Луч внимания

Uzmanības stars

19 05 29 01

Dmitrijs Kaļiņins ir pētījis jautājumu par uzmanības staru un atsūtīja man vairākus dažādu rakstu fragmentus. Man tēma patika, un gribētos papildināt ar dažām lietām. Mani komentāri izcelti violetā krāsā. Sākumā nedaudz par pašu uzmanību no Vikipēdijas.

“Uzmanība – uztveres selektīvs vērsums uz vienu vai otru objektu. Uzmanības maiņa izpaužas caur satura, kurš ir cilvēka darbības priekšmets, skaidrības un detalizācijas pakāpes pārdzīvojuma maiņu.

Uzmanība savu izpausmi atrod cilvēka attieksmē pret objektu. Aiz uzmanības bieži stāv cilvēka intereses un vajadzības, uzstādījumi un ievirze, citi personības psiholoģiskie raksturojumi. Tas pirmām kārtām izraisa mainīgu attieksmi pret objektu, kura tiek izpausta ar uzmanību – tās apzināšanos. Uz uzmanības pret viena vai otra objekta cēloņiem norāda tā iezīmes un īpašības, kuras ņemtas no to attieksmes pret objektu.

Uzmanība nosaka subjekta sekmīgu orientēšanos apkārtējā pasaulē un nodrošina pilnīgāku un skaidrāku tās atspoguļojumu psihē. Uzmanības objekts nonāk mūsu apziņas centrā, viss pārējais tiek uztverts vāji, neskaidri, taču mūsu uzmanības vērsums var mainīties.

Uzmanība nav patstāvīgs psihisks process, jo nevar izpausties ārpus citiem procesiem. Mēs uzmanīgi vai neuzmanīgi klausāmies, skatāmies, domājam, darām. Tādējādi uzmanība ir tikai dažādu psihisku procesu īpašība.”

Tā kā uzmanība Izpaužas kā izziņas procesu darbība, kas vērsta uz objektu, tad, atkarībā no šīs darbības satura, tā dalās šādi:

 • ārējā uzmanība (sensorā uztvere) – vērsta uz ārējās pasaules objektiem. Izziņas un ārējās pasaules pārveidošanas nepieciešamais nosacījums;
 • iekšējā uzmanība (intelektuālā) – vērsta uz cilvēka subjektīvās pasaules objektiem. Pašizziņas un pašaudzināšanas nepieciešamais nosacījums;
 • motoriskā uzmanība – uzmanība vērsta uz kustībām un darbībām, kuras veic cilvēks.

Uzmanības īpašības – vērsums, apjoms, izplatība, koncentrācija, intensitāte, noturība un mainīgums – saistītas ar cilvēka darbības struktūru.

Tālāk apakšvirsraksti: Koncentrācija; Apjoms; Noturība; Mainība;

Izplatība; Izkliedētība; Uzmanības deficīts

Vikipēdija

***

Un vēl par uzmanību no vietnes

19 05 29 02

Uzmanības veidi

 

 1. sensorā (redzes, dzirdes, taustes u.c.);
 2. kustības, izpaužas motoriskajos procesos, to apzināšanā un regulēšanā;
 3. emocionālā, kuru piesaista emocionāli nozīmīgi stimuli;
 4. intelektuālā uzmanība – uzmanība pret apdomājamu objektu, intelektuālām operācijām, ar kuru palīdzību realizējas pats domāšanas process;
 5. nepatvaļīgā – tā primārā, ar kuru piedzimst bērns; tās pamatā ir orientēšanās reflekss;
 6. patvaļīgā – sekundāra, tas ir sociāli pastarpināts uzmanības tips. Prasa gribas piepūli;
 7. postpatvaļīgā uzmanība – par mērķi kļūst pati darbība. Darbības izpildīšana vairs neprasa speciālas prāta pūles.

19 05 29 03

 

Uzmanības īpašības:

 

 • Koncentrācija – tā ir pakāpe, kādā apziņa ir koncentrēta uz vienu un to pašu priekšmetu, darbības objektu.
 • Noturība – tas ir uzmanības raksturojums laikā. To nosaka tas, cik ilgi uzmanība saglabājas uz vienu un to pašu objektu vai vienu un to pašu uzdevumu.
 • Pārslēgšanās – tas ir ātrums, ar kādu uzmanības fokuss pārvietojas no viena objekta uz citu, tiek pāriets no vienas darbības uz citu.
 • Apjoms – tā ir apziņas koncentrētība uz vairākiem objektiem vienlaikus.
 • Izplatība – tā ir uzmanības īpašība, kura izpaužas darbības procesā, kurš prasa izpildīt nevis vienu, bet vairākas darbības vienlaikus.

Dmitrija Kaļiņina materiāli

 

1. Portāls “Saules Mājas” (“Дом Солнца”). 2.1. Starveidīgās uzmanības īpašības

Fragments no raksta: “...Starveidīgā uzmanība ir komplekss smalks enerģētisks mehānisms, kurš ir pārstāvēts astoņos ķermeņos. Četriem apakšējiem ķermeņiem, ieskaitot fizisko, tas ir pamata uzmanības tips, organiski atbilstošs viņu dabai. Fizioloģiskie un smalkenerģētiskie uzmanības mehānismi funkcionē ciešā saiknē. Vienu vai otru kļūmes ved pie starveidīgās uzmanības traucējumiem kopumā. Starveidīgā uzmanība ir smalkenerģētiskās redzes instruments, kurš ļauj cilvēkam uztvert savas iekšējās sfēras un ārējās pasaules izpausmes bez maņu orgānu dalības. Tas ir “sestās sajūtas” pamats.”

Var teikt, ka mentālajā aspektā mēs darbojamies tikai ar uzmanības staru. Šeit mums nav ne roku, ne kāju, un mēs veikli pārvaldām visas domas un mentālā plāna dabu tikai caur uzmanības staru. Tāpēc var teikt, ka tas mums ir dots no dzimšanas – vadīt uzmanību ar staru. Tas ir, uzmanības stars enerģiju vērš noteiktā virzienā, kurā mēs skatāmies un ko novērojam. Mēs arī varam smalkajā plānā padarīt uzmanību sfērisku, tas ir, ne starveidīgu, lai “aplūkotu” visu “apvidu”.

Enerģijas stars var būt vērsts no acīm, bet var būt no sirds. Tā mēs mācāmies ārstēt, vēršot dziedinošo staru no sirds čakras, kur sakoncentrētas visas dimensijas, un mēs tās izmantojam ārstēšanā.

Šeit un turpmāk raksta “Starveidīgās uzmanības īpašības” citāti.

“ULS (uzmanības lauka stars) faktiski ir nevis stars, bet caurule, kuras diametrs palielinās līdz ar čakras enerģētiskā smalkuma paaugstināšanos. Ēteriskajā līmenī tas atbilst zīmuļa caurmēram, astrālajā – vienāds apmēram desmit centimetriem, supersmalkajā – pusmetram. Smalkākos līmeņos ULS caurmērs mērāms daudzos metros....”

Visai dīvains paziņojums, un kurš to ir mērījis? Vispār jau smalkajos līmeņos nav centimetru un metru, vispār nav telpas. Turklāt smalkie ķermeņi attiecībā pret fizisko ir mazāka apjoma, piemēram, mūsu mentālais aspekts ir deserta šķīvīša izmērā, kā man teica mans Skolotājs Ireks, ar kuru es sīki pētīju mentālo plānu.

“Uzmanības koncentrēšanu uz iekšējiem objektiem arī pavada plūsmu rašanās starp tiem un čakru, no kuras nāk stars. Lai informācija, kura plūst pa staru, varētu pārvērsties zināšanās, nepieciešams dubults uzmanības lauka fokusējums – uz objektu un uz savu stāvokli...”

Šeit nedaudz neparasti ir pateikts, ka mēs apziņu dalām divās daļās – esam fiziskajā plānā un tajā pašā laikā kādā no smalkajiem plāniem, mūsu Augstākajā Es. Kad mūsu Augstākais Es tiecas dot mums mācību no smalkās apziņas, mācība var tikt iepazīta tikai caur mūsu trīsdimensiju prātu. Zināšanas piedzīvo refrakciju mūsu fiziskā plāna matricveida apziņā. Mūsu loģiskais prāts ir “tulks” no sistēmiskās valodas uz mūsu loģisko secīgo. Mūsu Augstākajam Es ir tikai sistēmiska informācija, un, pieņemot to no Skolotāja vai sarunājoties ar mums, viņš mums to sūta sistēmiskas paketes veidā.

“Lai notiktu objekta izzināšana, ULS vibrāciju spektram zināmā mērā ir jāatbilst tā vibrācijām, pateicoties uzmanības frekvenču fokusējumam. Bez tā stars iziet caur objektu, nemijiedarbojoties ar to, kā radiovilnis caur cilvēka ķermeni. Tā uztveršana ar apziņu un iegaumēšana nenotiek.”

Jā, mēs nevaram no fiziskās apziņas uztvert smalko pasauli. To dara mūsu AEs, kā saka, “pa horizontāli”, un pēc tam nodod mums pa centrālo kanālu informāciju, kura pakļauta refrakcijai mūsu lineārajā apziņā.

Bet lieta nav tikai tajā. Mēs nevaram uztvert to informāciju, kura mums nav pazīstama. Ja mūsu apziņā nav kaut kā līdzīga, tad mentālā enerģija nāk, vēstījums nāk, bet tā UZTVERES, tas ir, IZPRATNES, nav. Mūsos atmiņā nav bāzes.

“Objekta enerģiju uztvere var notikt dažādās formās – ar redzi, sajūtām, jūtām, zināšanām utt. Meditatīva prakse izstrādā spēju ar nodomu šīs formas mainīt, lai iegūtu plašu un daudzveidīgu ainu...”

Vairums no tiem, kas tiecas, apmācības pašā sākumā maz uztver vienā vai otrā veidā. Viņi cenšas “redzēt” ar aizvērtām acīm, bet ar acīm. Mūsu acis neuztver neredzamu spektru, citādi mēs smalko pasauli redzētu ap sevi. Meditatīvā prakse trenē smalkās pasaules uztveres iemaņu, un šī iemaņa nav momentāna un ir atkarīga ne tikai no spējām, bet arī no pagātnes dzīvēm, kurās jūs varējāt trenēt iztēli.

Lūk, attēls no vietnes www.Эмпатия.com

19 05 29 04

Lūk, vēl fragments no raksta

ATTIECĪBU PSIHOLOĢIJA

KĀ IEMĀCĪTIES REDZĒT ENERĢIJAS PLŪSMAS?

 

Ja tev ir grūti – tātad tu ej pareizajā virzienā.

Uzmanības stars.

“Uzmanības stars jeb mentālais uzmanības stars – ar šo jēdzienu es domāju kanālu, pa kuru cilvēks vai būtība uztver informāciju no iekšējās vai ārējās pasaules. Cilvēkam ir divas līdzīgas sistēmas – tā ir fiziskā redze, realizēta caur redzes orgāniem (acis un visa sistēma, kura redzes tēlus pārveido informācijā), un otra sistēma, pareizāk, viņa ir galvenā – tā ir uzmanība. Vērsumu no cilvēka līdz novērojamajam objektam es saucu par uzmanības staru, pilns nosaukums – mentālais uzmanības stars.”

Kā mēs redzam iepriekšējā attēlā, tieši mentālais uzmanības stars atšķiras no uzmanības redzes stara, kurš vērsts pie uzmanības novērotā objekta. Attēlā mēs skaidri redzam, ka redzes stars un mentālais (iztēlotais stars) – tie ir dažādi veidi redzēt – ar acīm un domu. Taču enerģija tomēr tāpat tiek sūtīta gan turp, gan turp.

“Tāpat diezgan viegli ir redzama saikne ar čakrām. Taču šī saikne nav pastāvīga; lai to ieraudzītu, vajag radīt apstākļus, lai tā parādītos. Vajag nostāties iepretim cilvēkam 2-3 metru attālumā un smalkajā plānā vērot, kuras čakras līmenī saikne, kanāls parādās. Labāk, ja tas būs pretējā dzimuma cilvēks, par kuru būs vismaz kāda interese, tad saikne ar čakrām būs spilgtāka, spēcīgāka, vieglāk ieraugāma.

Kad parādās saikne ar čakru, tad fiziskajā ķermenī šīs čakras rajonā parādās kaut kādas sajūtas, kaut kas izmainīsies, katram cilvēkam tas notiek savādāk. Parasti saikne parādās ātri, ja ir abpusēja piekrišana tamlīdzīgam darbam, 1-5 minūšu laikā; lai parādītos fiziskas sajūtas, vajag vēl dažas minūtes, tas ir atkarīgs no tā, cik trenēta ir spēja to pamanīt savā ķermenī. Es izmaiņas ķermenī sāku just pēc sekundēm 15-30, bet pašu kanālu “redzu uzreiz”, taču tam es patērēju apmēram 10 gadus. Nemēģiniet ieraudzīt uzreiz. Atcerieties – lai noskaņotos uz smalko plānu, vajag laiku, dažreiz vairākas minūtes.”

Mēs tādas saiknes saucam par “auklām” un vācam tās prom. Kādēļ gan tās radīt? Pa tām enerģija pārtek no viena cilvēka otrā. Viens zaudē enerģiju, bet otrs ir vampīrs.

“Atcerieties – lai noskaņotos uz smalko plānu, vajag laiku, dažreiz vairākas minūtes. Ar savu apziņu momentāni ieraudzīt smalko plānu neiznāks, viņai vajag laiku, lai pārskaņotos no vienas pasaules uz otru... Enerģētiskās saiknes un plūsmas, kanāli – tas ir pats saredzamākais smalkajā plānā, ar to sākas smalkā plāna reāla redzēšana, nevis vizualizēšana un iztēlošanās. Vizualizētai ainai nav nekā kopīga ar realitāti. Lai mācītos redzēt smalkajā plānā, vajag radīt plūsmu, kaut ko spilgtu: savstarpēju interesi vienam par otru, naudas parādu, attiecības ģimenē. Nepieciešamie nosacījumi iespējai redzēt enerģijas plūsmas:

Augsta dvēseles enerģētika;
Aktīvas, labi strādājošas, trenētas čakras un smalkie ķermeņi;
Mierīgs sakoncentrēts prāts, bet tajā pašā laikā atslābināts;
Psiholoģiskais stāvoklis – neuztraukties un nebūt ieinteresētam rezultātā.

Kad viss nepieciešamais ir, atliek tikai ieraudzīt.

Vienkārši skatieties, bet ne ar acīm, kaut arī, ja acis ir atvērtas, redzēt ar apziņu var labāk.”

Nepiekrītu. Ar redzi cilvēks saņem apmēram 70% datu par pasauli. Un šie dati ir par fizisko pasauli. Aizverot acis, mēs varam labāk koncentrēt mentālo uzmanības staru uz smalko pasauli.

“Lai ieraudzītu, vajadzīgs nodoms ieraudzīt. Skatieties un nešaubieties par to, ko redzat. Mēģināt apjēgt un šaubīties par ieraudzīto var pēc tam, ja vēlēsieties, bet skatīšanās momentā nav jābūt nekādām šaubām un vēl jo vairāk bailēm. Gadījumā, ja bailes ir, kaut nelielas, ieraudzīt gandrīz nav iespējams. Atcerieties, ka smalkā plāna reālu “redzēšanu” un vēl jo vairāk darbu ar to vairumā gadījumu pavada fiziskas sajūtas ķermenī: vēsums ķermeņa iekšienē vai ārpusē, siltums, tirpas un tā tālāk. Kā arī vairums enerģētiskās informācijas plūsmu ir piepildīts ar jūtām, vēlmēm, nodomiem, attieksmēm – tam visam ir jūsos jāatspoguļojas. Biežāk tas sajūtams kā savi pārdzīvojami, taču līdz ar noteiktu iestrādi būs redzama starpība starp savām jūtu izpausmēm un tām, ar kurām piepildīts jūsu novērojumu objekts.”

Jāsaka, ka trīsdimensiju tēli, uz kuriem jūs “pārved” jūsu apziņa, saņemot informāciju no smalkā plāna, atrodas galvas iekšienē – nekādi ne uz ekrāna jūsu priekšā. Tas ir turpat, kur iztēlotie tēli. Šo kļūdu pieļauj vairums cilvēku, kuri mēģina iemācīties redzēt smalkajā plānā tomēr ar acīm. Un smalkajā plānā mēs gribam un sagaidām ieraudzīt trīsdimensiju tēlus, piemēram, ercenģeli cilvēka veidā.

Ja cilvēkam ir slēgts (nobloķēts sirds) centrs, tad informācija var pienākt tikai no astrālā plāna caur adžnu, tieši smadzenēs, apmēram tā:

19 05 29 05   19 05 29 06

Bet mēs dodam priekšroku augstākiem plāniem čenelingam un pieņemam pa centrālo kanālu caur sahasrāru, paceļot savu apziņas uzmanības staru uz augstākajām čakrām un saņemot atbildes tieši no saviem AEs.

19 05 29 07

 

Pievienots 29.05.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/luch-vnimaniya

Tulkoja Jānis Oppe