Говорит Генетический Совет

Runā Ģenētikas Padome

Runā Saules sistēmas Radītāju Ģenētikas Padome

19 07 30

Es lūdzu Saules Brālībai atbildēt uz jautājumu – kas cilvēkā ir no zemes plāna un kas ir ienācis no citplanētu ģenētikas?

Es ar tādu jautājumu vērsos pie Saules Brālības un atsevišķi pie dažādām SB būtnēm. Taču neviens nesteidzās man atbildēt, kamēr Sanats Kumara nenosūtīja mani augstāk par SB, uz Ģenētikas Padomi.

Saules Brālībā ir kaut kas līdzīgs Ģenētikas Padomei, kura atrodas augstāk pēc vibrāciju plāna. Un es griežos šajā Padomē, lai saprastu, kas mums bija pirms saprātīgā cilvēka radīšanas un kā tika palabota mūsu ģenētika.

Es lūdzu sākumā pastāstīt par Radītāju-ģenētiķu sastāvu, un kā viņi rīkojās ar ģenētiku uz planētas.

Saules sistēmas Ģenētikas padome:

No mums neviens nav iemiesojies uz Zemes. Mēs Ss bijām iemiesojumā uz Jupitera un uzreiz pārgājām uz Saules Brālību, paceļot viņu par vienu līmeni, radot Ss plānu “Radītāju Augstākais Mentāls”.

No kādām nodaļām sastāv “Radītāju Augstākais Mentāls”?

Mums ir Vienotības, Veseluma stāvoklis, katra būtne šeit ir universāla. Tā ir Viena Apziņa.

Mēs atbilstoši katras planētas matērijai radījām iedzīvotājus gandrīz uz visām Ss sistēmas planētām un nodarbojāmies ar dvēseļu pārvietošanu no planētas uz planētu ar mērķi pieaudzēt apziņu. Protams, sākotnējās rases uz visām planētām bija tuvinātas dzīvniekiem, un viņām pašām dzīves rezultātā bija jāsastrādā dzīves apstākļiem atbilstoši intelekts un saprāts. Mēs rasēm palīdzējām, nolaižoties uz planētu kā apziņas Skolotāji, piesaistot citplanētu saprātu kā audzinātājus un sadzīves cildenotājus. Tie bija faraoni, ķēniņi, priesteri, garīgie audzinātāji, reliģiju sācēji.

Matriarhāts pirmajās paaudzēs bija nepieciešams, lai padarītu cildenāku un aizvāktu cilvēku dzīvniecisko negantumu. Sievietes ir radītas apziņas ilgstošas evolūcijas rezultātā un spēj vīrišķās dvēseles padarīt cildenākas ar mīlestību un saprātu.

Vai tad ir vīrišķās dvēseles un sievišķās?

Sākotnēji viņas bija dažādas, sievišķā dvēsele bija vecāka, izgājusi daudz inkarnāciju uz planētām, bet vīrišķā dvēsele tika radīta Ss duālās apziņas radīšanai, un pēc tam visas dvēseles sāka iet cauri abiem dzimumiem, lai radītu dvēseles vidējo lauku, kam piemīt visas iespējas un kurš vairāk saprot otru dzimumu. Tas tika darīts dzimuma unifikācijai un beidzās ar visu iespējamo domāšanas un uzvedības variantu iemantošanu. Nav labākā un sliktākā, taču sākotnēji dvēseļu attīstības programmas atšķīrās viena no otras.

Bet es līdz šim laikam atšķiru vīrišķo un sievišķo enerģiju dominēšanu dvēseles mentālajā plānā… Vai tiesa, ka sievietes ir no Venēras, bet vīrieši no Marsa?

Nē, protams, tas ir jūsu priekšstats par dažādu planētu programmām, tēls. Patiesībā visas dvēseles inkarnējas dažādos spēļu laukumos, periodiski mainoties ar tiem dažādās dzīvēs, bagātinoties ar citu planētu un zvaigžņu pieredzi un nesot to uz Zemi. Tieši no turienes jūsu zinātnieki un politiķi nes attīstības programmas zemiešiem.

“Sievišķās” dvēseles ir žēlsirdīgākas un maigākas, ar plašu dvēseli un mīlestības pilnas. “Vīrišķās” dvēseles ir asākas, mentālākas un tiecas uz patērēšanu vairāk nekā sievišķās.

Bet sadzīvē viss ir otrādi, vīriešiem maz ko vajag un veikalā viņus neievilksi…

Viņiem vairāk ir attīstīts mentālais aspekts tehnoloģiju un sadzīves un tehnikas pilnveidošanas ziņā, šādā nozīmē viņi ir aizņemti ar ražošanu un biznesu, planētas resursu lietošanu, bet sievietes vairāk patērē gatavu produktu un audzina jums maiņu.

Cik es saprotu, ir ļoti tumšas planētas salīdzinājumā ar Zemi? Citādi, no kurienes mūsos ir tik daudz niknuma un naida? Vai arī tās ir tieši mūsu emocijas?

Tādas emocijas – niknums un naids – tad arī padara cildenākas tās vecās dvēseles, kurām bija inkarnācijas uz augstākajām planētām un kuras atnāca šurp kā slāpētāji apziņas “haizivīm”. Negatīvas emocijas atnesa tās rases, kuras nāca šurp padzīvot un uzplaukt Zemes ilgajā dzīves periodā. Jūs viņas saucat par tumšajām, mēs viņas saucam par neattīstītajām, nepietiekami attīstītām mīlestībai un uzplaukumam.

Kas raksturo attīstītu rasi? Pirmām kārtām sadzīves uzlabošana, lai sadzīve būtnei neaizņemtu daudz laika un spēku.

Otrkārt – zināšanas, kuras veidojas planētas informācijas plāna apgūšanas procesā. Zināšanas pieaug un paliek uz planētas kā matrica. Šeit ir gan zinātniskās, gan tehniskās zināšanas, gan saiknes ar dvēseli apgūšana, tas, ko jūs saucat par garīgu ceļu vai reliģiju, gan attieksme pret bērniem un viņu audzināšana. Jo bērniem ir plastiska apziņa, viņus ir viegli pāraudzināt jebkurā plānā.

Un pats galvenais apziņas matricā – tieksme uz attīstību un garīgu izaugsmi. Bez šīs programmas rase apdzisīs un pārvērtīsies dzīvniekos.

Kas attiecas uz “citplanētu” gēniem, tad varam jums apgalvot, ka ģenētika attīstās vēsturiski un katra rase bagātinās ar VISIEM noderīgiem gēniem, kuri var gulēt (recipienti)[1] un pamosties piemērotā būtnes attīstības periodā, tiem aktivizējoties. Piemēram, kosmonautiem pamostas papildu gēni, kuri nav iesaistīti uz planētas, un pēc tam dziest, atgriežoties mājās. Tāpēc jūsos ir ielikti gēni no visām septiņām rasēm, kuras attīstās uz Zemes. Vienkārši noteiktā dzīves periodā tie nedarbojas, bet aktīvas garīgas attīstības gadījumā tie sāk darboties. Mēs varam noteiktus gēnus aktivizēt, un jūsos mostas snaudošas spējas paaugstināt apziņu un redzēt pagātni un nākotni.

Tātad katrā no mums ir reptiļu gēni, ir plejādiešu un sīriāņu, andromediāņu un citi?

Pilnīgi pareizi. To skaits ir dažāds un ir atkarīgs no dvēseles stāža. Vecās dvēseles ir ļoti bagātas, un viņu DNS jeb mūsu valodā ģenētiskais kods ir ļoti attīstīts. Nav nozīmes, no kurienes gēni, jo uz visām Saules sistēmas planētām tie ir unificēti un apstākļu ietekmē var mainīties atbilstoši dzīves ilgumam, apziņai vai dvēseles uzdevumiem.

Vai mēs varam pēc savas vēlēšanās mainīt savus gēnus, vai arī mums pagaidām nav pieejamas tādas manipulācijas ar nodoma palīdzību?

Jūs varat mainīt savu ģenētiku, tā pakļaujas jūsu domām, bet uz tās stāv aizsardzība. Caursitot aizsardzību, noņemot atslēgas, jūs varēsiet mainīt savus gēnus, bet kādēļ tas jums?

Pašlaik ļoti ir attīstītas jaunības atgriešanas prakses uz ģenētiskā koda rēķina. Noņemam vai izmainām “nāves gēnu”, un mēs ar to it kā kļūstam jaunāki. Protams, izsekot to pie metodiku autoriem ir neiespējami, jo eksistē daudz citu jaunības atgriešanas modeļu – ķirurģiskā, ķīmiskā veidā... Un arī metodiku autori nevar palielīties ar jaunību...

Jaunības atgriešana – tā pirmām kārtām ir papildu izdzīvošanas spēja jūsu sarežģītajos ekoloģiskajos apstākļos, imunitāte un veselība. Situācijas maiņa uz ekoloģiskāku jūsu dzīvi pagarina par desmitiem gadu. Dzīves pozīciju maiņa, apzināšanās un attiecību un sadzīves harmonizācija, iziešana uz misiju un sevis kā skolotāja veltāna arī palīdz saglabāt veselību. Ar vieniem un tiem pašiem gēniem, kā jūs saprotat, viens bērns ģimenē dzīvo ilgi, bet otrs iet bojā. Dvēseles dažādas, uzdevumi dažādi, attīstītība un uzvedība dažādas.

Bet mums ir attīstīta izpratne, ka nevis gēni pagarina dzīvi, bet ir cilvēka dvēseles programma, un tieši šī programma regulē dzīves ilgumu. Gan veselīgi cilvēki mirst pašā plaukumā, gan paši labākie un talantīgākie...

Viss ļaujas izpētei – kas ir ieprogrammēts un cik programma ir elastīga un var tikt pagarināta. Ja gēni ļauj, tad var tikt pagarināta programma, ja dvēsele ir piesātinājusies, tad var iet prom no fiziskā plāna.

Ko mēs gribam pateikt? Jūsu neatkarīgie ģenētiskā koda pētījumi ļauj jums radīt klonus un veikt orgānu nomaiņas operācijas. Daudz ko jūs vēl nezināt, un kodu pētīšana vienmēr būs jūsu prioritāte, visiem turpmākajiem ģenētikas zinātnes eksistēšanas gadiem. Kamēr jūs paši neiemācīsieties radīt ģenētiskās ķēdītes un nesāksiet Radīt radījumus. Bet līdz tam jums vēl pagaidām ir tālu.

Un kā darbojas Garjajeva (Петр Петрович Гаряев) viļņveida metode?

Šis zinātnieks ir tālu pavirzījies ģenētikas pētījumos, bet viņa metodikas arī pagaidām nav universālas. Lai strādā un dziedina cilvēkus, pietiekami spēcīgus un neatlaidīgus. Tādiem cilvēkiem ir jāizveseļojas un jānes izmaiņu programmas ar viņa metodiku palīdzību. Jūsu apziņa rada un palīdz dziedināties ar dažādu metodiku palīdzību, tajā skaitā ar viļņveida ģenētikas palīdzību.

Mēs sekojam tam, lai jūs nevarētu sabojāt rases ģenētisko kodu, uzlaužot to un sākot praktiski radīt himēras.

Es zinu arī par militāristu sadarbību ar citplanētu radībām pazemes laboratorijās ģenētiskos eksperimentos, lai radītu himēras. Piemēram, lai radītu zombijus.

Radītāji tiks stingri sodīti. Viņu karma būs līdzīga viņu radībām. Vispār visas metodes, kas ļauj ņirgāties par radībām vai bojāt ģenētisko kodu, nepaliek bez sekām.

Vai mēs varam ar jums sadarboties, lai aktivizētu papildu DNS vai aizvāktu negatīvas mutācijas dziedināšanas mērķiem?

Tas ir sarežģīti un individuāli, jo slimības nosaka daudzi faktori, piemēram, karmiski, evolucionāri, individuāli. Un mēs individuāli ar cilvēku nestrādājam. Mēs strādājam, lai cilvēkam radītu jaunu ķermeni, ar citu DNS, astrāli-mentālu, lai radītu jaunu dizainu un iekšējos orgānus koda (koda izrunāšanas pa burtiem) skanējuma uzlabošanai. Jūsu zinātnieki ir uz sliekšņa, lai tā iedarbotos uz fiziku, bet diemžēl visi atklājumi pagaidām pavēršas pret cilvēku. Šī iemesla dēļ mēs noturam progresu šajā jomā un palīdzam tiem zinātniekiem, kuri cilvēku padara cildenāku, nevis kropļo viņa genomu.

Bet kurš var ar mums nodarboties pašlaik?

Saules Brālība un Diženā Dieviete kopumā nodarbojas ar cilvēku dziedināšanu, tajā skaitā, iedarbojoties uz atsevišķiem DNS “burtiem”. Ir arī citas komandas, spējīgas dziedināt, piemēram, SB plejādiešu diaspora, sīriāņu diaspora, Ģimenes, piemēram, SK un RA.

Un Svēto Dziednieku Panteoni?

Viņi vairāk strādā ar dvēselēm un cilvēka apzināšanos.

Vai ir atsevišķi virzieni onkoloģijā?

Onkoloģija un sirds un asinsvadu slimības ir saistītas ar ekoloģiju. Pirmām kārtām ir jāiemācās ekoloģiski dzīvot – gan ēšanas nozīmē, gan attieksmes pret visu notiekošo uz planētas nozīmē.

Jūs esat uz attīstīta gadsimta sliekšņa, un drīzumā jūsu zinātnieki atklās savus iekarojumus visu cilvēku labā. Tad iestāsies veselības un uzplaukuma rase. Mēs to redzam nākotnē un cenšamies paspēt ar saviem meklējumiem līdz jaunajam laikmetam.

***

Kosmiskā Super Federācija un viņas ģenētiskie eksperimenti uz Zemes

http://sanatkumara.ru/stati-2018/kosmicheskaya-super-federatsiya[2]

Kosmiskā Atklāšana: Jaunu Sargkareivju ierašanās. Intervija ar Koriju Gudu (Corey Goode)

http://nashaplaneta.su/news/kosmicheskoe_raskrytie_pribytie_novykh_chasovykh_intervju_s_kori_gudom/2018-04-05-31872

Garjajeva viļņveida ģenētika – pārsteidzoši fakti par viļņveida ģenētikas iespējām

https://proshuslovo.ru/voskresnaia_shkola/volnovaya-genetika-goryaeva.html

Ģenētiķi iemācījušies “pārrakstīt” DNS struktūru

https://sciencepop.ru/genetiki-nauchilis-perepisyvat-strukturu-dnk/

Krievijas iedzīvotāju genomu var pielīdzināt personas datiem

https://roskomsvoboda.org/41634/

KRIEVIJĀ SĀK ATTĪSTĪT ĢENĒTISKAS TEHNOLOĢIJAS

https://novostipmr.com/ru/news/19-02-06/v-rossii-nachinayut-razvivat-geneticheskie-tehnologii

 

Pievienots 30.07.2019

http://www.sanatkumara.ru/stati-2019/govorit-geneticheskiy-sovet

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Recipients – Šūnu bioinženierijā un mikrobioloģijā – šūna (organisms), kurā iesēj svešas DNS fragmentu vai organoīdu.

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/2018-gada-raksti/24-raksti-2018/1477-kosmiska-super-federacija (Tulk. piezīme)