Мы будем развивать...

Mēs attīstīsim…

Mēs attīstīsim jūsu dvēseles globālo daļu, jūsu augstākos jēdzienus un apzināšanās

19 04 12

Es piesaucu Diženo Dievieti. Lūdzu palīdzēt man saprast, ar ko Savienība “Galaktiskais Kristus” atšķiras no Ercenģeļu Savienībām?

DD: Ne ar ko īpaši neatšķiras. Līmenis ir apmēram viens, bet uzdevumi dažādi. Sākotnēji radītie Ercenģeļi ir Radītāja dienestā kā hierarhiju Vadītāji, kā Radītāja Palīgi, kā to būtņu palīgi, kuras ir radītas vēlāk un blīvākas, kā dvēseļu Skolu vadītāji un audzinātāji, kā Dziednieki. Viņi audzina tās dvēseles, kuras pieder pie Diženās Dievietes kosmiskās hierarhijas. Vēl ir dažādas smalkā plāna daļas, kuras cilvēkus neskar, kur Ercenģeļi var griezties pēc palīdzības. Piemēram, matricu radītāji, radītāju radītāji, visuma būtnes u.c.

Galaktiskais Kristus – tas ir jauns veidojums, radies laikmetu sadurā. Savienība apkopo tos pūliņus, kādi bija dažādām rasēm pagājušā laikmeta garumā, un rada jaunu apvienību pēc jauniem nosacījumiem: vienlīdzības un nepieķeršanās, dalības, bet tajā pašā laikā pēc lielākas brīvības savienojumā, kurš veido vairāk radošu iespēju, ir mazāk pakļauts kāda priekšraksta, likuma vai ierobežojumu nosacījumiem. Tie ir lieli savienojumi, veidoti no milzīgām būtnēm, radītām no lieliem dvēseļu klasteriem, vienotās dvēseles līmenī; katrs klasteris atgādina zvaigznāju. Šis apvienojums palīdz pretoties visuma stihijām un pastiprina pašu apvienojumu ar to, ka pastiprinās formas stiprība un nesatracinātība, un turklāt apziņa ir brīva jaunradei un palīdz radīt jauno tajā, kas jums pagaidām izpratnei nav pieejams – dvēseles virsbūves sfērā, augstākā sfērā nekā pati Savienība. Dzimst jauna “apziņa”, kura sastāv no gaismas kvantiem, spējīga kā superdators radīt jaunas dzīvības, kurām gandrīz nav formu un kuras patstāvīgi rada “psiheju”.

(Grūti ir izskaidrot to, kas ir nepieejams mūsu plānā. Kā es saprotu, tad tā ir kvintesence no pieredzes, apziņas un tā netveramā apskaidrības un svētības stāvokļa, ar ko izceļas Diženās Dievietes pasaules.)

DD: (Smejas.) Mēģinājums izskaidrot gandrīz izdevās. Jā, visi radītāji nodarbojas ar radīšanu, tas ir viņu uzdevums. Taču tā kā plāns ir ļoti augsts, tad arī būtnes tajā neatgādina jūsu dvēseles, viņas ir gaisīgākas, un tajā pašā laikā plašums radīšanai šajā plānā ir ļoti liels. Šeit augstu tiek vērtēts pats dzīvības stāvoklis. Vislielākie panākumi ir tam, kad tiek sasniegts un uzturēts ekstātisks “svētlaimes” stāvoklis, kurš organismā uztur augstu dzīvības spēka potenciālu. Jūsu līmenī tas nozīmē stipru veselību, spēcīgu prātu un augstu radošo potenciālu.

Faktiski jūs arī tiecaties sasniegt tādu stāvokli savā līmenī un pagaidām nevarat to sasniegt jūsu matricā. Taču mērķis kā jēdziens ir – visu labklājība, priecīgs radošs panākumu noskaņojums, augsts novitātes un radošuma potenciāls, lieliska stipra ķermeņa veselība, augsts dzīvības enerģijas līmenis un svētības stāvoklis dvēseles iekšienē. Jums pagaidām traucē jūsu pašu savienības trūkumi; tā ir iejaukta konkurencē un cīņā. Paši šie procesi (konkurence un cīņa) palīdz jums attīstīties un izvadīt savu apziņu un enerģijas uz augstāku attīstības līmeni. Sasnieguši sekmes, jūs uz īsu laiku apstāsieties, lai palūkotos apkārt un izbaudītu, un pēc tam sāksiet augt tālāk, gūstot panākumus uz vecāku un iepriekšējo paaudžu “pleciem”.

Tā arī radās šī savienība – no tiem, kas neapstājas planetārās dvēseles līmenī un iziet aiz zvaigžņu sistēmas robežām. Ir jāsaka, ka tur ir daudz jums nepierasta, tā, ko jums stāv priekšā apgūt, kad jūs tuvāk iepazīsieties ar starpgalaktiskajām trasēm. Jūs iemācīsieties pieņemt citas rases, klejotājus un ceļotājus. Jūs sapratīsiet, ka ne tikai cilvēks tika radīts kā domājoša un radoša būtne un ne visi jēdzieni ir saistīti ar planētas un Saules sistēmas uzbūvi. Ir ļoti daudz visa kā jums pagaidām nesaprotama un pat neapjēdzama, tā kā jūs tik tikko sākat savu iziešanu aiz zemes plāna matricas ietvariem. Es to saku tikai ar mērķi parādīt, cik grūti pagaidām jums izskaidrot dzīves īpatnības Savienībā un dzīves jēdzienu un vērtību līmeni, kāds ir būtnēm, kuras tai pieder. Iespējams, ka reiz jūs pāraugsiet arī šo radošo Savienību un radīsiet jaunus savienojumus starpgalaltiskajā līmenī.

Bet vai ir tādas pašas Savienības fiziskajā un astrālajā plānā? (Piebildīšu, ka Savienība “Galaktiskais Kristus” ir radīta atmiskajā plānā.)

Protams, ir. Tās mēģina noregulēt jūsu pagaidām nepilnīgo domāšanas un jēdzienu sistēmu, potējot attīstītākas apziņas, kuras inkarnējas tādā blīvumā. Uz planētu arvien un vairāk nāk būtnes ar augstāku apziņu un uz progresa rēķina virza planētas progresu.

Kā čenelings palīdz šajā procesā?

Palīdz, tikai ne visi vēstījumi ir vienādi noderīgi. Ir daudz uzmanību novērsošu materiālu, kas lasītāju noved satraukumā un izlaidīgumā. Mēs par to nerunāsim. Parunā labāk ar savu Savienību.

Pateicos, Diženā Dieviete.

***

Es piesaucu Galaktisko Kristu! Lūdzu pastāstīt par Galaktiskā Kristus Skolas mērķiem, un ar ko GK Skola atšķirsies no Saules Brālības Skolas.

Mēs izvirzām mērķi attīstīt apziņas elastību, ieviest jaunas jēgas un jēdzienus, kas saistīti ar smalko plānu, taču ar vispārcilvēcisku vērtību – kosmosa Likumus, humanoīdu pašas apziņas eksistēšanas nosacījumus atšķirībā no citām radībām, piemēram, eņģeļiem un ercenģeļiem, Diženās Dievietes, dvēselēm dažādos līmeņos. Tas tikai šķiet tāls un nedzīvs (kad to mēs vēl sasniegsim?), patiesībā jūsu daudzdimensionalitātei ir jābūt attīstītai un jau jāattīstās visos plānos, bagātinātai ar Kristus jēdzieniem.

Uzskatīsim Kristus jēdzienus.

Augsta daudzdimensionāla apzinātība.

Radītāja-Tēva nevis Dieva Kunga (kunga – pārvaldītāja) jēdziens.

Apziņu vienotības dažādos līmeņos jēdziens.

Jēdziens “Viens” un “Viss, Kas Ir” (praksē, nevis teorijā).

Daudzu radību, neatkarīgi no viņu izcelsmes, “Brālības” jēdziens.

Jēdziens “savstarpējā palīdzība” un “Vienotība” sociumā.

Protams, tādi jēdzieni praktiski nāk arī no jūsu dzīvēm augstākos plānos.

Iespējams, ka katram no jums jau ir dzīves austākajos plānos un prakse, kā savienot apziņas, no iepriekšējiem dzīves cikliem uz citām planētām. Tāpēc jūs arī ietekmējat pārējos tieši ar tādu pagātnes pieredzi – ar augstākiem centieniem un izpratni par dzīvības vērtību kopumā (Viengabalainajā).

Mēs apkopojam pieredzi, ko sastrādājušas būtnes, sākot no minerālā plāna.

Mūsu mērķis – eksistēt, stiprināt Savienību, radīt jaunus jēdzienus un mērķus, dzīves ciklus, savienības un apvienības.

Un tajā pašā laikā katrs klasteris izvirza savus radošos mērķus un idejas, kā apziņas vienība, kā dzīvības plūsma nepārtrauktībā.

Ļoti bieži dzīvība kā rase vai dvēsele pārtrūkst dažādu cēloņu dēļ, un nākas atjaunot gan rasi, gan planetāro dzīvību, un sākt visu no sākuma. Nepārtrauktība ir viens no svarīgiem jēdzieniem mūsu līmenī, kad pasaules visas vērtības ir savāktas Vienā Lielā Apziņā, kura stiepjas pa visām galaktikas caurtecēm un saiknēm. Jo lielāka un masīvāka ir Būtne, jo nepārtrauktāk viņā tek attīstības plūsma. Kaut kādas daļas tiek pazaudētas, un ir iespēja pazaudēto ātri atjaunot, ne īpaši ietekmējos citus klasterus.

Mēs attīstīsim jūsu dvēseles globālo daļu, jūsu augstākos jēdzienus un apzināšanās. Pietiek pamēģināt novadīt pirmās nodarbības. Ceram uz diezgan ciešu sadarbību visu cilvēku labumam.

Lai notiek tā!

 

Pievienots 12.04.2019

http://www.sanatkumara.ru/stati-2019/mi-budem-razvivat

Tulkoja Jānis Oppe