Нирванические энергии

Nirvāniskās enerģijas

Seanss ar Galaktisko Kristu

21 01 05

27.11.20.

Ievads

Es ar nepacietību gaidu seansu un lūdzu jūs paskatīties individuāli, kas un kā ir ar jūsu izaugsmi atmiskajā plānā. Daļa no jums ir mazi, bet daļa jau tādi nozīmīgi. Man ir prieks par jums visiem, un, kā es saprotu, šeit nav sacensības un salīdzināšanas, tāpēc ka jūs esat pārnākuši Mājās.

Un pirmām kārtām es gribu, lai jūs šīs Mājas sajustu. Lai jūs izbaudītu nirvāniskās enerģijas, lai jūs apzinātos savu spīdošo ceļu, kuru jūs esat veikuši pēdējās desmitgades laikā un ielauzušies šeit kā nelūgti, bet vēlami viesi.

Katrs no jums šeit jutīsies atšķirīgi, tāpēc ka jūs esat dažādi un jūsu vēsture ir tik atšķirīga! Taču katrs no jums kā dvēsele ir izvēlējies, lūk, tādu rezultātu, un tagad vajag iejusties un uzzināt patiesību šajā plānā.

Patiesība ir tāda, ka jūs esat Viss Kas Ir, bet katrs no jums to sapratīs no sava redzes viedokļa, ar savu dvēseli, izrāvies no zemes plāna važām.

Jūsu saikne ar dvēseli pakāpeniski nostiprināsies, tāpēc ka šeit dvēsele ir bez mentalitātes un jūtīguma važām, bez noteikumiem un uzdevumiem, kā demobilizējies zaldāts.

Pirmām kārtām sajūtiet bezgalīgo brīvību un atstātās dabas vērtības – ūdeni, vēju, lietu, graudus, mājas un bērnus. Tas viss ir pagātnē, visi pienākumi, pūliņi, lielā pacietība un dzīves stāvokļa piespiestība. Atkarība no laikapstākļiem, ģimenes, naudas un stāvokļa sabiedrībā.

Jūs šeit esat vienlīdzīgi visiem, visi ir vienlīdzīgi jums.

Pamata sajūta šeit – prieks, kurš rodas ne tikai no atbrīvotības, bet – vienlīdzīgi visām citām jūtām, – no iegūtās brīvības, vienlīdzības un brālības. Mēs tomēr esam iemiesojuši savu lozungu, nedaudz vēlāk tas tiks iesakņots ugunīgajā plānā un pēc tam arī mentālajā. Bet tālab mums ir jāstrādā un jācenšas. Taču šeit jūs pirmām kārtām sajutīsiet, ka nav karmas, uzdevumu, nolemtības darīt kaut ko, pienākumu.

Atbildība, kura jūs nospiež fiziskajā plānā, šeit ir iedzimta kā radītāja obligāta sajūta. Mātišķā radīšanas dabas sajūta, dabiskums un pastāvīgums.

Šeit nav ģimenes institūta, pēcteču dzemdēšanas, pienākuma vairoties. Visi ir brīvi darīt, cik vēlas un ko vēlas. Tikai vajadzību šeit praktiski nav, tādu, kā pie jums sociumā. Tāpēc līdz jaunām vajadzībām, kuras dvēsele izjūt šajā plānā, jūs izaugsiet pakāpeniski, un tās būs pilnīgi nesavietojamas ar jūsu vajadzībām lietas. Jūs pārvērtīsieties ercenģeļos, bet pakāpeniski.

Tas būs šajā dzīvē?

Kā kuru reizi. Mēs nevaram par jums atbildēt un, vēl jo vairāk, kaut ko garantēt. Taču savus pirmos atmiskos soļus jūs spersiet jau šajā plānā, tas ir, fiziskajā. Un tas ir svarīgi jums un jūsu dvēselei.

Šodien es izlasīju, ka dvēsele, beidzoties laikam, pārvērtīsies par neko, izgājusi visus savus ceļus. Tas tā ir?

Viņa nenomirs, bet transmutēsies augstākā būtnē, pārejot savā ceļā uz citu plānu, savienojoties ar citām dvēselēm, augot ne kā cilvēks, bet kā būtība. Viņai ir savas vajadzības, un jūs viņu pašlaik esat pārveduši uz to plānu, kur viņa nonāca, gluži kā atgriežoties mājās. Tieši šeit viņa noskurināsies un atcerēsies visas savas iepriekšējās inkarnācijas visās vietās, kur viņa ir pabijusi. Šajā plānā viņai nevajag savienoties ar sev līdzīgiem, jo atmas daba ir Viens. Mēs esam cits citā, un tas ir tikai jāapzinās – pakāpeniski. Jūs augsiet uz šejieni, kāpjot augšā pa pasaules stāviem. Laimīgu ceļu, mani draugi!

 

Pievienots 05.01.2021

http://sanatkumara.ru/stati-2021/nirvanicheskie-energii

Tulkoja Jānis Oppe