Беседа с Шивой

Saruna ar Šivu

19 09 25 01

25.09.19.

Vakar bija sekmīgs atklātais čenelings ar Šivu Šanti (sk. vakardienas vakara nodarbības ierakstu 24.09.19.[1]) Mēs viņu atradām savā realitātes burbulī, viņa iekšējā visumā. Viņš ir atdalīts no pasaules ar savām robežām, kurās nodibinājis (kā mēs teiktu) Paradīzi: apskaidrotu, maigu, laimīgu dvēseles telpu, kurā viņš eksistē pilnīgi apmierināts. Domāju, ka katrs piekristu eksistēt tādā tēlā: viņš burtiski ir iemiesojis katras dzīvas būtnes sapņus.

Es vēršos pie Šivas: saki, varbūt eksistēšana tavā pasaulē arī ir nirvāna, uz kuru tiecas visi jogas?

Tuvu, taču nirvāna atrodas kā dvēseles slānis virs planētas. Bet mana “telpa” ir manā iekšienē.

Un kā mēs nonācām tavā iekšienē?

Caur Sanatu Kumaru, kurš bieži mani apmeklē un pazīst manu “telpu”.

(Kā mēs uzzinājām, Sanats Kumara ir Šivas māceklis.)

Tu izmanto vārdu “telpa” pēdiņās. Zinu, ka nav ārpus tevis telpas un laika, bet kā tādā ganījumā nosaukt to, kur mēs bijām?

Neatgriešanās punkts. Es radīju savu pasauli, kurā iemiesoju visus savus sapņus par laimi. Tā eksistē reāli, mana pasaule, kā eksistē arī citas pasaules, līdzīgas Šivas pasaulei. Man ir komfortabli un lieliski manā pasaulē, manā sapņu dārzā. Neviens netraucē un neuzbāžas man ar savām nokrāsām un pretenzijām. Esmu laimīgs vadīt dzīvi tā, kā man gribas. Viss, ko esmu radījis, ir manā iekšienē, un mana pasaule ir pilnīgi atkarīga no manis un manas dzīves. Kad nodzisīs mana gaisma, kolapsēsies arī mana pasaule.

Tas ir, eksistē augstāko apziņu kolektīvas pasaules un individuālas, kā tavējā?

Arī mana pasaule tika radīta kolektīvi, tie bija domubiedri, kuri kļuva Viena Apziņa. Tu taču nejūti šeit Vienotību vai kolektīvu?

Nē, nejūtu. Tava pasaule – Veselums... gribēju teikt – monolīts, taču šis vārds nekādi nav piemērots, tik mīkstas un caurspīdīgas ir tās enerģijas. Tas arī ir Viena Apziņas stāvoklis, kura režģis radās apkārt mūsu planētai?

Eksistē vismaz divi pretēji būtņu attīstības virzieni – apvienošanās un sociums...

Kā Galaktiskais Kristus?

Jā, kā Galaktiskais Kristus un kā daudzi citi dvēseļu apvienojumi. Šeit vienalga paliek starpība starp dvēseļu interesēm un vajadzībām, starp saziņu ar citiem sociumiem, kuri ne vienmēr ir apmierināti ar jums un jūs ar viņiem. Bet mana eksistence ir īpaša – es cieši nekontaktējos un ne no viena neesmu atkarīgs. Mana eksistence ir tik komfortabla un harmoniska, cik harmonisks un apskaidrots esmu pats. Es pats sevī vāros jau diezgan ilgi, un man nav ne garlaicīgi, ne skumīgi. Es plaukstu, es priecājos un esmu tik laimīgs, cik varu.

Kā mums nonākt pie tādas pašas eksistences nākotnē?

Sekojiet Sanatam Kumaram, viņš norādīs tādu ceļu – sevī, savā dvēselē, savos ideālos un savās paša enerģijās. Jūs tagad saprotat, cik lielā mērā vajag sevi iemīlēt, iztīrīt un harmonizēt, lai jums vienmēr būtu laimīgi dzīvot savā iekšienē?

Visi teksti, kurus jūs par to lasāt, kļūst saprotamāki, kad jūs esat ieraudzījuši mērķi. Katra negatīva doma, kura ir jūsu iekšienē, aptumšos jūsu eksistenci kā darvas karote, pat kā darvas piliens, neļaus jums kļūt tādai viengabalainai būtnei. Katrs netīrumu piliens liegs jums eksistences komforta sajūtu. Es piekrītu, ka vajag dzīvot un strādāt ar sevi, lai kļūtu pilnīgi apskaidrots un saformētu savu pasauli, kuru uztvers tādi paši kā tu. Jūs savienosieties un pēc tam saplūdīsiet tādā pašā Vienotības pasaulē, bet pēc tam kļūsiet Viena Būtne, atdalīta no planētām un zvaigznēm, radīsiet savu paša svētlaimes un skaistuma pasauli. Tavas fantāzijas palīdzēs tev iemiesot tādu pasauli reālā eksistencē ugunīgajā plānā.

(Patiešām, Šivas pasaule ir atdalīta no zvaigznēm un planētām, no galaktikām, no visa, ko mēs saucam par fiziski-astrāli-mentālo pasauli.)

Neviens neiejaucas tavā brīnišķīgajā pasaulē? Tu esi oāze tuksnesī...

Kā redzi, manā iekšienē viss ir klusi un mierīgi. Tā eksistē manā iekšienē, ārpusē manis nav, esmu sevis iekšienē, kā punkts, vieninieks, atoms. Bet manā iekšienē ir plaša “telpa”, tik plaša, cik es to radīšu, bezgalība un bezlaiks.

Jā, tu esi “Vienmēr” un “Visur”, tāpat kā Debesu Tēvs.

Ne gluži tā, tāpēc ka Tēvs-Radītājs rada arvien jaunas pasaules uz radīto pieredzes pamata, slīpē realitātes un matricas, tiecas uz to, lai dvēseles pārtrauktu karot un sāktu cienīt cita citas centienus un domas. Bet es vienmēr un visur tikai sveicu tos, kas iet man garām un atbilst man nodomu ziņā. Tad es izplešu savu pasauli pretim un ielaižu tajā citus – iepazīties un atvadīties.

Tu arī attēlos vienmēr esi viens, dzīvnieku ielenkumā, askēts, kā es par tevi izlasīju.

Kā redzi, esmu askēts materiālajā pasaulē, bet šeit, manā iekšienē, ir milzīgas dvēseles bagātības, kuras esmu izcietis un izauklējis, un kļuvis tas, par ko es gribēju. Bagātības neatnāk pašas no sevis, viņas vajag audzēt, riskēt un mīlēt sevi.

Tātad tavs individuālisms – tā ir pretēja attīstība sociumam?

Protams, eksistē dažādas dzīves formas dvēselēm: gan mazos kolektīvos – divas, trīs dvēseles, gan lielos un spēcīgos, gan Vienotības stāvoklī, gan Viena Apziņas stāvoklī, gan milzīgās Būtnēs, kā Diženā Dieviete, piemēram. Mans dvēseles ugunīgā stāvokļa piemērs ir tikai viens no eksistences variantiem, bet man tas ir “pēc dvēseles”!

Iespējams, jums šķita, ka šeit ir sasalusi telpa, bet tas tā nav, tas ir pastāvīgas pašizpausmes piemērs. Manā pasaulē viss plaukst, aug, mainās uz labāko pusi. Es pastāvīgi nodarbojos ar attīstību un pašpilnveidošanos, meklējot jaunus un skaistus eksistences variantus un formas, ienesot mūsu kopīgajā visumā, lūk, tādus jaunumus.

Vai pareizi tavu pasauli saukt par “personīgā visuma burbuli”?

Jā, es piekrītu, ka mana pasaule izvēršas kā noslēgta un ierobežota pasaule, burbulis. Un manu eksistences telpu var saukt par manu personīgo visumu. Taču es arī saskaņojos ar citiem tādiem pašiem visumiem, un mēs kontaktējamies.

Višnu un Brahma arī ir radījuši ko tamlīdzīgu savā pasaulē?

Jā, piekrīti, kas tas ir neslikts variants. Reliģiskie pielūdzēji – mani, Višnu un Brahmas – iegāja katra no mums Viena Apziņas sastāvā un kļuva vienoti ar mums. Bet, ja tu atstāsi mani un ieiesi viņu sastāvā, tu sajutīsi, cik dažādi mēs esam.

Tavi “pielūdzēji”, kā tu viņus sauc, stāsta, ka tu esi iznīcinātājs pēc misijas. Bet, raugoties uz tevi, to nepateiksi nekad, tik miermīlīgas un skaistas tev ir enerģijas.

Jā, esmu tik attālināts no Saules sistēmas, ka neko iznīcināt tajā nespēšu un nevēlos. Pat materiālās pasaules eksistences beigās. Tā pati sabruks bez jebkādas palīdzības.

Vai tavs ugunīgais enerģiju līmenis var principā iznīcināt matēriju? Vai arī vienkārši to aizdedzināt?

Neesmu mēģinājis, bet domāju, ka principā, kā pasaule ir radīta no Ugunīgā Gredzena, tā var tikt arī iznīcināta no uguns, bet tikai materiāla, ne no ugunīgā plāna.

Mūsu līmenis – dvēseļu līmenis, ugunīgais plāns. Arī viņš sevī glabā daudz briesmu un trūkumu, no kuriem tad es arī aizgriezos, noslēdzoties savā iekšienē un izplatot ap sevi gaismas, skaistuma un mīlestības emanācijas.

Mēs lidojam kosmosa telpā, tā mēs to stādāmies priekšā. Ir pat izskaitļots mūsu lidojuma ātrums. Un kā tu stādies priekšā savu eksistenci visumā?

Es esmu Visā, un Viss ir manī.

Tu esi Visa daļiņa?

Es tad arī esmu Viss, tikai savā izpausmē. To ir grūti izskaidrot, kamēr nesajutīsi.

Bet es esmu spējīga sajust?

Nedomāju... Redzu, ka ne, tevī stāv ierobežojums...

Bet es taču saplūdu ar tevi?

Bet tu taču nejūti to, par ko mēs runājam?

Un kas tas par ierobežojumu?

Tas aizies, kad tu iziesi no materiālās pasaules, aiziesi no planētas pavisam. Tas ir uzlikts, lai tavs saprāts spētu eksistēt matērijā. Ir iekonservēts tavs augstākais tēls, lai radītu aizsardzību no sevis augstākā.

Bet kādēļ?

Piezemēja tevi, lai tu spētu šeit, uz Zemes, dzīvot. Nekreņķējies – viss tavs pie tevis palika, līdz laikam slēpts. Kad būs vajadzīgs, viss atnāks.

Pēdējais jautājums: mēs vienu brīdi sajutām dejojošas enerģijas. Tev patīk dejot? Tevi bieži attēlo dejā.

Protams, es nesēžu uz vietas, es griežos, virpuļoju, izdaru gara kustības. Riņķošana ir mana iemīļotā kustība.

Es pateicos tev par interesanto stāstu!

19 09 25 02

 

Pievienots 25.09.2019

http://www.sanatkumara.ru/stati-2019/beseda-s-shivoy

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/audiomeditacijas-un-audioversijas/19-audiomeditacijas-un-audioversijas/2318-vakara-seansa-ieraksti-16-24-septembris (Tulk. piezīme)