Обогащение сознания

Apziņas bagātināšana

Galaktiskais Kristus par mūsu apziņas bagātināšanu

19 05 28 01

Šodien ir Galaktiskā Kristus Skola, trešā nodarbība. Vēršos pie Savienības “Galaktiskais Kristus”:

- Ar ko GK var būt mums noderīgs, ar ko saziņa ar viņu var mūs bagātināt?

Patiesība vienmēr guļ kaut kur pa vidu. Jūsu patiesība, saskaroties ar mūsējo, bagātinās ar tīrības un godīguma elementiem. Mēs varam ietekmēt jūsu raksturu un radošos centienus, parādīt jums citādu, godīgāku un tīrāku pasauli, brīvāku no pretošanās un cīņas, no noliegšanas un nepieņemšanas. Tas lielākoties ir darbs ar zemapziņu: jūs neapzināti sākat izvēlēties citu savas dvēseles ceļu, iekrāsotu ar neduālismu, nedivdabību.

Ko tas nozīmē? Jūs sākat saprast cilvēkus no iekšienes, ieklausoties viņu dvēseles balsī un saprotot apslēptās vēlmes un iekšējos postījumus, piedodot viņiem viņu trūkumus un rīcību, kas liecina par to, ka viņi netiek galā ar to dzīvi, kuru redz kā ideālu sev, ilgotu un nesasniedzamu.

Tas ir labi, ka cilvēkiem ir ideāli priekšstati, sapņi un centieni. Tas arī atšķir cilvēku no primitīva dzīvnieka. Viņa sapņi, ja viņš sāks tos realizēt, kļūs par viņa jaunradi. Mēs gribētu, lai cilvēks sapņotu nevis par citu planētu iekarošanu vai kolonizāciju, bet lai ieviestu kārtību uz savas planētas par patiku visiem iedzīvotājiem, nevis izredzētiem.

Ogļskābās gāzes globālie izmeši 2018. gadā atjaunojuši vēsturisko rekordu

Ķīnieši Dienvidķīnas jūrā radījuši mākslīgu salu. Ekoloģiskie zaudējumi izrādījušies 200 reizes lielāki par tās platību

 

Pieskārušies citai kultūrai, augstākai vibrāciju ziņā, jūs sāksiet sapņot par tādu pašu un salīdzināt savu dzīvi ar ideālo, tiecoties arī pie sevis noregulēt tādu pašu dzīvi. Mums nav vēlēšanās uzspiest jums savus priekšstatus par dzīvi, bet gribam parādīt jums vadības principus, tīrības un higiēnas kultūru, attieksmi savā starpā kā attieksmi pret sevi, attieksmi pret sevi kā pret izredzēto, cieņu un mīlestību starp visiem iedzīvotājiem, vienlīdzīgumu un skaistumu.

Lūk, kur sākas citāda dzīve, ideālas attiecības, kuras jūs varēsiet kultivēt savā starpā, paceļoties līdz tām.

Jūsu bērni no jauniem gadiem mācās būt iztapīgi tiem, no kuriem ir atkarīgi viņu uzturēšanas nosacījumi, un necienīgi pret līdzīgiem – var piekaut, bezkaunīgi izturēties, nolamāt. Viņi kļūst nelaimīgi no tā, ka viņu dvēsele pārcieš milzīgas izmaiņas no saskarsmes ar tādu dzīvi.

Laime ir katra iekšienē, un tā ir cieši atkarīga no audzināšanas, taču, ja visi apkārt laimi uzskata par atkarību no lietām, sīkrīkiem, drēbēm, tad tas kļūst par daudzu jaunu cilvēku mērķi. Iekšējā skaistuma vietā bērni sāk tiekties sasniegt ārēju pilnību, uzskatot to par galveno dzīvē.

Rūpes par ārieni neveicina dvēseles tīrību un pilnību, jo ne visi bērni var sasniegt šo ārējās pievilcības paraugu jeb šablonu un kļūst nelaimīgi no tā, ka viņi neatbilst viņu priekšstatam par skaistumu. Tas kļūst par sabiedrības slimību, cēloni, kāpēc tiek piedzīvota vilšanās dzīvē un samaitājas tikumi.

Kāpēc mēs pašlaik veltām uzmanību bērniem? Skaidrs, tā ir jūsu nākotne. Šīs programmas, kuras viņos audzina patērētājus, ir ļoti bīstamas veselībai un laimei. Tas vēl vairāk atdala cilvēkus pat ne pēc vecuma principa, bet pēc mantiskā vai pēc ārējā (bankas reklāma no Buzovas (Ольга Бузова) – visiem, tāpat kā man, vai man, tāpat kā visiem: https://www.youtube.com/watch?v=fxsfTEXHAss). Šeit piemērā jau ir dalījums “manī” un “visos pārējos”. Es neesmu tāda, esmu atsevišķa no visiem.

Cilvēki, izaudzināti tādās mākslīgās programmās, kļūst egoistiski, ar neīstām jūtām un attiecībās nav vaļsirdīgi. Meli, viltus un pārestības sāk graut viņu veselību. Viņi nezina, kā var būt godīgi un patiesi, neizmanto viņiem dabas dotās jūtas un aizstāj tās ar uzspiestām programmām, kuras ieved atkarībā no ēdiena, narkotikām, spēlēm, priekšstatiem par laimi.

Cilvēks var un viņam ir jāpašpilnveido sevi caur darbu ar savu raksturu un priekšstatiem, vēlmēm un pasaules izpratni. Viņam ir jābūt pašpietiekamam, neatkarīgam no sabiedrības viedokļa (piemērs – ja jūs uz ilgu laiku paliksiet vienatnē ar sevi, uz neapdzīvotas salas vai kosmosā, ko jūs darīsiet, kad neviens uz jums neskatās, nevērtē, nekonkurē?). Cilvēka iekšienē ir jāpaliek tiem pašiem principiem, tai pašai pašcieņai, tai pašai gribai un mīlestībai.

Cits piemērs – ja jūs saplūdīsiet ar citiem cilvēkiem vienotībā, kā jūs attieksieties pret citiem? Ar aizdomām, neuzticēšanos, manipulatīvi? Šeit nevar apmānīt, izlikties, piebalsot – visi motīvi ir redzami, un jūs esat pieejami lasīšanai. Visi slēptie nodomi, neizteiktās vēlmes, kauns un vaina ir atvērti visiem.

19 05 28 02

Lūk, pie kā ir vērts piestrādāt tiem, kas tiecas uz augstākajām pasaulēm. Pieņemt sevi un censties atrast savu ceļu pie pozitīva un visu pieņemšanas, novākt bailes nesaprotamas citplanētu dzīves un citu būtņu un rasu priekšā, atklāt dvēseli un attīrīt jūtas un domas, atgriezt sev “dzīves sev” sajūtu, ar saviem priekšstatiem par laimi.

Vēl ir svarīgi, lai šie priekšstati tiktu sasniegti patstāvīgi, nevis uz sveša rēķina. Lai cilvēks spētu savus priekšstatus sasniegt pats. Arī sabiedrībai ir jābūt tādai, lai nedotu cilvēkam visu gatavu, bet dotu iespēju savu ideālu sasniegt patstāvīgi.

Un ideāliem ir jābūt citādiem, piekrīti? Neskriet par vienu sekundes daļu ātrāk, nevaldīt pār valsti vai tautu, neslēpt no planētas sastrādātās tehnoloģijas pārtikušai dzīvei visiem, neizcelties ar ķermeņa daļām...

Un kādi ir šie ideāli?

(Manā priekšā atkal nostājās milzis no biļinām... Aprakstu viņu...)

19 05 28 03

(Gribu piebilst, ka tie ir ideāli fiziskajam plānam, nevis GK ideāli.)

Būt stipram un neatkarīgam ne no viena, bet tajā pašā laikā cienīt un mīlēt citus un viņu dzīvi.

Nebēgt no ienaidniekiem, bet sagaidīt tos atklāti.
Censties iekārtot dzīvi jebkuros apstākļos ar saviem atklātajiem mijiedarbības un savstarpējā izdevīguma, cieņas un vienlīdzības principiem.
Izspēlēt prātā katra soļa sekas.
Mācīties atšķirt.
Nebīties spert soļus un atbildēt par tiem.
Būt ar spēku un mierīgumu, dziļu prātu, mīlestību un prieku sirds iekšienē.
Paust rūpes un labestību pret vājākiem, palīdzēt viņiem.
Tiekties izveidot attiecības ar citām “kontrastainām” rasēm.
Veltīt vērīgu uzmanību pasaules izmantošanas un pasaules apcerēšanas jautājumiem.
Novākt kareivīgumu un citu pasauļu vai valstu postīšanas tieksmi savu interešu vārdā.

Pašlaik planētas apkārtne var viegli sagraut jūsu pasauli, kolonizēt planētu, paverdzināt jūs. Tie ir arī jūsu ideāli, ja jūs to darīsiet ar citiem, un tās ir jūsu bailes, ja kāds to izdarīs ar jums.

Galaktiskais Kristus grib ieviest kārtību Galaktikā caur visu rasu un grupu neatkarību un savstarpēju cieņu. Mēs negaidām palīdzību un nemēģinām ar spēku risināt uzdevumus. Iedarbojoties uz apziņu, mēs sējam un sējam humānus dzīves principus. Mēs brīvību saprotam kā savstarpēju atbalstu un neatkarību, kā balstu uz visu spēkiem un, tajā pašā laikā, iespēju būt savdabīgiem savās interesēs, attīstīties pēc sava scenārija un ar savām laimes un pārticības formām.

Tāda programma ir ielikta mums visiem, un tā darbojas augstākajās pasaulēs. Mēs gribētu ātrākai attīstībai dot jums tādus ideālus un idejas, lai jūs varētu tās realizēt uz savas planētas.

(Rāda, ka “noturēšanas spēki” var bremzēt mūsu attīstību līdz tam laikam, kamēr mūsu, ar tādiem augstiem ideāliem, nekļūs daudz reižu vairāk un nekādi spēki vairs nevarēs mūs apturēt. Noturēšana pārplīsīs kā olas čaumala, un mēs izšķilsimies jaunā pasaulē ar galaktiskajiem miera un draudzības ideāliem, ar galaktisko visuma apziņu.)

Tad arī “raža” no pāriešanas uz augstākajām pasaulēm būs daudz lielāka, un galaktiskā apziņa sāks uz planētas prevalēt un radīs patiesu paradīzi uz Zemes.

19 05 28 04

Pateicos!

 

Pievienots 28.05.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/obogaschenie-soznaniya

Tulkoja Jānis Oppe