Кристаллическое Сознание

Kristāliskā Apziņa

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli[1]

19 02 17

Sanats Kumara: Visa apziņa ir kristāliska. Smalkajos un vissmalkākajos plānos viņa eksistē Gaismas kristālu veidā, kuri organizēti kā gaismas struktūra, kas atgādina DNS, taču daudz pilnīgāku un apjomīgāku. Logosa Apziņa – tā ir visa Viņa sfēras struktūra, caurausta ar kristālisko Gaismas režģi, izstrādāta samērā ar apziņas pieaugšanu un apziņas šūnu iebūvēšanu kopīgajā Kristus Režģī. (Kristus Apziņas Režģis – tas ir cits Planētu Logosa kristāliskā režģa nosaukums.)

Ar ko tad atšķiras Kristus Apziņas Režģis no kristāliskā režģa vispārējā fona? Ar savu spilgtumu. Tas izskatās kā smalku šūnu tīkls, pa kuru apziņa uz pašu attālāko daļu slīd bez laika un enerģijas patēriņa. Šis tīkls aptver visu Saules sistēmu.

Aiz mūsu Saules sistēmas sfēras mēs redzam troses, blīvākas, kas sastāv no citas vielas un, līdzīgi sutratmai, savieno mūsu sfēru ar citām pasaulēm. Pa mūsu sfēras galveno asi (ziemeļi – dienvidi) iet Sutratma, serdenī savienojoties ar Saules Logosa milzīgā, ļoti smalkā torsionu lauka magnētiskajām līnijām. Uz šīs ass atrodas arī citi, vairāk vai mazāk spēcīgi torsionu lauki.

Informācijas nesēji ir Gaismas kristāli, un viss, kas eksistē, ir ierakstīts šajos kristālos. Tā ir viņu eksistences forma. Šajos kristālos apmaiņas procesi norit momentāni. Cilvēka apziņa, kā šī kristāla daļa, visu kristālu apzinās kā sevi, jo neviena no tā daļām nav atdalīta, tas ir, nav slāņu, pakāpju.

Kā tad apziņa eksistē cilvēkā? Kur viņa ir? Tā ir viņa šūnu, apvienotu orgānos, kuri arī ir domājošas būtnes, apziņu summa. Un jebkurš ķermeņa orgāns jūtas kā viss ķermenis. Tāpēc, kad atsevišķā orgānā ir nekārtība, to jūt viss ķermenis un cieš no šīs nekārtības, pārkārtojot savu darbību jaunā, stresa režīmā. Darbā iesaistās hormonālie orgāni, asinis, nervu sistēma – līdz pat ādai un kauliem. Un otrādi, kad informācijas fons ir mierīgs, normāli darbojas, viss organisms nodarbojas ar profilaksi, tīrīšanu, saikņu nostiprināšanu starp atsevišķiem orgāniem, informācijas apmaiņas sistēmu attīstību.

Cilvēka organisms (jeb Logoss, kas augšā, tas arī apakšā) pastāvīgi evolucionē. No paaudzes uz paaudzi norit pastāvīgs progress ķermeņa fiziskā pilnveidošanā. Kurš ar to nodarbojas? Monāde kā ķermeņa radītāja. Cilvēces līmenī notiek informācijas vākšana par mutācijām un apkārtējās vides ietekmi uz ķermeni un pastāvīga atbilde cilvēka dzimstošā līmenī. Mēs zinām, ka kopumā mūsu bērni ir pilnīgāki par mums, bet bērnu bērni būs vēl par pakāpīti augstāk, tas ir progress intelektā, fiziskajā uzbūvē, hormonālajā sistēmā, paātrinās nervu saites, paaugstinās mācīšanās spēja un orientēšanās telpā, apdāvinātība, talantīgums, sevis kā Cilvēka – Visuma apzināšanās.

Visām Monādēm ir kopējs tīkls un pastāvīga apmaiņa ar informāciju par visām izmaiņām cilvēka fiziskajā, psihiskajā un mentālajā pasaulē. Tāpēc viss, kas gadās ar vienu cilvēku, mentālajā līmenī skar absolūti visu cilvēci. Un, ja tas ir izrāvums zināšanās, tad mentālajā līmenī – atklājums katram, bet, ja tas ir šoks, skandāls vai slepkavība, tad tā ir mīnus-informācija visas Zemeslodes līmenī.

Kāpēc mēs visu laiku atkārtojam par katra cilvēka atbildību par savām domām un darbībām? Tāpēc ka viņš ar savu iebūvi kopējā apziņas kristālā, ar savu klātbūtni piešķir unikalitāti šai shēmai. Bez viņa šī arfa būtu citāda, bez viņa tā vispār neeksistētu tajā veidā, kādā tā šajā momentā eksistē.

Apzinoties sevi par visu, tu ar savu apzināšanos Planētu Logosu iekrāso savās krāsās. Tu, Cilvēk, esi unikāla būtne, Monāde ar visaugstāko noskaņojumu, attīstītu intelektu, attīstītām Gaismas saiknēm ar visu Visumu, milzīgā Visuma Gaismas kristāla skaldne, vienlīdzīga būtne starp vienlīdzīgām, spēcīga starp spēcīgām, bet ne pati gaišākā totālās Gaismas vidū.

Mūsu uzdevums – parādīt tev visa cilvēces lauka mirdzuma jauna līmeņa sasniegšanas ceļu. Un ceļu, kā izplatīt ap sevi Gaismas laukus, kuri ietekmēs visus apkārtējos un palīdzēs tev apzināties savu saikni, savietojamību un savstarpējo atkarību.

Kur tad ir Logoss šajā milzīgajā kristālā? Logoss – tas ir apvalks, kurš dzemdinājis šo milzīgo kristālu un piepildījis to samērā ar izstrādi ar savām enerģijām, savu Apziņu un Dzīvības un Svētā Gara emanācijām. Logosa Apziņa ir aiz sfēras, kas ir viņa izstrādes Ķermenis, robežām, viņai ir vissīkāko Gaismas kristālu sistēma, smalki izstrādāts tīkls, kurš izplatās plašumā, ārējā pasaulē. Visa Saules Sistēma – tas ir milzīgs iekšējs ķermenis, dobums, kuru izstrādā šis Logoss, attīsta un mīl kā sevi pašu, kā savas dzīves mērķi, kā pašas dzīves procesu, savas eksistences jēgu, savas izpausmes ķermeni.

Atšķirībā no cilvēka Logoss sevi neidentificē ar savu sfēru, ķermeni. Viņš ir Kosmosa Būtne, daļa no milzīga Gaismas Visuma, piepildīta ar informāciju. Mijiedarbojoties ar visām viņa daļām, viņš realizē apmaiņu ar informāciju un Zināšanām, apmaiņu ar dzīvības enerģiju (Logosiem, Monādēm). Tā cilvēce atnāca uz Zemi no citām vietām, kur viņa dzīvoja uz senākām planētām, izejot minerālu, augu un dzīvnieku valstības, kļūstot par neparastas pilnības Monādēm. Cilvēki atnāca uz Zemi, lai veiktu varoņdarbu, izraušanos, lai radītu unikālu eksperimentu – Augstā Gara un cilvēka blīvā ķermeņa savienošanu, attīstītu Augsto Saprātu un matērijas tiekšanos uz Gaismu, apzinātos savas Dievišķās saknes ķermeniskas būtnes līmenī.

 

Pievienots 17.02.2019

http://www.sanatkumara.ru/glavi-iz-knig/kristallicheskoe-soznanie

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)