Усиление вибраций Света

Gaismas vibrāciju pastiprināšanās

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli[1]

19 03 18

Vēji vējo Visumā un atnes dzīvību uz Zemi. Tie ir Stari, kas nāk no tālām zvaigznēm un zvaigznājiem. Tie atnes enerģijas, kuras veicina dzīvības dzišanu un iedegšanos. Daļa enerģiju, kuras kalpo pagrieziena momentam mūsu vēsturē, jau ir uz Zemes. Visas jaunās tuvojas. Tās cilvēcei sniedz apskaidrošanos, pāriešanu no drūma noskaņojuma un priecīgu un gaišu, uz apzināšanos un izglītošanos. Tie ir Indigo bērni un citi bērni, kas sāks darboties atbilstoši saviem uzdevumiem. Viņiem ir daudz iespēju, viņiem ir jāuzspridzina iestāvējušās noturīguma enerģijas, jāved aiz sevis Gaisma. Tā būs mierīga revolūcija bez upuriem un vardarbības. Taču pretošanās, protams, ir gaidāma. Pakāpeniski “pelējums” nomazgāsies, un Planēta attīrīsies no netīrumiem. Tu tam aktīvi palīdzēsi.

Gaismas enerģijas pastiprinās katru dienu un katru stundu. Gaismas Stabs gāžas pār planētu un attīra viņu. Norit pastiprināta Avalokitešvāra jeb Saules Logosa iedarbība. Viņš pastiprināti ietekmē cilvēku apziņu un attīra viņu Dvēseles ar labestības un taisnīguma Gaismu.

Saule ietver sevī Planētu un Augstāko Būtību apziņu pulku. Tā ir Liesmu Padome, kura vērš Kosmosa kustību, apziņu plūsmas uz vienu vai otru pusi. Pašlaik straume iet uz sevis apzināšanās arvien vairāk un vairāk par Garu – pusi.

Saules iedarbība uz cilvēku ir arī vēl tāda – uz psihi. Arvien vairāk cilvēku tiecas uz psiholoģiju, saprotot tās nozīmi būt psihes regulatoram un palīdzībai situāciju apgūšanā, mēģinot saprast ciešanu un prieka, karmas noregulējuma mehānismu. Tādi cilvēki iet pie Dieva caur Psiheju – Dvēseli un viņas fizisko izpausmi.

Arvien stiprākas kļūstošās Gaismas vibrācijas uz psihi iedarbojas divējādi. No vienas puses, tās pastiprina karmas izpausmes – atstrādāšanu ar ciešanām un pāriešanu no ciešanām pie prieka, mainot orientierus no Tumsas uz Gaismu. No otras puses, vispārējā plūsma attīra visus ķermeņus un pastiprina cilvēka plūsmas rezonansi ar Gaismas plūsmu. Tas ved pie ķermeņa vielmaiņas, metabolisma pastiprināšanās, kas arī ietekmē apziņu. Cilvēks sāk citādi raudzīties uz pasauli, filozofiskāk. Viņš aizdomājas par dzīves īstajiem cēloņiem, par slēptajiem mehānismiem un regulatoriem, par apziņas ietekmi uz rīcību un izvēli. Attīstīta apziņa regulārāk būvē savu dzīvi, sāp plānot mērķus un rīkoties saskaņā ar tiem.

Dzīves procesa elastīgums ved pie straujām izmaiņām liktenī. Gaismas vibrācijas attīra ceļu – burtiski un figurāli. Cilvēka tiekšanās uz Gaismu iedarbojas uz dzīves vidi attīroši, pastiprinot vibrācijas viņa dzīvesvietā. Viņš pozitīvi ietekmē arī citus cilvēkus, tuvus un ne pārāk tuvus. Visa dzīves situācija veidojas labvēlīgāk. Nav slimību, atnāk laime, nomierinās Dvēsele. Procesa katalizatori iedarbina mehānismu, kurš uz sabiedrību iedarbojas ar apziņas Gaismu.

Man šķiet, ka vispārējā kultūra piedzīvo pagrimumu, notiek līmeņa degradācija – no klasiskās mūzikas – uz roku, no grāmatām – pie televizora un futbola, no glezniecības – pie fotogrāfijas un reklāmas.

Kultūra attīstās plašumā, kļūst elitāra. Kurš klausījās simfonisko mūziku? Daži. Tagad notiek to dažu iekarošana, kuri bija tālu no tā, caur džezu, roku, popmūziku. Mūzika ir kļuvusi vienkāršāka un viegli uztverama. Apvienojas mākslas iedarbības metodes visos virzienos, notiek stilu savstarpēja saplūšana. Fotogrāfija pāriet uz īstenības filozofiskas apjēgšanas līmeni, uz to, kas agrāk tika darīts glezniecībā. Mūzika iedarbojas kā dzīves izpušķojums. Mūzikas tiešā saikne ar mūsdienu dzīvesveidu cilvēcisko cilvēkus.

Ne tikai “augstās” mūzikas stils iekļūst rokā, bet arī roka, sadzīves mūzikas valoda iedarbojas un mūsdienu nopietnajiem komponistiem. Tā ir bijis vienmēr, tautas mūzikas refrakciju savos skaņdarbos pielietoja visi lielie komponisti un pasniedza to pārveidotu un atpazīstamu.

Sintētiskā mākslā aptver jaunus virzienus. Notiek mūzikas, dejas, sporta apvienošanās. Jaunais kino virziens sintezē teātri, mūziku, glezniecību, deju fantastiku, kostīmus.

Vajadzīga jauna literatūra, glezniecība, mūzika, kuri ātri iekaros sirdis un dvēseles. Jauno bērnu paaudze ar to nodarbosies. Nevajag pretoties jaunajam, lamāt to. Tas lauž sev ceļu, graujot veco, noliekot veco absurda līmenī, sacenšoties ar veco un uzvarot skrējienu uz izdzīvošanu. Tā bija un tā būs.

Gaišie spēki atbalsta visas jaunās tieksmes uz dzīves vides cilvēciskošanas, sadzīves uzlabošanas, labestības, miera pusi. Tā nav viegla cīņa. Rietumos tā jau ir uzvarēta. Cilvēki var atļauties nodarboties ar spēlēm. Spēlēt vienās vai otrās sfērās, ļaujot sev nerūpēties par izdzīvošanu vai maizes riecienu. Jo augstāks sadzīves līmenis, jo mierīgāka sabiedrība un jo vairāk viņa nodarbojas ar garīguma meklējumiem. Un otrādi, jo garīgāks ir cilvēks, jo mierīgāks.

No laikrakstiem (2007. gads): “Sākot no XX gadsimta 60-gadiem, sākās kosmiskās telpas sīka testēšana ar automātiskām zondēm. Dati pētniekus pārsteidza: apmēram kopš pagājušā gadsimta 50-gadiem vielas un enerģijas daudzums Saules sistēmas iekšienē ir izrādījies ievērojami lielāks nekā iepriekšējās desmitgadēs. Planētas ir nonākušas principiāli jaunos enerģētiskos un magnētiskos apstākļos… Pašlaik Zeme ir it kā pieskaņojas jaunajiem apstākļiem. Pie tādas pielāgošanās pieder arī XX gadsimta vidū sākusies Zemes magnētiskā lauka pārpolēšanās. Piemēram, pa Kanādas teritoriju no Antarktīdas pretim viens otram virzās Zemes un ziemeļu un dienvidu pols.

1999. gadā NASA publicēja datus par to, ka Saules sistēma izrādās, ir aptverta ar ūdeņraža “burbuli”. Tas ir, starpplanētu telpā ir pieaudzis Saules pamata kodoldegvielas saturs.

Ir konstatēta tā sauktā ātrdarbība starp Sauli un planētām. Tas ir, starp šiem debesu ķermeņiem krasi ir pieaudzis apmaiņas ar vielu un enerģiju ātrums.” Jekaterinburga, “Деловой круг”, Nr. 4, 2007.

 

Pievienots 18.03.2019

http://www.sanatkumara.ru/glavi-iz-knig/usilenie-vibratsiy-sveta

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)