Print

Медитация с Галактическим Христом

Meditācija ar Galaktisko Kristu

(seminārā “Kristus-apziņas īpatnības”)

19 03 26 01

19 03 26 02

Paceļamies uz 12. čakru, uz atmisko plānu, uz Diženās Dievietes līmeni. Piesaucam Galaktisko Kristu un arī savu dvēseli.

Klātesoša ir gan Sanata Kumaras Ģimene (Augšupceltie Valdnieki), gan Saules Brālība.

Galaktika atmiskajā plānā – tas nav fizisks skats, bet ugunīgā plāna milzīga ugunīga lode, kur fiziskā galaktika ir šīs būtnes maza naba.

Galaktikas Centram vienlaikus ir daudz griešanās asu (kvantu nenoteiktības stāvoklis).

No “galvas” apziņā pārejam uz sirdi un ķermeni, un uz augstākajām apziņām.

Galaktiskais Kristus – tā ir milzīga grupa, kas eksistē galaktikas Piena Ceļš centrā un kurai pieder kā no humanoīdu rases, tā arī citas, kuras palīdz viņām apskaidroties un apzināties. Arī mūsu apziņas līmenis šeit ir galaktisks.

Mēs izmantojam mūsu dvēseļu klasteri, radītu Saules Brālības līmenī, un paceļamies vēl par diviem līmeņiem. Mums pievienojas citas dvēseles, un mums ir forma, kura līdzīga smadzeņu neirona aksonam, vienam tausteklim no daudziem, ar sutratmu noenkurotam planētā.

19 03 26 03  19 03 26 04

Mūsu klasterim ir pievienojušās apskaidrotas būtnes, ar tādu pašu apziņu, no visiem plāniem – fiziskā, astrālā un mentālā, no grupām, kuras šeit jau strādā.

Mēs ne paši pirmie esam šurp atnākuši un pievienojamies šai kopienai, kura jau ir radīta. Neaizmirstiet, ka cilvēku kosmosā ir ļoti daudz un ir cilvēkiem ļoti līdzīgas radības no citām visuma vietām.

Jautājums: Ko mēs te darām, kāda funkcija ir tai būtnei, kurā mēs ieejam?

Vispār humanoīdu funkcija – visu plānu realitāšu apgūšana un jaunu realitāšu radīšana, pieredzes – dažādu humanoīdu zinātnisku, intuitīvu ziņu – krāšana. Un šī būtne ir visu šo zināšanu koncentrācija, it kā arhīvs, tikai ne nedzīva noliktava, bet dzīva būtne, kura pastāvīgi apmainās ar informāciju, pēta jaunas pasaules un realitātes.

Ir arī nehumanoīdu “aksoni”, kur tiek vāktas ugunīgu, gāzveida un citu pasauļu pieredzes.

Mēs apsveicam jūs, ka jūs esat pievienojušies šai lieliskajai varenajai galaktikas dzīvo būtņu savienībai. Un tās plūsmas, kuras iet uz jūsu dvēseli, atnes gan jaunus atklājumus, gan jaunus parametrus un iespējas, ne tikai cilvēkam, bet arī dvēselei. Jūsu dvēsele kļūst bagātāka, un, tā kā jums ir klasteri planetārajā līmenī, tad arī planēta bagātinās uz tās informācijas rēķina, kura ienāk jūsos. Arī jūs sāksiet izmainīties. Sekojiet savām apziņām, kā tas jūsos izpaudīsies – cik lielā mērā jūsu superjutīgums sāks darboties visos plānos, lai apzinātos un atšķirtu to informāciju, kura pie jums nāks.

Apzinieties, ka jūs tagad varat izmantot mūsu varenību, mūsu enerģijas tādā daudzumā, kādā jūs varat pieņemt. Un, attīstot sevi gan apziņas, gan vibrāciju ziņā, jūs arvien vairāk un vairāk varēsiet izmantot šo dvēseles līmeni. Un tas ietekmēs jūsu turpmāko dzīvi smalkajā plānā.

Mēs gribam parādīt, ka pašlaik jūsu izaugsmi var salīdzināt ar to, ka jūs it kā būtu iegādājušies kosmosa kuģi, par miljards dolāriem (skatās uz mūsu augstākajām vērtībām), mēs gribam teikt, ka tā ir milzīga vērtība, kuru jūs esat sasnieguši šajā dzīvē, bet tikai ne fiziskajā plānā, bet kosmiskajā, garīgajā.

Mēs saprotam, ka jūs ne tik labi apzināties to notikumu, kurš pašlaik ir noticis.

Mēs nebijām rēķinājušies ar tādu dāvanu!

Vai nu tas vien vēl būs! Nekas neapstājas, viss attīstās, un ar laiku jūs kļūsiet pilnvērtīgs mūsu galaktikas padomes/centra loceklis, un jūsu attīstība aizies pa eksponenti, tāpēc ka jūs esat saistīti ar informācijas centru un jums ir atvērta pieeja šai informācijai.

Meditējiet patstāvīgi, attīstieties, meditējiet ar mums, un mēs gribam atvērt Galaktiskā Kristus Skolu. Tā ir mūsu ideja, nedomājiet, ka to Natālija izdomāja.

Galaktiskā Kristus Skola – tas ir turpmākais darbs šajā līmenī.

Nāk ļoti svinīgas enerģijas – kā parādē, it kā būtu atvērušās Debesis un viss sācis spēlēt. Visi mūsu apakšējie līmeņi ir iedegušies.

Atvērās kolosāla gaismas/ugunīga telpa, ugunīgais plāns, kur nav nekā cilvēciska – ne jūtu, ne domu. Mums rodas tā kolektīva atmiskais ķermenis, kurš ir klātesošs meditācijā. Visa apziņa ir koncentrēta centrā, kurš eksistē gamma – diapazonā. Apzināmies, ka ar mums sarunājas Galaktiskā Kristus radioaktīvās būtnes.

Viņas iedrošina mūs un saka: “Dzīve tikai sākas!”

Pa visiem taustekļiem-pavedieniem/aksoniem izplūst Kristus Būtības un kļūst par humanoīdu mākslas, apziņas, mīlestības un saprāta skaidrības centru.

Esmu pacēlusies virs kosmiskā “neirona”, saplūdusi ar viņu un kļuvusi šī būtne – daudzdimensionāla, atmiska. Šeit pat nav nekā mentāla. Bet tomēr mūsu Skolotāji ielej mūsos prieku, lai mēs apzinātos, ka tas ir priecīgs notikums ne tikai mūsu dvēselēm, bet arī planētai. Mūsu uzdevums – atvest uz šejieni pēc iespējas vairāk dvēseļu.

Jautājums: Mēs tagad esam Galaktiskie Kristi?

Protams! Viss ir labi, ne par ko nešaubieties.

(Jūtu mūsu grupu, kurā ir klāt gan sajūsma, gan prieks, gan neticība, gan pat šausmas...)

Mēs vienkārši šurp nonācām! Mēs gājām, gājām, gājām un pārvarējām Meru kalnu. Tagad vienkārši papriecājieties, stāvot virsotnē!

Labi, ka jūs to izdarījāt šajā dzīvē, citādi jums nāktos tādu pašu ceļu noiet nākamajā dzīvē vai vēl nākamajā...

Var vēl paplašināties, iedziļināties un pacelties, kustēties vienlaikus visos virzienos... cik spēka jums būs...

Kristus Galaktiskās grupas mērķis – apgūt realitāti, izaudzināt galaktikas jaunu humanoīdu apziņu, izaudzināt vienotu galaktisku apziņu.

Galaktiskā Logosa Apziņa – tā ir viena lieta, bet Galaktiskais Kristus – otra. Galaktiskais Logoss ilgi gāja iekšā fiziskajā plānā, miljoniem gadu, lai izaudzinātu savu apziņu fiziskajā plānā un pēc tam pievienotu visas apziņas līdz pat atmai, kuras kļūs par Kristus Apziņu. Jūs jau pietiekamu daļu ceļa esat nogājuši atpakaļvirzienā.

Lai tā ir tikai apziņa. Lai tas ir tikai sapnis. Lai tas ir tikai mērķis. Bet jūs enkuru jau šeit nolikāt, un pie šī enkura jūs kāpsiet nākamajās dzīvēs, kuras vairs nebūs fiziskajā plānā, ja jūs to vēlēsieties.

Jūsu skolotāji visi pieder mūsu kopienai, un viņi jūs aizrauj sev līdzi.

Es pateicos visām gaismas būtnēm, visiem mūsu Skolotājiem.

Mēs tiepāmies un teicām – kas mēs tādi esam, mums vēl par agru, bet viņi grūda mūs un aiz matiem vilka uz šejieni.

Mēs pašlaik faktiski aktivizējām DNS 12. līmeni, jo mēs aktivizējām ķermeni šajā līmenī.

Apzinieties, ka mums Augstākajos Es pašlaik notiek milzīgas izmaiņas. Virs galvas bango vētrainas enerģijas.

Mēs pat nesapratām, ka mums ir tāda iespēja. Un atceraties, ka mums teica, ka mums neizmantotais potenciāls ir 90%? Un tagad varbūt mēs jau 20% potenciāla esam izmantojuši?

Pārvadām šo spēcīgo plūsmu, kura vēl arvien nāk, pārvadām caur sirdi un iezemējam planētā.

Un tajā momentā, kad mēs iezemējāmies, Zeme gluži kā noreaģēja – it kā kāds grūdiens notika.

Mums maksimāli ir jāuzkāpj augšā apziņā, cik iespējams. Mēs visi tiepāmies, bet mūs aiz matiem vilka.

Mēs aktivizējām Galaktisko Atmisko Augstāko Es.

Mēs diezgan ilgi laižam spēcīgu plūsmu caur mentālā ķermeņa trešo enerģētisko sistēmu.

Man tā ir gigantiska izaugsme, negaidīta. Izrādās, arī tas mums ir pa spēkam. Labi, ka šajā dzīvē!

 

Pateicība visiem!!!

***

Dina (18:11)

Man jau ir bijis, es esmu savienojusies ar Galaktikas sirdi un sarunājos, jautāju, ko viņa gribētu priekš manis, un atbilde bija – esi liela dieviete.

***

 

Valentīna Talubjeva (18:11)

Mēs apsveicam ar jaunu iesvētījumu – iziešanu uz pasaules līdz-radīšanas galaktisko līmeni. Šodien seminārā bija notikums, kurš izmanīs jūsu planētas matricas apziņu no Radītāja gribas kolektīvās izpausmes puses, kas kļūs par pamatu, lai radītu jaunu planētas kristālisko režģi, kuram būs Kristus galaktiskās apziņas potenciāls. Svētām jūs un mīlam aiz vārdu robežām.

***

Dina (18:11)

Bijām mūsu DNS 12. slānī.

***

Olga Habarova, Habarovska (18:12)

Tāda visdziļākā apmierinājuma, mierīguma sajūta... Mēs esam ŠEIT!

 

***

Dmitrijs Kaļiņins, Kemerova (18:12)

Bija... es pašlaik ne visam esmu gatavs...

***

 

Natālija Dedorenko (18:12)

!!!!!!!!!!!!!!!!! tie ir aplausi.

***

 

Valentīna Talubjeva (18:15)

Momenta svinīgums))

***

Dmitrijs Kaļiņins, Kemerova (18:15)

PATEICOS!!! Seminārs – visu mūsu milzīga IZAUGSME...

***

Tatjana (18:16)

Prieka un notiekošā svinīguma sajūta.

***

Dmitrijs Makarenko (18:16)

Man bija tā, es gluži kā nevarēju nostiprināties, no šī līmeņa kritu lejā, bet pēc tam atkal pa sutratmas spirāli kāpu augšā uz šo līmeni... es kādu mazu laiku jutos it kā virs galaktikas diska... Pateicos!!!

 

Nafisa Kravcova (18:18)

Bet es jutu, ka mani velk aiz ausīm! ))

 

Romāns Ivančenko (18:18)

Ar Jums vienmēr ir tā – nezini, kur nonāksi.

 

Dina (18:18)

Mani arī aiz matiem cēla augšā meditācijas sākumā.

 

Nadežda Suslova (18:19)

Es vakar biju jau citāda. Pašlaik radās doma, ka es vairs neietilpstu dzīvoklī. Milzīga Pateicība!

 

Agnesa (18:18)

Mani arī vilka uz augšu.

Prieks, mierīgums. Pateicos, mīlu JŪS!

 

Valentīna Talubjeva (18:18)

Man pēdējā laikā bija sajūta, ka esmu atdūrusies griestos. Un tas ir milzīgs izrāviens. Kvantu lēciens!

 

Nadežda Anaņjeva (18:19)

Milzīga PATEICĪBA! Grandiozi! Virs galvas joprojām ir kaut kas milzīgs.

 

Irina Taisina (18:20)

Būs vēl mācības un skolas.

 

Romāns Ivančenko (18:21)

Jūtos kā dambis)

 

Emīlija Žilinska (18:21)

Man bija ļoti karsti,

 

Dina (18:21)

Jutos kā kosmosa kuģis.

 

Valentīna Talubjeva (18:22)

Zeme sveic mūs un sūta mīlestību!

 

Emīlija Žilinska (18:21)

Zeme it kā sāka trīsēt.

 

Dina (18:21)

Man bija tāda sajūta, ka iesvārstīja sirdī kā svārstu.

 

Gaļina Levandovska (18:23)

Ļoti spēcīga plūsma.

 

Emīlija Žilinska (18:23)

Es raudu.

 

Dina (18:24)

Bija Saules augstākais Es, tagad Galaktikas augstākais Es.

 

Beigas.

******************************

19 03 26 05

Pēc meditācijas man un Vladimiram ilgi virs galvas stāvēja tamlīdzīga saule ar ragiem...

 

Pievienots 26.03.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/meditatsiya-s-galakticheskim-christom

Tulkoja Jānis Oppe