Print

Из чего это сделано?

No kā tas ir taisīts?

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli[1]

19 02 13

Man, kā bērnam, kurš jauc ārā rotaļlietu, gribas paskatīties, no kā gan ir iztaisīts cilvēks, ar ko mēs jūtam un domājam, ar kādu orgānu?

Tu gribi zināt, kas darbojas, lai apzinātos sevi kā Saprātu, justu un domātu, kas to nodrošina? Apziņa – tas ir orgāns, tāds pats, kā visi fiziskie orgāni. Fiziskās matērijas daļa – tā ir spēja apzināties sevi pasaulē, redzēt pasauli un sevi atsevišķi no pasaules. Tā ir tā Universālā Apziņa, ar kuru Radītājs ir apveltījis visu vielu Visumā, kad Pirmmatēriju apveltīja ar lādiņu.

Lādiņš nes apzināšanos, pati pievilkšanās - atgrūšanās jau nozīmē apzināties sevi kā pozitīvu vai negatīvu, atšķirt sevi attiecībā pret vidi.

Saplūstot ar citām daļiņām, šīs apziņas ugunīgā slāņa daļiņas, kuras ir Radītājs, apvienojas, veidojot kopīgu lauku. Tā tad arī ir Monāde, viņas ugunīgās daļas, tās nekad nedziestošās Radītāja daļas, kuras mēs audzējam sevī.

Samērā ar to, kā virzās darbs ar Saprātu, dzīvniecisko apzināšanos, mēs sastopamies un saskaņojamies, izmantojot ļoti ilgstošu un ārkārtīgi sarežģītu rituālu ar Eņģeļi, kurš izgājis vēl ilgstošāku evolūciju ne uz planētas.

Kad mūsu saprāts attīstījās un sava spēka ziņā kļuva līdzīgs Eņģeļa spēkam, Radītājs ar savu gribu un meistarību savienoja šīs divas atšķirīgās daļas un tādā veidā radīja Cilvēku Dievišķo. Viņš pagaidām atrodas savā agrīnajā stadijā, kad saprāts un apziņa ir vienlīdzīgi. Apziņa – tas ir tas, kas no Eņģeļa, Saprāts – no ķermeņa. Šīs divas daļas savietojās un attīsta viena otru, savstarpēji bagātinoties.

Kā Saprāts var bagātināt Apziņu?

Apziņa attīstās, transformējoties Augstākajā Apziņā ar Saprāta palīdzību. Tas ir ātrs Apziņas attīstības ceļš. Ir Būtības, kuras savu apziņu attīstīja, nenolaižoties matērijā tik dziļi. Viņas spēja evolucionēt citās pasaulēs, kur šo stadiju izgāja citās dimensijās un ar citām iespējām. Mūsu uzdevums – tikt skaidrībā ar cilvēku, kāpēc viņš jūt un domā.

Nu, lūk, cilvēks jūt ar savu sensoro ierīču – redzes, dzirdes utt. – palīdzību, kuras ir saistītas ar astrālo ķermeni. Mēs no tiem cilvēkiem, kuri ir pārdzīvojuši klīnisko nāvi, zinām, ka Dvēsele, izejot no ķermeņa, redz un dzird bez acīm un ausīm.

Kādēļ gan tādā gadījumā cilvēkam acis un ausis?

Ausis un acis, visi maņu orgāni, cilvēkam ir doti, lai viņš varētu orientēties fiziskajā telpā kā astrālās telpas daļā. Pārejot uz astrālo pasauli, cilvēks daļu apvalku nomet, telpa paplašinās, cilvēka iespējas aug, taču viņš vairs nevarēs atgriezties cietajā fiziskajā pasaulē, kurā mēs, cilvēki, pašlaik mītam, viņš paliks aiz mūsu sajūtu ietvariem.

Ar ko atšķiras fiziskās un astrālās pasaules atšķiršanas orgāni?

Fiziskā cilvēka atšķiršanas orgāni ir saistīti ar viņa fizisko darbību, ar cieto ķermeni – tā ir matērijas spektra blīvā daļa. Pēc nāves mēs pārejam uz citu matērijas spektrālo apgabalu, mitinoties tajā un samērā ar apvalku nomešanu pārejot uz smalkāku matērijas un domas spektru. Mūsu maņu orgāni – tie ir izziņas instrumenti. To nepastarpināta saikne ar Saprātu ir acīmredzama. Sajūtu rezultāts tiek nodots smadzenēm, tur savācas kopējā pasaules ainā un... lūk, šeit tad arī ir tava jautājuma sakne – kurš tad stūrē pēc tam? Kurš šo mehānismu vada?

Kā mijiedarbojas Apziņa un Saprāts? Ar ko viņi ir savienoti? Ar ko konkrēti Saprāts un Apziņa atšķiras?

Noslēpums, kurš guļ virspusē. Saprāts – tā ir tā cilvēka daļa, kura stūrē. Apziņa – tā ir cilvēka neapzinātā daļa, kura pakļaujas Saprātam. Lūk, kāpēc Augstākajai Apziņai noteikti ir jāiziet Saprāta stadija, lai ieietu Saprāta kristālā un savienotos ar viņu turpmākajai attīstībai.

Saprāts – tas ir kristālisks veidojums. Tā ir apziņas forma, viņa attīstās formu pasaulē, kristāliskā pasaulē. Cilvēks ir kristāliska būtība, viņš par 70% sastāv no ūdens kristāliem un vēl minerālvielu kristāliem.

Saprāts – tas ir smalks Gaismas kristāls. Viņš veidojas samērā ar dzīvi ķermenī kā apziņas apvalks un viņa struktūra. Tādējādi Cilvēks – tā ir Kristāliskā Apziņa, Saprāta Apziņa, un tas, kas viņu atšķir no dzīvnieka stāvokļa – tā ir gaismas apvalka kristāliskās struktūras attīstītība.

 

Pievienots 13.02.2019

http://sanatkumara.ru/glavi-iz-knig/iz-chego-eto-sdelano

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)