Карма

Karma

Karma

Sanats Kumara atbild uz jautājumiem

21 02 25 01

Vladimirs: Sveicināti, Natālija Nikolajevna, jautājums par Kauzālo ķermeni.

“DZĪVO UN MĪLI” (“ЖИВИ И ЛЮБИ”[1]), 198. lpp. “Katrai Monādei ir vairāki Kauzālie ķermeņi,

pa vienam uz katru cilvēku...”

Katru iemiesoto Monādes dzīves laikā? Vai iemiesotajiem

vienlaikus? Vai iemiesotajiem arī uz citām planētām vienā laikā?

Sanats Kumara: Kauzālais ķermenis ir dvēseles karmiskais ķermenis. Viņš atspoguļo dvēseles attīstītību pieredzes bagātības ziņā, matērijas apgūšanas ziņā dažādās projekcijās, tas ir, dažādos plānos un dažādos ķermeņos.

Attīstīta dvēsele atdala no sevis gatavos fragmentus, kuri augšupceļ sevi un rada jaunas projekcijas, it kā dvēsele sētu graudus. Katram jaunam dvēseles fragmentam ir savi iemiesojuma uzdevumi. Tāpēc mēs arī sakām – cik dvēseļu pieder monādei, tik arī kauzālo ķermeņu.

Kauzālajam ķermenim ir apvalki, kuri atspoguļo dvēseles daudzdimensionalitāti. Dvēselei katram plānam ir savs uzdevums, kā jūs saprotat. Fiziskajā plānā cilvēkam vai būtnei ir vieni izdzīvošanas un labklājības varianti, citā plānā, teiksim, mentālajā, citi varianti un uzdevumi. Tāpēc kauzālais ķermenis ir daudzdimensionāls.

Es: Ja dvēselei ir vairāki cilvēki, iemiesoti vienlaikus, uz katru cilvēku ir atsevišķs kauzālais ķermenis vai viens uz visiem?

Dvēseles uzdevumi dalās visos iemiesojumos, bet, tāpat kā citiem ķermeniskiem apvalkiem, katram iemiesotajam ir savs kauzālais daudzdimensionālais ķermenis, jo katram iekšienē iemiesojas dvēsele.

Tiem dvēseles fragmentiem, kuri iemiesojas uz citām planētām (piemēram, Saules sistēmā), ir kā savi uzdevumi un mērķi, tā arī savi kauzālie ķermeņi.

 

Vladimirs: Un otrais jautājums par karmu. Mums aizvēra karmu, bet bērni turpina dzimt ar fiziskām novirzēm. Jūs daļēji atbildējāt par autistiem, vai arī pērējiem tāda pati kļūme notiek?

 

Es: Kādēļ dvēsele iemiesojas slimos ķermeņos?

SK: Ne vienmēr ķermeņi ir sākotnēji slimi. Ir daudz gadījumu, kad ķermeņi sākotnēji ir veseli un enerģijas vai metabolisma traucējumi notiek jau pēc ķermeņa aizmešanās, tas ir, dēļ kļūmes mātes organismā, dēļ kļūmes bērna organismā, kā sekas mātes vai bērna slimībai, potēšanas vai dzimšanas traumas rezultātā.

Mēs vēlreiz atgādinām, ka fiziskais plāns ir smags iemiesojumam un līdz pilnībai nesniedzas. Domāju, katrai dvēselei gadās kļūmes ķermeniskajā pavadonī, kāds zaudē ķermeni, kāds prātu, kāds smagi slimo. Tas notiek ķermeniskā pavadoņa nepilnības dēļ.

 

Es: Kad mēs Akašas Hronikās aplūkojām ķermeņus, kuri tika piedāvāti dzimšanai, tad tur uzreiz dažām dvēselēm piedāvāja slimus ķermeņus, resnus, neilgi dzīvojošus. Ar ko tas ir saistīts? Tātad jau Uzdevumu Plānā bija tādas novirzes no veselības?

SK: Katram ķermenim ar novirzēm, izņemot prāta zaudējumu, ir noteikta karma, tas ir, dvēseles karma, ieslēgta nederīgā ķermenī, kurš izstaro negatīvas emanācijas, ar kurām piesātinās negatīvas būtnes. Un otrādi, veselīgi ķermeņi atbalsta gaišas būtnes, kas piesātinās ar veselīgu cilvēcisku enerģiju, kas nāk no tādiem ķermeņiem. Kā jūs zināt, cilvēks izstaro ķermeņa enerģiju, savieno sevī spēku un mīlestību, gaismu un tumsu, kalpo duālajiem spēkiem, atbilstoši savai enerģētikai. Reti kad mēdz būt iepriekš paredzētas ciešanas dzīves procesā. Taču arī ciešanām ir savi apmācības uzdevumi cilvēkam cietsirdīgam, kurš baudījis citu ciešanas iepriekšējās dzīvēs, lai līdzsvarotu dvēseles negatīvu, lai saprastu cilvēka sāpju, ciešanu stāvokli, lai cilvēku atradinātu no cietsirdīgas apiešanās ar citām dvēselēm.

 

Es: Mēz zinām, ka uz planētas noritēja 54(?) dažādu rasu 22 ģenētiski eksperimenti. Vai tiešām tā arī līdz šim laikam ģenētiķi nav spējuši radīt spēcīgus un veselīgus ķermeņus, lai samazinātu cilvēku ciešanas?

SK: Ne visi eksperimenti noritēja ar cilvēkiem. Daži ar vīrusiem, baktērijām un sporām, daži ar kukaiņiem un zivīm, un tml. Un jūsu rase arī eksperimentēja, kā jūs jau zināt.

Man patīk jūsu rase, tā ir kļuvusi izturīgāka un pilnīgāka, gan mirstība ir samazinājusies daudzas reizes, gan dzīves ilgums ir palielinājies.

Kāpēc jūs ceļā izmainījāties ar “karmiskajām atstrādēm”, kā jūs tās saucat? Tāpēc ka notika tā sauktā Tiesa, un visi parādi jeb nepilnīgas izstrādes tika noņemtas, pārejot uz citu dimensiju, uz citu laika līniju un uz citu sociālu iekārtu (!).

Es: Uz kādu sociālu iekārtu mēs pārejam?

SK: Uz jauno sociālismu, kā mēs jau rakstījām. Vispārējo sociālismu. Nosaukums var būt arī cits. Valdība pagriezīsies uz tautas pusi un sāks globālus pasākumus planētas ekoloģijas glābšanai.

Mēs tā paredzam. Mēs tā mācām jūs. Mēs tā gribam. Domāju, jūs visi gribat to pašu. Pienācis laiks apzināties savas kļūdas ražošanā, ekoloģijā un sākt iedarbīgus pasākumus, lai rekonstruētu ražotnes, un pasākumus, lai uzlabotu situāciju dabā.

 

Es: Runājot par karmu, vai mēs varam teikt, ka karmas kā tādas vispār nav jaunajā dimensijā?

SK: Ja karmu saprotam kā iepriekšējo inkarnāciju “astu” atstrādāšanu, tad pašlaik notiek visu tādu uzdevumu slēgšana un pieredzes izsmidzināšana uz visām dvēselēm, kuras ir iemiesotas un neiemiesotas. Tas ir, pašlaik visa pagājušā laikmeta pieredze ir savākta un apvienota planetārajā Vienotībā. Tā nav vajadzīga nākamajā laikmetā, kurš pa lielākai daļai kļuva tehnoloģisks, nevis roku darba, kā bija iepriekšējos gadsimtos. Kā sekas, arī pats cilvēks mainās, tāpēc ka mainās viņa darbs. Kā jūs zināt, darbs radīja cilvēku, un tas tā ir. Pašlaik roku darbs saglabājas tikai dažās sfērās, piemēram, mākslā, ārstniecībā u.c.

No otras puses, ja karmu aplūkojam kā dvēseles mērķu un uzdevumu sistēmu, tad tā, protams, paliek kā visas cilvēces attīstības serdenis, sadalīts individuālos cilvēka uzdevumos. Paliek cilvēces attīstības, apmācības sadarbībai un garīguma atklāšanas virzošā programma. Šajā kopīgajā programmā ir vieta katram atsevišķam cilvēka uzdevumam. Pārveidosies ģimene, ražošanas attiecības un izpratne par mīlestību kā garīgās izaugsmes avotu un līdzekli.

Ejiet prom no izpratnes, ka karma ir parādu atstrādāšana vai atmaksa par pagātnes grēkiem. Karma – apmācošs līdzeklis pārejā no dzīvnieciska cilvēka pie atbrīvotas dvēseles. Tai ir izglītojošas saknes, audzinošas un apmācošas.

Protams, aizverot programmu jaunu neapmācītu dvēseļu nākšanai uz planētu, uz planētas paliek tās dvēseles, kurām jau ir noteikta pieredze un kuras uzdrošināsies izvēlēties sev ceļu uz tumšām vai gaišām pasaulēm saskaņā ar savu attīstītību un priekšroku. Tā arī ir izvēles brīvība. Sākotnējām dvēselēm tāda brīvība īpaši netika paredzēta. Sākotnējās dvēseles apmācījās uz veco dvēseļu pieredzes rēķina. Pašlaik svaigu nepieredzējušu dvēseļu pieplūdums ir beidzies, un visas dvēseles tika “pārskaitītas” un “sabiedriskotas”.

Tas ir, tiek radīti divi dažādi sociumi: dvēselēm, kuras turpina savu attīstību uz planētas, kas pāriet uz citu dimensiju, un dvēselēm, kuras nolaižas blīvumā saskaņā ar savu dabu. Ir arī neliels procents augšupceļošos dvēseļu, kuras pāriet uz mentālo kopienu, lai turpinātu savas inkarnācijas augstākā slānī.

Nevar teikt, ka augšupceļošās dvēseles būs pavisam bez karmas. Ja karmu saprotam kā cēloņus un sekas, tad, protams, kā sauksi, tā atsauksies. Nav jādomā, ka jūs būsiet bezgrēcīgi jebkurā gadījumā, tāpēc ka neviens nezina, kā viss būs. Jūs būvēsiet savu kopienu, vadoties pēc savām prasībām, ideāliem un ieradumiem. Vadoties pēc savām reakcijām un pārdomām, pēc pieredzes un sadarbības ar citām kopienām. Tas ir, saprotiet, ka jūs atnāksiet uz jaunu vietu un, kā spēsiet, kā vēlēsieties, tā arī eksistēsiet, radot caur sevi attīstītāku dvēseļu jaunu kopienu.

Ceram, ka jaunā kopiena būs pietuvinātāka vienlīdzības, taisnīguma un mīlestības ideāliem. Vismaz jūsu dvēselēm vienmēr tiek dots tāds vēlējums, taču ne vienmēr uz vietu atnākušai dvēselei tiek dota pilna iespēja iemiesot savus ideālus dzīvē.

Ceru, ka ir kļuvis skaidrāks pat jēdziens “karma” kā sabiedrības attīstības programma un kā cēloņa un seku likums.

 

P.S. Dažviet sastopams nepareizs nosaukums “kazuālais ķermenis”. Pievēršu uzmanību pareizai rakstībai un izrunai – KAUZĀLAIS ĶERMENIS.

21 02 25 02   21 02 25 03

Kazuāls (angļu Casual) – ikdienišķs apģērba stils ar akcentu uz ērtību un praktiskumu. Parādījās Eiropā XX gadsimtā. Šis stils izslēdz formālus, greznus, pārlieku tradicionālus un klasiskus apģērba elementus, un tam raksturīgs “nejaušs” dažādu firmu-ražotāju apģērbu priekšmetu apvienojums.

 

Pievienots 25.02.2021.

http://sanatkumara.ru/stati-2021/karma

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)