Тримурти

Trimūrti

19 10 14

14.10.19.

Trimūrti – hinduistu apvienotā dievība, vienota kopīga apziņa, kura atrodas virs trim dieviem – Brahmas, Višnu un Šivas, vienu vibrācijas slāni augstāk par viņiem. Vakar pirms šīs sarunas es meklēju Trimūrti portretus, kur visi trīs dievi ir kopā, un agri no rīta mani pamodināja. Es sāku meklēt, kurš ir nolēmis ar mani parunāties. Sakaros izrādījās šī augstākā apziņa.

Es sveicu Trimūrti un klausos tevi!

Mīkstas enerģijas, siltas un ne pārāk karstas. Ietīstošas un nedaudz dedzinošas, asas, kā pipariņš. Trimūrti gaidīja manus jautājumus.

Jautājumi: kas ir galvenais cilvēka dzīvē un gaismas būtnes dzīvē?

Trimūrti: (atbilde par cilvēku): Galvenais, kādēļ jūs dzimstat – tas ir simbolisms, kuru jūs radāt.

Sniedz konkrētu piemēru, kas par simbolismu?

Trimūrti: Visi jēdzieni, vārdi, zināšanas, paražas, programmas, runas skaņas, smaržu un garšu apzīmējumi, viss, kas pirms jums neeksistēja un ko jūs radījāt savas diasporas iekšienē saziņai, tas viss ir vērtība, kuru dzemdina jūsu dzīve, visiem pārējiem. Tas ir dārgums, par kuru jūs nedomājat, jo atrodaties savas diasporas iekšienē.

Katram vārdam vai skaņai ir savs kods, iešifrēts jēdzienā. Piemēram, vārds “loks” ir iešifrēts jēdzienos “augs” un “ierocis”. Neviens, izņemot jūs, nesaprot jūsu kodus jeb jēdzienus, jo nesaprot jūsu matricu. Tas ir īpašs rīks – jūsu matrica. Tā nes ļoti daudz noderīga materiāla prāta un saprāta attīstībai un Saules sistēmas informācijas slāņa bagātināšanai.

Prāts un saprāts ir dažādi jēdzieni?

Protams, prāts – tas vienkārši ir palīgs izdzīvošanā – ēst, gulēt, vairoties. Prāts ir arī kukaiņiem. Tā ir dabas parādība. Saprāts attīstās cilvēku diasporā uz apmācības pamata. Viņš māca pārvaldīt jēdzienus, saistītus ar tehnoloģisko dzīvi un spēles noteikumiem uz virsmas. (Salīdziniet Maugli un bērnu, audzinātu cilvēku sabiedrībā.)

Katra kopiena matricu apgūst savā veidā un Dzīves kopīgajos jēdzienos ienes savus spēles noteikumus – kā uzvesties, kā sazināties, kā dzīvot, kā mīlēt…

Un savu dzīves jēgu…

Kāpēc mūsu kopiena nevar dzīvot bez kariem?

Valda spēks. Kurš stiprāks, tas arī valda. Kurš var iznīcināt ienaidnieku un pakļaut sev, tas arī ir stiprāks. Tie ir dzīvnieciski likumi. Kad viltība un saprāts būs stiprāki par rupju spēku, tad jūs ievērosiet miermīlīgus dzīves apstākļus. Ne vienmēr tam ir jābūt kādam izdevīgi, tam, kurš ir stiprāks pēc kādiem parametriem. Tāpēc ka, ja visu palaižam pašplūsmā, tad atkal sāks valdīt pirmatnējās kopienas iekārta.

Kāpēc?

Cilvēki nespēj vienkārši dzīvot un nelīst svešās darīšanās, viņi ir piemērojušies visur iekļūt un uzzināt, darīt visu pa savam, pakļaut sev citus savā labā.

Tā ir apziņas matricas programma?

Tas ar DNS atnāca no radītājiem, no Oriona. Viņi ir tādi – nemierīgi un saspringti, tiecas savu spriedzi nogrūst savu enerģiju izplatīšanas realizācijā pēc iespējas tālāk. Viņu degsmi un enerģētisku izmetumu var atrast dažādos galaktika Piena Ceļš punktos. Un jūs esat radīti tādi paši.

Tādus sauc par agresīviem?

Jums tas ir negatīvs jēdziens, mums – pozitīvs. Dzīves izplatīšanās, jaunu pasauļu iekarošana un apgūšana – kas tajā negatīvs? Mēs to apsveicam.

Ja dzīve neietu bojā no tādiem iekarojumiem.

Tam jums arī ir dots saprāts. Attīstiet viņu, pakļaujiet viņu Esības dievišķajiem nosacījumiem.

(Sajutu, kādā veidā visas trīs dievības atrodas Trimūrti: augšā Brahma, spožajā vidū – Šiva, apakšā – Višnu ar visiem avatāriem. Viņi visi papildina cits citu un miermīlīgi sadzīvo.)

Tā kā tavai sistēmai Trimūrti ir sinerģija, kādas īpašības ir tev, kādu nav trijās dievībās?

Domāšanas patstāvīgums. Es no savām trim komponentēm atlasīju tikai domāšanu un attīstīju to līdz jaunai pakāpei. Man pasaules apgūšana izriet no likumu un notiekošo izmaiņu apjēgšanas un pieņemšanas. Līdztekus tam, kas notiek, es patstāvīgi mainu sevi par spīti notiekošajam, ja tas mani kaut kā aizskar vai bojā. Esmu radījis no apstākļiem neatkarīgu “salu”.

Kādi apstākļi pie jums mēdz būt?

To ir grūti izskaidrot tam, kurš nav bijis šajā līmenī. Mums ir savi apstākļi, tāpat kā visiem. Tas līdzīgi jūsu aicinājumam “turēt gaismu uz planētas par spīti visam”.

Vai jūsu ugunīgajā plānā ir postošas dabas parādības vai kari, kuri var jūs iznīcināt?

Viss ir, tikai virtuālā manierē, kā jūs to nosauktu, apziņā, intelektā, jēdzienos.

Tu atrodies mentālajā plānā?

Nē, protams! Tas, ko jūs saucat par mentālo plānu, ir tālu no manis, es to neizmantoju. Manass ir tuvāk pēc nozīmes, un tas ir augstums, kādā atrodas jūsu radītāji, kuri par jums rūpējas un palīdz saglabāt jūsu dzīvi.

Tu teici: “Postījumi apziņā, intelektā, jēdzienos” – tas ir Mākslīgais Intelekts, kurš tevi posta?

Nē, bet kaut kas līdzīgs, stihisks un nevadāms. Mēs esam iemācījušies tikt ar to galā. Dzīve māca visu. Mēs apejam ar līkumu visas tuvojošās vētras, ieejam anabiozē vai citā realitātē, ja tā nav skarta, apģērbjam aizsargkokonus u.c. Daudz aizsardzības līdzekļu mēs esam izstrādājuši Dzīves turpināšanai.

Kurš aizsargā mūsu planētu no kosmiskām kataklizmām?

Ir Spēki, kuri palīdz planētai pārdzīvot nelabvēlīgus viļņus. Tie ir planetārie aizstāvji no Pasaules Brālības.

Kas tā ir par kopienu – Pasaules Brālība? No kā viņa sastāv?

Brīvprātīgie no visurienes, mierīga kopiena, kuru veido tie, kas vairs neatgriezīsies fiziskajā plānā un ir veltījuši sevi kalpošanai tādiem kā jūs. Viņi šeit iziet praksi un izplata šīs zināšanas visur, citām planētām un svariem.

Cilvēki piešķir visvarenības, visuriekļūšanas, visklātbūtnes statusu jūsu Trimūrti dieviem. Jums patiešām piemīt visuma visu būtņu Radītāja statuss? Vai tas tā ir?

Cilvēki, ko var, to arī saprot, savā veidā paceļot mūs savā saprātā. Viņiem vajadzīgi absolūti, lai viņus pielūgtu. Mēs neiebilstam, tāpēc ka mums ir patīkami būt augstumā. Bet patiesībā, kā tu redzi, mēs ciešam no mūsu klātbūtnes apkārt planētai “laikapstākļiem”. Nē, mēs nepretendējam uz vislabu dalību pasaules-ēkas vai pat galaktikas visu būtņu dzīvē. Mē esam “lieta par sevi”, kā teiktu jūsu filozofs Kants. Mēs esam vietējie.

Tavai attīstībai ir konkrēts mērķis, piemēram, saplūst ar Radītāju?

Mums tas ir pārstāt eksistēt kā Trimūrti. Vēl padzīvosim. Mēs attīstāmies dziļumā un plašumā, nesteidzamies pacelties uz smalkāku plānu, jo, pirmkārt, šeit ir komfortabla (relatīvi) eksistence, un neviens mūs nesteidzina, otrkārt, ne visi uzdevumi ir atrisināti, ne visi plāni izpētīti, ne visas prakses izietas. Viedumā neesam pieņēmušies, nesam kļuvuši viszinīši, vislabie un visuriekļūstošie, kā mūs sauc. Var teikt, ka cilvēki mums ir izvirzījuši uzdevumu, iezīmējot mums funkcijas kā visuredzošam un visuriekļūstošam dievam, – mēs piekrītam, ka tas ir labs mērķis attīstībai. Taču bez saprāta attīstības ir arī citi mērķi – iegūt enerģētisku spēku un blīvumu, kļūt nozīmīgiem ne tikai cilvēkiem, bet arī visām pārējām būtnēm, iegūt jaunas vai papildu saiknes, ieiet tādu pašu būtņu kā mēs diasporā, iegūstot jaunas iezīmes un ietekmes. Tas ir mūsu plāna būtņu attīstības ceļš.

Ko šim nolūkam vajag?

Dzīvot, krāt dzīvības spēku, pieņemties viedumā, kļūt stiprākiem un neatkarīgākiem, plaukt.

Tu esi nemirstīga būtne?

Mūsu nemirstība nelīdzinās cilvēka sapnim – vienmēr būt vienam un tam pašam. Mēs esam līdzīgi zvaigznēm – sadegsim un pārvērtīsimies pārnovā, dzimstot citā ķermenī, pārveidojoties citā realitātē vai zvaigžņu sistēmā. Mums patīk tāda eksistence: kad zvaigzne sadeg, apziņa neaiziet bez pēdām, viņa pārveidojas un iegūst jaunu tēlu, un dzīvo jaunu dzīvi. Bet, protams, jūsu dzīves gadi un mūsu miljardi ilguma ziņā nav salīdzināmi.

Vai tiesa, ka Brahmas gadsimts ir 311 triljoni 40 miljardi gadu?[1]

Neviens nav rēķinājis Zemes gados, tas ir bezjēdzīgi. Zeme un Saules sistēma (Ss) eksistē tik nesen[2], bet mēs kā citas būtības jau bijām līdz Ss radīšanai un būsim pēc Saules nodzišanas, pārveidojoties un mirdzot jaunās dzīvēs. Cik mums ir Zemes gadu, neviens nav rēķinājis. Katrā sistēmā ir sava gadu skaitīšana…

Kā jūs nonācāt uz planētas?

Mēs izpildījām savu misiju: piedalījāmies dzīves un civilizācijas dzimšanā, atnesot dzīves sākotnējos noteikumus un likumus, mācot cilvēkiem draudzēties un dzīvot priekā un mīlestībā.

Kāda nozīme Trimurtī ir katram tevi veidojošajam dievam? Un kur izveidojās jūsu savienība – uz Zemes?

Jā, mēs sapulcējāmies no dažādām vietām un atradām pajumti blakus planētai, barojāmies ar cilvēku sūtījumiem (mantrām un lūgšanām), ziedojumiem un upuriem. Katrs no mums papildina mūsu savienību ar savām īpašībām, tāpēc ka katrs nav līdzīgs citam.

Pielūgsmei tātad ir jums enerģētiskās barības nozīme? Bet jūs taču neesat astrālā?

Kurš ir teicis, ka mēs neesam astrālā? Tajā skaitā, tajā skaitā! Mūsu saknes ieiet arī fiziskajā plānā, avatāru veidā. Tāpēc visām dziesmām un mantrām, upuriem un lūgumiem, vienkārši domām un pateicībām domās ir mums nozīme mūsu astrālā un mentālā pavadoņa barībai.

Kā izskatās Trimūrti pavadonis astrālajā plānā?

Tā vienkārši ir augstākās pakāpes astrāla būtne. Vienotais dievs jums (pateica ar apmierinājumu).

Ko tu pašlaik māci cilvēkiem?

Cēlumu, nemirstību, mīlestību, taisnumu, nepiesaisti materiālajam, tiekšanos uz augsto, augstāko. Svētlaimi, labākas dzīves programmēšanu domās, atraušanos no planētas kā Alma mater

Bet pat tu esi piesaistīts planētai un cilvēkiem?

Galīgi ne, es jau eksistēju galvenokārt neatkarīgi un varu pārtikt patstāvīgi.

Kas būs, kad hinduisma reliģija izzudīs neizmantošanas dēļ? Tu neiesi bojā?

Es esmu nemirstīga būtne. Man pietrūks cilvēku, manu cienītāju. Viņi tik ļoti mani patiesi mīl, ciena un vēl man visu pašu labāko, ka man ir žēl zaudēt savus atklātos un mīļotos pielūdzējus. Daļa no viņiem droši vien rezultātā pievienosies man, mums, nu bet pārējie mūžīgi atcerēsies mūsu mīlestību un pieķeršanos (aizkustinājumā). Tu taču atceries mani?

Nē, iespējams, citās dzīvēs es biju labāk saistīta ar tevi…

Jā, tu pēc kārtas biji Brahmas, Šivas un Trimurtī pielūdzēja.

Iespējams, varbūt tāpēc es Višnu neatradu nekā personiska?

Iespējams. Višnu ir sinkrētisks[3] dievs, veidots no godināšanas un dievišķošanas no daudzām būtnēm, viņš nav tāds kā Brahma un Šiva.

Kas tas ir – Šivas un Brahmas personība? Kā viņa kļuva līdzīga cilvēciskajai?

Ne tikai tu, bet arī citi cilvēki Brahmu un Šivu juta tāpat kā tu. Viņi radīja šo būtņu portretu, līdzīgu cilvēku īpašībām. Mēs uz šejieni atnācām jau noformējušies, bet cilvēki noslīpēja mūsu raksturus un radīja ap mums reliģiju. Mēs izaugām kā personības, pateicoties cilvēku civilizāciju ietekmei. Kā redzi, mēs ne tikai formējam planētas matricu, bet arī paši ļaujamies tās regulējumam un ietekmei. Un redzam tajā tikai pozitīvo.

Ko tu gribētu mums visiem nodot?

Es gribētu, lai jūs savu īpašību ziņā pietuvotos jūsu dievam. Es runāju par viedumu, mierīgumu, zināmu vienaldzību pret pasaulīgo dzīvi. Man gribas jums novēlēt filozofiski virzīt savu prātu, kļūt apskaidrotiem un ienākt mums līdzīgās gudru un plaukstošu būtību kopienās. Šis ceļš jums ir pilnveidošanās pilns un daudzu reliģiju iemīts.

Jūs nekad nenožēlosiet, ka savā ceļā, savā dvēselē ieliksiet daudz enerģijas, noslīpējot visas īpašības – cilvēkmīlestību, žēlsirdību, līdzcietību un citu būtņu izpratni tā, kā viņas izprotam mēs. Bet mēs garantējam jums jūsu nemirstību transformācijās un pārdzimšanās, par spīti jūsu zinātnei, saplūstot ar mums un mums līdzīgiem apskaidrotiem prātiem.

Mēs ne velti bijām klātesoši smalkajā plānā blakus jūsu planētai. Jūs vienmēr varat ar mums sarunāties, lai grieztos pie laikmetu vieduma. Mēs priecājamies palīdzēt jums ar saviem mierinājumiem un uzmundrinājumiem, atbalstu un jūsu zemes plāna varoņdarbu slavināšanu. Mēs ar jums esam vienmēr, uz daudziem gadsimtiem!

Pateicos, Trimūrti!

https://www.youtube.com/watch?v=0B3hTBSAXxQ

Earth 4,499,999,000 Years Ago

 

Pievienots 14.10.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/trimurti

Tulkoja Jānis Oppe


[1] https://ineolog.nethouse.ru/articles/21880

Brahmas Diena un Nakts ir vienādā garumā un sastāda……… 8 640 000 000 gadu

360 tādu Dienu un Nakšu (diennakšu) sastāda Brahmas Gadu…… 3 110 400 000 000 gadu

100 Brahmas gadu sastāda Brahmas Gadsimtu (Mahākalpa) 311 040 000 000 000 gadu

[2] Zemes vecums sastāda 4,54 miljardus gadu

[3] Tāds, kurš izceļas ar eklektismu – kad ārēji ir savienots tas, kas iekšēji nav savienojams.