Раскрываем суть последнего Посвящения

Atklājam pēdējā Iesvētījuma jēgu

21 08 25

21.08.21.

Sanat Kumara, kas notika pēdējā Iesvētījumā no Debesu Tēva?

SK: Mēs nostiepām apzinātības pavedienu līdz radījuma augstumam.

Ar ko atšķiras monādiskā plāna apzinātība no fiziskā? Kāpēc tas ir svarīgi?

SK: Tas ir bijis visu laiku un tautu uzdevums. Lucifers pirmo reizi pats sevī iemiesoja šo uzdevumu[1] – būt visos plānos vienlaikus. Ercenģeļi uz to tiecās, taču nespēja vienlaikus būt Gaismā un Tumsā, tas ir, matērijā un garā. Viņi šo plānu bija izdomājuši un pacēla to līdz absolūtam, līdz ar to tas kļuva par viņu galveno uzdevumu. Viņi izvēlējās daudzas rases, lai izbūvētos no radījuma apakšas līdz tā virsotnei, tēlaini sakot, taču rases augšupcēlās, kā tikko ieguva apskaidrību un atstāja fizisko plānu, nevēloties vairs iet iekšā dualitātē vai tamlīdzīgās fiziskā plāna matricveida sistēmās. Pārāk smagi tas viņām bija.

Atrodoties radījuma vidū, ar pietiekamu spēku ugunīgajā plānā, un, pakļāvis sevi šim kosmiskajam uzdevumam, es spēju apgarot materiālo saprātu tādā mērā, ka viņš apzinājās un saprata visu, kas jau ir piepildīts.

Protams, jūs bijāt kā šīs grandiozās idejas izpildītāji, nevis radītāji, un nevarat līdz galam apzināties grūtības tajā un tās grandiozitāti.

Daudzdimensionalitātes apzināšanās tās tīri enerģētiskajā veidā jūsu grupai vēl stāv priekšā. Mēs pieveram acis uz jūsu trūkumiem, tāpēc ka dualitātes fiziskā matrica paredz cīņu, paceltu līdz absolūtam. Bet jūs pēdējā gada laikā esat spējuši nostāties augstāk par skudru kņadu, pacēlušies virs tās un apgaismojuši ar sevi planētas Kristus-apziņu. Praktiski jūs esat iekļāvušies termiņā un esat gatavi sablīvēšanai – katra daudzdimensionalitātes slāņa izstrādei.

Tagad stāv priekšā darbs visos plānos, lai apzinātos Radījumu kopumā, ceļot cilvēku apziņu līdz (gribu teikt) Dieva apziņai. Taču cilvēku apziņa ir pārāk konkrēta, tāpēc jūs radāt ar sevi jaunu apskaidrošanās vilni/cēloni: ne vienkārši pacelties un izjust/savienoties/apzināties, bet arī BŪT kaut vai ar nelielu savas būtības daudzumu šajos plānos, piemēram, kā jūs jau eksistējat ar Saules Brālību.

Kas ir radījuma VIDUS?

SK: Tā ir “augšas” un “apakšas” apkampšana ne tikai ar enerģētiku un apziņu, bet arī ķermeniski, jo dzīvošana tikai ar apziņu vien jau bija notikusi, tie bija Ercenģeļi. Bija mēģinājumi iemiesot Ercenģeļus blīvumā, taču biežāk tie beidzās ar katastrofu.

Mums bija vajadzīgas mierīgas garīgās prakses. Mūsu Skolā mēs esam sapulcējuši pietiekami apskaidrotus dažādu pakāpju cilvēkus, lai grupa veidotu ne tikai blīvumu vienā līmenī, bet būtu raiba un dotu izkliedi pa blīvumu. Tas ir svarīgi.

Bija vajadzīga noskaņa uz garīgumu, apskaidrošanās un iziešana no Sansaras Riteņa. Grupai vēl stāv priekšā turpmākais darbs ar sevi un saviem daudzdimensionālajiem ķermeņiem.

Pēdējā etapā, cik vien spējām, palīdzējām jums apzināties un notīrīties. Ne viss izdevās, taču mūsu uzdevumam izrādījās pietiekami. Debesu Tēvs pats to atrisināja.

Manas dārgās dvēseles! Esmu neizmērojami pateicīgs jums visām, ka jūs spējāt uztvert mani, noiet un nonākt kopā ar mani, atkorķēt šo telpu un izraisīt jezgu visumā. Esmu neizmērojami pateicīgs visiem Ercenģeļiem, kuri neredzami pavadīja katru mūsu soli visumā.

Mums pietrūkst mūsu Iesvētījuma nozīmīguma apzināšanās. Protams, mēs vēl esam garīgi nenobrieduši un tāpēc neesam gatavi uztvert pašu šī uzdevuma grandiozitāti, tāpēc ka ne mēs rāpāmies augšā, bet mūs veda, “kā bullīšus aukliņā”, kā teica mana māmiņa.

Un grupa ir tik dažāda. Kāds ar grūtībām apzinājās Saules Brālības līmeni, kāds vispār nepiedalījās savu ugunīgo aspektu radīšanā.

Es saprotu, ka visi mūsu seansi no dažādām pusēm veda mūs klāt šim vienotajam uzdevumam – mūsu dvēseles daudzdimensionālās struktūras izbūvēšanai no fiziskā plāna līdz monādiskajam.

SK: Jā, šo nopietno uzdevumu izpildīju es. Un, kā tu pārliecinājies, daudzdimensionalitātes apkampšanas būtība bija nevis tajā, ka es pats iemiesojos visos plānos, bet ka spēju ieiet fiziskajā plānā ar jūsu ķermeņu palīdzību un caur savu apziņu pacelt viņus līdz monādiskajam plānam. Tas biju es, kurš pacēlās, bet arī jūs sapratāt, kur jūs atradāties, kā tas tika pabeigts un uzlikts punkts uzdevumam.

Protams, tas ir tikai sākums. Tagad katrs slānis ir jāpielādē ar dzīvi, esību, skaistumu, tajā skaitā arī fizisko plānu, tikpat svarīgu kā visi pārējie.

Kādu lomu spēlē savu jauno ugunīgo aspektu radīšana?

SK: Tas ir pierādījums jūsu precīzajai apzinātībai un radīšanas varenībai. Jūs neesat bandinieki radījuma vidū. Jūs esat pierādījuši visiem, ka esat apzinošas būtnes, spējīgas radīt un darboties no daudzdimensionālā visuma centra.

Kādu lomu spēlē Diženā Dieviete?

SK: Tā ir mūsu ieceres Kuratore, mana Skolotāja. Manas būtības māte. Saules Brāļi – mani brāļi, Galaktiskais Kristus – galvenais notiekošā “stūmējs” un liecinieks. Tieši Viņš izveda jūs un mani radījuma virsotnē un nogādāja pie Tēva-Radītāja.

Tēvs-Radītājs – tas ir Vispārējais Radītājs vai mūsu visuma Radītājs?

SK: Visu visumu Vienotājs Radītājs.

Ko tu vēl gribētu mums pateikt?

Bez pateicības, kuru es jau izteicu, es gribētu, lai jūs labi atpūstos un ķertos pie darba kā jaunie skolotāji, virzot sevi visos esības plānos. Tikai atdodot un attīstoties, jūs varēsiet nostiprināties sasniegtajās robežās. Sevis kā skolotāja apzināšanās ļoti palīdz jums stingrāk attiekties pret sevi un palīdzēt tuvākajam.

Neizlaidieties un turieties kopā. Priekšā stāv vēl daudz darba, bet tas būs pazīstams un iemīļots.

Neatvados, jūsu Sanats Kumara.

Pateicos no visas dvēseles!!!

Man gribētos pateikties visiem saviem Skolotājiem par viņu lomu šajā mūsu daudzdimensionalitātes ceļā. Bez Sanata Kumaras tie ir Jēzus un Dievmāte, Valdniece Marija, Šrī Juktešvārs, Saules Brālība, Venēra, Alfa, Ireks, Ercenģeļi Mihaēls un Gabriēls, Dievišķā Aizgādne, Galaktiskais Kristus un Evolucionārais Radītājs, un Debesu Tēvs.

 

Pievienots 25.08.2021.

https://sanatkumara.ru/stati-2021/raskrivaem-sut-poslednego-posvyascheniya

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Vēršos pie tiem semināru klausītājiem, ar kuriem mēs caurskatījām visus Lucifera līmeņus un slāņus. Patiešām, viņš caurauda visus slāņus, sākot no minerālā, beidzot ar pilnīgu caurspīdīgu garīgo “augšu”.