Энергетический обмен

Enerģētiskā apmaiņa

19 06 08 01

07.06.19.

Šodienas sarunas tēma – enerģētiskā apmaiņa. Sveicu Ercenģeli Emanuēlu. Mans jautājums:
Kādas enerģētiskās apmaiņas (EA) formas visumā eksistē?

Ercenģelis Emanuēls: Mūsu visumā eksistē daudzas EA formas. Tā nav tikai mainīšanās ar enerģijām kā tādām. Piemēram, caur jums notiek īpaša veida apmaiņa ar enerģijām – apgarotas enerģijas no planētas uz Sauli un atpakaļ, kā arī no jums kā cilvēka uz Augstāko Es un atpakaļ. Tā ir arī apmaiņa ar pieredzi, DNS, planētas resursiem – derīgajiem izrakteņiem, saprātīgumu, navigāciju, kartēm, tehnoloģiju, plāniem uz nākotni ar citām rasēm. Tas viss ir EA kā tāda. Eksistē barters, apmaiņa ar precēm un izgudrojumiem.

Īpaša prece apmaiņai ir DNS. Katrai rasei uz planētas bija īpašas saprāta un ķermeņa iezīmes. Bija arī tādas – lidoja, pārvietoja akmeņus, teleportējās. Bija rase, kurai nevajadzēja kuģus, lai ceļotu kosmosā.

19 06 08 02

Tās ir zilās sfēras?

Jā, tajā skaitā. Enerģētiskā apmaiņa ir vajadzīga, lai eksistētu sadarbība starp tautām. DNS savieno daudzas rases savā starpā, un tādu savienojumu mērķis ir sadarbība, savstarpēja izpratne, apmaiņa ar pieredzi, attīstība un labklājība.

Un, ja nav EA, tad kā?

Tu nepareizi domā. EA ir vienmēr, taču dažāda, un bez tās notiek kari. Ar spēku nekad nav uzceltas mūžīgas pilsētas un apmetnes, tās tad bija dzīvot nespējīgas, un tās vienmēr izzuda. Ja EA nebija ar kaimiņiem vai visumu, tad rase kļuva vāja.

EA pastiprina ne tikai tos, kas apmainās, bet arī mūs, vadītājus, jo mēs vienmēr balstāmies uz to zināšanām, pieredzi, kuri dzīvo un eksistē visumā, pārbaudot viņu radījumu dzīvotspēju. Mēs vācam EA pieredzi kā pašu dārgāko bagātību, lai virzītu un vadītu, un krātu viedumu. Tā ka uz dažādām planētām EA ir dažāda izpausme, taču tā vienmēr ir nepieciešama.

Kā EA tiek uzskaitīta? Kurš tam seko smalkajos plānos?

Tas mūsu plānos ir absolūti automātiski. Neviens neseko, un neviens nepārkāpj. Godīgums un uzticēšanās ir attīstīti, un neviens neslēpjas, viss ir atklāts un savstarpējs.

Ko var pateikt tādu, ko mēs pagaidām nezinām?

Daļa mūsu visuma enerģiju tiek izlietota jaunu objektu-visumu būvēšanai. Pretī mēs saņemam dotācijas no Radītāja. Mēs nosūtām dzīvības enerģiju, pretī saņemot radīšanas enerģiju. Tādējādi katrs no jums arī ir visumu celtnieks, jo dzīvības enerģija ir kopīga visiem. Jūs piedalāties kopīgajā jaunu visumu radīšanā visos līmeņos.

Kā EA notiek uz planētas?

Dažādos līmeņos. Tev labāk par to parunāt ar to, kurš ir bijis uz planētas.

Pateicos!

19 06 08 03

Sveicu Sanatu Kumaru un uzdodu to pašu jautājumu: kā EA notiek uz planētas?

SK: Pirmām kārtām, un tas ir pats galvenais – uzstādīt planetāro enerģētisko matricu, lai pati apmaiņa būtu iespējama un tiktu uztverta kā likumīga. Reiz planēta bija astrālajā līmenī, un tautas izmantoja EA, kas nebija līdzīga jūsējai. Naudas nebija, un apmaiņa bija ārstēšanas, audzināšanas, būvniecības un apmācīšanas līmenī. Vieni uz planētas ārstēja, otri baroja, trešie audzināja un apmācīja. Ar laiku attīstījās tehnoloģija, un materializācija uz planētas kļuva jūtamāka. Parādījās materiālā apmaiņa ar precēm, produktiem, zināšanām u.c. Sāka notikt ķildas strīdu dēļ – kas cik maksā. Ar laiku iedzīvotāji sadalījās bagātajos un nabadzīgajos, radās klašu kopiena.
Uz planētu atnākušie kuģi izveda ļoti daudz cilvēku – kā skolotājus, pasniedzējus u.c., kurus rase bija uzkrājusi iepriekšējos gadsimtos. Pretī cilvēkiem tika atstātas kosmisko lidojumu tehnoloģijas.

Taču ne visām rasēm piemīt pietiekams viedums, un sākās kari – citu zemju, planētu, svaru u.c. kolonizācija un izlaupīšana. Tieši tas kalpoja kā galvenais cēlonis, kāpēc Zeme nolaidās blīvumā, jo enerģētiskā apmaiņa bija nokritusi līdz minimumam. Ja tu nedod, bet tikai ņem, attīstās slinkums, intelekta vājināšanās, tikumu izviršana un vajadzību degradācija. Šī iemesla dēļ apziņas vibrācijas krītas un ietekmē planētu.

Varbūt tas bija planētas galaktiskā cikla periods; kā pašlaik tas veicina vibrāciju pacelšanos, tā toreiz tas veicināja nolaišanos blīvumā? Un galvenais cēlonis tomēr bija tas?

Fiziskajā plānā ir rases, kuras ir sasniegušas barbarismu, nokritušas no ļoti augstiem vibrāciju plāniem. Viņas nespēja apturēt krišanu un sasniedza Galaktikas dibenu. Tādu rasu mērķis – ņemt un baudīt. Bet ar laiku vairs nav no kā ņemt, un tad attīstās cīņa par piramīdas virsotni, kurš ir augšā, tas arī ir galvenais. Tam ir visvairāk resursu un patērēšanas. Visi viņam atdod, bet viņš tikai izrīko un patērē.

Mēs viņus saucam par tumšajiem?

Jā, pilnīgi pareizi. Tie arī ir tie, kuri, kā jūs sakāt, atrodas ellē. Viņi parazitē.

Mums ir izveidojusies pārliecība, ka visu radīja Radītājs. Bet tagad iznāk, ka viņš radīja sākotnējās rases, bet viņu pēcteči aug katrs savā veidā? Kurš kā ir spējis un sapratis savu dzīvi?

Lūk, kāpēc pašlaik visur ir tik daudz palīgu. Viņi cenšas izvilkt atpakaļ gaismā jebkuras dvēseles, kas iestigušas blīvumā, lai atgrieztu Avotu viņu apziņā. Dotu jums patieso priekšstatu par visuma Dzīvi un Likumiem. To jūs saucat par garīgo ceļu.

19 06 08 04

No D. Vilkoka (David Wilcock) materiāliem es uzzināju, ka uz planētas ir bijusi pirmā, tā sauktā “Celtnieku Rase”, un viņa uz visām Saules sistēmas planētām ir atstājusi drupas. Kā tu uzskati, tieši viņa bija sākotnējais humanoīdu tipa radību paraugs? Un viņai piemita tās apziņas cēlās īpašības, ar kurām viņu apveltīja Radītājs? Kāpēc tādi artefakti tiek medīti?

Tajā laikā tomēr planetārās vibrācijas bija daudz augstākas, un Celtnieku tehnoloģijas bija citā līmenī. Jā, pieskarties augstākai tehnoloģijai vienmēr ir interesanti, pat ja apziņa pagaidām nespēj adekvāti uztvert tā laika vajadzības un zinātni. Kad Celtnieki atgriezās, viņi bija vīlušies cilvēku fiziskā plāna mūsdienu stāvoklī – cilvēki ir kļuvuši sekli visās nozīmēs.

19 06 08 05

Mēs visos procesos meklējam augstāko jēgu, dievišķā augstākā saprāta izpausmi. Kāda tādā gadījumā ir jēga krišanai blīvumā un tādai visu kosmisko zināšanu un tikumiskuma sabrukšanai uz planētas?

Mēs ar tevi jau vairākas reizes esam par to runājuši: nav atkārtojumu, ir neinteresanti vienmēr būt vienā apziņas līmenī, tiek pētītas visas iespējas un visi plāni, visi varianti un dzīvesveidi, kādi ir humanoīdiem un citām dzīvības formām. Tas ir Dzīves Ritenis, un viena apgrieziena laikā planēta paspēj nomainīt ne vienu rasi vien, un katra rase ir unikāla.

Šodien es redzēju, kā milzīgi cilvēki radīja nepazīstamas dzīvības formas. Kur es biju?

Iepazinies ar Dzīvības Būvētājiem planetārajā nodaļā.

Vai eksistē EA starp planētas slāņiem un plāniem?

Protams, eksistē. Pirmkārt, tā ir enerģijas apmaiņa ar daudzdimensionalitāti, ar jūsu AEs, otrkārt, katra rase izstrādā savu īpašu enerģiju Veselā eksistencei. Šī planetārā enerģija tiek izmantota par labu visiem. Tā ir simbioze, un kāda plāna neesamība būtiski ietekmē to, ka daba un cilvēce apsīkst visos plānos.

Kas notiek ar ūdeni, kāpēc tas tā uzvedas – no vienām vietām pilnīgi aiziet, citās vietās ir spēcīgi plūdi?

Notiek tektonisko plākšņu pacelšanās un nolaišanās. Patiesībā ūdens aiziet tukšumos zem augsnes klājuma. Tur vēl ir ļoti daudz tukšumu, un arī tie ar laiku var piepildīties ar ūdeni fiziskajā plānā, turklāt citos plānos tā var arī nebūt (runa ir par Iekšējo Zemi).

Pateicos, Sanat Kumara!

19 06 08 06

Es vēršos pie Debesu Tēva.

Kā notiek enerģētiskā apmaiņa starp Radītāju un viņa visumu?

Mana enerģija ir Mīlestība. Es to dāvāju visām būtnēm, kuras es radīju. Es rūpējos arī par viņu dzīves apstākļiem. Eksistēju katra iekšienē. Mana enerģiju apmaiņa ir pašā augstākajā plānā.

Būtnes ar pašu savu dzīvi rada un attīsta visas manas daļas, visus plānus, visas apziņas, pat matēriju viņas vairo ar sevi, palielinot atomu un sīko daļiņu plūsmas, radot laukus, attiecības un plānus.

Apziņa attīstās un fokusējas atsevišķos punktos, kļūst par avotu jaunai dzīvei visos plānos.

Es pieaugu un attīstos, barojos un baroju. Manā iekšienē viss pieaug, pilnveidojas, savienojas, koncentrējas, pievelkas cits pie cita tikai tad, kad spēj mīlēt un cienīt, pieņemt un rēķināties ar pārējiem. Tāda globāla atgriešanās no matērijas manos plānos ir mana enerģētiskā apmaiņa. Tā notiek manā iekšienē.

Un kā tu apmainies ar citu visumu Radītājiem?

Es esmu tas Radītājs visos plānos, citi visumi – tās vienkārši ir manas globālās versijas, bijušie un nākamie Es.

Tu droši vien domā To, Kurš mani radīja? Apmaiņa notiks tikai tad, kas es ar Viņu saplūdīšu un atdošu Viņam visu, ko esmu radījis, savienojoties globālā apziņā. Viņš sevi sadalīja daļās, un šīs daļas pieaug un ieiet atpakaļ tajā Radījumā, kurš mūs dzemdināja. Katra tāda daļa ir pašpietiekama, lai pilnvērtīgi eksistētu un nejustu trūkumu pastāvīgā piebarošanā. Mūsu EA tiek veikta vienu reizi eksistences laikā.

 

Pievienots 08.06.2019

http://www.sanatkumara.ru/stati-2019/energeticheskiy-obmen

Tulkoja Jānis Oppe