Отрывки из книги «Уроки Христосознания»

Fragmenti no grāmatas “Kristus-apziņas mācības”

19 03 07

Dārgie draugi! Daudzi no jums šaubās un jautā, vai var vai nē nākt uz semināru “Kristus-apziņa”. Pirmām kārtām tas ir seminārs, kurā es pacentos atklāt visas man zināmās Kristus-apziņas šķautnes. Tāpēc es aicinu visus!

Mums vairumam prātā ir tikai “gaisma-mīlestība” un Jēzus. Un cik bieži jūs izstarojat “gaismu-mīlestību” stundās un minūtēs? Un ko darīt, ja nav laika? Un kā pieņemt bez nosacījumiem?

Daudzas lietas mēs varam saprast, tikai izjūtot.

Tāpēc mēs ar jums nodzīvosim šīs divas dienas, veltot tās augstam jēdzienam, pie kura drīz nonāks visi cilvēki. Un mēs esam šīs apziņas pārvadītāji. Tāds ir mūsu uzdevums. Un karma.

Virzāmies pie Kristus apzināti.

***

Es atlasīju dažus fragmentus no grāmatas “Kristus-apziņas mācības[1]”. Pirmais gabaliņš ir no mūsu ar Vladimiru sarunas ar Debesu Tēvu. Viņš pret mums attiecas kā tēvs – gan audzināja, gan bāra, gan mīlēja…

***

Es saprotu tā, Tēvs, ka tā ir nākotnes apziņa, kurp mēs izejam, septītajā dimensijā? Šeit (uz Zemes) tas ir ļoti sarežģīti, šeit ir tik daudz visādu “bet”, provokāciju, ka bez nosacījuma pieņemt visus cilvēkus absolūti ir ļoti sarežģīti.

Debesu Tēvs:

Kā tu saproti, mana meita, tieši tu ar savu apziņu būvē savu apkārtni. Ja tu nepieņem cilvēkus, tad tu savā apkārtnē pievelc tādus cilvēkus, kurus “nevar pieņemt”. Un, ja tu vienkārši pāriesi pie nodoma, pie vēlēšanās, pie sajūtas, ka tu mīli visus, tu sev dzīvē pievilksi tādus cilvēkus. Bet tu taču Skolā pievelc tik daudz labu cilvēku, tik daudz cienījamu cilvēku, kuri prot mīlēt, cenšas, saprot, un, ja ne pārāk mīl, tad viņi pie tā iet. Tu pievelc tieši ar to.

Bet audz taču pati! Pati paaugstini savas vibrācijas un mīlestības kvalitāti. Jo tu taču uzņēmies savākt Zemes Kristus-apziņu! Kādai gan jābūt mīlestības kvalitātei tev, lai pievilktu sev tādus cilvēkus, lai viņi atsauktos, lai sajustu tavas mīlestības neviltotību un patiesumu! Mēs nerunājam par to, ka tev jāmīl absolūti visi Zemes cilvēki. Mēs runājam par Kristus-apziņas līmeni. Šajā līmenī pie tevis nāk cilvēki, kuri jau ir gandrīz Kristi! Tavs uzdevums ir vienkārši aizvest cilvēkus uz šo līmeni, lai viņi apzinātos, saprastu, sajustu un kļūtu. Kādai tev jābūt kā līderei, kā piemēram?

V: Un pašlaik viņa ir kāda?

Pārāk daudz tevī ir šaubu. Tu visu laiku šaubies, analizē. Tu līdz šim laikam kritizē... Kritika – tas nozīmē, ka tu cilvēku nosodi. Ja tu nosodi cilvēku, tātad tu sevi turklāt cildini, tātad tu domā, ka tu nu gan esi labāka! Tā atkal ir salīdzināšana!

N: Tēvs, es cenšos nenosodīt, bet vienkārši saucu lietas īstajos vārdos, tā taču nav kritika...

V: Tā taču ir atšķiršana. Mēs redzam, kurš kurp ved cilvēkus aiz sevis.

N: Mēs nevaram palikt vienaldzīgi, ja tu redzi...

V: ...ko dod tehnikas, kuras grūž cilvēku postā, aizver viņu...

Vienmēr, kad tu runā par citiem cilvēkiem, attiecies pret viņiem pirmām kārtām ar cieņu. Iemācies cienīt visus cilvēkus, pat ja viņi tev nepatīk. Taču tev pret viņiem ir jāattiecas kā pret personībām, kurās Es arī esmu klātesošs. Jo tu taču mani cieni? Cieni visus pārējos par to, ka viņi atnāca uz Zemi un piekrita spēlēt tās lomas, kuras viņiem paredzēju Es.

Vienkārši saproti, ka viss kaut kā dēļ eksistē un ne visu cilvēks var saprast, kādēļ, kāpēc un kā. Es saprotu, ka tu mēģini novērtēt, analizēt, tu mēģini kļūt viedāka un atšķirt, tas viss ir saprotams. Bet saproti, ka cilvēka saprāts pagaidām nevar atminēt ļoti daudzas visuma mīklas – kas, kam un kā, tāpēc ka jūs atrodaties aiz aizsega, jums daudz kas ir slēgts, un jūs varat vienkārši nojaust dažas lietas, un ne vienmēr šie minējumi ir īstenie.

Sāciet pareizi domāt, ar mīlestību pret cilvēkiem. Kas tas ir – mīlestība, jūs nekādi nevarat saprast. Jūs uzskatāt, ka mīlēt var tikai gaišo: gaismu, mīlestību, prieku, iedvesmu, tīrību – to visu var mīlēt, bet visu pārējo – ko? – neieredzēt? Atceries, kā tevi pieņem tavi Augstākie Es – jebkādu. Kāpēc tu citus cilvēkus nevari pieņemt jebkādus, jo viņi taču ir tādi paši kā tu?

Mācieties pieņemt tumšo, draugi, tāpēc ka uz planētas puse ir tumša; ja jūs nepieņemsiet visu tumšo, tad jūs nosodāt pusi planētas.

V: Mēs esam gandrīz vienīgā skola, kura strādā ar tumsu un māca to, kā to izdarīt, ne vienkārši vārdos.

Es visu zinu, es vienkārši zinu, ka jūs nosodāt. Es taču ne tikai jums runāju, Es taču zinu, ka jūs to uzrakstīsiet. Es nerunāju par to, lai visi cilvēki nenosodītu, tas nav iespējams. Es RUNĀJU PAR JŪSU APZIŅAS LĪMENI, kurp spert nākamo soli, kurp augt, lai saprastu, ka ir lietas, kuras jūs pagaidām neesat sasnieguši.

Uzrakstiet visu, kā ir. Uzrakstiet visu, ko Es teicu. Tā būs mācība visiem cilvēkiem, kuri tiecas uz Kristus-apziņu. To nevajag lasīt tiem, kas atrodas trešajā dimensijā, kas vēl to nespēj, tas tiek teikts tikai tiem, kas ietilpst mūsu siržu apvienībā. Tā nekādā gadījumā nav prātu apvienība, tā ir siržu apvienība.

Sirdis mēs tagad sāksim audzināt. Agrāk mēs sniedzām barību prātam. Bet no šodienas sāksim sniegt vēl arī barību sirdij, lai labāk viņu atvērtu un kļūtu par īsteniem un mīlošiem Kristiem. Ne pašnosauktiem, bet patiesiem un īstiem.

Nodod visiem, kas to lasīs, manu patiesu mīlestību. Un lai viņiem ir norādījums no Manis – pievērst uzmanību dzīves tumšajām pusēm, sūtīt turp gaismu un mīlestību. Neaizgriezties kaunīgi no tā, kā no tāda, ko jūs negribat savā dzīvē pieņemt, bet dot viņiem gaismu un mīlestību, iespējams, arī naudu vai kaut vai līdzcietību.

***

Laertamiss:

Kad es biju mazs, reiz uz Zemes, – saka Augšupceltais Valdnieks Laertamiss, – es sapņoju kļūt Liels, milzīgs milzis... Bet tagad, kļuvis Liels, milzīgs milzis, es sapņoju apmainīties ar jums vietām, lai izmantotu lielisko radīšanas momentu, kurš cilvēku apgaro tā, kā nav apgarojis tūkstošgadēm...

Jūs atrodaties savas dvēseles Radīšanas Centrā, kad viņa jums ir pilnīgi atvērta, lai jūs – mazi cilvēki ar bērna saprātu – apzinātos savu dvēseli. Tas jums ir tāds maģisks laiks, kad jūs varat burtiski dažu mēnešu laikā tā sevi pārveidot, tādu “izvērsumu uztaisīt”... Šīs stundas, dienas un mēneši – tā ir sapresēta 30 000 gadu evolūcija.

Man tā gribas apmainīties ar jums vietām, lai radītu, radītu, radītu – bez paguruma, bez atsaukšanās uz aizņemtību, visas 24 stundas diennaktī!

Jūs vienkārši nestādāties priekšā, kāds tas ir maģisks laiks, kādu jūs pārdzīvojat pašlaik! Kā man gribētos pacelt, saviļņot, pamodināt, dot jums grūdienu, lai jūs... (jūs esat kā aizmidzis zieds) – lai jūs sapurinātos, atvērtu ziedlapiņas, lai jūs sajustu milzīgo radīšanas enerģijas pieplūdumu, kuru jūs pašlaik pieņemat savos ķermeņos.

Es redzu jūsos milzīgu neizmantotu potenciālu enerģiju un iespēju rezervuāru. Es redzu jūsos pāreju uz jaunām radīšanas iespējām, kuras jūs vēl neesat apzinājušies – tā ir radīšana jūsu Kristus-apzinošās sirds, jūsu tīrā debesu saprāta iekšienē, kurš netērē pūliņus apvainojumiem, pārestībām un savu pasaulīgo darīšanu pārvarēšanai, bet viss ir vērsts uz iepriekš nezināmām tālēm, kuras pašlaik kā aizsegs ir pilnīgi atvērušās jūsu priekšā. Aizsegs, protams, nav atvēries tā, kā es aprakstu, taču jums tā ir Pasaules-ēkas milzīga atklāšanās jūsu saprātam un apziņai.

Es esmu ar tevi, manu meitiņ, es atbalstu tevi, mīlu tevi un gribu piemagnetizēt tev tās sirdis, kuras jau ir atsaukušās, un tās, kas nav atsaukušās, lai organizētu vienotību pašā augstākajā planētas apziņas līmenī – Kristus-apziņā.

Mums ir ļoti svarīgs šis savienojuma līmenis, tāpēc ka jūs radāt augstu radīšanas līmeni. Radīšana šajā līmenī ir pilnīgi citāda, nekā jūs radāt ceturtās dimensijas Režģa līmenī, un vēl jo vairāk trešās dimensijas Režģa līmenī.

Tas ir tāds jauns cilvēces solis, vēl neizpētīts, kuru tik tikko sāk apgūt cilvēki, kuri jau ir pietuvojušies šim līmenim, iet, sajūt un jūtas tuvu, tuvu šai apziņai, kuri mīl cits citu, ciena un atzīst cits citu, atzīst viņu atšķirību, citādas domas, citādas garīgā ceļa metodes un paņēmienus.

***

 

Sanats Kumara:

Kristus-vienotība, Kristus-apzināšanās, Kristus-vešana, Kristus-atbildība...

Šos jaunos jēdzienus tu atklāsi ar savas pieredzes palīdzību. Mēs tikai varam dot jums virzienu jūsu domām, šo jēdzienu apzināšanai.

Sāksim ar Kristus-vienotību. Tas ir miers uz planētas, piepildīts ar apzināšanos, ka jūs esat atkarīgi cits no cita ne tikai fiziskajā plānā, miera vai kara nozīmē, bet arī mentālajā plānā: domas, kuras jūs attīrījāt vai ne, kuras jūs nolasījāt no otra vai ne, tas ir, vai cilvēks ir noslēgts vai atklāts...

Kristus-vienotībā cilvēks ir vienots ar Radītāju. Visi, kas ir vienoti ar Radītāju un apzinās to, atrodas Viņā. Tā tad arī ir Kristus-vienotība.

Kristus-vešana – tā ir tevis vešana no Skolotāja puses pie jaunām atbildībām. Tas vairs nav vienkārši skolotāja darbs (tas bija sagatavošanas, apmācības un apzināšanās nozīmē). Tagad iestājas Kristus-atbildības – radoša darba apzināšanās – laiks: kurp ej, pa kādiem ceļiem un kādos veidos, ar kādām metodēm un kādēļ. Kādu tu gribi sevi redzēt rīt un pēc gada? Vai tev to vajag, vai arī tu ej citu pavadā, kļūsti par to, ko no tevis grib citi?

Kādēļ tev būt atkarīgai no vairākuma? Dari, radi, mēģini, veido. Tev neizdosies, vēl atradīsies cilvēki, viņiem neiznāks, vēl atnāks...

Nevērtē un nepieķeries rezultātam, dari nesteidzoties, bet katru dienu pa druskai. Un viss atnāks.

Tu izteici to, ko šajā momentā vajag visiem. Tas ir gaisā.

Tas tad arī ir Vienotības ceļš. Tā tas sākas.

Kādi etapi mums ir jāiziet, lai mūsu Vienotība sāktu darboties?

Tā jau strādā – tu jūti spēku un enerģijas pieplūdumu. Apzinies, ka viss, ko tu dari, ir tev pa spēkam. Nekaitina, nesasprindzina, neatgrūž.

Atgrūž un sasprindzina negatīvs. Šeit – viens vienīgs pozitīvs un mīlestība.

Kļūsti iesaistīta Kristus-apziņas mīlestībā, sāc radīt planetārā mērogā, tev, kopā ar Sanatu Kumaru un Gabriēlu, tas ir pa spēkam.

***

Debesu Tēvs:

Tas ir eksperiments – viens no tūkstošiem eksperimentu, kuri norit visā Visumā. Un mana interese ir tāda, kā jūs šo eksperimentu uztversiet.

Es redzu, ka jūs Mani nežēlīgi lamājat, nosodāt Mani, kā tik varat, nolaižat Mani līdz sātanam, apsūdzat Mani visos grēkos. Es smejos, tāpēc ka caur jums Es izzinu gan melnumu, gan gaismu, gan mīlestību, gan neitralitāti, gan garīguma trūkumu, gan pat pasaules, kur nav mīlestības.

Taču tagad mans uzdevums ir parādīt Manas Mīlestības klātbūtni jūsos. Tā ir pati lielākā dāvana, kādu es varu jums pasniegt. Ja jūs pietiekami atvērsiet savu sirdi, tad tagad es pieskaršos viņai ar savu staru, savu vilni, to dzirksti, kuru Es nosūtīšu personīgi katram no jums. Un jūs vienkārši pasēdiet un paklausieties Mani sevī.

Un, lūk, tagad, kad jūs esat atvērušies, – turpina Tēvs, – Es pa kripatiņai, pa atomam sākšu būt jūsos arvien vairāk un vairāk. Lai nevis uzreiz kā lavīna atnāktu šajā jaunajā apziņā, bet pacenstos mazliet, mazliet pabūt viņā, lai kaut ar maliņu pabūtu jūsu sirdī, man atvērtā.

Gribu teikt, ka jūs mentāli gaidāt ne to, kas būs. Aizvāciet gaidas, atlaidiet, atslēdziet jūsu galvas. Citādi jūs piedzīvosiet lielu vilšanos. Jūs gaidāt astrālu biezu blīvu enerģiju, karstu klātbūtni ugunīgā veidā. Nē – tā ir virsapziņa, subatomu slānis, dižens, ļoti smalks.

***

Neatlaid Mani no sevis. Atver man tur pastāvīgu vietu manas enerģijas glabāšanai, Manai Klātbūtnei tevī. Padari mani par pastāvīgu apmeklētāju. Balsties uz manām enerģijām, manu mīlestību. Protams, tās tev pagaidām ir tik tikko apzināmas, tās ir smalkas. Taču tāda arī ir garīgās izaugsmes būtība, lai sāktu apzināties smalkas un ļoti smalkas enerģijas.

Tikko tu biji Atmā, šī Atma ir Man pilnīgi atvērta. Es ar viņu mijiedarbojos tiešā veidā caur tavu atmisko ķermeni, kura ieeja ir sirdī. Lai cik liela nebūtu tava Atma, jūsu kopīgā Atma, ieeja viņā vienalga ir sirdī, sirds centrā, bet pēc tam var būt gan višudhā, citā slānī, gan adžnā, citā slānī, gan sahasrārā, citā slānī, gan dvēseles čakrā – tās visas ir ieejas Manī no dažādiem ķermeņiem.

Cilvēka apziņas visparastākajā līmenī atnesu Sevi sirds centrā. Un, ja jūs ieskatīsieties dziļi savā iekšienē, tad tur deg mana Zvaigzne, un jūs varat tagad to labi redzēt. Tā ir mūsu ar jums pastāvīgā saikne. Tas ir jūsu iekšējais potenciāls kļūt par Mani, izaugt līdz Manim, jo maniem bērniem ir jākļūst par Mani visiem caur kolektīvo apziņu.

 

Uz tikšanos seminārā!

 

2019. g. 9.-10. martā

Pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Jauns seminārs

“Kristus-apziņas īpatnības”

Detaļas pēc norādes:

http://sanatkumara.ru/seminari-2019-goda/dvuchdnevniy-seminar-christosoznanie[2]

 

Pievienots 07.03.2019

http://www.sanatkumara.ru/stati-2019/otrivki-iz-knigi-uroki-christosoznaniya

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. "Prezentēju lasītājam savas jaunās grāmatas” http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/2018-gada-raksti/24-raksti-2018/1718-prezenteju-lasitajam-savas-jaunas-gramatas (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/26-raksti-2019/2039-divu-dienu-seminars-kristus-apzina (Tulk. piezīme)