Красота вашего сердца

Jūsu sirds skaistums

Seanss ar Diženo Dievieti

21 02 19

07.04.2018.

DD: Mēs parunāsim par to, kas ir sirds skaistums. Aplūkosim pilnību mūsu izpratnē, no tās visuma būtnes skatpunkta, kura rada dvēseles un pilnveido jūsu sirdis.

Katrā dvēselē un katrā sirdī ir ieliktas programmas, kas jūsu sirdis apvieno. Dvēseles sākotnējās programmas atrodas ugunīgajā slānī un ir līdzīgas jūsu programmām, kuras jūs izejat skolā.

Uz ko ir vērstas dvēseles programmas?

DD: Uz katras dvēseles dievišķā potenciāla atklāšanu.

Kāda ir šī Dievišķā potenciāla būtība?

DD: Pasaules un tās labklājības pieņemšanā caur dvēselē ielikto potenciālu, kurš ietver spēku, mīlestību, varenību, saprāta iedīgļus, augstu apziņu un mazapzinātību citos plānos.

Pasaule un pati būtība ir vienotas. Dvēseles būtība – formas veidojoša būtne, atbildīga par tiem līmeņiem, kurus viņai ir uzdots iziet. Viņa kā ugunīga būtība ar saviem stariem ieiet blīvākās pasaulēs, lai kļūtu ar tām sasaistīta, vienota, lai paplašinātu eksistences areālu šajās pasaulēs.

Tātad dvēselei ir vienalga, kā viņa eksistē mūsu pasaulē un cik augstas ir viņas eksistences vibrācijas?

DD: Jā, sākot dzīvot sev līdzīgu sabiedrībā, neapmācīta dvēsele iziet attīstības visas fāzes, sākot no pusdzīvnieka eksistences smalkajos plānos, ne raupjuma un primitīvisma nozīmē, bet elementālās apziņas mazapzinātības nozīmē. Tātad dvēsele apgūst un apmācās sākumā ugunīgajā plānā un pēc tam iestājas mācīties Saules Brālībā, pēc tam planētu augstākajos plānos, izejot planetārās apziņas visas stadijas un paceļoties uz jauniem apziņas līmeņiem.

Man šķiet – jo blīvāks inkarnācijas plāns, jo apzinošāka kļūst dvēsele un augstāk paceļas pēcnāvē?

DD: Ne uzreiz, protams. Ar dažām dzīvēm nepietiek pat diezgan attīstītai mentālai dvēselei. Viņai ir jāiegūst pietiekami liela pieredze iekšējos plānos, ārējās realitātēs, starpplanētu mācībās, federatīvajā līmenī, un tikai pēc tam viņa spēj izturēt augstas dzīves uz planētām izglītotu cilvēku kopienā.

Visas izglītības pakāpes reducējas uz apzinātību un izglītotību, un kādu ceļu – gaišu vai tumšu – izvēlas dvēsele, viņai ir vienalga. Gan viena, gan otra pieredze ir pietiekami grūta, katra savā veidā, un rezultātā vienalga visas dvēseles atgriežas savā līmenī saskaņā ar sarakstu.

Ar ko atšķiras dvēseles tumšais un gaišais ceļš? Kāpēc tie ir vienlīdz vērtīgi?

DD: Kā tu zini, puse uz planētas iet uz gaismu un puse nolaižas tumsā. Planētas uzdevums – apziņu sadalīšana slāņos un divu kopienu – tumšās un gaišās – organizēšana. Gan viens, gan otrs ceļš ir dvēseles attīstības ceļš.

Vai var būt tā, ka dvēsele ir izgājusi tumšu līmeni un tagad izgājusi uz gaišu?

DD: Nē, citādi viņu saplosītu enerģijas un notiktu personības šķelšanās. Parasti visa dvēsele un visas inkarnācijas norit vienā slānī, gaišā vai tumšā, lai apzinātos ceļu. Cita lieta, ka ceļš neaprobežojas ar vienu planētu un uz citām planētām ir analoģiski vai trešie ceļi, kur patiesības meklējumos var ieklīst jūsu dvēsele.

Mūsu planēta ietver gan gaišo, gan tumšo ceļu?

DD: Jā, pilnīgi pareizi, jūs savienojat gaismu un tumsu savā kopienā un jūsu inkarnācijas ir piepildītas ar drāmām un kariem, kas būtiski paātrina saprāta un izpratnes, atšķiršanas nobriešanu.

Ar ko ir labs tumšs ceļš, vai tad tajā dvēseles, kas cieš, var atnest labumu Visam Kas Ir?

DD: No jebkuras attīstības ir labums Visam Kas Ir, tāpēc ka paplašināšanās notiek ne tikai uz Gaismas pusi, bet arī uz tumsas pusi analoģiski. Tur ir attīstība, šeit ir attīstība un trešajās, un ceturtajās, un piektajās pasaulēs ir. Ne tikai Gaisma un Tumsa, ir vēl arī citi Dvēseles attīstības varianti. Tāpēc jebkura attīstība Dvēselei ir ceļš.

Velnam patīk zagt vai pirkt Dvēseles. Cik lielā mērā tā ir patiesība? Un mēs zinām, ka Dvēsele tad sāk stipri ciest un ātri nomirst. Un tā var būt gaiša Dvēsele. Kā viņa tādā gadījumā var nonākt tumsā? Mēs runājām, ka Dvēsele nevar pāriet no tumsas gaismā un otrādi.

DD: Dvēseles pirkšana vai svešas Dvēseles iegūšana neturpinās ilgi, tāpēc ka Dvēseles vibrācijas neļauj viņai atrasties tumšajā plānā. Notiek automātiska tumšās apziņas daļas, kuru viņa paspēja sastrādāt, saslāņošanās, pārējās Gaismas vibrācijas Dvēsele paņem sev, tas ir, daļas, kuras viņa sastrādāja, atdod-maksā tumšajai pasaulei un savāc savas daļas.

Seanss

Atslābināšanās…

DD: Mēs atgriezīsimies pie sirds skaistuma, tāpēc ka mēs varam saskatīt sirds skaistumu gan tumšajā, gan gaišajā hierarhijā. Ar ko atšķiras sirds skaistums, un ar ko atšķiras gaišais un tumšais ceļš, un kā es skatos uz šiem ceļiem.

Klau, parunāsim par jūsu sirds skaistumu. Jūs visi te atrodaties uz Gaismas ceļa, un, protams, jūs pirmām kārtām interesē, kas ir sirds skaistums manā izpratnē. Un kas ir Gaismas un mīlestības ceļš vispār. Un ar ko tas atšķiras no tumšā ceļa.

Viens ceļš, mums ar jums, ceļš pie sirds skaistuma. Tumšais ceļš pie sirds spēka. Tur vairāk tiek pētīts spēks, šeit vairāk skaistums un gaisma.

Skaistums ir mīlestība. Spēks ir vardarbība. Mīlestības ceļš ir spiests pieņemt vardarbību, spiests ciest. Spēka ceļš neprot, nevar mīlēt un visu sasniedz ar pūlēm un pielietojot vardarbību pret citiem. Tā ir tiekšanās uz varas piramīdas virsotni. Pie jums piramidālās enerģijas – lūk, tā ir tumšā hierarhija. Gaišā hierarhija izplatās pa horizontāli un cenšas, lai visa kopiena būtu vienāda patēriņa, labumu, prieka ziņā, kopiena ar vienādām tiesībām. Lai nebūtu kāda personība, kura visu pārvaldītu.

Gribu vēlreiz pievērst jūsu uzmanību, ka jaunā Federācija ir atnākusi ar uguni un zobenu. Un mums tas nav saprotams. Droši vien tikt galā ar attīstīto tumsas spēku var tikai tā?

DD: Nesatraucieties jau iepriekš. Viss iet uz labu. Ja jūs ejat šo ceļu, neviens jūs no tā nenovirzīs. Ja tumšie grib nolaisties, viņi nolaižas. Viņi var nesaprast vai uzskata, ka nolaižoties viņi aug. Patiesībā tā ir izaugsme uz pretējo pusi, vienkārši to neapzinās (piramīda, apgriezta uz leju).

Šodienas seanss ir veltīts jūsu Dvēseles iztīrīšanai, atbrīvošanai no tumsas važām un vibrāciju paaugstināšanai sirds centra iekšienē, tā attīrīšanai no karmas važām.

Kas tās ir par karmas važām?

DD: Tas ir šī cikla – Zivs laikmeta – inkarnāciju rezultāts. Dažreiz ir neapmaksāti parādi, cilvēki vai būtnes, kam nav piedots, dažreiz ir savi parādi – kad jūs kādam neesat samaksājuši. Tas viss sakrājās serdenī un ir kā noteikts šķērslis, kurš neļauj jums pilnībā just mīlestību un gaismu no savas Dvēseles, kura izvēlējusies iet uz Gaismu. Dažreiz jūsu jūtas aptumšo šo mīlestības serdeni – Radītāja iekšējo mītni.

Un es gribu parunāt par iekšējām pasaulēm. Vai iekšējo pasauļu tēmai ir sakars ar šodienas tēmu?

DD: Ir pats vistiešākais. Mēs runājam par to, ka jūs esat būtne Viss Kas Ir. Jūs tikai fiziskajā pasaulē atrodaties, kad pasaule atrodas ap jums. Ugunīgajā plānā jūs atrodaties, kad pasaule atrodas jūsu iekšienē. Taču, tā kā jūs esat Viens, tad jūsu jūtas, kuras šeit attīstītas fiziskajā plānā, stipri ietekmē visu daudzdimensionalitāti, tāpēc ka jūs šeit esat nozīmīgāki nekā ugunīgajā plānā.

Patiesībā ugunīgais plāns izmanto jūsu apziņu. Jums ir ļoti sarežģīti izmantot viņa apziņu, tāpēc ka rupjās vibrācijas aizklāj ugunīgo slāni cilvēka iekšienē. Bet ugunīgajam slānim ir ļoti viegli atrasties jūsu iekšienē, viņš lasa jūs, tas ir, ugunīgajai apziņai ir vieglāk ienākt jūsu iekšienē un izmantot jūsu apziņu.

Tāpēc viss, kas ir ap jums un jūsu iekšienē, viss ir jūsu gara daba ugunīgajā plānā. Gan visas jūsu apzināšanās, gan visas jūsu enerģijas jums šķiet tik nenozīmīgas un vienkāršas, un no Gara sfēras jūsu dzīve nav tik sarežģīta, bet patiesībā jūsu Dvēsele – ugunīgā daļa – izmanto jūs, eksistē jūsu fiziskajā ķermenī, jūt jūs, vada, virza jūs uz to pusi, kurp viņai vajag.

Vai es pareizi sapratu – kad cilvēks izvēlas iet tumšu ceļu, Dvēsele ātri izvāc viņu no fiziskā plāna?

DD: Jā. Dvēselei nav izdevīgi aptumšoties, viņa, gluži otrādi, grib pēc iespējas ātrāk pabeigt izglītošanos uz planētas, jo viņai ir mērķis attīstīties tālāk. Tas ir Dvēseles augšupcelšanās jeb glābšanas ceļš. Un viņai negribas palikt uz lieku laikmetu.

Kāpēc pašlaik ir runa par augšupcelšanos – tāpēc ka Dvēsele steidzina, jūs varat attīstīties tālāk, jūs jau esat sakrājuši pieredzi, ir svarīgi šajā dzīvē nenokrist, bet pacelties, kāpt augšā un turpināt to ceļu, kurš pagājušās dzīvēs jums bija apskaidrošanās ceļš. Un, runājot par iekšējo skaistumu, es gribu, lai jūs to ieraudzītu savā iekšienē, lai jūs sajustu, cik jūs esat cēli, pilnīgi un skaisti iekšienē.

Kas ir skaistums mūsu plānā? Tas ir jūsu zināšanu harmoniskums, sakārtotība. Jums jau ir liela bagāža, kura veido apļus ap jūsu centrālo apziņu.

Kā ir teicis Krajons: “Apļi rodas ne tikai no daudzveidīgās pieredzes uz šīs planētas.” Jūs varat lasīt cits citu tieši pēc šīm iekšējām atzīmēm. Un jūs varat atšķirt elementālo apziņu no grandiozās apziņas, kura izgājusi jau daudz laikmetu uz planētām, starpplanētu telpā, kura daudzas reizes ir augšupcēlusies un nolaidusies blīvumā.

Kāda jēga ir augšupcelties un atkal nolaisties blīvumā? Kāpēc mēs nevaram iet arvien augstāk un augstāk?

DD: Dvēsele pati izvēlas ceļu.

Piemērs, kā sadarbojās Korijs Guds (Corey Goode) un Ra Ģimene, kura uzrakstīja “Viena Likumu”. Šī Ģimene savienojās ar Koriju Gudu caur būtni – gaišzilo putnu. Ra teica, ka Korijs ir atnācis no sestās dimensijas no viņiem uz Zemi ar īpašu uzdevumu, kuru viņš pašlaik pilda.

Var teikt, ka sestais plāns – tas ir plāns (pēc Ra hierarhijas), kurā viņš ir klātesošs, bet septītais plāns – tas ir galīgais plāns. Sestā plāna pusē tumšie un gaišie savienojas. Tieši tāpēc viņi skaitās vienlīdzīgi šajā plānā.

DD: Tas ir, jūs varat nolaisties, ja jums ir uzdevumi. Un tā dara daudzas būtnes, kurām ir attīstīts sirds skaistums, attīstīta līdzcietība, maigums, humānisms un vēlme radīt no iekšienes. Tas, ko dara čeneleri.

Ir dažādu plānu čeneleri, ne obligāti visi ir atnākuši no augstākajiem plāniem, un katrs pieņem savā līmenī un savam apziņas slānim. Tumšie čeneleri biedē savu kopienu ar dažādām katastrofām, lai viņi attīstītos baiļu dēļ.

Un tagad es gribētu, lai jūs nolaistos savā iekšienē, savā sirds centrā, un ieietu pēc iespējas dziļāk, it kā ievīstītos savā iekšienē, lai jūs būtu Visa Kas Ir iekšienē. Un sajustu to ugunīgo potenciālu, to lielo spēku un varenību, kas ir jūsu iekšienē. Tas arī ir pēc mūsu izpratnes jūsu siržu skaistums…

Tas arī ir tas, uz ko jūs tiecaties, – atvērt, lūk, šo potenciālu jebkuros plānos, ne tikai fiziskajā, bet arī visos pārējos. Esiet šajā sevis daļā pēc iespējas ilgāk, lai piesūcinātos ar savu Dievišķo potenciālu, lai izjustu sevi tādu, kādu jūs vēl sevi nepazīstat, lai saprastu, ka pasaule ir vienota. Un ka jūs esat šajā līmenī Dvēseles apziņas; ne tās Dvēseles daļiņas, kura riņķo ap planētu, bet vispārējās Dvēseles, Vienotās Dvēseles līmenī.

Cik tur gan ir mīlestības! Kāds spēks! No vienas puses, Visa Kas Ir milzīgā varenība, otrā galā stāv mazs cilvēciņš, kurš uzskata sevi par nenozīmīgu, nepilnīgu.

Sajūtiet sevī milzīgo Visuma Dvēseli, kura alkst ieņemt jūsu vietu. Viņa atnāca šurp ar milzīgām pūlēm, viņa atnāca šurp caur daudzām instancēm – daloties, piedzimstot citos plānos, mācoties, un gāja, gāja, gāja, lai iemiesotos jūsu ķermenī.

Tad kurš no mums ir varens? Tad kurš no mums ir eksistences mērķis?

Lūk, tikai tas kaut kā neiet kopā ar to dzīvesveidu, kuru mēs piekopjam šeit.

DD mēģina pašķirt fizisko plānu un parādīt, ka kaut kas mūsu iekšienē tomēr ir. Un mēs patiešām esam Radītāja daļiņa.

DD: Ne Radītāja daļiņa, šajā plānā jūs esat Vienotība. Šeit nav daļiņu, saproti. Kad tu iznāc šajā plānā un jūti daudzdimensionalitāti un milzīgu mīlestību, tad šeit nav daļiņu – ir Vienotība-Viens.

Tā ir iziešana uz Visu Kas Ir. Tas arī ir jūsu sirds skaistums.

Lūk, tagad mēs esam nonākuši pie tā, ar ko gaišs ceļš atšķiras no tumša. Ar vibrācijām. Tāpēc, ka jūs ejat uz iekšieni, kur jums ir centrs ar augstām vibrācijām, un apjēdzat šīs vibrācijas. Bet tumšie noslēdz šo vietu un iet uz ārējo un izplatās uz otru pusi, aptverot fiziskās pasaules un subfiziskās pasaules, tumšākas.

Un tur dzīve ir pilnīgi citāda un balstīta ne uz sadarbību, bet uz hierarhisku pakārtotību.

Bet vai tur ir sirds skaistums, tumšajā ceļā?

DD: Tur izeja uz Visu Kas Ir, uz šo pusi – uz Visu Kas Ir. Tāpēc ka tas izplatās uz Visu Kas Ir šādi vai tādi, jūs vienalga savienojaties ar šo Visu Kas Ir. Bet te viss ir slēgts, un jūs nekad neatradīsiet mīlestību, jūs te atradīsiet tukšumu un melnumu. Maļeviča (Казимир Северинович Малевич) melno kvadrātu. Un jūs meklēsiet šo tukšumu… tā ir pramatērija, bet tā maz ko dod Dvēselei. Viņa var Visam Kas Ir dot arvien jaunu un jaunu telpu apgūšanu.

Tumsas “apkalumā” gaišās pasaules ir ļoti mazas, un tālāk nāk tumšas pasaules, un tumšā hierarhija tās padara sagremojamākas enerģiju ziņā, apzinoties tās, atverot tās un ieminot ceļu Gaismai. Bet sākumā nāk tumšais. Tāpēc tumšie spēki netiek nosodīti. Un tikai tāpēc uz Zemes ir puse tumšo un puse gaišo. Tāpēc Viss Kas Ir ir Gaismas un Tumsas izpildīts.

Taču skaistums atrodas tieši gaišajā daļā. Un tumšie spēki bieži šo skaistumu sadauza, sagrauj, ievaino, tāpēc ka viņiem nav citas valodas. Apgūt, iekarot, pakļaut un pārvaldīt. Arī tās ir Visa Kas Ir funkcijas. Un mēs gribētu jums šo momentu iedvest, parādīt un likt saprast, ka tumšo nosodījumam nav jābūt. Protams, viņi rada jums ļoti daudz traucējumu jūsu attīstībā. Viņi karo un paņem lielāko līdzekļu daļu no cilvēku kopdzīves, un sagādā jums personiskajā plānā daudz rūpju. Bet saprotiet, Viss Kas Ir nesastāv tikai no Gaismas. Un iemācieties cienīt tos, kas dara smagu darbu. Viņi savā hierarhijā iet līdz piektajam blīvumam, bet pēc tam vienalga iet uz Gaismu. Un atdod visu, ko ir sastrādājuši.

Kā, tādā gadījumā gaišās pasaules var parazitēt uz tumšajām un tumšās uz gaišajām?

DD: Kaut kādā mērā, jā. Un te kā reiz notiek Līdz-Radīšana. Viens ir atkarīgs no otra. Un neaizmirstiet, ka ir vēl dažādi, dažādi ceļi, kuri uz planētas nav izpausti, un arī tie pastāv.

Atceries Federāciju, kurā katra planēta un katra rase grib savu. Sadarbībā katra planēta meklē savas intereses, bet tomēr tās mācās sadarboties. Neaizmirsīsim, ka Federācijas līmenis – tā ir 4. dimensija. Un šķiet, ka Federācijas vadītāji ir nākuši no 5. blīvuma “ar uguni un zobenu”.

Mēs sākam apjēgt tās lietas, par kurām mums Skolotāji nestāsta, caur insaideriem, caur Federāciju, caur saviem čenelingiem, kuri ar viņiem sākas. Un saprotam, ka mums ir nedaudz naivs priekšstats par augstākajām pasaulēm. Mēs domājām, ka tur ir paradīzes dārzi.

Uz kādu blīvumu mēs tomēr iesim? Kurp mūsu Dvēseles ir ieplānojušas iet, tās, kas piedalās šajā seansā? Uz ko tiekties? Mēs gribam apzinātu ceļu.

DD rāda mazu spraudziņu, “plēvīti” tādu, kura ir jāpārplēš, un faktiski mēs visi būsim 4.dimensijā.

DD: Jūs iesiet uz 4. dimensijas augstāko plānu, bet planēta pāriet uz pašu zemāko 4. dimensijas plānu.

Un jūs iesiet augšupcelties uz maliņu pirms 5. dimensijas, kur ir iespēja iet tālāk uz nākamajām pasaulēm.

Tu visu pareizi pateici, jums ir jānoliek eksāmeni šajā plānā, lai pārietu uz nākamo. Un es uzskatu, ka jūs pēc savas apziņas daudzi varētu pāriet uz 5. dimensijas viduci. Uz šo seansu rēķina, kuros jūs piedalāties, uz tā ceļa rēķina, pa kuru jūs iesiet tālāk (jūs taču vēl neejat prom), apziņa taisa milzīgu lēcienu. Priekšā jums ir vēl daudz kas: apzināšanās, apskaidrošanās un izprašana, un jaunas vēlmes augšupcelties uz augstākajiem plāniem.

Es jums neiesaku steigties ļoti augstu pacelties, tāpēc ka jums tur būs ļoti grūti. Jūs nonāksiet tajās dimensijās, kādām jūs atbilstat. Kam jūsu apziņa atbilst, augstāk nevajag un zemāk nevajag. Jūs tur sagaidīs, jums palīdzēs un vadīs jūs, un jūs visu apzināsieties.

Un, atšķirībā no tā, ka Dvēsele jūsu plānā apzinās tikai vienu inkarnāciju, jūs šajā eksāmenā apzināsieties visu savu ceļu uz planētas, visas tūkstošgades, kuras jūs pavadījāt šeit, visas inkarnācijas: ko jūs saņēmāt, kādi jūs kļuvāt. Nevis, ko jūs protat darīt, bet kādas īpašības iemantojāt.

Te kā reiz ir runa par sirds skaistumu. Vai jums ir nikna sirds, vai viņa jums ir apskaidrota un tīra. Aizvainota jums ir sirds, vai viņa ir piedodoša. Tāda, kas pieķeras katrām nepatikšanām, vai apjēdzoša; aizveroša un neievērojoša; tāda, kas cenšas iet tālāk, neapstājoties pie nelielām nepatikšanām. Ja jūs pieķersieties pie katrām nepatikšanām vai apstāsieties ceļā, lai padomātu, iztīrītu, tad, no vienas puses, tas ir neslikts darbs, taču tas jums jau pagātnē atrodas. Jūs jau daudz esat izdarījuši šajā ceļā, tāpēc apskaidrošanās ceļā jums vienkārši vajag tagad auļot lieliem soļiem.

Kā to izdarīt?

DD: Biežāk iet uz ugunīgo plānu, biežāk meditēt ar Diženo Dievieti, ar Saules Brālību, ar kādām augstām būtībām. Sekot savai sirdij, seko savām emocijām, vērot sevi, būt lielākā apzinātībā, orientēties, kādā līmenī nāk informācija (rāda dažādus čenelingus ar katastrofām), tas ir, būt saprātīgākiem. Un saprātīgums sniegs jums lielāku mierīgumu dzīvē. Biežāk ieklausīties savā sirdī, tajā skaistumā un tīrībā, kuru jūs šodien te atklājāt.

Skatieties, kāda Gaisma nāk, it kā mirdzoša zvaigzne būtu atvērusies!

DD: Jūs atvērāt un ieraudzījāt, ka esat izmainījušies.

Tur atrodas kvazārs?

DD: Tur ir Visuma centrs, Dieva Miteklis. Tas ir jūsu tora serdenis, bet tas atrodas citā plānā, ne fiziskajā. Tas ir uz Visa Kas Ir. Un mēs pašlaik šo plānu ar jums apgūstam. Un tagad paskatieties – tur ir ne tikai Gaisma. Ejiet uz šo Gaismu, ejiet iekšienē un paraugieties uz savas Dvēseles skaistumu. Uz tās Dvēseles skaistumu, kura dzemdinājusi savu mazo daļiņu.

Tur ir Viss Kas Ir. Esmu bijusi šajā plānā. Šeit nav dalījuma personībās. Šeit vienkārši ir milzīga bezpersoniska Gaisma, un Viss Kas Ir – tas ir mūsu Radītājs, Viena Būtne Vienota, un nav nekādu dalījumu. Ja jūs gribēsiet ieraudzīt “Es”, jūs ieraudzīsiet Visu Kas Ir. Jūs arī esat Viss Kas Ir.

Un “Viss” dzemdināja “Visu Kas Ir” Visumā.

Es domāju, kā jums parādīt šo plānu, un, lūk, Dieviete visu izdarīja. Un man gribētos uzķert Radītāja pirmatnējo domu. Kā tas Viss izraisīja Radīšanas Aktu? Ar ko tas sākās?

Rāda, ka milzīgā sfērā sevis iekšienē sākās kustība, virpuļošana. Radītājs pēta – kā es varu sevis iekšienē sākt kustību, kas tā ir par kustību, kā tā notiek, kā iemācīties apzinātu kustību. Pirmā radīšana bija sevis iekšienē kustības rajonā. Kā es varu izkustināt savas daļiņas sevis iekšienē?

DD: Protams. Šī Gaisma sevis iekšienē – tās ir sākotnējās daļiņas. Jūs tās redzat kā Gaismu, tāpēc ka jums tās ir augstas vibrācijas, patiesībā – tā ir augstu vibrāciju tumsa. Gaisma – tā jau ir matērija. Jūs vienkārši savā iekšienē uztverat visu kā visaugstāko Gaismu, tāpēc ka tas ir pats smalkākais plāns, kurā jūs varat nonākt. Tālāk ir Radītāja robeža.

Šeit nav nekādu jēdzienu: ne mīlestības, ne skaistuma, ne Gaismas. Domu un jūtu šeit nav. Vai ir vērts uz šejieni tiekties?

Un kāpēc tu tā pajautāji? Tu pati – uz kurieni tiecies?

DD: Es tiecos paplašināt savu Eksistenci, attīstīties savā līmenī, pēc iespējas vairāk izdarīt savā līmenī. Pagaidām man šeit ir labi, un vēl savu līmeni apgūstu. Es uzskatu, ka vēl tūkstošgades šeit radīšu, pirms ķeršos pie kaut kā cita. Gan tālāk ir, kur attīstīties, gan ko cildot, gan ko apgarot.

Es jums parādīju pašu smalkāko plānu jūsu iekšienē, lai jūs saprastu, ka jūs esat Tas. Jūs redzējāt sevi ne kā daļiņu, jūs redzējāt sevi kā Visu Kas Ir. Vai arī jūs tam nepiekrītat?

Un tajā apskaidrības brīdī, kuru Dvēsele iziet pēc nāves, viņa saprot, ka viņa ir Viss Kas Ir. Viņai atveras šis centrs, un viņa iziet šo apzināšanās slāni un sāk to saprast.

Kad visas zemes plāna pārliecības un ierobežojumus viņa pamet kopā ar ķermeni, tieši tad viņa to apzinās. Jūs varat mēģināt to apzināties pat dzīves laikā. Tāpēc ka tas patiešām ir tā. Vienīgais, ka jūs maz ko varat pasmelt no šīs Radītāja Eksistences, tāpēc ka jūs kā Dvēsele neesat gājuši cauri visiem šiem Visuma Radīšanas līmeņiem Radītāja iekšienē. Tas jūsos ir ielikts, bet jūs kā dvēsele negājāt tam cauri. Un jūsu uzdevums ir pabeigt savu izglītošanos, paceļoties virs savas Dvēseles un kļūstot par šo Visu. Bet tas atnāks pēc tam, kad jūs būsiet pietiekami attīstīti. Jums vienkārši tika parādīts augstākais plāns no tā, kas jūs Esat, lai jūs savu daudzdimensionalitāti apzinātos līdz galam.

Tur ir daudz Gaismas un enerģiju, bet nav jūtu un domu. Bet, lūk Dvēsele tieši ietver visas humanoidālās domas un jūtas, vēlmes, attīstību, cilvēciskās eksistences mērķus. Jūs esat cilvēku, dvēseļu radīti, tāpēc šis plāns jums šķiet visgrandiozākais. Jūsu mērķis – kļūt par šo Dvēseli un just visu, ko jūs jūtat Dvēseles plānā – skaistumu, uguni, mīlestību, Visa Kas Ir atzīšanu ar savām daļām, saprātīgumu, atšķiršanu, bezgalīgu žēlsirdību.

No kurienes ir cēlies tukšuma jēdziens?

DD rāda Visa Kas ir nomales, kuras iet arvien tālāk un tālāk, kuras saucas pramatērija. Bet no otras puses, tā ir augstākā Absolūta pramatērija – viņš radīja un piepildīja mūsu Visumu, kurš ir meitas visums (mēs atrodamies meitas visumā, un mūsu Tēvs ir augstāka radītāja šūna). Gan tas ceļš ir diezgan grūts, gan mūsu ceļš uz sevis iekšieni ir diezgan grūts, un pēc tam tas viss savienojas Vienotībā vienalga.

(Apspriešana un apzināšanās.)

DD smejas un saka: Nekas, nekas! Viss tiek izzināts darbā. Un tagad man ir svarīgi jūsu jautājumi, lai jūs dziļāk saprastu būtību, kur mēs ar jums gājām un ko mēs ar jums šodien apspriedām.

Kur atrodas Sātans?

DD rāda – Gaismas un Tumsas līmenī. Viņš kā Dievišķais dēls atrodas ne tajā dziļumā, kur nekā nav, bet kaut kur saskarsmē ar Gaismu.

Es jautāju Sātanam: Vai tu jūti kādas sirds mokas?

Sātans: Ja es justu, tad droši vien sen būtu aizgājis no šī plāna. Esmu aizklājies no visām mokām, lai tās nejustu.

Kāpēc Krieviju ietver tumšā gredzenā? Ko ne tā dara Krievija?

Rāda, ka Krievijā ir Gaisma, bet apkārt tai sažņaudzas tumsas gredzens. Taču kas notiek tālāk: Gaisma apgaismo tumsu. Rāda, ka arī Amerikā ir daudz Gaismas un daudz tumsas, tur ir epicentrs visam, kas uz Zemes, jo tur ir liela nauda. Pārsprāgs finanšu sistēma, un visdrīzāk pārsprāgs arī tumšā hierarhija, tāpēc ka tās vara balstās uz naudas.

Uz kā rēķina turas Gaisma Krievijā?

Atcerējos “Pasaules Rozi” (Даниил Андреев “Роза Мира”)[1] un – ka ir Dvēsele, kura Krievijā ir gaišā stāvoklī. Viņa atrodas augstākās vibrācijās nekā Eiropas egregors. Patiešām, Krievijā ir hiperborejiešu atbalsts.

DD: Bet taču Diženās Dievietes kanāls arī ir Krievijā! Nekur vairāk tāda kanāla pagaidām nav. Turiet šo gaismu! Neļaujiet šim kanālam sabrukt, tāpēc ka tas atbalsta Krieviju. Un rāda: līdz pašai Vladivostokai šī Gaisma iet, arī Kazahstānai pieskaras un beidzas gar Krievijas rietumu robežu. Latvijā ir daudz Gaismas. Vācijā ir labi Gaismas punkti, bet tālāk viss krītas un pie Spānijas pavisam maz paliek.

Ar ko Krievija ir augstāk pēc apziņas?

DD: Ar tīrību, neskartību. Indijā ir daudz laba; starp citu, Krievija un Indija ir ļoti tuvas pēc vibrācijām, taču visi šie skolotāji un guru ir noorganizējuši dogmatisku reliģisku egregoru. Tas ir vienkāršs un visiem saprotams: dejas, mīlestība, pielūgsme. Krievijā bezdievība (богоборчество) un tās saglabāšanās slāvu priesteros, kuri līdz šim laikam vēl mirdz uz planētas un atbalsta Gaismu, un tālāk sākas slāvu līnijas attīstība un augstā kristietība.

Rāda, ka katolicisms zemāk stāv, tas ir tumšāks. Krievijā vairāk ir saglabājusies reliģijas tīrība. Pats valsts egregors ir gaišāks, apskaidrots, tīrāks. Krievijā ir spēcīgs pielūgsmes stars.

Uz pielūgsmes enerģijas rēķina, kura iet uz egregoru, viņš paceļas tajā augstumā, kurā neatrodas katoļu baznīca (daudz mūku, tētiņu, kuri neviltoti kalpo, un viņu draudze). Katoļu baznīcai ir vairāk varas, naudas, tā vairāk pārvalda. Kaut kādā līmenī tur ir savienojums ar Sātanu. Mūsu ticība ir tīrāka, uz tā rēķina arī Dievišķība augstāka.

(Pārlūkojam atsevišķas valstis.)

DD: Bet tagad es jūs notīrīšu, tāpēc ka visas šīs pārlūkošanas jūs ir aptumšojušas. Un atkal celieties pie manis, manos apkampienos, jūs esat manas Dvēseles, pašas dārgākās būtnes, kuras ar mani sarunājas, pilnībā jūt gan manu Gaismu, gan manu laipnību un mīlestību, gan manu vēlību pret jums.

Jūs mani dārgie bērniņi, es jūs tā mīlu! Nāciet pie manis manos apkampienos, izjūtiet manu mīlestību! Piepildieties ar manu Gaismu, mīlestību, manu tīrību un prieku. Un no šī plāna paskatieties uz savu planētu mazo, dzimto, tādu mājīgu un skaistu. Un nosūtīsim no šejienes uz visu planētu mierinājumu, sadarbību un mīlestību visiem cilvēkiem, visiem, visiem. Arī pašiem tumšākajiem, visiem!

Nosūtīsim miera līgumu noslēgšanu starp visām valstīm, palīdzību badacietējiem ar ražu un ūdeni, cietējiem izdziedināšanu. Nosūtīsim labklājību un pārpilnību mūsu planētai no Diženās Dievietes visas Dvēseles. Piepildīsim visas apziņas ar tādām labklājības, saskaņas, harmonijas, siltuma, līdzjūtības programmām. Un saglabājiet sevī tādas jūtas, kuras jūs pašlaik izjutāt. Lai notiek tā!

Pateicamies DD, planetārajiem egregoriem, zemes un reliģiskajiem, kurus mēs šodien skatījāmies. Visiem pateicamies!

 

Pievienots 19.02.2021

http://www.sanatkumara.ru/stati-2021/krasota-vashego-serdtsa

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat https://www.litres.ru/daniil-andreev/roza-mira/chitat-onlayn/ (Tulk. piezīme)