Главы из книги

Nodaļas no grāmatas

Nodaļas no grāmatas “Dzīvo un mīli”

19 01 12 01

Dārgais lasītāj! Šodien es sajutu, ka vajadzētu publicēt izvēlētas nodaļas no Sanata Kumaras pirmajām grāmatām, tāpēc ka šīs zināšanas nav novecojušas un izlasīt tās vietnē būs visvieglāk. Sākšu ar grāmatu “Dzīvo un mīli” (“Живи и люби[1]”), pašu pirmo manu grāmatu. Pacentīšos katru tādu nodaļu pavadīt ar komentāriem no autora – Sanata Kumaras.

 

Priekšvārds

 

Paņem no šīs grāmatas to, kas tevī atsaucas, un izmanto kā katalizatoru, ar kura palīdzību tu spēsi iegūt savu unikālu skatu uz dzīvi.

Atzīsti savas tiesības uz paša izpratni.

Storijs Voterss (Story Waters).

 

Tu, Ego, esi kanāls fiziskajā līmenī tavam lielajam Es-Garam.

Serapiss (Serapis).

 

Kad sāc aizdomāties par sevi (kas ar mums visiem notiek ne pārāk bieži), mēģinot saprast, ar ko gan es atšķiros no pārējiem cilvēkiem, prātā nāk tikai viens – ne ar ko. Tāpat kā citi, es agrāk mīlēju skaistumu, prieku, mieru, mākslu, grāmatas, ceļojumus, man patika šūt, adīt, ļoti labi jutos savā mīļajā dārzā, kur es kopu augus, kur man bija viegli domāt, meditēt un sazināties ar saviem Augstajiem Skolotājiem. Man ļoti patika mana profesija, es 35 gadus spēlēju arfu Urālu Akadēmiskajā simfoniskajā orķestrī.

Pasaki man, kādas grāmatas tu lasi, un es pateikšu, kas tu esi. Negaidīti uz 20. gadsimta beigām es konstatēju, ka pēdējos gados man visvairāk ir paticis lasīt grāmatas, saņemtas caur čenelingu. Man gribas padalīties savas bibliotēkas dārgumos. Pašu nozīmīgāko lomu manā dzīvē nospēlēja Krajona (Kryon), Drunvalo Melhisedeka (Drunvalo Melchizedek), Amoras Guaņ-Iņ (Amorah Quan Yin) un Nila Donalda Volša (Neale Donald Walsch) grāmatas. Šīs grāmatas es izlasīju, pirms iznāca grāmata “Dzīvo un Mīli”, kuru jūs turat rokās un kuru man nodiktēja Sanats Kumara periodā no 2006. gada jūlija līdz 2007. gada maijam. Kopš tiem laikiem ir pagājis daudz gadu, un tika izlasīts daudz grāmatu, taču šīs lieliskās grāmatas savu vērtību nav zaudējušas.

Ezotēriskās domas šedevrs – Storija Votersa grāmata “Tu – Mesija” (“Ты – Мессия[2]”) – burtiski pagrūda mani uzrakstīt šo grāmatu. Viņa esejas gluži kā svētīja mani uz šo pārdrošo soli: “Idejas var sludināt jau tajā mirklī, kad tu tās apjēdz un mācies dzīvot ar tām savā iekšienē. Sludinot patiesību samērā ar tās apjēgšanu, tu vienlaikus atbrīvo sevi no maldiem, ka it kā, lai mācītu citus, nepieciešams pašam būt “pilnīgam”. Apzinies, ka tava nepilnība padara tevi par ideālu skolotāju, tad pasniedz tās mācības, kuras apjēdz pats.”

Mani vienmēr ir sajūsminājusi ideja sarunāties ar Dievu no sirds. Nila Donalda Volša grāmatas tā arī saucas – “Sarunas ar Dievu” (“Беседы с Богом[3]”). Tās mani tik ļoti savaldzināja, apgāžot manu mazo pasauli, nostādot tajā visu kājām gaisā, ka arī es sāku sarunāties ar Dievu[4] un saņemt sakrālas zināšanas, tāpēc ka bija pienācis laiks palaist tās pasaulē. Kad es jau biju sarakstījusi 8 grāmatas, 2012. g. es atkal vērsos pie Nila Volša grāmatām. Kā izrādījās, viņš bija sarunājies ar Sanatu Kumaru, vienkārši nezinot, ka tas ir tā. Patiešām, Sanats Kumara ir Lielais Izglītotājs, Pasaules Kungs, Planetārais Valdnieks. Devītā grāmata 2012. g. tika nolasīta apmēram trijos mēnešos. Tā ir veltīta cilvēka augstākajām enerģijām, augšupcelšanai uz septīto dimensiju, mijiedarbībai ar garu un dvēseli.

Krajons māca, ka līdz ar Ūdensvīra laikmeta jauno enerģiju atnākšanu mainās visu cilvēku iekšējais noskaņojums un aicina “gaismas darbiniekus” noskaņoties uz nepārtrauktu kontaktu ar savu Augstāko Es. Izrādījās, kas tas ir pilnīgi pieejams. Tā arī es izgāju pie sava uzdevuma. Caur attīrīšanos, iniciācijām un Iesvētījumiem es nonācu pie idejas uzrakstīt šo grāmatu. Mans uzdevums – maksimāli vienkārši pastāstīt, kā iekārtota pasaule, kurā mēs dzīvojam. Dot savdabīgu ezotērisko zināšanu ābeci.

Pēc profesijas esmu mūziķe, un mani izbrīnīja mūsu vēstījuma tēma – Visums, pasaule, cilvēks, mīlestība. Man likās, ka vieglāk būtu sadarboties ar zinātnieku vai filozofu. Viss ir izskaidrojams ārkārtīgi vienkārši. Daudz vieglāk ir apsēt lauku, kurš ir atpūties, tīrs, nav pieduļķots ar gatavām zināšanām un noturīgiem priekšstatiem. Es vienkārši uzdevu bērnišķīgus jautājumus, uz kuriem atbildi tā arī neatradu savā pieauguša cilvēka dzīvē. Un es sāku saņemt atbildes, kuras pārsteidza un sajūsmināja mani ar dziļumu, vienkāršību, pieejamību un neparastu skaitumu un mīlestību. Dažas lietas, kuras grūti izskaidrot, es vienkārši redzēju un aprakstīju parastam cilvēkam pieejamos terminos. Palīdzēja mūziķa prakse domāt abstraktos muzikālos tēlos un intuitīvi pārvērst tos noformētā pabeigtā domā. Mākslinieka skats uz lietām pieļauj iztikt bez zemes plāna loģikas, stingras zināšanu secības. Viņš tikai redz un fiksē. Cilvēks zinātnieks būvē un piedomā klāt savu zināšanu ietvaros. Dažas lietas es varu just ar ķermeni, redzēt domās, un es aprakstu savas sajūtas, piemēram, izvērsumu, par kuru runa būs grāmatas beigās.

Skolotājs 2006. gada 29. augustā mani svētīja tādiem vārdiem: “Gadsimtiem uz Zemes ir veidojies noteikts dzīvesveids. Un liekas, ka citādi dzīvot nevar. Uzlauz nosacījumus. Tu neesi viena. Būs vēl daudz grāmatu, līdzīgu Krajonam, Volšam. Izplati idejas, ģenerē tās pati, vāc prom plēvi no acīm. Ja tu pārtaisīsi 10–20 cilvēkus, gods tev un slava. Mēs mīlam tevi un vēlam tev tikai laimi. Tava dzīve kļūs priecīgāka, tā kalpos cilvēkiem, saproti visas grūtības kā pašatdevi. Dzīvo, mīli un esi brīnišķīga.” Šīs grāmatas zināšanas pie manis atnāca periodā no 2006. gada augusta līdz 2007. gada maijam.

Izsaku savu pateicību maniem Augstākajiem Skolotājiem, kā arī zemes plāna cilvēkiem, kuri palīdzēja man noticēt sev un veicināja šīs grāmatas radīšanu, kā arī manai ģimenei – par pacietību un izpratni.

Mans Kanāls – Ugunīgās Pasaules Valdnieks, Planētu Ķēdes Kungs, Vienotais Iesvētītājs – Sanats Kumara.

Mūsu grāmata ir mēģinājums zināmā mērā izglītot cilvēkus, lai viņi pārietu augstāk domāšanas ziņā, izprastu Kosmosa Likumu darbības mehānismu; mēs tieksimies parādīt pasauli no Mūsu puses un parādīt iespēju, ka tādu pasaules uzskatu var sasniegt katrs cilvēks visos attīstītības līmeņos, katrā individuālā vietā, katrā mazā lomā, kuru spēlē milzīga organisma, saukta par Zemi, daļas.

Sanats Kumara – Agnišvata

 

19 01 12 02

Tās ir tavas mājas

 

Dalies savā patiesībā, nepiesienoties domām par to, kā to uztvers citi.

Dalies tāpēc, ka tas sagādā prieku tavai sirdij.

Dalies bez savas patiesības apstiprināšanas nepieciešamības, un tu atradīsi tās dziļāko apstiprinājumu savā iekšienē.

Storijs Voterss

 

Mēs visi atrodamies mūžīgā tagad. Vienmēr ir Saule. Vienmēr ir Gars, mūžīgs un nedalāms. Vienmēr ir Dzīve, visās tās izpausmēs, – uz Saules un planētām, uz zvaigznēm un Pasaules-ēkā. Un tas viss ir Radītājs, tīrs Gars, savienots ar dažādām matērijas izpausmēm. VISS KOPĀ – TAS ESI TU – CILVĒKS. Visas Tavas daļas dzīvo vienlaikus un saskaņoti, katrai darot daļu nepieciešamā darba un radot pēc savas sapratnes, pastāvīgi veidojot kaut ko pilnīgi jaunu, unikālu, uzdīgstošu.

Kā bērns aug mātes klēpī, kā rītausma iedegas ar pirmajiem maigi rozā stariem, kā zvaigznes pie dziļajām zilajām debesīm iedegas cita pēc citas, – tā cilvēka saprāts sāk apjēgt patiesību pēc patiesības, sekojot savam uzdevumam. Ko saskatīji, ko sajuti, ko izzināji, – dalies ar mani un ar mani, un ar mani… ar visām MANIS daļām.

Uzsmaidi smaidam, kurš dzimst tavas apziņas dziļumā. Izdziedi tavas būtības dziļāko maigumu, izjūti harmoniju un prieku, uz ko balstās Pasaules-ēka. Nostājies vējiņā, kurš nes jūras, reibinošu zāļu un mūžzaļo koku, pilnu ar ziediem un putniem, aromātus. Piepildies ar pasaules skaistumu un apjēdz – tās ir tavas MĀJAS, tā ir tava PARADĪZE, tā vieta, uz kuru tu tā tiecies, kad gatavojies šeit atkal piedzimt. Tu neparedzēji atkal ciest, atkal slimot un atkal konfliktēt. Tu nāci uz Zemi baudīt mūziku, mīlestību, ieraudzīt sava bērna sīkos pirkstiņus, iepazīt mīlas kaisles karstumu un prieku, izzināt patiesību, vārdu sakot, – atkal atklāt skaistuma pasauli, kura ir cilvēka dzīve.

Man gribas izdzīvot ar tevi visu – visas dzīves, cilvēk. Man gribas tev palīdzēt, – atvērt acis un vērst tavu skatu uz brīnumiem, kuri katru dienu ir ar tevi un kuri visbiežāk paliek bez uzmanības, tāpēc ka tie atkārtojas katru dienu un ir tik pierasti, kas tos nav iespējams saukt par brīnumu. Jo tas taču ir tik dabiski šeit, uz Zemes, ķermenī, Saprātā, Dzīvē.

Es dziedu ar tevi katru dziesmu.

Es eju ar tevi visus ceļus.

Es mīlu tevi arvien vairāk un karstāk.

Tu – mana melodija, cilvēk.

Es – ne tikai tavs komponists,

Es – katra tava nots, veiksmīga un neveiksmīga,

Es – katrs šīs dziesmas vārds, ar atskaņām un bez.

Es – katrs tavs elpas vilciens, ieturēts starp dziesmas rindiņām, un

Es – katra auss, kura dzird šo neatkārtojošos, katru dienu jaunu dziesmu.

Visas tavas sāpes – manas sāpes.

Viss tavs prieks – mans prieks.

Visa tava mīlestība – TAS ESMU ES.

TU – MANIS DAĻA. ES – TEVIS DAĻA. MĒS ESAM VIENS.

Mana vēlēšanās – lai tu būtu pēc iespējas gaišāks, skaistāks un atvērtāks patiesības un zināšanu pasaulei, ietu pa to ceļu, kurš ved pie Prieka.

Pasaule ir skaista, bet pats skaistākais, kas ir šajā pasaulē – TU, Cilvēk, kurš katru dienu sev atklāj jaunus apvāršņus, uzņemas jaunus uzdevumus un traucas pretim saulei, vējam un manam smaidam.

Es mīlu tevi un gribu dot tev visu, ko tu gribi. Izdzirdi mani un nodziedi šo dziesmu ar mani – klusiņām, dvēseles dziļumos. Un atveries pretim man, kā lotosa pumpurs sagaida rītausmu, atveroties pretim pirmajam staram.

Visa šī grāmata ir velte Cilvēkam. TEV. MUMS. MAN.

 

Par mīlestību

 

Vārdi nevar ietilpināt Dievu.

Tu meklē nevis vārdus, bet rezonansi tavā sirdī,

Kura savienos tevi ar tavu dievišķo dabu.

Kad sajutīsi mīlestības atsaukšanos savā sirdī,

Atstāj vārdus aiz muguras un dzīvo bezgalības pārdzīvojumā.

Storijs Voterss

 

Прекрасен облик твой, о Человек,

Родившийся в лучах Любви,

Любви Божественной и Мудрой,

Любви Небесной и Земной.

Пройдя сквозь миллионы лет,

Любовь согрела нашу Землю чувством.

Она окрасила земную жизнь

В такие яркие и чистые тона,      

Каких нигде ты больше не увидишь.

Brīnišķīgs ir tavs tēls, ak Cilvēk,

Kurš dzimis Mīlestības –

Dievišķas un Viedas –

Debesu un Zemes Mīlestības staros.

Ejot cauri miljoniem gadu,

Mīlestība sasildīja mūsu Zemi ar jūtām.

Viņa iekrāsoja zemes dzīvi

Tādos spilgtos un tīros toņos,

Kādus nekur tu vairāk neieraudzīsi.

***

 

Поймайте фокус Луча Любви,

Впитайте его в свою сущность,

Станьте Им…

Он несет творчество, Свет Святого Духа,

Блаженство, чистоту, восторг, тихий экстаз,

Священный трепет разливающегося по телу

Огня Любви…

Noķeriet Mīlestības Stara fokusu,

Iesūciet to savā būtībā,

Kļūstiet par Viņu…

Viņš nes radošumu, Svētā Gara Gaismu,

Svētlaimi, tīrību, sajūsmu, klusu ekstāzi,

Svētas trīsas, kuras izlīst pa ķermeni

No Mīlestības Uguns…

***

 

Я и мир – одно большое тело,

Одна мысль и множество чувств.

Я – огромное существо Любви,

Я – ретранслятор чувствомысли,

Я – сфера вокруг Земли, защищающая Ее

От жестких излучений Космоса.

Снаружи я плотная, внутри – Свет Любви,

Огонь Кундалини и Прана,

И плазма Сердца Земного Существа.

Es un pasaule – viens liels ķermenis,

Viena doma un daudz jūtu.

Es – milzīga mīlestības būtne,

Es – jūtdomas retranslators,

Es – sfēra apkārt Zemei, kas Viņu aizsargā

No asajiem Kosmosa starojumiem.

No ārpuses es blīva, iekšienē – Mīlestības Gaisma,

Kundalini Uguns un Prāna,

Un Zemes Būtnes Sirds plazma.

 

Pievienots 12.01.2019

http://www.sanatkumara.ru/stati-2019/glavi-iz-knigi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.koob.ru/water/the_messiah_seed (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.koob.ru/walsch/ (Tulk. piezīme)

[4] Kā izrādījās, mēs ar Donaldu Volšu sarunājāmies ar vienu un to pašu “Dievu” – SK. Taču to viņš pastāstīja pēc daudziem gadiem, pēc 8 grāmatu sarakstīšanas.