Сутратма

Sutratma

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli[1]

19 01 22 10

Kad cilvēks tiecas pie Dieva, bieži skaita lūgšanas vai nodarbojas ar garīgām praksēm, viņa ticība jeb viņa garīgais serdenis nostiprinās. Kas slēpjas zem šī izteiciena, kas tas ir par garīgu serdeni? Tas nav tikai stipras ticības paraugs, tādā veidā tiek nostiprināta sutratma, tas pats sudrabainais pavediens, kurš saista cilvēka ķermeni un Dvēseli, tālāk šī saikne aizstiepjas pie Gara, Monādes, caur viņu īstenojas saikne ar Logosu, kurš vada Zemi, viņa mērķi, pēc tam ar Saules Logosu un tā tālāk.

Sutratma – būtībā Atma, tiekšanās uz Dieva būtību. Viņa cilvēka Centrālo Atomu saista ar pasaules-ēkas centru, ar centrālā tora piltuvi. Viss, kas eksistē, ar saviem toriem ir saistīts ar šo piltuvi. Aiz tās – cita pasaule. Neviens nezina, kas tur ir. Sutratma, kā viens no cilvēka Gaismas ķermeņiem, sakrīt ar cilvēka dzīves asi, viņa torsionu lauka asi. Viņai ir spirālveida uzbūve. Ir kreisās vērpes, ir arī labējās vērpes spirāles. Šo staru pie cilvēka izlaiž Monāde. Pēc fiziskā ķermeņa nāves Monāde šo staru ievelk atpakaļ. Uz spirāles vijumu saīsināšanos balstās tās ievilkšana pēc nāves. Šis nesadedzināmais stars var attīstīties, var vitalizēties ar spēcīgu apziņu. Spirāle paplašinās un aptver visus cilvēka ķermeņus. Cilvēka garīgā saikne ar Skolotāju īstenojas tieši pa tādu kanālu.

Zemes planētu sistēma sastāv no septiņu globusu ķēdes, tos savā starpā saista blīva enerģētiska saikne, sutratma. Pa šo sakaru kanālu notiek barošana, vadība, Monāžu, kuras beigušas attīstību uz globusa, enerģijas pārnešana, tā ir augstāko un zemāko enerģiju pieejas forma planētai, cilvēkam, jebkurai apziņai. Šis dzīvības pavediens ir stars, pats spēcīgākais no pasaules-ēkas stariem. Viņš visus savieno ar Vienoto Centru, Radītāju, “no kurienes viss ir nācis”.

Ja sutratma vērpjas apkārt ķermenim, tad kā mēs saucam centrālo asi, kas iet pa iekšieni?

Tā ir cilvēka visu gaismas ķermeņu ass un viņa ugunīgā Iesvētīšana, pēc kuras asīm pievienojas ugunīgais stabs, bagātinot šo asi, paplašinot sutratmu.

Sutratmu sauc par Dzīvības Principu. Zaudējot šo Principu, cilvēks zaudē dzīves pamatu, to, kas atdzīvināja ķermeni. Dvēsele paliek, ķermenis paliek, bet šķirti. Saistošā pavediena, pa kuru cilvēks barojas ar šo Principu, vairs nav, šo emanāciju ienākšanas kanāls ir slēgts. Ķermenis barojas arī ar Prānu, bet Dvēselei un Garam vajadzīgs Dzīvības Princips. Dzīvības Princips ienāk no auras apvalka un, pretēji iesakņotiem priekšstatiem, tas nav pavediens, bet sfēra. Tēlaini mēs viņu iedomājamies kā pavedienu.

Kas notiek, kad cilvēks tiecas augšup pa sutratmu? Viņš atver kanālu, kurš viņu saista ar savu Augstāko Es – Saules jeb Zelta Eņģeli, – un saņem no turienes atbildi, kādu viņš var saņemt šajā savas attīstības etapā. Kad šis kanāls pieaug, tas ir, cilvēks apzināti to sastrādā dienu no dienas, tad šīs vibrācijas pastiprinās. Eņģelis pakāpeniski ienāk, kāpj lejā pa sutratmu, paaugstinot cilvēku līdz savam līmenim, cauraužot katru cilvēka šūniņu ar papildu Gaismas enerģiju, sargājot viņu no likstām un dodot viņam izturīgu Gaismas karkasu fiziskajā dzīvē.

Ja cilvēks pārstāj ražot tumšas domas, tas ir, attīra sevi astrāli un mentāli, tad viņš kļūst par Gaismas pārvadītāju.

Ko tas nozīmē?

Viņa kanālā ienāk tīra eņģeliskās enerģijas plūsma, attīrot viņu un augšupceļot, tas ir, cauraužot viņa ķermeņus, viņa šūnas ar smalkākām vibrācijām, ja ķermenis kļūst savienojams ar tām. Tādu cilvēku uzdevums – nenokrist, nenolaisties atkal Tumsā – dusmās, skaudībā, niknumā. Visi mēģinājumi atgriezt veco ir stingri jānoraida cilvēka saprātam. Viņš iegūst jaunu skatu uz dzīvi, viņam ir jaunas prioritātes, visu netīro un tumšo viņš ir atstājis dziļi lejā. Turp, kur viņš ir pacēlies sava mentālā darba rezultātā, pakāpeniski paceļas visi cilvēki. Galu galā tur, jaunajā realitātē, atradīsies visi.

Šajā mentalitātē būs nesaprātīgi darīt pāri, veikt vardarbību, nelietību utt., jo cilvēce pārstās kaitēt pati sev, uztverot katru kā savu daļu. Pacenties to saprast arī tu.

 

Pievienots 22.01.2019

http://sanatkumara.ru/glavi-iz-knig/sutratma

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)