Биоритмика

Natālija Koteļņikova

Bioritmika

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli[1]

 19 06 17

То, что ты знал до своего рожденья, не потеряно.

Ты только прячешь это до первых испытаний,

когда придет время вспомнить.

И, конечно же, если захочешь,

ты можешь попытаться ступить

на какой–нибудь странный,

забавный и прекрасный путь и найти этот клад.

Tas, ko tu zināji līdz savai dzimšanai, nav pazaudēts.

Tu tikai slēp to līdz pirmajiem pārbaudījumiem,

kad pienāks laiks atcerēties.

Un, protams, ja vēlēsies,

tu vari pamēģināt nostāties

uz kāda dīvaina,

jocīga un lieliska ceļa un atrast šos dārgumus.

 

R. Bahs (Richard Bach)

 

Sanats Kumara: Zeme ir īpaša planēta. Viss uz viņas norit pēc jaunas shēmas, atšķirīgas no citām planētām. Viņa ir unikāla. Šeit ir daudz kā tāda, kas nav izmantots citās vietās (gan dualitāte, gan īpašie apstākļi apziņas, nošķirtas no vispasaules zināšanām, izaugsmei, gan vēl daudz citu unikālu iezīmju, piemēram, stingrs sadalījums kultūras slāņos – pazemes, cilvēku, Eņģeļu). Īpaša karmas programma (lai zinātu atšķirības, ir jāzina pārējās programmas).

Planētas ķermenis sastāv no kausētas vielas šķidruma, virspusē atdzisuša. Kas tā ir par vielu? Kausējumā ietilpst ūdens, metāli, augsnes, akmeņi…

Augsne taču veidojas no dzīvā dzīvības procesu norises?

Augsnes iniciē dzīvais, taču tās ir ieliktas planētā kā daļa no dzīvā. Tās nevar rasties pašas no nekā. Sākotnēji ir jāizaudzē tas, kas veicinās to palielināšanos (augi, dzīvnieki).

Kausējumā ietilpst kardināli svarīga daļa – bioritmika. Tā ir kausējuma īpašība uzturēt bioloģisko dzīvi uz zemes un periodiski to atjaunot. Tas ietilpst planētas apziņā un uzdevumos. To ienesām mēs planētas apziņas struktūrā, jo planēta ir pirmrindas būtne, kura strādā Pasaules-ēkas priekšējā līnijā. Tas ir aktīvs elements, kurš visu Zemes shēmu virza uz protozināšanām. (Proto – sākuma daļa sarežģītos vārdos, kas norāda uz kaut kā vai kāda pirmatnīgumu vai augstāko pakāpi.)

Protozināšanas – tas ir Visuma uzdevums izaudzēt pilnīgu cilvēku formā, kura cienīga, lai paustu Dievišķos centienus, cienīga tam uzdevumam, augstam un intelektuālam, uz kuru pamudināts Planētas Logoss.

Samērā ar planētas pāriešanu no kausēta stāvokļa cietā, bioritmika pāriet uz planētas apzinošos daļu kā dzīvā neatņemama īpašība atdzimt atkal un atkal, pilnveidojoties, iedvesmojoties no uzvarām, apbēdinoties no zaudējumiem. Tā ir Dievišķā spēle, aktīva darbība, vērsta uz pašizziņu un apzināta nosprausta uzdevuma neapzinātu pildīšanu.

Samērā ar planētas apzinošās daļas – cilvēces – augšanu, pasaule pārvērtīsies pilnīgā kolektīvā būtnē, kura apzinās kolektīvo saprātu un saplūst ar Mums, Planētas Logosa daļām, apvienojoties uzdevumos un nododot stafeti nākamajai izpausmes planētai. Planētas “pīšļi” tiks izkliedēti Visumā, bet cilvēce jaunā etapā pāries uz nākamo planētu. Uz planētas dzīvojušie cilvēki pāries uz jauniem “laukumiem”, kur radīs sabiedrību, Visumā neredzētu, to pašu gaišo nākotni, par kuru cilvēce sapņo. Tas būs ne tik drīz, kad beigsies attīstības cikls uz šīs planētas. Lai arī lēni, taču attīstība norit vajadzīgajā virzienā. Atombumbas izmēģinājumu cilvēce jau ir izgājusi. Būs vēl daudz pārbaudījumu. Tas asina Saprātu un ved uz progresu. Ja cilvēce būtu sevi nogalinājusi, tagad Pralaija būtu arī uz Zemes. Pamazām humānisma idejas pasauli iegūs savā varā un pakļaus sev tehnokrātiju. Lai notiek tā!

Bioritmika caurauž visus Pasaules-ēkas slāņus, ne tikai Zemi. Tā ir sensena īpašība, kas piemīt visam, Radītāja ielikta. Tie ir Manvantāras un Pralaijas periodi, uzplaukuma un panīkuma, gaismas un tumsas, pamošanās un aizmigšanas periodi. Tas ir arī viss, kas uz Zemes ir ritmisks. Arī pats Radītājs ir pakļauts ritmam. Viņš rada Visumus un iznīcina viņus. Pat Viņa Būtība ir pakļauta uzplaukuma un norieta ritmam. Protams, Viņš ir nemirstīgs, taču pakļauts ieelpām un izelpām ar milzīgiem starplaikiem, kādi uz Zemes nav apzināmi.

Bio – tā nav tikai fiziskā dzīvība jūsu izpratnē. Tas ir viss dzīvais uz visām Esības planētām, viss, kas apzinās savu dzīvību, jebkura apziņa. Esības prieks caurauž Visumu, tu to jūti. Tā ir neatņemama īpašība, kas piemīt apzinošai dzīvei, mīlestībai, kuru mūs kultivējam cilvēcē kā biobūtnē.

Zeme ir mākslīgi slēgta citām pasaulēm sava eksperimenta dēļ. Drīz (pēc planētas priekšstatiem) viņa būs atvērta. Pasaules Saprāts novērtēs eksperimentu un ar prieku konstatēs šīs milzīgās sistēmas mazas tautas lielus sasniegumus.

 

Pievienots 17.06.2019

http://sanatkumara.ru/glavi-iz-knigi/bioritmika

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)