Ответы на наши вопросы

Atbildes uz mūsu jautājumiem

21 07 12 01

Vladimira Zujeva jautājumi

V.Z.: “Ir pirmā dimensija un dzīve akmenī. Vēl zemākas pasaules dus ļoti zemās vibrācijās. Un tādas iespējas pieņemšana paredz augstāku matērijas blīvuma pakāpi. Vai eksistē apziņa melnajos caurumos? Vielas singulārajā stāvoklī? Kā viņai tur klājas? Tā apziņa ir zemāk vai augstāk par mūsējo?

No otras puses, doma pārskrien Visuma, Pasaules-ēkas telpu momentāni. Zinātnieki izrēķinājuši, ka “tukšās” telpas blīvumam ir jābūt augstākam par fiziskās vielas blīvumu desmitiem miljardu reižu. Iznāk, ka “tukšums” ir ciets, bet šis cietais ir superizretināta matērija. Mēs sastāvam no fiziskās matērijas “burbulīšiem” “superblīvā tukšumā”. Taču, jo blīvāka vide, mēs sakām, jo smagāki ir eksistences apstākļi. Kā atrisināt šīs pretrunas definīcijās?”

Vai eksistē apziņa melnajos caurumos?

Sanats Kumara: Viss visums ir dzīvs. Visumā kā veselumā nav cilvēka tipa apziņas. Melnajā caurumā ir noteikta tipa apziņa, kura darbojas tajā skaitā arī matērijas pārvešanā uz citu dimensiju. Uz gaismas un tumsas ieeju un izeju.

21 07 12 02

Visuma režģis, tora centrā notiek gaismas un tumsas spēle, ieeja un izeja.

Vai eksistē apziņa vielas singulārajā stāvoklī?

SK: Nav nekā bezabziņaina. Nejauciet saprātu un apziņu.

***

No grāmatas “Sanats. Kumara. Dzīvo un mīli (Санат Кумара: Живи и люби)[1]:

“Kas tas ir par punktu, ap kuru griežas debesjums?

 

Tā ir tora piltuve, un mēs pakāpeniski ieejam šajā piltuvē. Ejot cauri toram – anihilācija. Tā ir ļoti lēna kustība, paredzēta uz mūžību mūsu izpratnē. Gars neanihilējas, viņš pāriet citā stāvoklī.

Ritmiska pulsācija nav vienīgais vielas stāvoklis. Spirāle, kurai palielinās loki, ir vairāk piemērota jēdzienam “ritms”. Viss ir pakļauts evolucionārai attīstībai un pāriešanai jaunā kvalitātē. Attīstības rezultātā viena forma pāriet citā. Arī formas evolucionē, tas atkarīgs no apziņas attīstītības pakāpes šajās formās. Jo augstāka apziņas pakāpe, jo sarežģītāka forma.

Eksistē forma Galaktika Galaktikā, tas ir, vienas dimensijas slēpta viela atrodas blīvākas dimensijas vielā. Tās eksistē paralēli un vienlaikus, katrai attīstoties savā tempā un ritmā, neatkarīgi vienai no otras. Tādas formas viena otras iekšienē var būt trīs.

Telpa un Laiks izpaužas tur, kur rodas blīvas matērijas sfēra, uz planētām. Izejot no izpaustas matērijas apgabala (no mums – Planētas Logosa sfērā), novērojams kolapss (krišana, lat.), telpas un laika saplūšana vienā punktā. Planētas Logosa sfērā, kur neeksistē lineārā laika un trīsdimensiju telpas jēdzieni, izpaustās matērijas apgabals ir redzams kā portāls, punkts, caur kuru notiek ieiešana atpakaļ planētas sfērā.

Neesot telpai un laikam, visas kustības un izmaiņas norit kvalitatīvi, vienā punktā, Saprāta klātbūtnes punktā. Šim punktam ir bezgalīga forma, plūstot un pārejot no viena stāvokļa citā, veicot kustību un atjaunošanos, cauraužot visu esošo, ietverot savā sastāvā daudz fizisku un citu pasauļu kā Apziņas izpausmi, Apziņas jaunradi, Apziņas pašrašanos un pašražošanu.”

“Galaktikas, tāpat kā viss pasaulē, dzimst, aug savā tempā un mirst, pārtekot no vienas formas citā, pārejot uz citām apziņas attīstības pakāpēm. Galaktikas forma atspoguļo Galaktikas Centra attīstītības pakāpi un viņas radīšanas vēsturi. Jo lielāka Apziņa, jo lielāku vielas daudzumu viņa spēj noturēt. Formu blīvums ir atšķirīgs, tas ir, Galaktikas vielas blīvums ir nevienmērīgs.

Jo vecāka Galaktika, jo attīstītāka viņā ir zvaigžņu sistēma un jo vairāk planētu ķēžu ir katrā shēmā (planētu daudzums saules sistēmā). Saprāts uz planētām ir attīstīts vairāk, un dzīve viņā pulsē brīvāk un neparedzamāk, dažādās mentālās formās un dažādā materiālā pasaulē.”

 

Esība – tā ir Radītāju Radītāja pirmatnējā apziņa, izlieta, viņu satur katrs Visuma punkts.

Visai Pasaules-ēkas dabai ir raksturīgs cikliskums, harmoniskums un universālums. Viss, kas kustas, eksistē izpaustā veidā. Visam, kas kustas, ir apziņa.

Pēdējais sprādziens – tā ir milzīga Eksistenču cikla pabeigšana, matērijas kolapsēšanās un Visuma pāriešana uz augstāku enerģijas līmeni, bez matērijas izpausmes mūsu izpratnē.

Gaismas kolapss – tas ir Visuma pāriešanas uz visaugstāko Laimes, Saprāta stāvokli lielais Prieks un šī stāvokļa izpausme kā lielas jaunrades akts.”

***

Šī apziņa ir augstāk vai zemāk par mūsējo?

SK: Tā ir citāda apziņa, cita tipa. Vibrāciju plāns eksistē cilvēka tipa – dvēseles – apziņām.

Visām Radītāja daļām piemīt daudzdimensionalitāte.

Viela – nav cilvēka tipa apziņa. Vielas apziņa nāk no Pirmmatērijas, bet dvēseles – no Gara. Dvēsele var būt ietverta dažādu dimensiju materiālā nesējā, bet tas nenozīmē, ka visai matērijai piemīt dvēsele.

Gars un matērija saplūst un izšķiras, kā cilvēks nomet materiālo ķermeni. Cilvēks apgaro materiālo ķermeni. Ķermenis izzūd, bet dvēsele paliek.

Zinātnieki izrēķinājuši, ka “tukšās” telpas blīvumam ir jābūt augstākam par fiziskās vielas blīvumu desmitiem miljardu reižu.

SK: Tas tā nav. Tā ir kļūda. Blīvums nozīmē jūgu. Jūs iemantojat brīvību augstākajās pasaulēš, atbrīvojoties no blīvā materiālā nesēja.

 

Dmitrija Makarenko jautājumi

1. Gaišā pasaules valdība ir vai nav? Ja tā ir, kādus jautājumus tā risina? Vai tā nav pašlikvidējusies?

NK: Mēs, protams, gaidām palīdzību no planētas gaišajiem Vadītājiem. Kāpēc viņi nepalīdz mums sarežģītajā mūsdienu etapā?

SK: Gaismas valdība ir izgājusi uz paritāti ar tumšo valdību. Ir noteikti termiņi reptiloīdu iziešanai no vadošajiem posteņiem pa etapiem. Vienas paaudzes laikā valstu valdībās tiks iesētas gaišas dvēseles.

NK: Vai tiesa, ka mūsu paliks pusotrs miljards? Kas tas ir par skaitli?

SK: Tas ir dvēseļu skaits, kurš paliks uz Jaunās Zemes. Tas ir sadalīšanās rezultāts. Tas ir projekts, un, kad tas tiks izpildīts, precīzi netiek plānots.

NK: Kāpēc tik krasi samazināsies iedzīvotāju skaits? Cilvēki aizies bojā no pandēmijas, no kolapsa, no izmiršanas?

SK: Tas ir skaits, kurš pārvāksies uz Jauno Zemi. Vecā Zeme vēl arvien ražos tirānus. Tā būs tumša planēta, viens no Zemes variantiem.

NK: Bet jūs taču sakāt, ka būs reptiloīdu iziešana no vadošajiem posteņiem pa etapiem? Kāpēc tādā gadījumā planēta joprojām būs tumša?

SK: Divas planētas dažādās dimensijās. Pāreja tiks turpināta, attīstoties apziņai uz tumšās planētas. Gaišā planēta – pāreju veikušajiem.

NK: Uz jauno planētu mēs pārvāksimies pēc nāves?

SK: Jā, tā tas arī ir.

 

2. Mēs zinām, ka Kristību svētkos visi ūdeņi kļūst apsvētīti. Tas taču netiek darīts ar burvestību? Tātad var kaut kādā veidā izmainīt burvju kokteiļu ķīmisko sastāvu? Lūdzu, apgaismojiet mani šajos jautājumos.

“Katru gadu tieši 18.-19. janvārī uz Zemi gāžas intensīvas neironu plūsmas: šajā laikā mūsu planētas apstarojuma jauda ar neitroniem pieaug 100-200 reižu! Un intensīvām neironu plūsmām, pēc zinātnieku domām, piemīt sterilizējoša iedarbība.”

“Maskavas Ūdens institūta veiktais pētījums parādīja, ka svētīta ūdens starojuma frekvenču spektrs ir identisks absolūti veselu cilvēka orgānu starojumiem. Tas ir, iznāk, ka svētīts ūdens satur noteiktu viļņveida informācijas programmu cilvēka organisma sakārtotu veselīgu frekvenču veidā.”

“Jonu-radikāļu daudzums ūdenī sāka līst uz augšu jau no 17. janvāra. Tajā pašā laikā ūdens kļuva mīkstāks, auga tā ūdeņraža rādītājs (pH līmenis), kas padarīja šķidrumu mazāk skābu. Aktivitātes pīķi ūdens sasniedza, kā arī tika domāts, 18. janvāra vakarā. Lielā jonu-radikāļu daudzuma dēļ tā elektrības vadītspēja darbojās kā mākslīgi radītam katolītam (ūdenim, piesātinātam ar elektroniem). Turklāt ūdens ūdeņraža rādītājs bija pārlēcis neitrālo vērtību (7 pH) par 1,5 punktiem.” https://snegir.org/post/tayna-kreshchenskoy-vody/

NK: Pievienojos Dmitrijam un jautāju: ja vakcinējamies Kristībās, būs starpība?

Noliku divas ampulas uz abām rokām – pašlaik un Kristībās. Pēc svara starpību neredzu, turklāt šķidrums Kristību laikā spēcīgi mirdz un ir kristālskaidrāks. Tas ir enerģētiski piesātinātāks, bet kā tas ietekmē kopējo rezultātu? Var vienkārši iedzert tādu ūdentiņu, un rezultāts būs analoģisks.

SK: Mainās ne tik daudz ķīmiskais sastāvs, cik enerģētiskais: piesātinājums ar elektroniem un protoniem izraisa īpašas ūdens īpašības. Ķīmiskais sastāvs nemainās. Un vēl vairāk, ir aizdomas, ka tieši no tāda ūdens arī ir taisīts “burvju šķidrums”.

Secinājums: nav nozīmes injekcijas datumam.

 

3. Ja es vienkārši uzlādēšu ūdeni un dzeršu ar programmu: “Es lūdzu, lai šis ūdens mRNS ķēdīti sadalītu atsevišķās aminoskābēs… Es lūdzu šīs aminoskābes izšķīdināt līdz tās veidojošo ķīmisko elementu līmenim un izvadīt tās no organisma energosistēmas un ķermeņa ķīmiskā sastāva.”

SK: Nu ko, izmēģini savu domas spēku. Var vienkāršāk: “Es lūdzu, lai ūdens apspiestu vīrusu iedarbību un paceltu manu imunitāti.”

NK: Nē, runa šajā gadījumā ir par kaitīgu komponenšu neitralizāciju “brīvprātīgajiem”, ar kuriem notiek eksperiments. Ko mēs varam izdarīt, ja mums ir izrakstīts praktiski visiem kļūt par “brīvprātīgajiem” un saņemt injekciju?

SK: Saņemt un aizmirst.

NK: Bet mūs grib pieslēgt brīvprātīgam atkārtojumam ik pēc katriem 3-6 mēnešiem! Ārstiem ir stipri iebildumi.

SK: Tā nebūs.

NK: Un kas būs?

SK: Pagaidām notiek tumsas uzbrukums gaismai. Nāk Gaismas Brīvprātīgie no dažādām planētām palīgā spēku paritātes uzturēšanai.

Ir atvērta brīva izeja no planētas tiem, kas augšupceļas.

Valdību līmenī viss ir mierīgi, uzbrukums notiek fiziskajā plānā. Tiek risināts pašlaik.

Pagaidām mēs novērojam un palīdzam gaismas spēkiem uz planētas.

NK: Vai mēs varam palīdzēt?

SK: Veiciet gaismas meditācijas, kā parasti.

NK: Bet tas kaut kā ne gluži palīdz, kā man šķiet.

SK: Palīdz, un kā vēl palīdz. Vienkārši regulāri ir jāveic meditācijas. Pastāvēt uz savu.

NK: Pateicos!

 

Pievienots 12.07.2021.

https://sanatkumara.ru/stati-2021/otveti-na-nashi-voprosi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)