Краткие ответы на вопросы для медитации с Матушкой-Землей

Natālija Koteļņikova - Īsas atbildes uz jautājumiem meditācijai ar Māmuļu-Zemi

21 08 10

Jautājumi tika uzdoti par Zemi, nevis Mātei-Zemei. Planētas apziņa nav tik attīstīta, lai zinātu daudzdimensionalitāti un atdotu par sevi atskaiti, kā likums, par viņu raksta kā par 12 gadu vecas meitenes apziņu.

Andrejs Morozovs

1. Cik lielā mērā atšķiras Dvēseles un planētas daudzdimensionālā uzbūve?

Planētai ir dvēsele, viņa atrodas Saules Logosā, blakus citām planetārajām dvēselēm. Viņas “peld” (ja salīdzinām ar cilvēku) Logosa “Saules savijumā” ugunīgajā plānā. Planētas daudzdimensionalitāte ir saistīta ar fizisko pasauli, astrālajiem un mentālajiem slāņiem ap planētu.

2. Vai planētai ir sava individuālā apziņa, un cik lielā mērā viņa apzinās savu daudzdimensionalitāti?

Planētu dvēseles ir citādas nekā cilvēku dvēseles. Kā mēs runājām agrāk, planētai ir apziņa, kā matērijai. Tā kā dvēsele atrodas ugunīgajā plānā, tad visus zemāk esošos plānus viņa tā vai citādi apzinās.

3. Kā planēta mijiedarbojas ar ugunīgo un atmisko AEs?

Ugunīgajā plānā cilvēka dvēsele atrodas citā realitātē un nesaskaras ar planētas dvēseli. Viņas AEs – 13. dimensijas Saules Logoss. Dvēsele pagaidām nav tik attīstīta un nevar mijiedarboties pēc savas sapratnes. Logoss ietekmē planētu.

4. Vai planētas dvēselei var būt savs iemiesojums cilvēkā?

Nē.

5. Vai planētas dvēselei ir savs attīstības plāns, mērķi, vēlmes?

Attīstības plāni ir visām būtnēm, tos eksistēšanas plānos ir ielikuši Radītāji. Salīdzinājumā ar cilvēka dvēseli planēta ir mazāk pamodusies/apzinājusies. Pašlaik planēta atrodas pārejas periodā, kuru var salīdzināt ar jaunu piedzimšanu. Mērķu cilvēku izpratnē planētai nav, vēl jo vairāk sapņu. Ir vēlmes: attīrīties, brīvi uzelpot, attīrīt iekšieni (it kā zarnu traktu), kļūt par zvaigzni.

6. Kādā etapā pašlaik atrodas planetārās apziņas attīstība salīdzinājumā ar daudzajām planētām Saules Sistēmā (SS) un kosmosā?

Visas planētas kā Logosa čakras vai orgāni atrodas vienā stāvoklī. Cita lieta, ka tautas, kas apdzīvo planētas, var izmainīt kopējo informācijas un enerģijas apjomu, un arī daba iedarbojas uz apziņu. Kur nav dabas, tur pati planēta ir enerģētiski un informacioniski nabagāka. Kur ir maz informācijas, planēta attīstās lēnāk. Planētas ir kā pirksti Logosa rokai – dažādi un vienādi.

7. Vai ir fiziskās pasaules “iekšējā zemē”?

Ir fiziskā pasaule, bet cilvēki tajā var būt citā apziņā, attīstītākā nekā mēs.

8. Vai ir atnākšanas starp ārējo un iekšējo pasauli?

Ir ejas. To ir daudz.

9. Cik daudz ir astrālo un mentālo pasauļu?

Uz planētas pasaule ir viena, taču ietver daudz apakšplānu, kas saistīti ar dzīvnieku, augu un minerālo pasauli, un cilvēci. Ir necilvēciskas mentālās pasaules.

10. Kāds procents no tām attīstās, paaugstinot vibrācijas, un kāds pazeminot (sablīvēšanās un degradācija)?

Pašlaik visas pasaules attīstās, vibrācijas paaugstinot, tāpēc ka mēs esam iegājuši tādā kosmosa apjomā, kur paaugstināta vibrāciju komponente uz mums iedarbojas.

11. Cik svarīgi planētai ir saglabāt lielāku daudzveidīgumu minerālajās, augu, dzīvnieku humanoidālajās valstībās? Kā šī biodaudzveidība attīstās pašlaik?

Bioattīstība padara planētu smagāku. Ne vienmēr visi kosmosa spēka eksperimenti harmoniski iekļaujas ekoloģijā un simbiozē. Tāpēc vienas sugas izzūd, citas parādās.

12. Kādi šobrīd notiek svarīgi planetārie pārveidojumi (īpaši, kas saistīti ar fizisko plānu)? Vai tuvākajā laikā būs radikālas magnētisma izmaiņas (polu pārbīde, pāreja no divpolārās sistēmas uz trīspolāro)?

Planēta būs vienpolāra, es to redzēju vienā no seansiem. Planētas priekšā kā nākotne stāv dažādas laika līnijas, līdzīgas kokam. Tās visas atbilst planētai augstākā dimensijā. Planēta kopumā izvēlas visus ceļus, aptverot ar sevi visu koku. Cilvēce izvēlas vienu no variantiem. Mēs pagaidām stāvam “stumbra” rajonā izvēles priekšā.

13. Vai patiešām norit globālās sasilšanas process? Un vai tiešām tas ir saistīts ar cilvēka saimniecisko darbību, vai arī tie ir dabiski cikliski procesi?

Jautājumam pievienojas Nadežda Gluškova.

Pašlaik uz planētas notiek laikapstākļu “šūpošanās” – karstums-aukstums-lietavas-krusa-zemestrīces utt. Ar ko tas ir saistīts? Tehnoloģiskā iedarbība, vai arī tas ir saistīts ar jaunajām enerģijām un planētas pāriešanu uz citu dimensiju?

Kā man tika teikts, sasilšana ir saistīta ar planētas transformācijas procesu pastiprināšanos. Siltums ir produkts, kas rodas, sabrūkot vienām komponentēm un parādoties citām. Un visu planētas procesu pastiprināšanās izraisa “berzes uguni” (A. Beilija), kura rada sasilšanu un sniegu un ledus kušanu. Augstāka dimensija ir saistīta ar siltāku klimatu, piemēram, kāds agrāk bija Ēģiptē, Arktikā, Krievijas teritorijā… Siltuma pieplūdums ietekmē planētas iekšējās daļas. Rodas minerālās daļas neatbilstība augu un dzīvnieku simbiozei. Aug jauns planētas apvalks – astrālais. Tas atdalīsies no fiziskās pasaules. Būs cita telpa un laiks.

14. Vai atsevišķi cilvēki var spēcīgi ietekmēt planētas apziņu un evolūciju? Un maza vai liela skaita cilvēku grupas? Kādu ietekmi atstāj “vispasaules kolektīvās meditācijas” uz planētas evolūciju?

Cilvēce – planētas mentāls, saprāts. Radītāji, kas maina realitāti. Planētas apziņa ir civilizācijas attīstības bāze, bet var eksistēt arī bez civilizācijas. Bez civilizācijas planēta zaudē mentālo plānu ap sevi.

Cilvēki garīgajās praksēs, meditācijās iedarbojas paši uz sevi: uz savu apziņu, uz planetāro vienotību, palielinot gaismu vai tumsu tajā. Meditācijas ietekmē nevis planētas apziņu, nevis viņas evolūciju, bet savu, kā sugas, evolūciju. Meditācijas atstāj apgaismojošu iedarbību uz planetāro mentālo plānu. Bez meditācijām planēta sliecas iedarboties uz fizisko ķermeni “materializējoši”, bet meditācijas sniedz dievišķu priekšstatu par augstākajām pasaulēm un neitralizē matērijas nospiedošo iedarbību uz apziņu. Jo augstāka planētas rases dimensija, jo ātrāk norit rases evolūcija.

Planēta transformējas ar kosmosa vadošo spēku palīdzību, joprojām esot planetārā kosmosa materiālā daļa.

15. Vai eksistē planetārā iekšējā saule?

Jā.

16. Kādi cilvēces saimnieciskās darbības veidi visnegatīvāk ietekmē planētu un kādi vispozitīvāk?

Atbild pati planēta: negatīvi – nosusināšana, mežu izciršana, ugunsgrēki, atkritumi. Pozitīvi – mežu stādīšana, cīņa ar ugunsgrēkiem, ūdens attīrīšana. Pāriešana uz bezmaksas enerģiju no ētera.

 

Pievienots 10.08.2021.

https://sanatkumara.ru/stati-2021/kratkie-otveti-na-voprosi-dlya-meditatsii-s-matushkoy-zemley

Tulkoja Jānis Oppe