Манас – Разум

Manass – Saprāts

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli[1]

19 02 07

Sanats Kumara: Manass – Saprāts – tas ir Būtības aspekts. Princips. Saprāts – tas ir apzināšanās aspekts.

Vai Manass ir jau cilvēkā sākotnējā?

Jā. Neattīstītā veidā. Viņš ir ielikts pašā sākumā sevis apzināšanās veidā.

Vai ir dzīvnieka Manass?

Fohats Manasa zemāko veidu kā formulu attīstībai un tieksmei uz attīstību ieliek katrā būtnē. Zemākajos dzīvniekos, augos viņš eksistē neapzinātā veidā, kā iedīglis, instinkts. Cilvēka Manass tiek ielikts kopā ar astrālo ķermeni, iegājušu dzīvnieciskajā cilvēkā.

Ar ko atšķiras cilvēka Manass no Eņģeļa Manasa?

Tas ir viens un tas pats, vienkārši izaugšanas apstākļi ir dažādi. Cilvēka Manass ir atdalīts no smalkajiem plāniem, no Vienotības. Eņģeļi mīt Budhi plānā, un viņiem ir pieeja Atmai, kurā ir visas Zināšanas. Visiem Trīsvienības aspektiem – Monādei, Dvēselei, ķermenim – ir savs Manass. Logosa, Monādes Manass ir universāls prāts, kurš spēj attīstīties jebkuros apstākļos, neatkarīgi no izpausmes formas, no Visuma veida.

Nesaprotu, ko nozīmē – pirmās cilvēku rases bija garīgas, bet ne saprātīgas, tas ir, viņas savu Garu un ķermeni saistīja ar visiem klātesošajiem Zemes un Debess Gariem?

Jā. Viņas zināja savu izcelsmi un piedalījās Planētas Kolektīvajā Manasā.

Kur tādā gadījumā izpaužas saprātīgums?

Kultūra ir saprātīguma izpausme.

Vaļi ir saprātīgi, bet viņiem nav kultūras...

Vaļiem ir kultūra – dzīvnieka līmenī.

Tātad dzīvniekam ir Saprāts un kultūra?

Kultūra augstākajiem dzīvniekiem ir ģimenes un bara tradīcijās, sarunās, savstarpējā saziņā. Jā, šeit ir dzīvnieka Manass, kolektīvais Saprāts. Vaļiem, delfīniem un dažiem citiem dzīvniekiem, piemēram, lamantīniem, augstākais Saprāts neradīja materiālu civilizāciju. Taču viņi ļoti daudz zina un jūt, daudz vairāk nekā cilvēks. Kaut arī viņi dod priekšroku citādam attīstības ceļam, nesaistītam ar materiālu kultūru, taču viņiem piemīt Austākais Manass, tāpat kā cilvēkam.

 

Materiālā ķermeņa loma apziņas attīstībā

 

Pasaules-ēkas mērķis – Apziņas attīstība.

Kāda gan jēga radīt matēriju, attīstīt viņu un pēc tam visu iznīcināt?

Nekāda jēga, izņemot apziņas evolūciju no atoma uz augstu apziņu un atpakaļ uz atomu. Turklāt apziņas kopējais apjoms palielinās, tas pievienojas Radītājam kā kopīga kolektīva izpludināta apziņa tīrā veidā, neapgrūtināta ar matēriju.

Sākotnējās apziņas mērķis – radīt matēriju.

Matērijas mērķis – radīt apziņu.

Attīstītas apziņas mērķis – saplūst ar Radītāju.

Radītāja mērķis – izzināt un attīstīt Sevi.

Cilvēks – tas ir veids, kā Augstajai Apziņai izpaust sevi sākotnējā stadijā, attīstīt viņu, ļaujot sākotnējai apziņai iegūt pieeju augstākajām pasaulēm, saplūst ar Vienoto organismu un tādā veidā pastiprināt sevi.

Viss ir saistīts ar matēriju. Vienā vai otrā veidā. Jebkurā matērijas izpausmē jebkuru citu enerģiju veidā. Viss attīstās caur matēriju, tas vienkārši ir nepieciešams evolūcijas posms, tāpēc ka zemākās apziņas pāriešana augstākajā notiek caur matērijas transformāciju. Matērijā uzkrātās enerģijas jauda pāriet radioaktīvā stāvoklī kā matērijas augstākajā stāvoklī, un notiek aiziešana uz smalkajām pasaulēm, uz citām planētām, uz citām zvaigznēm, uz citiem Visumiem.

Piemēram, cilvēks ar elementālu ķermeni pakāpeniski attīstās par Eņģeli. Sākumā viņam ir blīvi apvalki, pēc tam paliek smalkie, kamēr atkal nepaliks uguns punkta veidā.

Ar ko sākotnējais cilvēks, pirmās rases pārstāvis uz pirmā globusa, nemiesīgas ēnas veidā, atšķiras no pēdējā cilvēka, uz pēdējā septītā globusa septītajā rasē, uguns veidā?

Ar enerģiju. Ar spēcīgu enerģiju, potenciālu, matērijas un saprāta izstrādātu. Enerģijas pievienošana notiek no dzīves uz dzīvi, vienlaikus attīstās planētas enerģētiskais potenciāls. No globusa uz globusu norit intelektuālā un dzīvības potenciāla uzkrāšanās. Uz Saules sistēmas planētām šis potenciāls tiks izmantots saprātīgi. Kļūs iespējama ārējās vides vadība, efektīva planētas izmantošana Visuma attīstības mērķiem.

No sarunas ar Ehnatonu: “Fiziskā izpausme ir pati svarīgākā un interesantākā no visām cilvēka izpausmēm visos plānos. Pats grūtākais – dzīvnieciskais cilvēks, bet pats interesantākais – apzināta jaunrade fiziskajā plānā. Materiālās kultūras, lietu radīšana.”

 

Pievienots 07.02.2019

http://sanatkumara.ru/glavi-iz-knig/manas-razum

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)