Царство Тьмы

Tumsas valstība

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli[1]

19 03 25

Kas ir Tumsa? Vai eksistē raganas, vampīri un citas šausmas?

Sanats Kumara: Protams. Jā. Sāksim ar Tumsas valstību. Tas ir zemu vibrāciju Haosa apgabals, kur mīt būtības, kas barojas no ļaunuma izpausmes.

Kāpēc ļaunais ir ar zemām vibrācijām, bet labais – ar augstām vibrācijām?

Tie ir relatīvi jēdzieni, bet Mēs runājam par absolūtiem. Ļaunums – tā ir nehumānistiska pasaule, piepildīta ar riebumu pret dzīvi, kur viss ir vērsts un iznīcināšanu, novešanu līdz haosam un satrūdēšanu.

Kādēļ haosa pasaule eksistē? Cik labi būtu, ja tās pavisam nebūtu!

Ha, ha, ha! Kam būtu labi? Tev? Un viņiem? Visam ir vieta. Ir vēl arī neitrālais apgabals, kur mītam Mēs.

Tumsas pasaule – tā nav ēna! Tā ir absolūta tumsa, bez gaismas stara. Anticilvēciska, antibioloģiska pasaule, kur neieredz dzīvi, gaismu, mieru, harmoniju.

Kas tas tāds ir – Tumsas Kņazs? (Kā atbildi man parādīja spēcīgu un milzīgu, šausmīga spēka vilni.)

Cunami – tas ir tēls, kurš atbilst viņa spēkam un izpausmei. Taču viņš eksistē savā pasaulē, nesaistītā ar Gaismas pasauli, kur mīti tu. Šo pasauli vēl sauc par apakšējo astrālu. Tas ir slānis, kur mīt astrālas būtības, kas barojas ar atkritumiem, puvekļiem, strutām un pārstrādā šos atkritumus, sadalot tos līdz neitrālam stāvoklim, tādā veidā tīrot planētu.

Sātans, Velns – tā ir būtība, kas ir pretēja Kristam, bet kurai nav tāda spēka. Tā ir iekšēja valstība, neliela, bet planētas apstākļos – spēcīga. Tās laiks ir beidzies, drīz planēta pāries uz augstākām vibrācijām un atstās šo valstību nodzīvot savas dienas dziļi dibenā, aiz pārsega, aiz tīkla. Cilvēki, kas kalpo šim spēkam, un to uz Zemes ir 1-2%, nevarēs kopā ar visiem pacelties un tiks Tumsas aprīti uz mūžīgiem laikiem, lai cīnītos par eksistenci pilnīgas tumsas apstākļos.

Ir cilvēki, kuriem ir blīvs un melns apakšējais kanāls, un ir arī tādi, kuri pa pusei ir tumšajā pusē, pa pusei gaišajā. Pastāstiet par viņiem.

Tādus cilvēkus plosa pretrunas. Viņi tiecas uz Gaismu, taču Tumsa viņus spēcīgi ietekmē, viņi pievelk to ar savu dzīvi. Tādiem cilvēkiem bieži ir paranormālas spējas. Viņi ir dziednieki. Viņi ar šo dziedniecību atstrādā savu karmu, savu saikni ar Velnu citās dzīvēs, kad viņi pilnīgi balstījās uz viņa spēku un apzināti viņam kalpoja. Kā likums, šie cilvēki to zina, labi jūt un cīnās ar to.

Kā var ar to cīnīties?

Ar sajūtām, piedošanas, grēku nožēlas rituāliem, citu reliģiju rituāliem. Pats galvenais, lai cilvēks vērstos pie savas Dvēseles, vadītos pēc mīlestības pret viņu, nevis pēc sevis nosodīšanas. Nekad nenosodiet sevi, tādā veidā jūs sevi atdalāt no Gaismas pasaules.

Nosodījums – tas nozīmē, ka Monāde kādu dzīvi ir izbrāķējusi, atzinusi to par neizdevušos variantu. Var veikt rituālu – atsakos no vecajiem kontraktiem kalpot Tumsai. Tāpat kā jūs veicat rituālu – atsakos no vientulības un nabadzības (mēs Sanata Kumaras skolā to darām). Ar visu Dvēseli tiecieties uz Gaismu, iekšēji atverieties viņai, piepildiet visas savas šūniņas ar dziedinošo enerģiju, kas attīra auru. Atjaunojiet saikni ar Kristu, Augšupceltajiem Skolotājiem, padariet viņus par saviem pavadoņiem Gaismas pasaulē, strādājiet kopā ar viņiem, klausieties viņu kluso uzvedni, dzīves situācijas risiniet par labu Gaismai, nevis Tumsai. Neejiet Tumsas pavadā, ja negribai tai vairs kalpot. Taisiet katras dienas, katras stundas izvēli, balsoties uz mīlestību pret sevi un apkārtni, lai cik smagi jums neliktos tam sekot.

Tādiem cilvēkiem vienmēr liekas, ka pasaule ir pilna ar nelaimēm. Ka tās viņus ielenc un atstāj arvien mazāku spraugu priekam. Atrodiet savā pasaulē iespēju papriecāties par to, ka saule mirdz, ka debesis ir zilas, bet zāle zaļa. Dzīve ir stiprāka par nāvi, bet nāve – tā ir dzīve citā dimensijā, un no tās nav jābaidās un jāabsolutizē tā kā briesmīgs ļaunums. Pārmainot dzīves orientierus no bailēm dzīves priekšā uz mīlestību pret to, jūs vinnēsiet savu dzīvi no Tumsas.

Kādēļ uz Zemes eksistēja garīgās skolas, kas bija saistītas ar Tumsas spēkiem?

Tā ir brīvības piešķiršana cilvēkam – vērsties pie Tumsas spēkiem vai Gaismas spēkiem, tā ir demokrātija, gribas brīvība un izvēles brīvība. Arī pašlaik ir cilvēki, pilnīgi iegrimuši Tumsā, pāri galvai. Tie ir burvji, kas izmanto Tumsas rituālus. Tie ir arī cilvēki, kas nav saistīti ar kalpošanu šajā dzīvē, taču raisa vaļā karmas kamolu, kurš sastrādāts citās dzīvēs. Visbiežāk tie ir narkomāni, kuri intuitīvi jūt, ka viņiem ir bail dzīvot šajā Pasaulē, un tiecas aizbēgt uz sapņu pasauli. Viņi jūt atbildības nastu par savu rīcību citās dzīvēs. Vēlreiz atkārtojam, ka cilvēkam nevajag sevi vainot, bet ir sevi jāpieņem un jāiemīl sevi savā tieksmē attīrīties, nomest Tumsas apvalku, kurš vairs šajā dzīvē nav vajadzīgs, izstrādāt jaunu Gaismas aizsargkarkasu. To var izdarīt ātri, ja pār mērķi uzstāda “aizbēgt” no karmas, nometot pārestību un nepiedošanu nastu, kas sakrājusies dzīvē Tumsas valstībā, un, attīroties transformēties un augšupcelties Gaismā.

Ne līdz galam apmierināta ar šo izskaidrojumu, es sāku pārdomāt tēmu: kādēļ vispār Dievam Kungam bija jārada šī tumsa? Un sapratu, pirmkārt, viņš sevi pēta pa visu Gaismas spektru, no absolūtas Tumsas līdz absolūtai Gaismai. Otrkārt, tas pašregulācijas mehānisms. Neviens nevienu nenosoda. Neviens nevienu necenšas apturēt. Neviens nevienu nesoda. Ja tu vēlies radīt ļaunumu, radi, tad tu nonāc tajā gaismas spektrā, kurp ir aiztiecies tavs saprāts, kur tu iedzen savu Dvēseli cerībā kļūt stiprākam, iegūt vairāk, valdīt pār citiem, pakļaujott viņus sev ar spēku, nolaižot viņus, lai turklāt paceltos pats.

Tāpēc arī izeja no šī stāvokļa ir tāda pati. Tiecies uz otru pusi – uz Gaismu. Neražo domās un darbībās Tumsu. Seko, ko radi, par ko domā. No apzinātības pozīcijas radi savu dzīvi.

Kā papildinājums šai nodaļai – raksts 18.02.27.

http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/sem-krugov-ada[2]

Septiņi elles loki

 

Pievienots 24.03.2019

http://sanatkumara.ru/glavi-iz-knig/svet-i-tma

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/2018-gada-raksti/24-raksti-2018/1461-septini-elles-loki (Tulk. piezīme)