviens negrib diktatūras izveidošanos, un, kaut arī kari vēl norit, neviens nepiekritīs dzīvot verdzības un nabadzības apstākļos. Kultūra pakāpeniski paaugstinās un no nacionālām kultūrām pāriet vienotā eiropiešu-amerikāņu kultūrā. Krievija stiepjas uz to pašu pusi (mūzika, glezniecība, deja, zinātne...) un sekmīgi savienojas ar rietumu kultūru.

Kā notiek grupas kolektīvās apziņas ietekme uz pārējiem cilvēkiem?

Ņemsim tev pazīstamus piemērus.

Kad organizējās impresionistu grupa Francijā, to nepieņēma un kritizēja. Šīs grupas – tai ir augstāka apziņa nekā reālismam – ietekme uz publiku līdz šim laikam eksistē caur muzejiem un ceļojošām izstādēm.

Kad revolūcija iznīcināja izglītotu cilvēku kultūru Krievijā, pakāpeniski valsts pacēlās un apguva šo kultūru, kuru tikko bija sagrāvusi, un radīja jaunu.

Kad Helēna Blavatska rakstīja savas grāmatas, maz kurš vispār varēja viņu saprast, tik sarežģīts bija viņas teksts. Arī Alise Beilija ne pārāk tālu no viņas aizgāja. Bet pašlaik internets ir piepildīts ar čenelingiem un rakstiem par augšupcelšanos, kuri pieejamā un vienkāršā tekstā stāsta, par ko šie autori rakstīja. Tas ir piemērs, kā attīstās garīgās zināšanas un arvien vairāk iespaido cilvēci. Garīgajās mākslās ir parādījies daudz atzaru – bez alķīmijas, astroloģijas un zīlēšanas, kuras bija attīstītas viduslaikos, ir sākušās kolektīvas meditācijas, atvērušās garīgu prakšu skolas, sarakstīts tūkstošiem grāmatu.

Tevi interesē kolektīvas meditācijas prakse un tās ietekme uz apkārtējo apziņu? Padomāsim, kā tevi ir ietekmējušas garīgās prakses, kas izmainījās tavā apziņā? Kā tu pati sajuti izmaiņas ikdienas dzīvē?

Man izmainījās absolūti viss – profesija, ģimene, māja, pārticība. Fiziskajā dzīvē esmu realizējusi visus savus sapņus. Tagad realizēju garīgos sapņus.

Un tavi sapņi bija atkarīgi no tā, vai tu meditē vai ne?

Drīzāk dzīves kvalitāte bija atkarīga no tā, kā es strādāju ar savu apziņu, tajā skaitā arī meditēju. Protams, cilvēki, kuri ir piepildījušies ar gaismu un mīlestību, negraus, nelamāsies un neizdarīs noziegumus. Bet kā tas ietekmē tos, kas nav bijuši meditācijā?

Cilvēki, kas piedalījušies meditācijā, nes sevī to enerģiju lādiņu, kuras saņēma meditācijā kolektīvajā kanālā. Tās ir mazas saulītes. Viņas izstaro to, ko saņēmušas no augšas. Viņas apskaidro citus, kas atrodas blakus, apskaidrojoši ietekmē savu dzimtu caur dzimtas egregoru. Viņas kļūst augstākas apziņā, saprotot savu atbildību par savu dzīvi un tuvinieku dzīvi.

Bet attiecībā uz kolektīvo apziņu – iztēlojies ainu: pelēki mākoņi klāj visas debesis. Pēkšņi tur un tur veidojas gaismas spraugas. Kam cilvēki pievērsīs lielāku uzmanību – gaismas spraugām ar sauli tajās vai pelēkajiem mākoņiem? Arī savā pelēkajā dzīvē cilvēki stiepjas pie gaismas avotiem un izjūt vajadzību pēc mīlestības, atrodot to meditācijās un savienojumā ar augstāko dzīvi, kas dod aprimumu un mīlestību pret tuvāko. Meditācijas tad arī ir tās gaismas spraugas ikdienā, kuras pastiprinās no garīgām praksēm un kļūst par dzīvesveidu.

Jo augstāka meditējošo apziņa, jo stiprāka ir viņu ietekme uz planētu.

Kāpēc?

Tāpēc ka jūs strādājat no Kristus-apziņas, kura spēcīgi ietekmē planētas apziņu. Jūsu ietekmi pastiprina atbalsts no Skolotājiem un daudzajiem Miera nesējiem, kuri ir smalkajā plānā.

Bet kāpēc tad vēl arvien notiek kari un ir bads?

Norit pāreja uz augstāku apziņu, bet tā tikko sākas. Kolektīvo meditāciju uzdevums ir ievest cilvēku augstākā un mierīgākā garastāvoklī, un kari dvēselē un pēc tam arī kari zemes dzīves realitātē beidzas.

Pateicos, Sanat Kumara!

 

Pievienots 21.05.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/vliyanie-kollektivnich-meditatsiy

Tulkoja Jānis Oppe