Ступени вознесения

Augšupcelšanās pakāpieni

Saruna ar Sanatu Kumaru

21 04 27 02

Kā virzīties pa garīgo ceļu? Kādas gara pakāpes eksistē?

Sanats Kumara: Pirmām kārtām cilvēkam rodas interese par neparasto, fantastisko un citplanētisko. Dažādos veidos mostas cilvēki. Dažreiz tā ir saikne ar tās puses pasauli, saikne ar citplanētiešiem, saikne ar tumšajiem spēkiem. Dažreiz tās ir enerģētiskas vai informāciskas sajūtas – skaidrzināšana, piemēram. Tā ir ticība Dievam, ticība Sargeņģeļiem, brīnišķīgas izdziedināšanās u.c.

Ejot pa jaunas un jaunas informācijas atklāšanas ceļu, cilvēks uzrāpjas līdz augstākajiem pakāpieniem, saņem iniciācijas un attīrās, pārdomā turpmāko ceļu, sāk apgaismot savu ceļu ar gaismu un mīlestību.

21 04 27 03

Tikko kā viņš iekvēlojas un kļūst redzams astrālajā plānā, mēs paķeram līdzi tādu dvēseli un sākam vest viņu pa gaismas ceļu, liekot viņai priekšā dažādus zemes plāna skolotājus, kuri saistīti ar viņas iepriekšējām dzīvēm, lai informācija viņai šķistu pazīstama. Cilvēku ar kristietības saknēm mēs varam aizvest uz baznīcu, ar ezotēriskām – no baznīcas novērst, bijušo budistu mēs vedam caur budismu un enerģētiku u.c.

Jā, es atceros, kā mani novērsa no baznīcas (kristietības) un no Mevlanas Zināšanu Grāmatas[1] (musulmanisma).

Svarīgi ir atrast cilvēkā to svēto, ko viņš ir iznesis cauri visām dzīvēm un nostiprinājis sevī – ticību un reliģiju. Viņš var iziet caur vairākām skolām, izpētīt vairākas reliģijas, un viņa laiks uz planētas beigsies. Tad nākamajā dzīvē viņš, iespējams, vēlreiz nonāks pie garīguma un tad izies augšupcelšanās ceļu.

Bet zināšanu krāšanas ceļš – cik lielā mērā tas var aizvest pie augšupcelšanās?

Ir tāds ceļš, un arī tas galu galā ievedīs cilvēku garīgajā evolūcijā. Bet ir jāsaprot, ka ķermeņa enerģētika ir atkarīga no domu un jūtu tīrības, no praksēm un iesvētījumiem. Ķermeņa enerģētikai pēc vibrācijām ir jāatbilst tam ceļam, tai virsotnei, kurā cilvēkam ir jāuzkāpj. Slims ķermenis, slimību sakropļots, nevar pēc vibrācijām atbilst augšupceltam mentālajam aspektam. Slimā ķermenī arī gars, kā likums, ir negaišs. Arī dvēsele tādā ķermenī ir nevesela, jo psihiskie spēki ir iedragāti. Enerģētikai ir jābūt tīrai un gaišai, citādi nav ceļa augšup. Kurš aprobežojas tikai ar klausīšanos un lasīšanu, saprot, ka līdz augšupcelšanai viņam pagaidām ir tālu.

Ceļā ir sastopams periods, kurš saucas “divi soļi uz priekšu, viens atpakaļ”. Pastāsti par to, lūdzu, mūsu lasītājiem.

Atkāpšanās ir iespējama. Ceļš nav vienkāršs un ir domāts intuitīvām atklāsmēm un iekšējiem centieniem. Dzīve veidojas dažādi, notikumi ne vienmēr veicina gaismu, un, vēl vairāk, vieni un tie paši notikumi var vienu pavirzīt uz gaismu, bet otru nolaist tumsā.

Mūsu pūles ir līdzīgas makšķerēšanai. Mēs makšķerējam zivtiņu fiziskā plāna tumšajā ūdenī. Cilvēks, kurš ir aizgājis aiz aizklāja, bieži mums nav redzams, un palīdzēt mēs viņam varam, ja tikai pazīstam un redzam viņu, ja viņš mirdz un ir parādījis mums sevi. Es zinu, par ko tu runā. Daudz cilvēku līdz 2012. gadam bija mūsu skolās un semināros. Un kur viņi ir tagad?

Saproti, ka garīgums – tas nav tikai augšupcelšanās ceļš. Pirmā tiekšanās uz gaismu var nemaz nenozīmēt, ka cilvēks meklē ceļu uz augšupcelšanos un apskaidrošanos. Katrs atrod sevi tajā, kas viņam, kā saka, no dzimtas ierakstīts, tas ir, cik viņš ir gatavs, vai arī tik tikko sper pirmos soļus uz tīrību un gaismu. Nav jādala visi pēc gradācijas. Mums ir svarīgs jebkuras pakāpes māceklis, tāpēc ka mēs jau viņu vedam un palīdzam ceļā. Bet, cik dzīves viņš ies, ir atkarīgs no viņa gribas un uzcītības.

Vienā no Irinas Podzorovas (Ирина Подзорова) klipiem es ieguvu apstiprinājumu, ka Augšupceltajiem Valdniekiem, kuri jau ir augšupcēlušies pirms un pēc 2012. gada, ir priekš tiem, kas ar viņiem kontaktējas, fantomi, kuri sarunājas ar viņiem tā Augšupceltā Valdnieka vārdā, kurš tika piesaukts. Un grūtos momentos, kad fantomos nav ieliktas noteiktas atbildes uz jautājumiem, fantomi sazinās ar Valdnieku pa informācijas kanālu. Es sen to esmu redzējusi, bet man nebija faktu. Tieši tāpat pēdējos gados bija ar Mihaēlu, kad viņš augšupcēlās. Es jūtu kaut kādu datora sniegtu atbildi no viņa. Ko tu vari par to teikt?

Nav obligāti būt ar ķermeni tur, kur tu gribi atstāt vai saņemt informāciju. Tu taču saproti, ka ugunīgajam ķermenim ir saikne ar Visu Kas Ir un viņš var būt klātesošs tajā apakšplānā, uz kuru pēc vibrācijām iznāk čenelers, kontaktētājs.

Klātbūtnei Augšupceltā būtne rada informācijas uztvērēju, kuru jūs saucat par “fantomu”. Tas ir vērsts kā uz informācijas uztveršanu, tā arī uz pārraidīšanu. Mēs sen jums sakām, ka mēs varam apziņu dalīt daudzās daļās un atstāt tādus uztvērējus dažādos apakšplānos.

Mēs sakām, ka dažādos plānos ir arī dažāda informācija, atkarīga no tā, kurš klausās. Kā tas notiek tādu fantomu gadījumā?

Proti, katram kontaktētājam ir savs filtrs un viņš pieņem noteikta diapazona informāciju. Viņš var nedzirdēt to informāciju, kura pārsniedz viņa diapazonu, kā radio, nenoskaņots uz noteiktu vilni. No otras puses, informācijai pašai iekšienē ir dažāds zināšanu un enerģētikas līmenis. Jo augstāks ir kontaktētāja noskaņošanās reģistrs, vibrācijas, jo augstāka un tīrāka ir viņa informācija.

Sākumā cilvēku satrauc viņa paša ceļš. Mēs dodam viņam noskaņošanos uz viņa notikumiem un mācām būt mīlošam un pieņemošam. Palīdzam viņam atrast atbalstu – dziednieku, ārstu, skolotāju, grupu u.c. Vedam viņu no grāmatas uz grāmatu, no cilvēka uz cilvēku, no Valdnieka uz Valdnieku. Cenšamies pārvarēt viņa negatīvās iezīmes, palīdzam tās saprast un novākt.

Ļoti svarīga iezīme – uzticēšanās un paklausība. Šīs iezīmes nav visiem, un daudzi meklē citus ceļus. Mēs neiebilstam, tāpēc ka, ja cilvēkam ir noteikts mērķis, tad viss viņu vedīs pie šī mērķa. Ja mērķis ir tikai zināt, nevis būt, tad viņš arvien vairāk zinās, bet netaps.

Daži domā, ka arī zināšanas aizvedīs viņus pie augšupcelšanās.

Zināšanu ceļš – nav galīgais ceļš. Tāds ceļš attīsta intelektu, ja tas nav pietiekami attīstīts. Jo taču tikai ar attīstītu intelektu ir iespējams augšupcelšanās ceļš, tāpēc ka intelekts attīstās uz Zemes, blīvajā plānā.

Pasaki dažus vārdus tavas skolas audzēkņiem.

Sarežģīts ir augšupcelšanās ceļš tiem, kas ir maz sagatavoti. Taču katras jūsu pūles ir divkārt vērtas. Mēs redzam visus jūsu pūliņus un ņemam vērā centienu pakāpi. Atbilstoši palīdzam jums tā, kā uzskatām par vajadzīgu. Mūsu uzdevums – palīdzēt jums jūsu ceļā, neatkarīgi, vai jūs ejat uz augšupcelšanos vai vienkārši apskaidrojaties garīgajā grupā. Mums vienādi ir svarīgs jebkurš audzēknis, un mēs viņam palīdzam viņa ceļā tā, kā to pieprasa mūsu ētika.

Nedomājiet, ka mēs klājam jums skaistu taciņu. Dažreiz tie ir diezgan bargi uzticības un gribas pārbaudījumi. Kā tu to sauc – tās ir “testējošās situācijas”. Tās ļauj cilvēkam nostiprināt gribu un saprast savu vājumu un neticību.

Cilvēkam ir raksturīgi līkumot, taisīt zigzagus ceļā, tāpēc ka neeksistē taisns un viegls ceļš. Mēs to saprotam un nenosodām. Un cik patīkami gan ir, kad, pameklējis citus, cilvēks atgriežas pie mums uz iepriekšējā ceļa. Mums ir vērtīgi, ka viņš ir noticējis savam attīstības virzienam, pieņēmis mērķi, nostiprinājis to sevī un atdevies mums audzināšanai.

Mums ir svarīgas ne tikai grupveida nodarbības un meditācijas, bet arī personiskas tikšanās, lai pat ar fantomiem sākumā, lai pat ne pašā augstākajā līmenī, bet ir svarīgi, kurp ir vērstas domas un ko cilvēks grib. Tādās savās nodarbībās cilvēks atkal un atkal nostiprina savu ceļu, savu mērķi, nostiprina sevi mentālajā vai ugunīgajā plānā. Viņš kļūs Personība, daudzdimensionāla un plaša, audzināta godāt un cienīt, pieņemt un piedot.

Es novēlu mūsu audzēkņiem ticēt, ka mēs viņus neiegāzīsim un no savas puses izdarīsim visu no mums atkarīgo. Svarīgi, lai tas tiktu uztverts un dotu labumu.

Es jūs visus mīlu un novēlu jums laimi – jūsu dvēselei un Cilvēcei.

Pateicos tev, Sanat Kumara!

 

Pievienots 27.04.2021.

http://www.sanatkumara.ru/stati-2021/stupeni-vozneseniya

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat., piemēram, http://www.mysticrose.lv/izcili-cilvki/osho/mevlana-rumi/biogrfija (Tulk. piezīme)