Кому принадлежит моя «свобода воли»?

Kam pieder mana “gribas brīvība”?

19 10 11

11.10.19.

Aiziet no aprites pats jēdziens “karma” kā sods vai atgriezeniskā saite, pārveidojoties jēdzienā “dvēseles uzdevumi uz planētas”. Vai var teikt, ka dzīves programma uz planētas ir tikai dvēseles ieprogrammētie uzdevumi, vai arī cilvēks zemes plānā var koriģēt vai pat vienkārši būt pretrunā uzdotajai dzīves programmai?

Kas ir īstenais cilvēka vedējs – viņa dvēsele, Sargeņģelis, Skolotājs vai Karmas Padome, bet varbūt planētas Vadība? Kam pieder mana “brīvā izvēle”?

Sanats Kumara:

Īstenais cilvēka vedējs ir viņa radītāji. Dvēsele ir kosmisks organisms, tā ir vispasaules dvēseles daļa, un viņa organizē dzīvi uz visām dzīvei iespējamajām planētām, kur pēta dzīves variantus, tajā skaitā arī uz Zemes. Vienlaikus jūsu dvēsele ir klātesoša daudzos punktos, kur kvēlo dzīvība, viņa pēta planētas ne tikai humanoīda ķermenī, bet arī dažādās citās dzīvības formās.

Cilvēka radītāji ir augstākā plāna humanoīdi un apziņas. Viņi pēta dzīves izpausmes tādos ķermeņos, kā jūsējie, uztur ar viņiem saikni apziņas un ķermeņu līmenī, veicot korekcijas un inscenējot dažāda veida notikumus, apmēram, kā tiek izspēlēti datorspēļu scenāriji, lai virzītu vienu galveno dzīves līniju – dzīves attīstību kopumā, provocējot cilvēci uz konfliktiem un savaldot cilvēku dabu, vedot pa “naža asmeni” visus savus scenārijus, lai piespiestu cilvēci attīstīties un nedegradēt.

Kāpēc cilvēce var degradēt? Vienkārša iemesla dēļ – nav dzīves jēgas. Attīstītai apziņai vajag dziļu jēgu visam, kas notiek, ko viņa redz ap sevi. Cilts līmenī tā ir cīņa par izdzīvošanu. Feodālo tiesību līmenī – tā ir civilizētības attīstība, saprāta attīstība, ceļojumi un bagātības iegūšana. Kapitālisma līmenī – citu paverdzināšana sev, planetāro dzīves procesu vadība, laimes ilūzijas radīšana no bagātības un greznības, par skaudību citiem, veiksme biznesā, vispasaules tīklu radīšana – transporta, finanšu, gāzes un naftas, militāru utt. Iziešana kosmosā galu galā. Apziņa attīstās kopā ar infrastruktūru un globālismu, kopā ar kosmosa un navigācijas zinātnēm, līdz ar jaunu interešu un aizraušanos radīšanu.

Taču tā ir iziešana uz novērojumu sistēmu, iziešana “sevis ārpusē”.

 

Vienlaikus attīstās zinātne par psihi un psihisko spēku, kurš savienojas ar ekstrasensoriku un daudzdimensionālās apziņas attīstību. Tā sākas pētījumi, kas cilvēkam ir “iekšā”.

Ģenētika pagaidām nav kosmosa līmenī, bet domāju, ka drīz būs izraušanās ģenētikas pētījumos cilvēka kā ķermeņa labumam.

Tas ir ļoti sarežģīti – savienot apziņu un ķermeni. Iedot attīstības programmu un sekot, kā šī programma kopumā izpildās. Tādēļ cilvēkam arī ir doti vedēji, lai saglabātu dvēseli, cilvēkam dzīvojot ķermenī, lai iegūtu iespējamos un maksimālos izpētījumus ar cilvēka dzīves palīdzību, lai iekarotu uzticību un vestu pie pareizas un varenas dzīves visu cilvēci.

Kurš ir notikumu korektors cilvēka dzīvē? Jūs viņus saucat par Sargeņģeļiem, bet mēs viņus saucam par attīstītu karmas – kā notikumu norises, ieplānotas pirms iemiesojuma, – tīklu. Šajā tīklā ir gan Glabātāji, gan Radītāji, gan Koriģētāji, gan Pavadoņi. Nevis viens Glabātājs ar jums nodarbojas, bet attīstīts Likteņa tīkls, ja var tā nosaukt.

Vislabāk jūsu dzīves peripetijas ilustrē rakstnieka radīts romāns, kur varoņi reizēm sāk dzīvot savu dzīvi. Vai arī tas, kā zinātnieki pēta fizisko dzīvi, veicot eksperimentu, kurš nepakļaujas pastāvīgam atkārtojumam, bet katru reizi notiek kāda anomālija vai izmaiņas.

Viena lieta ir ieplānot, cita lieta – kā iecere iemiesosies dzīvē un kas ietekmē cilvēka izvēli?

Katram no jums gadās dzīvē sastapt cilvēku, kam gribas līdzināties, jo viņš ir liels kādā savā sfērā. Viens jums māca augstsirdību, otrs attīstītu prātu, trešais ir dvēselisks cilvēks, ceturtais – gribas pilns un dižens. Visus šos cilvēkus jūs sastapāt pēc ieplānota scenārija. Cita lieta, kā jūsu apziņā atspoguļosies viņu tēls, cik jutīga vai uzmanīga būs jūsu nojauta, lai atspoguļotu sevī šīs īpašības, sajūsminātos par tām un vēloties kļūt tādam pašam.

Cilvēks mācās no piemēriem, vai tas būtu romāns, vai reālu cilvēku rīcība. Katrs tāds cilvēks ir jums piesaistīts pēc scenāristu gribas. Bet ir arī citas tikšanās, kuras gribot negribot arī var spēcīgi ietekmēt jūs kā saprātu – tā ir negatīva ietekme, un jūs varat izvēlēties rīkoties, domāt vai uzvesties analoģiski. Un tā ir pa lielākai daļai neieplānota no to spēku puses, kuri atrodas apziņas apakšējā reģistrā un vienlaikus cīnās par cilvēci savā labā. Viņi izmanto “robus” izglītībā un kolektīvajā apziņā, ar kuriem ir pilna cilvēka nepilnīgā būtība. Diemžēl apziņa uzklausa visu visapkārt un var reaģēt uz glaimiem, meliem, izkropļojumiem, manipulācijām un tiešu negatīvu vadību, piemēram, uz draudiem dzīvībai, hipnozi, instrumentālu manipulēšanu ar gribu. Cilvēka griba tiek izkropļota vai vispār salūzt, jo cilvēks ir radīts smalki jūtošs un ar ne pārāk lielu gribu, lai pakļautos karmas spēku, kurus mēs nosaucām pašā sākumā, vadībai.

Cilvēce uz vietas nestāv, un reizēm sabiedrības vai nelielas kopienas balss pēkšņi sāk prevalēt pār vadību un virzību no augšas. Cilvēks kļūst par zemāko spēku marioneti. Augstākie spēki vienkārši biksta un dod uzvedni, bet zemākie spēki var draudēt vai kārdināt. Cilvēks zaudē orientierus, un tikai vēršanās pie augstākajiem Virzītājiem, pie Skolotāja var jūsu likteni nolikt “vietā”, pareizā virzienā, piedodot jums gan spēkus, gan procesu izpratni, gan izeju no situācijas.

Pēdējā laikā finanšu egregors ir kļuvis spiedošs, un viņa ietekme uz jums ir pastiprinājusies. Ir atnākuši jauni “dienas varoņi” – bagāti un sekmīgi cilvēki, kuri tiecas savu sekmību parādīt, pārspīlējot tās kvalitāti dzīvē un kārdinot citus cilvēkus sekot viņu piemēram. Zemes plāna garīgie skolotāji sāk cilvēkus vadīt caur pieslēgšanu “naudas egregoram”, un cilvēki cerībā saņemt kaut ko par velti tic viņiem. Varu teikt, ka tā ir nepareiza, ārēja attīstība. Tādam cilvēkam visa dvēsele kļūst saspringta, pakļauta finansiālai veiksmei, un sāk neredzēt neko, izņemot naudu. Viņu ir viegli piedabūt uz sāncensību, cīņu un viltu, bet tas ir ceļš uz līkumotu taku, kura nolaižas apakšējās pasaulēs.

Izvēlieties mierīgu dzīvi vidū, nepievēršot uzmanību arvien jaunu un jaunu lietu kārdinājumam, bez kurām it kā dzīve nav iespējama. Ieklausieties savā dvēselē, tiecieties dzīvot sev, nevis naudas pelnīšanai, saprotot savas patiesās vajadzības fiziskajā pasaulē. Rotājiet savu dzīvi ar mīlestību un draudzību, nevis ar lietām. Mīliet pētījumus, jaunradi, sevis pārvēršanu savā ideālā, kuru jūs saucat par garīgumu, kā arī izprotiet savu mūžīgo dvēseli, kura uz laiku ir klātesoša jūsu ķermenī.

Ko grib no jūsu dzīves jūsu īstenā daļa? Kādu jūs sevi redzat kā ideālu? Ko vēl jūs varat sevī pārveidot, lai sasniegtu savu ideālu? Kā to izdarīt? Un kāpēc jūs līdz šim laikam neesat varējuši to izdarīt, kas jums traucēja?

Pat tikai šo procesu izpratne palīdzēs jums kaut ko sevī izmainīt un sākt tiekties kļūt mīlošākam un brīvākam. Un visums Vedēju un Glabātāju personā jums kā parasti uz jūsu centieniem atbildēs: “Lai notiek tā!”

Tu jautāji: “Kam pieder “gribas brīvība”?” Atbildēšu, ka pirmām kārtām jūsu dvēselei, jo tieši viņa iemiesojas uz planētas. Arī jūsu dvēselēm ir vedēji un audzinātāji, lai virzītu visu cilvēku vispārējo attīstību un koriģētu kāda cilvēka nepareizo ceļu vai izvēli. Bet cik bieži zemes plāna cilvēks nedzird tādus koriģējumus, kad visu var atrisināt viegli un ātri. Tad nākas pārkāpt gribas brīvības likumu un vest cilvēku caur slimībām un priekšlaicīgu nāvi, lai nenolaistu viņu vibrāciju un saprātīguma attīstītības ziņā.

“Tas ir liktenis,” jūs sakāt. Patiesībā tā ir cilvēka nepareiza izvēle par spīti dvēseles un radītāju vajadzībām, kad viņš dod priekšroku “neko nedarīt” vai neattīstīties, un vēl sliktāk – degradēties. Vai šo ceļu var saukt par “cilvēka brīvo izvēli”? Pie kā ved tāda “brīvība” – pie dzīvniecisku instinktu pamošanās viņā, pie tukšas laika pavadīšanas, pie viņa kā apzinošas būtnes degradācijas? Un kāds te sakars ar “gribu”? Drīzāk ar gļēvumu, kas ir pretējā puse cilvēka “paklausīšanai” radītājiem.

Civilizācijas iet bojā cita pēc citas dēļ “gribas brīvības” nepareizas izpratnes un šī vispārējā jēdziena neievērošanas. Vieni cilvēki izvēlas valdīt pār citiem, bet citi tam nepiekrīt – viņu gribas brīvība tiek pārkāpta. Katram cilvēkam ir tiesības uz tādu pašu dzīvi kā visiem pārējiem. Taču visur jūsu gribas brīvība ir pārkāpta vai tās nav vispār. Cilvēks, kā jūs sakāt, ir “apstākļu nomākts” un spiests izvēlēties “no diviem ļaunumiem mazāko”. Kā likums, tāds cilvēks vienkārši neredz izeju vai vispār nedomā, kā var iztaisnot dzīves līniju, izmainot sevi, aizvācot manipulācijas un izšķiroties par jaunu dzīvi.

Atgādinu, ka katram cilvēkam izeja no “grūtās dzīves” ir izdomāta augšā, taču ir saistīta ar pūlēm pāraudzināt sevi, ar darbu ar sevi un domāšanas veida izmainīšanu. Un tas ir par labu pirmām kārtām jūsu dvēselei, tās tieši ir pūles sevis un savas dvēseles labā.

Bet, kad katrs no jums uzņemsies atgriezties pie dvēseles paraugiem un ideāliem un visa sabiedrība atviegloti uzelpos, tā tad arī būs tā darbība, kura izvērsīs uz āru pērkamo sabiedrību un atgriezīs jums humanoīda un galaktiskās apziņas locekļa statusu.

Gribas brīvība paredz visu cilvēku brīvību, un jums nāksies rēķināties ar to, ka katrs no jums izvēlas savu. Taču kopā jūs izvēlaties būt laimīgi un brīvi. Dvēsele izvēlas būt, nevis nīkt. Ko nozīmē būt? Dzirdēt labākos un skaistākos virzienus dzīvē un sekot tiem. Nedoties virzienā “kā visi, tā es arī”. Visi brauc uz Turciju, uz Ēģipti, uz Kanāriju salām. Bet jūs esat bijuši 100 km no jūsu mājas, kalnos, pie upes vai ezera? Bet jūs esat dzirdējuši putnu balsis rītausmā? Bet jūs zināt, par ko sapņo jūsu dēls? Bet jūs atceraties savus sapņus vienatnē ar mīļoto? Atceraties, pa ko sapņojāt bērnībā?

Jūsu gribas brīvība it nemaz nav pretrunā ar citu cilvēku brīvību. Tā nevienu nespiež nopirkt jūsu produkciju vai apprecināt ar sevi. Jūs brīvi un spilgti attīstāties, mīlat savas nodarbes vai savu darbu, izmainot sevi uz pašu pievilcīgāko pusi, attīstot savu prātu un klausoties jūsu dvēseli. Tā tad arī ir jūsu dvēseles garīgā attīstība.

Es pateicos tev, Sanat Kumara!

 

Pievienots 11.10.2019

http://www.sanatkumara.ru/stati-2019/komu-prinadlezhit-moya-svoboda-voli

Tulkoja Jānis Oppe