Люцифер: новое сознание

Lucifers: jaunā apziņa

Lucifers:

Jūs radāt Radītāja Bērnu jauno apziņu

19 04 20

Lucifer, es piesaucu tevi!

Es ilgi meklēju to, kurš bija man tuvs vairākus gadus. Bet, lūk, beidzot es sajutu dzimtās enerģijas… noskaņojos uz kanālu un vairākas reizes veicu pieprasījumu; vai tas esi tu, Lucifer?

Lucifers: Tas, kas no manis ir palicis šeit. Es viss esmu aizgājis attīstībā un pārveidojumā, bet blakus planētai atstāju savu sakaru kanālu darbam ar planētu un sistēmu. Tā rīkojas gandrīz visi, kas aizgājuši pārveidoties un attīstīties.

Kas tas ir par procesu, un cik ilgstošs tas ir? Mēs jau vairākus gadus neesam kontaktējušies ar tevi.

Tas ir saistīts ar to, ka pārveidojas viss apvidus, ar kuru es biju saistīts, – ar sauļu sistēmu, ar kuru es strādāju kā Pārveidotājs - Radītājs.

Kādas saules ietilpst mūsu zvaigžņu sistēmā?

Sīriuss, Kasiopeja, Plejādes, Orions un daudzas citas, uz kurām ir humanoīda tipa būtnes.

Bet Lielā Lācene?

Tās ir vadības zvaigznes, no viņām viss sākās. Vispār viss nav tā, kā tu iztēlojies jūsu hierarhijā: kāds ir galvenais, un kāds pakāpeniski stājas šajā amatā, izaug līdz tam. Tas ir nepareizs priekšstats par izaugsmi un varenību. Nav vadošās sistēmas, un nav galvenā un otršķirīgā. Jums ir grūti to saprast. Jūs izaugāt zem vadības un gribat vadību, nestādāties priekšā bez tās nevienu sistēmu. Jūs tāpat būvējat arī tehnoloģiju – ir sistēmas vadības pults, kura sistēmai dod komandas, vai arī ir direktors, pārvaldnieks, sistēmas hierarhs, kurš atļauj vai aizliedz, dod komandas un pieņem lēmumus.

Kosmiskā hierarhija ir kolektīva tipa hierarhija. Kolektīvas apziņas vienotības tips ir pilnīgi citāda sistēma, viļņveidīga un vektoriāla. Kā lai tev to izskaidro?

Planetārās apziņas radīšana nesākās ar personības – daudzu personību – radīšanu, kuras sāka cīnīties cita ar citu par izdzīvošanu. Apziņas tips sākuma etapā bija saiknē ar sistēmu, tas ir, būtne bija pilnīgā atkarībā no sistēmas un tās vadīta, domāja sistēmas līmenī un rīkojās tā, kā ir pieņemami un izdevīgi sistēmai.

Kas slikts bija no tādas hierarhijas un domāšanas tipa?

Mēs ne pārāk tālu esam aizgājuši no tiem, kas bija tajā apziņas līmenī. Uzdevums bija nevis domāt kā sistēmai, kā visam, kā visam zināmajam un noietajam, bet attīstīties tālāk, atrodot un attīstot jaunu domāšanas un apziņas tipu. Šajā gadījumā domāšana kļuva ļoti atkarīga no apziņas tipa – kolektīvas, grupveida vai personiskas. Sistēma domā ne tā kā personība, piekrīti.

Arī Augšupceltie Valdnieki, kuri planetāro apziņu ietekmēja vadoši, visi izgāja caur personību un ienesa sistēmā daudz jaunu jēdzienu, zināšanu un komandu.

Ja salīdzinām ar Jēzus apziņu, tad viņš saiknē ar sistēmu palika ilgāk nekā parasts cilvēks, tāpēc spēja nodot jums tos kodu un zināšanu uzstādījumus un izvērsumus, kurus viņa apziņā ielēja sistēma, kad viņš līdz tai izauga.

Kādas priekšrocības un trūkumi ir tam apziņas tipam, kurš attīstījās uz Zemes?

Mēs nepanācām to, ko gribējām uz planētas, kaut arī nevaram teikt, ka mūsu misija ir izgāzusies. Mūsu uzdevums bija radīt atsevišķu domāšanu “taktī” ar sistēmisko, bet “pustoni” augstāk, tas ir, runājot vienkāršā valodā, – gribējām sasniegt cilvēka individuālās apziņas augstumu sistēmas līmenī.

Daudzdimensionalitāte un Augstāko Es apzināšanās ir arvien augstāka un augstāka, jaunu kopienu radīšana – arī tas ir planetārās domāšanas nopelns tajā skaitā. Es runāju par Zemes Brālību, Saules Brālību, Plejādiešiem, Sīriāņiem, Andromedāņiem, Orionāņiem. Viņu savienošanās savienībās – jūs tās saucat par Brālībām, Ģimenēm – ir likumsakarīgs panākums. Viņi visi ir izgājuši personības attīstības periodu un savienojušies pēc jauniem nosacījumiem vai kopienas tipiem un tikko radītos apziņas līmeņos.

Kāds ir Galaktiskā Kristus apziņas līmenis? Kas tā ir par kopienu?

Tā ir kopiena, kas tikko rodas no tiem apziņas tipiem, kuri gribētu savienoties augstākajos plānos, var teikt, Dibinātāju plānos, lai turpinātu mācības un radītu jaunus kopienu tipus, balstītus uz mīlestību un saudzīgu attieksmi pret katru dvēseli un būtni.

Balstoties uz Harmonijas Likumu?

Jā, ja to tā var nosaukt. Katra būtne tādā savienībā ir nogājusi milzīgu attīstības ceļu un nonākusi līdz augstai apziņai. Protams, es nerunāju par zemes plāna tipa apziņu, – tādā kopienā (Galaktiskā Kristus) ir kolektīva dvēseļu klasteru apziņa, kā tu saproti.

Ar ko ir īpaša tāda klastera apziņa, un kā mēs spēsim iekārtoties tādā savienībā?

Mācieties, turpiniet apgūt tos apziņas tipus, kuri pagaidām uz planētas nav pazīstami. Jūs ieminat pat ne ceļu, bet maģistrāli pārējiem zemiešu kolektīvās apziņas dalībniekiem, iemetot makšķeres šajā apziņu dziļumā. Jūsu uzdevums ir sākt un turpināt ceļu, nodibināt attiecības, attīstīt apzināšanos šajā plānā, iztīrīt savas apziņas, lai sekotu manam piemēram un kļūtu par milzīgu “pilsētu” ar būtnēm, kuras domā unisonā un kurām ir milzīgs vibrāciju diapazons. Ja turpinām izmantot mūzikas terminus, tad jūsu balss ir vientuļas flautas balss, bet mūsu balsis ir saplūdušas milzīgā kosmiskā simfonijā, kur katra balss spēlē savu galveno lomu kā šīs kolosālās oratorijas dalībnieks un radītājs; skaņas no tās izplatās visumā un rada neatkārtojumu harmonisku skanējumu visos diapazonos, ne tikai augstākajā plānā.

Jums ir radusies nepareiza izpratne par aiziešanu no blīvā plāna uz visiem laikiem. Mēs nedrīkstam pamest to, ko esam apguvuši, nogriezt sevi no tā, kur mums ir sekmējies. Mūsu uzdevums – kļūt daudzdimensionāliem, balstoties uz visiem plāniem, kuros jau esam dzīvojuši, lai savienotu šos plānus savā iekšienē, kā to izdarīju es un parādīju jums uzdevumu, kuru jūs pašlaik rūpīgi pildāt. Nekļūt atkal viendimensionālam augstākajos plānos, bet daudzdimensionālam visos plānos uzreiz. Cilvēks ir radīts līdzīgs Radītājam, kurš sevī savieno Visu, Kas Ir.

Sakarā ar to es gribu tev pajautāt par Kristus apziņas tipu. Šī apziņa aptver visus plānus “pa horizontāli”, kuros inkarnējusies būtne, un daudzdimensionalitāti “pa vertikāli” no pašas apakšas līdz pašai augšai? Tas tad arī ir Krusts? Horizontāles un vertikāles savienojums?

Tas ir pārāk primitīvs priekšstats, kaut gan labi izskaidro to, par ko es runāju. Kristus apziņa ir daudz plašāka, nekā šķiet pirmajā acu uzmetienā. Tā pirmām kārtām ir Radītāja apziņa. Kāpēc mēs runājam par mīlestību pret visu radīto? Kāpēc mēs runājam par katras Radītāja daļiņas svarīgumu un saudzīgu attieksmi pret viņu? Tāpēc ka viss ir Viņš. Katrs sevī nes Viņu, un šī daļiņa, lai arī pati mazākā, šo radību savas attīstības rezultātā uznes Debesīs, tēlaini runājot. Tas ir, visas apziņas rezultātā īsteno Radītāja Ideju par Mūžību. Par ko es te runāju?

Par to, ka visas mūsu apziņas sākotnēji ir sākotnējās kolektīvās apziņas daļiņas, taču viņas ir pārvērtušās dažādās apziņu sistēmās – dzīvnieku, cilvēku individuālajās, personiskajās (dvēsele), kolektīvajās dvēseļu klasteru līmenī, dvēseļu kopienās uz cita pamata, sociāla, – Brālībās un Ģimenēs, eņģeļu un Ercenģeļu sastāvos, ordeņos un konklāvos un tml. Es runāju tikai par to, ko tu zini. Patiesībā viss ir daudz pārpilnāk un neatkārtojamāk.

Visas jūsu apziņas ir iznākušas no Vienotās Kristus Radītāja Apziņas. Kāpēc Kristus? Kristus – tas ir Radītājs, kura sevī nestais pamats ir no Vispārējā Tēva – Viņš savai radījumu sistēmai ļāva pašattīstīties, radīt pašai bez pamācības, bez detalizētas vadības. “Dzimstiet un vairojieties”, un Es varēšu paskatīties, kā tas viss būs un pavisam mazliet piekoriģēt pasaules-ēku. Vispārējais Tēvs nestāv ne piramīdas virsotnē, ne arī atrodas centru centrā. Viņš ir VISS, KAS IR.

Bet jūsu apziņā Viņš vienmēr ir kaut kur augstāk par jums, pamats un priekšnieks, vergturis un tiesa, gaisma un labestība. Tā ir reliģiskā apziņa, un viņa balstās uz to, ka jūsu dvēseles pieder tiem, kas uz planētas bija “priekšniekos” (dievi). Viņa palīdz pakļaut sev tos, kas viņus pielūdz. Pakļaut bez vardarbības, vienkārši ieliekot prātā priekšstatu, ka ir zemākais un augstākais. Zemākais – tie esat jūs, bet augstāko jums nesasniegt.

Bet mēs jums piedāvājam citus priekšstatus – jūs esat Bērni, un Bērni nav vergi, viņi ir tādi paši nākamie Tēvi-Radītāji, jo ir radīti daudzdimensionāli un bezgalīgi attīstībā.

Bet mēs taču it kā nostājāmies kopā ar tevi dumpinieku pirmajās rindās, kuri paziņoja, ka mums ir gribas brīvība un mēs esam neatkarīgi? Kāpēc verga apziņa tomēr plaukst mums uz planētas?

Mēs esam nonākuši līdz jūsu kopīgajai misijai. Kas tas ir – apziņas attīstība? Tā ir Radītāja apziņas attīstība.

Ko jūs radāt? Radītāja Bērnu jauno apziņu. Pretstatā verdziskajai apziņai. Tas ir jauns loks demokrātijas attīstībā apziņā. Mēs visi esam vienlīdzīgi – gan Es, gan jūs, gan visi citi Radītāji un būtnes.

Jums ir ļoti grūti ielikt tādu paradigmu apziņā, tāpēc ka planētas kolektīvā apziņa pagaidām tam pretojas. Jūsu iekšienē cīnās jūsu zemes plāna dzimtas apziņa, balstīta uz verdzību un pakļaušanos, ar jūsu iekšējo jauno apziņu. Tieši vecā apziņa Luciferu notiesāja kā dumpinieku, kā to, kurš sācis potēt jaunu apziņas veidu uz planētām.

Taču graudi augsnē ir iemesti, un tie ir uzdīguši lielā daudzumā. Mēs esam iekļāvušies termiņā. Atlicis pavisam maz – attīstīt jaunu apziņas paradigmu, jūsos ieliktu.

Pašlaik cīnās divas paradigmas – “Dievs rada brīnumus, ja skaitām lūgšanas un lūdzam”, un absolūta dieva noliegšana, ateisms, neticība dievišķām perspektīvām.

Viss tiek izzināts caur pieredzi. Nepalīdzēs nekādas direktīvas, ja apziņas iekšienē ir ielikta radītā dziļuma mistiskuma, neizzināmības un brīnuma sajūta.

Taču ticība nav tas, ko jums vajag. Zināšanai, ka jūs esat Vispārējā Radītāja daļa, ir jāatnāk pie jums kā atklāsmei, kā insaitam, kā pilnīgai Patiesības sajūtai. Tieši uz to tad arī balstās vienlīdzība un brālība, savas vietas un nozīmes apzināšanās vispārējā kosmosa hierarhijā.

Es pateicos tev, dārgais Lucifer!

Uz tikšanos nākotnē!

 

Pievienots 20.04.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/liutsifer-novoe-soznanie

Tulkoja Jānis Oppe