Санат Кумара отвечает на вопросы

Sanats Kumara atbild uz jautājumiem

21 09 04

Sanat Kumara, vai ir daudz paralēlu fizisku pasauļu, līdzīgu mūsējai? Kā tās savstarpēji ir saistītas?

SK: Pasauļu radītājus neapmierina tikai viens realitātes attīstības variants. Mainot dažus nelielus parametrus, viņi būvē tās pasaules paralēlas versijas, kurā jūs dzīvojat. Tajās pasaulēs jūs izvēlaties citas savas telpas laika līnijas, ļaujot izaugt un plaukt citai sevis versijai. Ne visas tādas pasaules ir fiziskas, ir arī mentālas, tas ir, “izrullētas” virtuāli. Tas tiek darīts apziņas evolūcijas paātrināšanai.

Un cik ir fizisku pasauļu?

SK: Dažas, nedaudz.

Es zinu, ka ir pasaule ar notikušu pasaules atomkaru. Kas tur ir pašlaik?

SK: Tuksnesis.

Vai ir galvenā pasaule, vai arī tā ir galvenā tikai mums? Un citām būtnēm tā ir galvenā viņām? Vai tas ir saistīts ar apziņas saskaldīšanos, un kurš ir radījis paralēlās fiziskās pasaules uz planētas?

SK: Dvēsele vāc sev visu paralēlo variantu pieredzi, un tie visi ir galvenie, tāpēc ka sniedz vienu vai otru pieredzi. Vienā variantā jūs esat kareivis, otrā – muzikants, trešajā inženieris. Būtībā visas dzīves var uzskatīt kā paralēlas, tāpēc ka norit “šeit un tagad” dvēselei. Iemiesojoties dažādos vēstures laukumos, jūs maināt vēsturi, atkal un atkal izspēlējat notikumus, meklējot sevis un pasaules uzlabojumu.
Cilvēki radīja paralēlas pasaules, ieejot vēstures datumos un veicot izmaiņas pagātnē. Tāpēc pat neliela tāda izmaiņa var radīt paralēlu pasauli, ja tā ir būtiska (piemēram, karavadoņa nāve vai viņa dzīves turpinājums). Ieejot pagātnē un mainot galvenos notikumus, jūs maināt tagadni.

Lūk, no kurienes Mandelas efekts[1]?

SK: Tieši tā.

Tagadne – cik bieži tā var mainīties mūsu mūžā?

SK: Tā pastāvīgi tiek piekoriģēta un mainās priekš cilvēkiem nemanāmi.

Es zinu, ka dvēselei rāda viņas nākotni ekrāna variantā pirms dzīves izvēles ķermenī. Cik lielā mērā zemes plāna variants atbilst ekrāna variantam?

SK: Katrā likteņa galvenajā punktā dvēsele var izvēlēties notikumu vienu vai otru variantu, vadoties pēc saviem uzdevumiem, pēc cilvēka noskaņojuma un sajūtām, pēc vienu vai otru cilvēku, plašsaziņas līdzekļu ietekmes, pēc saprātīguma vai nesaprātīguma, visbeidzot, pēc tā, kā eņģeļi vada notikumus pa karmas plānu u.c.
Momentāni izkārtojas jauns turpmāko notikumu variants, atbilstošs izvēlei, kurš sasaistās ar visu realitāti. Pievelkas citi cilvēki, lietas, plāni.

Cik plašs ir ar planētu saistītais daudzdimensionālo telpu un pasauļu komplekss?

SK: Būtībā katrs cilvēks var ar savu apziņu radīt daudzdimensionālu pasauli (Šiva, Krišna, Brahma…).
Savienojoties jūs varat radīt vienotu daudziem pasauli, blīvējot to un piešķirot tai noteiktas pazīmes. Tā tiek radīta vienotība noteiktā apakšplānā. Tas nav egregors, kaut arī egregori tiek radīti analoģiski. Doma ir materiāla, un jūs varat radīt kopību noteiktā attīstības etapā, zinot par daudzdimensionalitāti un pārvaldot savu apziņu.

Mēs radījām tādu pasauli ugunīgajā plānā?

SK: Jā. Un šajā radīšanā jums aktīvi palīdz jūsu Skolotāji, neaizmirsti.

Kā var mūsu nākamās versijas palīdzēt mums pašlaik fiziskajā plānā? Tās var atnākt no nākotnes un izmainīt “tagad”?

Tās aktīvi palīdz, bet ir zināmi noteikumi, radīšanas likumi u.c. Nevari būt pretrunā ar cilvēku vairākuma brīvo gribu. Ja viņi ir orientēti uz arvien lielākas naudas pelnīšanu un patērnieciskumu, tu nevari būt pretrunā ar viņu tieksmēm, pat saprotot, no kurienes tās nāk. Nav iespējams pataisīt cilvēkus citādus, jaucot viņu priekšstatus un graujot viņu pasauli. Tikai pakāpeniska apziņas, dzīves mērķu un kvalitātes maiņa var vest pie citādas nākotnes.

***

Raksti par tēmu:

“Plānu dalīšana uz planētas un daudzdimensionālā saprāta dzimšana” https://sanatkumara.ru/stati-2021/razdelenie-planov-na-planete[2]

“Paralēlās dzīves” https://sanatkumara.ru/stati-2021/parallelnie-zhizni[3]

“Dvēsele – cilvēka apziņas būtība” https://sanatkumara.ru/stati-2020/dusha-suschnost-soznaniya-cheloveka[4]

“Saruna ar Galaktikas Gaismas Federāciju” https://sanatkumara.ru/stati-2021/beseda-s-galakticheskoy-federatsiey-sveta[5]

“Novērtējiet to faktu, ka jūs esat izpelnījušies piedzimt uz jūsu brīnišķīgās Zemes” https://sanatkumara.ru/stati-2019/tsenite-tot-fakt[6]

***

Kas tieši tiek prasīts no audzēkņiem, kas izgājuši tik augstu iesvētījumu, kāda konkrēti uzvedība sociumā nav pieņemama principā, kāda kalpošana ir paredzēta utt.? Citiem vārdiem: “Dzīves noteikumi Augšupceltajiem.”

Zināt, kāpēc es jautāju? Tāpēc ka es esmu nedaudz apjucis, ir tāda sajūta, ka neviens neved, pats peldu pa straumi tur, kur acis rāda, dažreiz kaut ko daru vai saku, vai domāju, un nesaprotu, vai augšupceltā statusam tā ir norma vai ne, un vai es esmu augšupceltais vispār, ja ir tik daudz nezināšanas un nesaprašanas. Vispārībā, kad jūs atbildat uz maniem jautājumiem, noteiktas problēmas apziņā aizpildās un dzīvot kļūst vieglāk-jautrāk viennozīmīgi.

SK: Mēs Augstākajā Augšupcelšanās Skolā daudz runājam par īpašībām, kuras jums ir jācenšas ieviest dzīvē fiziskajā plānā. Tajā skaitā vakardienas nodarbībā bija daudz izskaidrojumu, kādas īpašības jūs esat ieguvuši ugunīgajā plānā un kā tām jāizpaužas (vai ir vēlamas pašā sākumā) fiziskajā dzīvē.
Nevar būt cilvēks negodīgs fiziskajā plānā un ar augstu cieņu ugunīgajā. Nevar viņš būt bezrakstura un bezatbildīgs, ja ir izgājis no dualitātes. Nevar viņš būt nesaprātīgs visās nozīmēs, ja ir spējis uzbūvēt ugunīgo aspektu. Ja jūs neatbilstat tādiem noteikumiem, tātad – pagaidām mācieties.

Kristus-apziņas pazīmes, kuras es dodu Sākumskolā, runā par to vispārīgā statusā. Domāju, ka mana Sākumskola uz daudz ko dos jums atbildi. Izejot šo Skolu, jūs varat aizpildīt visus zināšanu robus, par kuriem kliedz jūsu saprāts. Jūs iegūsiet konkrētu vešanu no Skolotāja puses, ar kuru jūs savienosieties.

Jā, dabiski, tu nevari nesaprast to, ko dari grupā. Tu nevari nesaprast, kā ved Skolotāji, kādas ir atbildības un kā tās risinās fiziskajā plānā.
Noturību un mierīgumu sniedz tieši zināšanas. Ne visu var dzīvē iziet caur savu pieredzi, un daudz kas kļūs saprotams tieši no zināšanām, iegūtām Sākumskolā.
Tikai lepnība var traucēt aizpildīt sākotnējos robus tam, kas augšupceļas. Un, kamēr jūs neatbildēsiet sev uz visiem jautājumiem, jūs nespēsiet līdz galam saprast, kas ar jums notiek arī augstākajos plānos. Tāpēc ka visam ir savs laiks.

Nekļūstiet par milzi uz māla kājām. Uzņemieties atbildību par savu izglītību.

Runājot par kalpošanu, jūs varētu mācīt, ja būtu prasmīgs skolotājs. Jūs varētu ārstēt, ja būtu prasmīgs dziednieks. Jūs varētu radīt jaunus noderīgus video, ja būtu prasmīgs blogeris vai rakstnieks. Jūs varētu rakstīt čenelingus, ja jums būtu attīstīts kanāls. Un tā tālāk.

Būtība ir prasmīgumā, vai ne tā?

***

SK: Lai darbotos, radot ar sevi jaunu savas dzīves realitāti, ir jāsaprot, kādēļ man tas un kā es gribu dzīvot. Jāizanalizē, kā esmu dzīvojis un radījis savu pasauli. Kāds turklāt esmu bijis, kā pasaule atbilda tam, kāds esmu? Ja es gribu izmainīt savu pasauli, ko es tālab varu izdarīt un izdarīšu?

Piemēram, tu – vai nu bezrakstura, vai arī tev ir griba. Tu izsaki savu gribu un ej saskaņā ar izteikto brīvo gribu vai arī gaidi, ka viss pats no sevis notiks maģiskā veidā. Pasludināt vai vienkārši vēlēties – tas ir pirmais etaps no daudziem. Vairums apstājas šajā pirmajā etapā, neienesot nekādas izmaiņas savā dzīvē, nebūvējot to saskaņā ar saviem izteikumiem. Ir par maz pateikt: “Es darbojos saskaņā ar savu gribu,” ir patiešām jādarbojas, radot ar sevi jaunu savas dzīves realitāti.

Mēs neveicam izmaiņas no ārpuses, mēs mainām sevi no iekšienes, un pasaule pārveidojas atbilstoši mūsu jaunajām vēlmēm un darbībām, darbā un rīcībā, izteikumos un centībā, konsekvencē un mierīgumā. To tad arī sauc par apzinātību.

Pateicos, Sanat Kumara!

Pateicos arī par jautājumiem tiem, kas man tos atsūtīja.

***

Raksti par tēmu:

“Katram jākaplē sava Zeme” https://sanatkumara.ru/stati-2014/kazhdiy-dolzhen-motizhit-svoiu-zemliu[7]

“Skola “Garīgās attīstības pamati” ver durvis visiem interesentiem” https://sanatkumara.ru/stati-2021/shkola-osnovi-duchovnogo-razvitiya[8]

 

Pievienots 04.09.2021.

https://sanatkumara.ru/stati-2021/sanat-kumara-otvechaet-na-voprosi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Viltus atmiņa. Skat., piemēram, https://spoki.lv/mistika/Mandelas-efekts-Viltus-atminas/811840 (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/29-raksti-2021/2991-planu-dalisana-uz-planetas (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/29-raksti-2021/3001-paralelas-dzives (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/2020-gada-raksti/28-raksti-2020/2695-dvesele-cilveka-apzinas-butiba (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/2021-gada-raksti/29-raksti-2021/2958-saruna-ar-galaktikas-gaismas-federaciju (Tulk. piezīme)

[6] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/2019-gada-raksti/26-raksti-2019/1969-novertejiet-to-faktu (Tulk. piezīme)

[7] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/2-uncategorised/453-daudz-autoru-katram-jakaple-sava-zeme (Tulk. piezīme)

[8] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/2021-gada-raksti/29-raksti-2021/3168-skola-garigas-attistibas-pamati (Tulk. piezīme)