Духовный путь ученика

Mācekļa garīgais ceļš

Ievads seansam ar Diženo Dievieti

21 07 30

29.07.21

Diženā Dieviete: Dvēsele noiet ceļu no dzīvnieka dvēseles līdz Radītāja dievišķajai pusītei[1]. Kādi tēli un notikumi formē dvēseli? Garīgie un sabiedriskie.

Kas ir garīgie notikumi dvēseles pasaulē? Tā ir saikne ar AEs, ar Korektoriem un Audzinātājiem, ar Skolotāju un Vecākiem. Ar Eņģeļiem un Ercenģeļiem, kuri gādā par dvēseli, un, protams, saikne ar Mani un Radītāju.

Visā ceļā dvēsele rūpējas par vecumu, par to, lai kļūtu nopietnāka un cildenāka. Raugoties uz saviem Audzinātājiem, dvēsele redz paraugu, kas un kāda viņa spēs būt mācekle, ja iemācīsies sev aukstasinību, ticību, iznāks aiz planetārā aizsega, atmetot dažādas zemu vibrāciju īpašības, piemēram, vardarbību, neticību, nespēju, atklās sevī dvēseles augstākās īpašības – atklātību, prieku un mīlestību, harmoniskumu, uzticēšanos, glāstus un rūpes par citiem.

Tādējādi paraugs vienmēr ir acu priekšā – tas ir Skolotāja un manis tēls. Mēs – magnēti, kas pievelk dvēseli uz savu attīstītības līmeni.

Ko man gribas teikt jums, mani dārgie mācekļi. Lepni nesiet augstākās skolas mācekļa un sākumskolas skolotāja karogu. Jebkurā skolā ir tie, kas mācības pametīs, un tie, kas ies aiz jums uz visiem laikiem. Augstu vērtējiet visus, kam jūs sniedzāt palīdzību ar savām garīgajām zināšanām un iemaņām, kam spējāt iedvest garīgo meklējumu prieku un mieru, kam jūs pasniedzāt savas pirmās augšupcelšanās mācības.

Dvēsele ar dvēseli vienmēr būs blakus visā pasaules-ēkā. Jūs varēsiet sazināties arī turpmāk, palīdzot cits citam augt, balstoties uz daudzu pasauļu garīgo pieredzi kā savienotie trauki. Jūsu saikne kļūs tikai stiprāka no gada gadā tieši dvēseles līmenī.

Taču, lai tiktu līdz tādam līmenim, kad jūs nonāksiet relatīvā brīvībā, jums ir jākļūst augstākas pakāpes mācekļiem. Kas tālab vajadzīgs? Pastrādāt ar tām īpašībām, kuras vēl arvien tur jūs piesietus uz tā relatīvā pakāpiena, kur jūs esat ne pirmo dzīvi. Saprast, ar kādām dvēseles īpašībām jums ir jāuzbūvē citādas attiecības. Tās ir visas tās īpašības, kuras atšķir jūs no attīstītām augšupcelšanās dvēselēm.

Kas ir attīstīta augšupcelšanās dvēsele?

Atbrīvota dvēsele, brīva no iemiesojumiem zemos blīvuma līmeņos un spējīga uztvert matērijas citās dimensijas, kur ir citāds dzīves iekārtojums un citas intereses un rūpes. Kur ir pabeigta cīņa un neuzticēšanās, un pašatklāsme stāv pirmajā vietā dvēseles uzdevumos. Jūs varat atklāt sevi dažādos veidos – kā pētnieks, ceļotājs, zinātnieks un audzinātājs. Jūsu priekšā pavērsies daudzveidīgas pasaules un dzīves plāni. Taču, lai sevi atklātu, vajag vienkārši saprast, kādas īpašības jums piemīt, kādas vērtības jūsu dvēselei ir, kas ir ielikts dvēseles radīšanas pamatā un ar kādiem mērķiem jūs esat apbalvoti.

Tas viss atnāks vēlāk, tad, kad jūs spēsiet sevi realizēt zemākos plānos, pateicoties savam darbam ar sevi un saviem daudzdimensionalitātes aspektiem.

Kā mūsu daudzdimensionalitātes aspekti ir atkarīgi no mūsu darba, kādu ietekme no lejas mums var uz tiem būt?

Pašam zemākajam, daudzdimensionalitātes fiziskajam aspektam, var būt liela ietekme uz jūsu dvēseles īpašību, kvalitāšu un ieradumu raksturojumu. Dvēseles augšējos līmeņos jūs nevarat siltumnīcas apstākļos apgūt drosmi, vīrišķību, godīgumu, uzticību un daudzas citas īpašības, kādas jūs gribētu sevī. Savus trūkumus jūs arī varat izlabot tikai fiziskajās dzīvēs.

Kāpēc?

Tāpēc ka jūs savas īpašības formējat, tikai pildot noteiktus dvēseles uzdevumus iemiesojumā. Jūs saduraties ar notikumiem, kuri nostāda jūs izvēles priekšā – izbīties vai rīkoties vīrišķīgi, zaudēt dūšu vai rīkoties ar godu un cieņu, neraugoties uz grūtībām. Visu laiku mēģināt noņemt no sevis atbildību, atrodot blakus iemeslus, vai uzņemties savu atbildību par savām izvēlēm.

Patstāvība – galvenā īpašība, kura nepieciešama dvēselei, lai plauktu. Tā ir gan zināma līderība, gan atbildība par uzticēto darbu, gan personīgi radoši centieni, gan pētījumi, savu īpašību pielietošana savās darīšanās un atpūtā.

Katram skolotājam ir jāpierod pie patstāvības, pie savu pārliecību un ierobežojumu izpratnes un, vadoties pēc pārliecībām, jāpārskata sava dzīve saistībā ar ierobežojumu darbību. Jāpārvar tie, tādā veidā izdarot milzīgu virzību pie savas dvēseles.

Piemēram, jūs gribat kļūt tuvāki dvēselei, pacelties uz savas attīstītības nākamo līmeni. Kādus ierobežojumus jūs atrodat savā dzīvē, kādas grūtības?

Jums ir bail,

jūs nespējat nodrošināt sevi ar iztikas minimumu,

jūs nevarat piedot,

jūs neredzat savas perspektīvas,

jums ir nolaidušies spārni no iedomātām neveiksmēm,

jūs nevarat dzemdēt,

jūs nespējat saglabāt mieru ģimenē,

jūs slēpjaties un mulstat no jebkuras ķezas vai izaicinājuma.

Var uzskaitīt daudz iezīmju, kuras jūs pārvarat ar saviem pūliņiem, tiekot galā ar sevi un savām īpašībām, kuras neļauj jums padarīt sevi par sekmīgākiem vai vienkāršākiem dzīvē.

Kā tu saproti sekmīgumu un vienkāršību?

Sekmes dvēseles dzīvē – tas ir miers un laime iekšienē, tā ir svētlaimes sasniegšana dzīves laikā ķermenī, tas ir aprimums un miermīlība.

Vienkāršība – tā ir svarīga īpašība, kas ļauj būt sev pašam, nespēlējot sociālas lomas vardarbīgi pret sevi, pārsvītrojot dvēseles savdabību un skaistumu.

Tas ir, neizlikties par to, kas tu neesi? Kāpēc uz Zemes tas ir attīstīts?

Jūs vienmēr gribat augt, pārvarot savas negatīvās iezīmes, tālab jums ir vajadzība un uzdevums no augšas. Taču ne vienmēr tas jums izdodas. Nākas izlikties, ka jūs esat tādi, kādiem jums gribētos būt. Bet tas bojā raksturu, padara jūs nervozākus un aizkaitināmākus.

Atrast savas dvēseles dārgumus, atbilst tiem dzīvē, nostiprinot savas labās īpašības un izskaužot trūkumus, – lūk, cilvēka uz Zemes īstenā dzīves vajadzība. Tieši to jūs nekad nenožēlosiet, un sekmes dzīvē atnāks tikai tad, kad jūs spēsiet pārvarēt savus trūkumus.

Saikne ar dvēseli tad arī ir augšupcelšanās stāvoklis. Nostiprinot saikni ar dvēseli, darbojoties pēc dvēseles aicinājuma, iegūstot labus ieradumus, orientējoties dzīvē uz mīlestību un biedriskumu, jūs spēsiet piešķirt vērtību savai dzīvei savas dvēseles acīs. Jūs spēsiet saprast garu un Radītāju, noslēdzot savas maziskās vajadzības un ceļot dvēseli gaismā.

Kā tu saproti maziskās vajadzības?

Būt labākam nekā citi;

valdīt pār viņiem;

lai būtu nauda, ko pasviest citiem kā turības trumpi;

lielīties ar ieguvumiem un lietām;

pakļaut sev cilvēkus un pielietot vardarbību pret citiem.

Ņirgāties un zoboties par tiem, kas dzīvē nav sekmīgi. Veikt noziegumus.

Slēpties no savas dvēseles seksā, alkoholā vai narkotikās, tāpēc ka sirdsapziņa saka, cik tu esi riebīgs.

Kādas garīgas iegūtas iezīmes var saukt par negatīvām?

Lepnību par savu stāvokli savas kopienas vidū.

Mēģināt salīdzināt sevi ar citiem ne tālab, lai stieptos līdzi viņiem, bet lai izpatiktu savam ego.

Ļaunprātīgi izmantot savu garīgo varu, krāpties kaut kur.

Veikt garīgu vardarbību pret cilvēku, pazeminot viņu vai devalvējot.

Cīnīties ar citām skolām, kas nes savas garīgās zināšanas.

Kad cilvēks savieno vairākas skolas, kā tas ietekmē dvēseli?

Ne visas skolas ir saistītas ar dvēseli. Dažas vienkārši nes ziņas par zemes dzīvi, palīdzot tikt skaidrībā ar sevi zemes plānā. Dažas palīdz iegūt pārliecību un kļūt mazāk kompleksainam. Viss zemes plāna viedums nokrīt pie mācekļa kājām, ņem tikai.

Taču ir arī destruktīvas skolas, kurām nav nekāda garīga vieduma un kuras izliekas, ka tās nes kaut ko pozitīvu.

Lai tas paliek uz šo skolu skolotāju sirdsapziņas. Un negatīva apmācība arī ir dvēseles labumam, kura mācās atšķiršanu un viedumu. Tās ir skolas zemā vibrāciju līmenī, un turp pievelkas tie, kas atbilst šīm vibrācijām.

Kā tu saproti kalpošanu sev un kalpošanu citiem?

Kalpojot sev, tu vienmēr kalpo citiem – ar savu piemēru, ar savu labā un ļaunā ienešanu kopienā, ar savu slikto vai labo raksturu. Tas esi tu, kurš ietekmē, paaugstinot vai pazeminot cilvēku, ceļot viņu pa vibrācijām vai nolaižot, realizējot sevi varā vai atlaižot jebkurus mēģinājumus pastāvēt uz savu, atbrīvojot sevi no garīgās vardarbības.

Kā tu saproti garīgās slimības? Kāpēc cilvēki jūk prātā vai slimo dvēselē?

Mēs tagad nerunāsim par to, tā ir cita tēma, un mūsu audzēkņu vidū nekā tāda nav. Taču gribu īsumā izskaidrot šo sarežģīto tēmu: visbiežāk tie ir smadzeņu organiski bojājumi, un dvēselei ar to nav nekāda sakara. Izkropļota apziņa ceļas no bojāta smadzeņu uztveres instrumenta. Smadzenes, kā dzīves uz planētas kontrolieris, ir tāds pats orgāns kā citi un var tāpat slimot un bojāties kā visi pārējie orgāni.

Kāda tēma būs šodien seansā?

Garīgā un fiziskā dziedināšanās, kā vienmēr. Visu sistēmu harmonizēšana.

 

Pievienots 30.07.2021.

https://sanatkumara.ru/stati-2021/duchovniy-put-uchenika

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Radītāja pusīte, kā es saprotu, tas ir Viss Kas Ir. Otra pusīte – tas ir pats Radītājs.