Различение тонких планов

Smalko plānu atšķiršana

Prakse

19.04.14.

Kā sākt atšķirt smalkos plānus citu no cita? Šī vibrāciju atšķiršanas prakse pašlaik nostājas pirmajā plānā tiem, kuri jau diezgan labi meditācijās un seansos iziet uz saviem augstākajiem aspektiem. Pagājušais Saules Brālības seanss arī veltīja tam pietiekamu laiku. Mēs nodarbojāmies ar praksi, kā atšķirt vibrāciju plānus un enerģijas tajos. Mans raksts pilnībā ir veltīts šai praksei.

Augstākais Astrālais plāns

19 04 15 03

Astrālais gredzens no ceļgaliem uz augšu atbilst astrālajai projekcijai uz fizisko ķermeni. Augšā virs galvas labi redzama astotā čakra.

Ieeja Augstākajā Astrālajā plānā ir astotajā čakrā virs galvas. Savu apziņu vajag pacelt uz astoto čakru un apstāties. Pamēģiniet sajust, kādas enerģijas jūs aptver un kā jūs paši jūtaties astrālajā aspektā. Kā likums, uz šejieni paceļas dvēsele miega laikā, lai atpūstos un atjaunotos.

Šeit ir ļoti patīkami, gaiši un silti. Tīksme un mīkstums, ķermeņa un dvēseles svētlaime, nav sprieguma un nepieciešamības, atslābināšanās un labestība. Šeit atklājas tas, ko jūs esat sastrādājuši savā dzīvē. Domāju, ka tie, kas nav izstrādājuši labestību savā iekšienē, var šeit nejusties mājīgi. Mēs šeit esam tādi, kādi esam savā iekšienē.

Tieši tāpēc mēs mūsu zemes dzīvē cenšamies pārvest sevi uz godīguma, visādu pārestību, kritikas piedošanas un atlaišanas “sliedēm”, pieņemam sevi, kā ir, un mierīgi dzīvojam savā iekšienē. Domājams, ka, ja mēs kļūsim pietiekami gaiši emocionālā nozīmē, tad varēsim savas dzīves turpināt jau mentālajā plānā. Nākamā dzīve to parādīs.

Mentālais plāns

Ieeja mentālajā aspektā ir pakāpi augstāk, devītajā čakrā. Jūs izejat uz mentālā plāna apakšlīmeni, līdz kuram esat attīstījušies. Vairums cilvēku pagaidām dzīvo “apakšmentāla” apakšplānā. Ja projicējam to uz fizisko ķermeni, tad apakšmentāla projekcija aptver kājas un pirmās trīs čakras.

Nezinu, vai ir termins “vidusmentāla ķermenis”, taču attīstītāka mentālā ķermeņa projekcija aptver 4., 5., 6. un 7. čakru. Tas ir mūsu ar jums mentālais aspekts. Tāda ķermeņa iekšpusē paliek tikai 4., 5. un 6. čakra, un apziņa atrodas 7. čakrā. Cilvēka apziņa atradīsies sahasrāras centrā vienmēr visos nākamajos daudzdimensionālā ķermeņa līmeņos, projicējot uz mūsu fizisko ķermeni.

19 04 15 04

Šo mentālo slāni mēs saucam par Kristus Apziņu. Tam ir divi apziņas veidi – personiskā apziņa un kolektīvā planetārā apziņa.

Es aprakstu savu mentālā plāna apakšlīmeni (apakšplānu). Pacēlušies uz 9. čakru virs galvas, jūs nonākat pilnīgi citādā telpā un ķermenī, ja salīdzinām ar astrālo plānu. Šeit nav agrāk aprakstītās atslābuma astrālās tīksmes. Te ir pieaugusi apziņa, un pati realitāte ir piesātināta ar domas kustību un pat spēku zināmu mobilizāciju. Kristus-apziņas plānā sastopami darbs un mīlestība, prieki un veikums, planētas aizsardzība un rūpes par apziņas virzību visās trijās frontēs (fiziskajā, astrālajā un mentālajā), notikumu un svētku organizēšana, saziņa ar citām rasēm un planētām, zinātniski meklējumi un jaunrade, jaunu domu objektu, tēlu un formulu radīšana, mentāli ceļojumi, dzīvju programmēšana fiziskajā plānā, pieredzes apmaiņa u.c.

Veidojums šeit ir nedaudz citāds, informācija pieejama telepātiski un to nevajag iegaumēt, pietiek vienkārši to izmantot. Pats aspekts aptver vairākas dzīves, noritošas fiziskajā un astrālajā plānā, viņš ir vairāk pieredzējis nekā cilvēka astrālais vai fiziskais aspekts, un visa informācija no visām dzīvēm viņam ir atklāta.

Ar ko vēl šis aspekts atšķiras no astrālā – ar atbildību un pienākuma apziņu. Tieši tāpēc es šo apziņu saucu par pieaugušo. Šo atbildību neuzliek kāds cits, tā rodas no vienotības apziņas. Visam, ko tu radi, ir jābūt priekš visiem kā priekš sevis – pieejamam, saprotamam un skaistam, reizēm kā kompromisam. Viss kā pie pieaugušajiem.

Ir vēl arī augstākie mentālie aspekti cilvēkiem uz planētas. Viņi jau atrodas ugunīgajā plānā, piemēram, cilvēku ugunīgie ķermeņi, kuri paceļas uz 10. čakru saiknei ar Būtnēm Budhi un Atmas plānā. Kā zināms, mentālais plāns neaprobežojas ar cilvēka mentālajiem aspektiem, viņš sevi izplata uz ugunīgajiem plāniem. Tieši caur domu mēs saistāmies gan ar Diženo Dievieti (atmiskais plāns), gan Galaktisko Kristu (atmiskā plāna apakšplāns).

Budhiālie aspekti

19 04 15 05   19 04 15 06

Šī aspekta projekcija uz fizisko ķermeni aptver kakla un galvas čakru un joprojām apziņas centru sahasrārā. Svētbildēs jūs redzat nimbus, tā arī ir budhiālā aspekta projekcija salīdzinājumā ar mūsu fizisko. Tas ir 10. čakras realitātes līmenis, ugunīgais plāns, un šeit ir vairāki aspekti, kuri man jau ir izpausti.

Pirmkārt, šajā līmenī ir cilvēka dvēseles zemes plāna aspekts. Viņš šeit dvēseles būtību pārstāv kā dvēseles augstāka/grupveida plāna fragments. Šis zemes plāna dvēseles aspekts no visiem apakšējiem atšķiras ar to, ka ir tāls no cilvēka dzīves. Viņš vienkārši Ir, un tā mēs jūtam saikni ar Garu.

Dvēsele šajā plānā ir tāla no cilvēku skudru pūžņa, un šajā aspektā mēs jūtam visuma mieru, viedumu, dziļo saikni ar Visu, Kas Ir, un Esības stāvokli. Viņa apakšējie aspekti ir viņa iekšējās daļas saiknei ar Matēriju.

Dvēseles aspekts ir saistošais posms starp Garu un Matēriju. Caur dvēseli un blīvākiem aspektiem Gars pakāpeniski apgūst Matēriju un kaļ Saprātu.

Šeit mēs atrodamies humanoīda apziņas priekštecī; šī apziņa galvenokārt attīstās fiziskajā plānā un mentālajā. Dvēselei nav vajadzīga zemes dzīves pieredze, šis aspekts ir fiziskā cilvēka Būtība, pamats un karma. Kā zināms, karma eksistē tieši šajā plānā, un pārējie zemākie aspekti pilda uzdevumus, kurus dvēsele risina uz planētas. Es pat piebilstu, ka caur dvēseli un viņas pieredzi planētas Vadītāji risina planetārus uzdevumus, sadalot tos daļās un nosakot katrai būtnei viņas mērķi.

Otrs cilvēka aspekts šajā plānā ir Saules Brālības aspekts. Ja dvēsele ir humanoīda apziņas priekštecis uz planētas, tad Saules Brālības aspekts ir rezultāts tam, kas ir attīstījies Saules sistēmas humanoīdā. Šeit ir sapulcētas būtnes, kuras veido Ģimenes - anklāvus. Tas ir sociums Saules sistēmā ļoti augstā plānā. Uz šejieni pārnāk attīstītas dvēseles, tiecoties radīt un iemantot eksistences jēgu caur saviem projektiem, zinātni un mākslu, caur saikni ar Galaktisko Vienotību un planetārā sociuma vadību. Tā ir palīdzība planetārajām Vienotībām, to virzība uz augstāku apziņas un enerģiju, vibrāciju apzināšanos līmeni, caur sociāliem eksperimentiem, atrodot visu procesu miermīlīgu noregulējumu, caur aizsardzību un rūpēm, sekojot Saulei, vadot sociālos procesus u.c.

Mūsu trešais aspekts ir mazliet augstākā apakšplānā – dieviete Diženās Dievietes laukā. Tā ir skaistuma, brīvības, viegluma un tīksmes būtne. Viņa nav sociumā, bet Ģimenē, kura nav sociāla vienība. Dieviete ir arī manas dvēseles daļa, taču bagātināta ar cilvēciskiem jēdzieniem. Šeit ir tik brīnišķīgi, ka tieši uz šejieni mana sirds sauc visvairāk. Šeit es nejūtu sociālas atbildības, pienākumu ne pret vienu, lai kas tas arī nebūtu, mērķus un plānus, kas atgādinātu cilvēciskus, sociālus. Es piederu sev un Ģimenei. Esmu pašpietiekama, brīva, manas domas ir tālu no zinātnes un tehnoloģijas, manas dievišķās īpašības ir pietiekamas brīnišķīgai eksistencei. Var padomāt, ka tā ir dvēsele “tīrā veidā”, tas ir, būtne, kura piepilda mani arī šeit, fiziskajā plānā, tikai aiz sociuma ietvariem. Šajā aspektā ir ielikti gan dvēseles plašums, gan skaistums, gan domas tīrība, gan patīkama laika pavadīšana – iekšējais piepildījums ar dzīvi. Es viņu nosaucu par dievieti, tāpēc ka mums ir tāds priekšstats par dievietēm. Tas vienkārši ir termins, kura tēls ir skaidrs.

Protams, arī budhiālajā plānā ir apakšplāni. Iespējams, tie nav lineāri, tas ir, nav saistīti ar to, kas mums šķiet “augstāk-zemāk”. Tāpēc mums vienkāršāk ir uzzināt par mūsu Augstāko Es variantiem nekā pārlūkot plānus un novērtēt katru satikto būtni atsevišķi pēc vibrāciju augstuma un, kādai kopienai viņa pieder.

Arī šajā plānā eksistē planetāru kopienu Vadītāji, Valdnieki, kā mēs viņus saucam. Šeit atrodas Galaktikas Augstākā Karmas Padome. Un daudz kā tādu, ko es pagaidām nezinu.

Ienākot savos portālos – čakrās, jūs varat patstāvīgi pētīt savus apziņas augstākos līmeņus – daudzdimensionālā Cilvēka aspektus. Novēlu jums patīkamus ceļojumus!

 

Pievienots 15.04.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/razlichenie-tonkich-planov

Tulkoja Jānis Oppe